Anda di halaman 1dari 4

Borang Penilaian Pengajaran Makro untuk kursus PRKA 3012

Nama Guru Pelatih:

Nama Penilai:

Tajuk:

Tarikh:

Masa: 30 Minit

Objektif P&P:

Petunjuk Tahap
Tahap 1: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 2: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian
Tahap 3: Pencapaian sederhana, masih perlu peningkatan
Tahap 4: Baik dalam banyak aspek
Tahap 5: Amat Baik, cemerlang dalam banyak aspek

ULASAN
KOMPONEN ASPEK TAHAP
KEBAIKAN KEBURUKAN
A. OBJEKTIF 1 2 3 4 5
(A) PEMBELAJARAN
PERANCANG
AN

B. ISI PELAJARAN 1 2 3 4 5

C.STRATEGI P&P 1 2 3 4 5

D.SUMBER P&P 1 2 3 4 5

E. PENERAPAN 1 2 3 4 5
NILAI

F. UNSUR 1 2 3 4 5
KEMAHIRAN
BERFIKIR
ULASAN
KOMPONEN ASPEK TAHAP
KEBAIKAN KEBURUKAN
A.PERMULAAN 1 2 3 4 5

(B)
PELAKSANAA
N B.PERKEMBANGA 1 2 3 4 5
N PENGAJARAN

C. PENGURUSAN 1 2 3 4 5
BILIK DARJAH

D.KOMUNIKASI 1 2 3 4 5

E.KUALITI 1 2 3 4 5
PEMBELAJARAN

F. PENUTUP 1 2 3 4 5

G. PENCAPAIAN 1 2 3 4 5
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

H. APLIKASI NILAI 1 2 3 4 5
KOMEN PENILAI: