Anda di halaman 1dari 6

Isi kandungan

Penghargaan

Pengenalan
Matlamat dan objektif
ujian SEgak
Analisis data ujian segak
Rujukan
lampiran