Anda di halaman 1dari 2

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 20.


TAHUN 1 BORANG REKOD PINJAMAN BUKU TEKS
Nama Sekolah : SK NANGA TIBU, LUBOK ANTU
Rujukan fail . Kepada Pengetua/ Guru besar/Guru Penolong Kanan HEM
Kuasa Membahagikan Buku-buku Teks Pinjaman Akuan Terima Buku-buku Teks Pinjaman
Murid-murid yang disenaraikan namanya dibawah ini adalah diluluskan bantuan pinjaman Buku-buku yang berjumlah naskhah ini adalah diterima dan dibahagikan
kepada murid-murid yang berkenaan
buku-buku teks bagi tahun 20.. Sila terima buku-buku yang berjumlahnaskah.
Tandatangan :. Tandatangan :.
Nama :. Nama :
.
Tarikh : Jawatan: Guru Besar/ Pengetua / Tarikh : Jawatan : Guru Darjah/
Tingkatan
Cap Rasmi Sekolah :
JUDUL BUKU PEMINJAMAN PEMULANGAN BUKU TEKS

JUMLAH
BUKU TEKS

ENGLISH

BM J 1
MATE J 1

MATE J 2
B.MSIA

B. IBAN

MORAL

PJK

BM J2

ENGLISH 1

ENGLISH 2

MATE J1

MAJE J2

B. IBAN

DUNIA SNS
SCDUNIA

Tarikh

Tarikh
Bil NAMA MURID TANDA TANDA
TANGAN TANGAN
1

10

11

12

13

14

15
16

JUMLAH NASKAH

Buku-buku yang diluluskan dibawah Skim Pinjaman 20__telah diberikan kepada murid-murid berkenaan. Buku-buku yang tidak
dapat dibahagikan adalah disebabkan oleh..

Tarikh
Tandatangan Guru Darjah

Nama ;
Buku-buku teks pinjaman telah diambil balik daripada murid-murid berkenaan. Dengan ini dikembalikan naskah buku ..

teks pinjaman. Jumlah wang yang dipungut sebanyak RMNo.Resit.sebagai bayaran gantian buku yang Tarikh
Tandatangan Guru Darjah hilang/ rosak sebanyak.naskah.
Nama :