Anda di halaman 1dari 56

[ SM. ST.

PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 1

EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50


(A) NOMBOR BULAT

nilai tempat, nilai digit, pembundaran

(B) NOMBOR PERPULUHAN


nilai tempat, nilai digit, pembundaran

(C) PECAHAN ~ kalkulator


pecahan wajar, pecahan tak wajar, pecahan bercampur ; pecahan setara

Pecahan wajar, Pecahan setara

(D) INTEGER

50 m di bawah aras laut =50 suhu meningkat 10C = + 10

(E) URUTAN & POLA NOMBOR


nombor berpola

Ganji
Genap
perdana
Gandaan
[ SM. ST. PETER TELIPOK ]

kuasa dua

faktor, f

45 = 1 45
= 3 15
= 59

faktor bagi 45 = 1, 3, 5, 9, 15, 45 faktor perdana bagi 195 = 5, 3, 13

GSTK (gandaan sepunya terkecil), FSTB (faktor sepunya terbesar), faktor sepunya, gandan sepunya

gandaan sepunya bagi 16 dan 40


= gandaan 80
= 80, 160, . . .
faktor sepunya bagi 16 dan 40
= faktor bagi 8
= 1, 2, 4, 8

(F) NOMBOR BERARAH ~ kalkulator

NOTA : peraturan melakukan operasi bercampur


pertama, lakukan operasi dalam kurungan
kemudian, lakukan operasi darab atau bahagi dari kiri ke kanan
akhir, lakukan operasi tambah atau tolak dari kiri ke kanan

= 1.08

= 1.62

= 13

= 37

(G) KUASA DUA , PUNCA KUASA DUA &


[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 3

(H) UKURAN ASAS ~ kalkulator

1
2
3
4
5
6

(I) SUDUT DAN GARIS


jenis sudut

< 90 = 90 90 < < 180 180 < < 360


[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 4

jenis garis

AB selari dengan CD AB berserenjang dengan CD AB bersilang dengan CD

sudut bertentangan bucu adalah sama

sudut pada garis lurus


sudut pelengkap / sudut penggenpa
jika a dan b adalah sudut pelengkap a + b = 90

jika a dan b adalah sudut penggenap a + b = 180

sudut bersebelahan sudut putaran lengkap

a + b = 180

ciri-ciri garis selari

sudut sepadan sudut berselang seli hasil tambah sudut pendalaman

a + b = 180
NOTA

(J) POLIGON
poligon & bukan poligon ~ rajah tertutup & disempadani oleh tiga atau lebih garisan

poligon bukan poligon bukan poligon

segi tiga

segi tiga sama sisi segi tiga sama kaki a = 180 b b

b=

Bilangan garis simetri


3 segi tiga bersudut tegak segi tiga tidak sekata

a + b + c = 180
a + b = 90
a = 90 b
b = 90 a

@ bilangan paksi simetri


0 0
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ]

segi empat
segi empat

a + b + c + d = 360

e=a+b+c

rombus

Poligon

segi tiga sama sisi


segi empat sama
pentagon
heksagon

heptagon
oktagon
nonagon
dekagon
Nota : hasil tambah sudut pendalaman / peluaran adalah sama untuk poligon sekata dan tidak sekata

sudut peluaran + sudut pedalaman

sudut pedalaman

sudut peluaran =

360
sudut pada pusat =
(K) PERATUSAN
penukaran pecahan / perpuluhan kepada peratusan & sebaliknya

pecahan peratusan perpuluhan peratusan


[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 6

peratus kenaikan / penurunan ; peratus untung / rugi ; peratus diskaun

peratus kenaikan / penurunan

peratus keuntungan / kerugian

peratus diskaun =

faedah ; dividen ;
faedah =
dividen = jumlah pe
komisen

pelbagai contoh

8 100 = 50
50%
(4) Harga sebuah radio ialah RM35.80. Ia dijual dengan
(3) Cari nilai akhir bagi 650, jika ia bertambah sebanyak diskaun 20% discount. Cari harga jualan radio itu ?
18%.

(6) Keuntungan 30% diperolehi selepas suatu barangan


(5) Azri mengambil bahagian dalam suatu pertandingan dijual pada harga RM650. Cari harga kos barangan
kuiz. Dia menjawab 75% daripada soalan-soalan itu itu ?
dengan betul. Dia menjawab 4 soalan dengan salah.
Cari jumlah bilangan soalan dalam kuiz itu

[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ]

(L) TEOREM PYTHAGORAS ; PERIMETER & LUAS


Teorem Pythagoras
P = 2 j

hubungan
antara perentas,
H= jejari dan panjang
lengkok

perimeter, P


segi empat sama
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE
CHIONG TEE ] [ EXPRESS
ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ]

P=a+a+a+a
= 4a

luas, L
segi empat sama

L=a

a =

a=

(M) BULATAN
ukur lilit , panajng lengkok ; luas, luas sektor

lilitan bulatan, P luas bulatan, L panjang lengkok,


s luas sektor, L
8 PQ = QR = ST = TU

sudut pada pusat bulatan, sudut pada lilitan bulatan,


sudut pada lilitan bulatan

hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan (pada suatu lengkok yang sama panjang)

sisi empat kitaran lain-lain

(N) PEPEJAL GEOMETRI


pepejal, bilangan sisi, bilangan bucu, bilangan permukaan
pepejal
kubus
kuboid
silinder

piramid (segi empat)


Prisma (segitiga)
prisma (trapezium)
Sfera

pepejal , bentangan ,

Pepejal
kubus

kuboid

[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ]


[ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 9

2ab + c (2a + 2b)


luas tapak a
silinder

j2 h
2
2j + 2jh
@
kom
luas keratan rentas h

1 2
2
3 j h
j + jt
@
piramid (segi empat) 1
3 luas tapak h

1 1 1
ab + 2 [ 2 at 2 bk 3abh
] @
prisma (segi tiga) @ 1
3 luas tapak h
ab + at + bk
1
2 [ 2 ab ] + ah + bh + th 1
2 abh
@ @
ab + h (a + b+ t)
luas keratan rentas h
Isipadu
Bentangan Jumlah luas permukaan
Pepejal 1 1
2 [ 2 (a b)(h) + at +
prisma (trapezium) 2 (a + b) h t
bt + ht + kt
@ @
(a + b)(h) + (a + b + h + k)(t) luas keratan rentas h

sfera 4
4 j2 3
3 j

hemisfera 2
3 j2 3 j
3

bentangan pada grid


Contoh 2 :
Contoh 1 :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 10

(O) UNGKAPAN ALGEBRA


pembolehubah, objek

sebutan algebra ~ hasil darab suatu nombor dengan pembolehubah

sebutan serupa,

5h, h,
7

ungkapan algebra
(terdiri daripada satu sebutan algebra @ gabungan sebutan algebra dan nombor dengan operasi + atau / dan
)
faktor ~ 2
ungkapan algebra
3x 2
5 3c + 9q 2xy +

4abc + 3 6 + 3y2 + y
11

kembang

faktor ~ 1

= p (p m)
= 4e
(1
3f)

a2 b2 = (a +
b) (a b)
[ SM. ST. PETER TELIPOK ]

1 = 12
64 = 82

faktor ~ 3
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 12

faktor ~ 4

pecahan algebra
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 13

(P) RUMUS ALGEBRA [ CATATAN : perkara rumus sentiasa positif]


perkara rumus

m = 5 3n2 ~ (n)

3n2

n2

Diberi
(i) nilai y apabila p = 5,

= 18

(Q) PERSAMAAN LINEAR


konsep kesamaan ~ = ,

persamaan linear dalam satu pembolehubah

3 2 = 1 , 10a 8 = 6 + 2a ,
persamaan linear dalam dua pembolehubah
menulis persamaan linear dalam satu pembolehubah bagi maklumat yang diberi
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 14

(1) a , 2a dan 50 ialah tiga sudut pada suatu garis (2) Panjang sekeping poster adalah 3 kali lebarnya, L
lurus. cm. Perimeter poster itu ialah 36cm.
a + 2a + 50 = 180 2L + 2(L + 3) = 36

selesaikan persamaan linear


x+3=5

x=53

Contoh 1 :
(a) 2n = 3n 4

Jawapan :
(a) 2n 3n = 4

n = 4

n=4

menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah bagi maklumat yang diberi
(1) Dalam rajah di bawah, setiap satu petak mewakili seorang pemain. Setiap pemain hanya dibenarkan
bermain satu daripada empat jenis permainan; bola sepak (S), hoki (H), bola jarring, dan catur. Bola sepak
dan hoki ditunjukkan dalam rajah itu. Bilangan pemain bola jaring adalah dua kali daripada
pemain catur. ( J = bilangan pemain bola jaring, C = bilangan pemain catur )
S H

H
7

H H

(2) Mark membeli 60 keping setem yang berharga 30 sen dan RM 1. Jumlah nilai setem itu ialah
RM 42.50. ( x = bilangan setem 30 sen,
x + y = 60

selesaikan persamaan linear serentak ~ kaedah gantian

Contoh 1 :

selesaikan persamaan linear serentak ~ kaedah penghapusan

NOTA
Contoh 1 :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 15
8q = 24

Contoh 3 :

q = 2
q=2

(R) KETAKSAMAAN LINEAR


konsep ketaksamaan ~ < , >

membina ketaksamaan linear daripada maklumat yang diberi

(1) Markah lulus, x, bagi ujian Matematik ialah 40 markah. ............ x 40


(2) Tinggi maksimum, x, kenderaan yang boleh melepasi terowong ialah 5.5 meter. ............ x 5.5
(3) Gaji bulanan, x, Cik Azerra melebihi RM3500. ............ x > 3500

mewakilkan ketaksamaan linear pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya

. . . 6, 5, 4 = x x = 3, 4, 5, . . . x = 2, 1, 0, 1, 2

. . . 5, 4, 3 = x x = 2, 3, 4, . . . x = 3, 2, 1, 0, 1

x = 2, 1, 0, 1
x = 3, 2, 1, 0, 1, 2
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ]
menentukan / mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor

menyelesaikan ketaksamaan linear

x+3<5 x3>5

x<53 x>5+3

Selesaikan : 4 2x
2x 10 4
2x 6

x
x 3

menyelesaikan ketaksamaan linear serentak

contoh-contoh lain

penambahan

[ min ] = min. + min.

[ mak. ] = mak. + mak.


(1) Diberi 0 < x 2 dan

[ SM. ST. PETER TELIPO

(2) Dib
nilai terbesar r s
r = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = 9 (1)
= 10

(S) PEMBINAAN GEOMETRI


Pembahagi
serenjan

Pembahagi dua sama ABC Segi empat selari ABCD ABC= 60

ABC = 120 ABC= 30 ABC= 90

ABC = 45 ABC= 75 ABC = 67.5


(T) PENJELMAAN
x
translasi y ~ cari translasi ; objek @ imej (gunakan kertas surih untuk membantu menjawab)
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 18
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 19

pantulan ~ cari paksi pantulan @ imej (gunakan kertas surih untuk membantu menjawab)

huraikan penjelmaan

pantulan pada paksi-x

putaran ~ cari pusat putaran @ imej (gunakan kertas surih untuk membantu menjawab)

huraikan penjelmaan huraikan penjelmaan


huraikan penjelmaan

putaran 90 lawan arah jam pada
putaran 90 ikut arah jam putaran 180 pada pusat O
pusat O
pada pusat O

kekongruenan ~ cari imej (gunakan kertas surih untuk membantu menjawab)

bentuk serupa ~ penyelesaian masalah


(2 bentuk adalah sama jika (1) sudut sepadan adalah sama ; (2) sisi sepadan adalah berkadaran)
Contoh :
Jawapan :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ]

(a) RS

pembesaran

huraikan penjelmaan

luas imej

(U) LOKUS DALAM DUA DIMENSI


[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 21

(V) LUKISAN BERSKALA


menulis skala bagi lukisan dan objek yang diberi

~ skala

~ skala

Contoh :

Objek

Lukisan

Skala (1 : n)
.

melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n


Contoh 1 :

Contoh 2 :

penyelesaian masalah
Contoh :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 22

Jawapan :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS

ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 23


min =

(W) STATISTIK (1) Cari min skor bagi set data di bawah.
mod

68 62 84

median
median = nilai yang berada di tengah-
tengah suatu set data yang telah disusun
mengikut tertib menaik @ menurun

5,
(1) Cari skor median bagi

(3) Cari skor median bagi data di atas

min
(2) Hitung min markah ujian bagi data di bawah.

74 (5) 78 (10) 82 (2) 86 (3)

78.6
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 24

(3) Min umur Encik Julasri, Puan Jennifer dan tiga


(4) Satu set data yang terdiri daripada 6 nombor
orang anak mereka ialah 31 tahun. Min umur bagi
mempunyai min 42. Apabila satu nombor
tiga anak mereka ialah 19 tahun. Hitung min umur
ditambah, min menjadi 38. Cari nilai x.
Encik Julasri dan Puan Jennifer.
6 42 = 252
5 31 = 155
7 38 = 266
3 19 = 57
x = 266 252 = 14
155 57 = 49
2

jadual kekerapan

Contoh :

Data dalam rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh 20 orang peserta dalam satu kuiz.

(a) Menggunakan data itu, lengkapkan jadual kekerapan di ruang jawapan.


(b) Nyatakan mod.

Jawapan :

(a)

Markah
Kekerapan

(b) 4

piktograf

Contoh :
Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku di sudut bacaan bagi tiga buah kelas.

Maklumat bagi kelas Bestari ditunjukkan sepenuhnya dalam piktograf di ruang jawapan. Lengkapkan
piktograf itu untuk mewakili semua maklumat dalam jadual.
Jawapan :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 25
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 26

carta bar

Contoh :
Jadual di bawah menunjukkan tiga aktiviti yang disertai oleh sekumpulan 50 orang murid.

(a) Cari nilai M.


(b) Seterusnya, wakilkan semua data itu dengan melukis satu carta palang pada ruang jawapan.

Jawapan :

(a) 50 24 18 = 8

carta pai

Contoh 1 :
Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang bermain empat jenis permainan.

Maklumat bagi permainan badminton ditunjukkan sepenuhnya dalam carta pai di ruang jawapan.
Lengkapkan carta pai itu untuk mewakili semua maklumat dalam jadual.

Jawapan :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 27

Contoh 2 :
Rajah di bawh ialah carta pai yang menunjukkan bilangan buah rambutan yang dimakan oleh 4 orang
murid.

Hitung
(a) min bilangan buah rambutan yang dimakan oleh seorang murid,
(b) sudut sektor yang mewakili David.

Jawapan :

graf garis

Contoh :
Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid di sebuah sekolah yang mendapat skor 8A dalam suatu
peperiksaan untuk tempoh lima tahun .

(a) Nyatakan median.


(b) Berdasarkan jadual, lukis satu graf garis di ruang jawapan.
Jawapan :
(a) 2009
(b)
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 28

(X) GRAF FUNGSI


mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi.

(1) Jadual menunjukkan nilai-nilai pembolehubah

Hitung nilai p + q.
p = 2(1)2 1 = 1

x dan

mengenali bentuk graf apabila diberi fungsi dan begitu juga sebaliknya

Graf Linear Graf Kuadratik Graf Kubik


~ 3x 4(0) + 24 = 0
3x + 24 = 0
3x = 24 x
= 8

cari pintasan-x, pintasan-y

pintasan-x / pada paksi-x koordinat y = 0

Cari pintasan- x bagi 3x 4y + 24 = 0.


pintasan-y / pada paksi-y koordinat x = 0

Cari pintasan-y bagi 3x 4y = 24.


~ 3(0) 4y = 24 4y
= 24
y = 6
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 29

pelbagai contoh

(1) Satu garis


melalui titik
16 = 3(3) + k
16 = 9 + k
16 9 = k
7=k

(3) Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pembolehubah x dan y bagi suatu fungsi.

x
y
Fungsi itu ialah

melukis graf fungsi dengan skala yang diberi

Contoh 1 :

x 2
y 12

lukiskan graf, skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x


2 cm kepada 2 unit pada paksi-y

Contoh 2 :

x
y
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 30

lukiskan graf, skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x


2 cm kepada 5 unit pada paksi-y
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 31

(Y) INDEKS
indeks dan Hukum Indeks

an

am
1 0
1
1
2
1
1
3
1
1
5
1
1
7
1
1
10

am an = am

n
n n n
a
a b = (a b)
n an =
b
1

m an
n
a a0 =1

=
a

n a
m

= 24 210 24
pelbagai contoh
= 24 + (10) + 4
3
Permudahkan p p5
= 24 10 + 4

= p5 + (3)
= p5 3
= p2

= e3 d8e4

= e3 + 4 d8
= e7d8

Nilaikan : (8 3 ) 2 45 16
Cari nilai
= 23 (1)

= 23 + 1

= 24
= 16

= 51

= 1
5

4
=
5

Cari nilai
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 32
=

[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 33

Permudahkan :

(3f 5g)2 (f 4) 3 f 2 g7
= 32 f 10g2 f 12 f 2 g7

= 9 f 10 + (12) (2) g 2 7

= 9 f 10 12 + 2 g 5

= 9 f 0 g 5

= 9g5

(Z) TRIGONOMETRI
menukar unit sudut daripada darjah kepada darjah dan minit dan sebaliknya ~ guna
kalkulator

NOTA :

menentukan nilai tangen, sinus, kosinus, menggunakan kalkulator saintifik & sebaliknya

Teorem Pythagoras &

sin =
pelbagai contoh

Contoh 1 :
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 34
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 35

Contoh 3 : Contoh 4 :

Jawapan :
(a)

sin

penyelesaian masalah
(AA) NISBAH, KADAR DAN KADARAN
mempermudahkan nisbah dua kuantiti kepada sebutan terendah ~ kalkulator

(1) 50g

50g : 1050g

1
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 36

mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah

(1) 40ml,

40ml : 10ml : 100ml


4 : 1 : 10

menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi
setiap kuantiti tersebut

(1) Rajah di bawah menunjukkan nilai x dan (2) Rajah di bawah menunjukkan bilangan durian
nilai y. dan harganya.

Adakah nilai
tidak

(1) x : y = 2 :

(3) x : y = 3 : 5 ; y
masalah melibatkan nisbah bagi tiga kuantiti

(1) x : y = 3 : 2 dan y : z = 8 : 5 x : y : z = ? (2) x : y = 2 : 5 dan z : y = 1 : 3 x : y : z = ?


[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 37

(4) RM 750 dibahagi antara Merry, Jeffron dan Deva


(3) Clement, Enjel dan Nur Iman menjual kupon mengikut mengikut nisbah m : 5 : 8. Diberi Merry mendpat RM
nisbah 4 : 5 : 3. Jika Enjel mendapat RM12 lebih 100, cari nilai m .
banyak daripada Nur Iman, berapa jualan yang
Clement dapat

kadar

(1) Rajah di bawah menunjukkan tiga pek kacang, P, Q


dan R. yang berlainan jisim dan harga.

Pek kacang manakah yang paling mahal ?

P=

Q=

R=

(3) Jadual di bawah menunjukkan kadar bayaran


parker bagi sebuah kereta di sebuah kompleks.

Masa
Satu jam pertama

setiap
berikutnya
1
Christie meletak keretanya selama 6 2 jam,
hitung jumlah wang yang perlu dibayarnya.
1 1
6 2 = 1 + 11 ( 2 )

2.00 + 11(1.50) = RM 18.50


Hitung jumlah amaun yang perlu Aisyah bayar
untuk perkhidmatan itu.
jam 1600 jam 1000 = 6 jam

6=1+2+3
1(5) + 2(4) + 3(3) = RM 22

(4) Jadual di bawah menunjukkan kadar harga untuk


membeli suatu produk.
(2) Jadual di bawah menunjukkan kadar bayaran yang
dikenakan untuk perkhidmatan melayari internet di 100 unit pertama
sebuah pusat komputer. 200 unit berikut
Tempoh masa unit seterusnya
Satu jam pertama
Sherlynieza membeli 580 unit produk itu. Hitung
Dua jam berikutnya jumlah yang perlu dibayar olehnya.
Setipa jam berikutnya
580 = 100 + 200 + 280
Catherine menggunakan perkhidmatan itu dari
10.00 a.m. hingga 4.00 p.m. pada suatu hari tertentu. 100(0.20) + 200(0.15) + 280 (0.12) =
RM83.60
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 38

menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain.

(1) 90 kmj1 = . ms1 (2) 900 m min1 = kmj1 (3) 50 ms1 = kmj1

90 km
1j

(90 1000) m

(1 3600) s

= 25 ms1

laju, masa, jarak

jarak

laju = masa

(1) Jarak antra Kota Kinabalu dan Ranau ialah 280 km. Sebuah bas berlepas dari Kota Kinabalu ke Ranau pada
pukul 10.45 a.m. dan tiba di pada pukul 2.15 p.m. pada hari yang sama. Hitungkan laju, dalam kmj 1, seluruh
perjalanan itu.

280 km

jam 1415
km/j
(3) Ellysther memandu kereta dengan purata laju
105 km/j dari Bandar M ke Bandar N. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam. Ali mengambil masa 30 minit lebih
lama dalam perjalanan pulang dari N ke M. Hitung purata laju, dalam km/j, perjalanan pulang.

jarak MN = 105 (3) = 315 km

315 kn
3 jam 30 min it
(2) Jarak dari Kota Belut ke Kudat ialah 140 km. Sebuah bas bertolak dari Kota Belut pada jam
0830. Purata laju bas itu ialah 80 kmh1. Pukul berapakah, dalam system 24 jam, bas itu tiba di Kudat ?

140
masa KB / K = 80 = 1 jam 45 minit

jam 0830 + 1 jam 45 minit = jam 1015

(4) Rajah di bawah menunjukkan kedudukan bagi tiga bandar, P, Q dan R.

Sebuah taxi berlepas dari bandar P ke bandar Q dengan purata laju 80km/j dan dari bandar Q ke bandar R
dengan purata laju 100km/j. Cari purata laju, dalam km/j, bagi seluruh perjalanan itu.

pecutan
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 39

pecutan = laju awal laju awal masa

1
(2) Sebuah taxi berlepas dengan laju 20 ms 1 dan
(1) Joeycie memandu dengan laju seragam 60 kmj . lajunya berkurang dengan seragam sehingga ia
Selepas 40 minit, dia memandu dengan laju 110 berhenti dalam masa 40 saat. Hitungkan
kmj1. Cari pecuatan, dalam kmj2, kereta itu. nyahpecutan, dalam ms2, taxi itu.

(110 60) km / j

40 min it

pecutan =

ms1
nyahpecut

(AB) KOORDINAT
koordinat

P (1, 3) , Q (4, 2)
asalan, O (0, 0)

titik tengah & jarak pada garis yang selari dengan paksi-x

selari dengan paksix koordinaty sama

1

7

titik tengah

(1) Koordinat bagi titik P dan Q masing-masing ialah (1,


2) dan (7, 2). Cari koordinat titik tengah bagi PQ.
(2) Hitungkan jarak antara titik A (1, 7) dan B (9, 7).

jarak = x2 x1 1 (9) = 8

(3) Diberi garis lurus PQ adalah selari dengan paksi-x. Titik P (4, 2) adalah 5 unit daripada titik Q. Carikan titik-
titik yang mungkin bagi Q.
[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 40

(9, 2) , (1, 2)

titik tengah & jarak pada garis yang selari dengan paksi-y

selari dengan paksiy koordinatx sama

jarak = y2 y1

titik tengah
(2) Diberi P (0, 7) dan Q (0, 8), cari panjang
PQ ?

ialah (5, 14) dan (5, 2). Carikan titik 8 (7) = 15


tengah bagi
(3) Jarak antara S ( 4, n ) dan T ( 4, 2 ) ialah 6 unit. Carikan nilai-nilai bagi n.

titik tengah & jarak bagi suatu titik dengan asalan

(1) Cari koordinat

12
,
2

titik tengah & jarak bagi dua titik (tidak mempunyai koordinat yang sama)

titik tengah

[ SM. ST. PETER TELIPOK ] [ LEE CHIONG TEE ] [ EXPRESS ULANGKAJI MATEMATIK PT3 / 50 ] 41

(2) Cari jarak antara K (4, 6) dan L (20, 1).


(1) Koordinat P ialah (4, 2) dan koordinat Q ialah (2,
8). Koordinat titik tengah bagi garis lurus PQ. = (4 20) 2 (6 (1) ) 2
4 2 = 625
= 25

(4) Jarak antara J (6, 1) dan K (18, n) ialah


(3) Dalam rajah di bawah, Q ialah titik tengah garis lurus 15 unit. Cari nilai-nilai bagi n.
PR.
Hitungkan nilai x dan y.