Anda di halaman 1dari 10

Nama : ___________________________________

Kelas : ___________________________________

SMK DATO BENDAHARA CM YUSUF TANJONG TUALANG PERAK


UJIAN PIAWAI 1
2017

Asas Sains Komputer


Tingkatan 1
SATU JAM ( 1 JAM )

ARAHAN : Jawab semua soalan.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA


NAMA PEMERIKSA :

SOALAN MARKAH PENUH MARKAH


DIPEROLEH
1 6
2 4
3 10
4 4
5 3
6 5
7 10
8 8
JUMLAH 50

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 10 HALAMAN BERCETAK


SULIT

1. Lengkapkan maksud pemikiran komputasional di bawah dengan betul.


(a)
Pemikiran komputasional ialah satu proses pemikiran bagi tujuan _____________________
(b)
oleh manusia sendiri berbantukan ________________ atau kedua-duanya sekali dengan
(c)
menggunakan konsep ___________________________.

(a) __________________________________________
(b) __________________________________________
(c) __________________________________________
[ 3 markah ]

2. Lengkapkan proses pemikiran komputasional mengikut susunan yang betul di dalam kotak
yang disediakan.

Sediakan satu model penyelesaian Kenal pasti corak yang sama


masalah

Masalah dipecahkan Perkara tidak penting ditinggalkan

[ 4 markah ]

1
SULIT

3. Nyatakan teknik pemikiran komputasional yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut.
Teknik Leraian Teknik Pengecaman Corak

Teknik Peniskalaan Teknik Pengitlakan

Pernyataan Teknik

1. Dalam kedua-dua cerita Cinderella dan Bawang Putih


Bawang Merah, watak utama dilayan dengan buruk oleh
keluarga tiri. Tetapi, Cinderella mempunyai dua orang
kakak tiri manakala Bawang Merah mempunyai seorang
kakak tiri.

2. Sebelum membuat karangan, Suraya merangka


karangannya dahulu untuk setiap perenggan.

3. Cikgu Razali mengajar cara membuat rumusan daripada


petikan yang panjang.

4. Rumus matematik untuk mencari luas segi empat tepat


ialah panjang darab lebar.

5. Dalam peta, bentuk muka bumi yang penting sahaja


ditunjukkan.

6. Cikgu memberikan tugas melabel bahagian-bahagian


pokok.

7. Komputer polis boleh mengesan penjenayah dengan


menggunakan sistem yang mengenal pasti cap jari.

8. Diego Costa sedang menjawab soalan peperiksaan


Bahasa Inggeris. Dia membaca petikan yang panjang
dan menggariskan isi penting sahaja.

2
SULIT

9. Kelas 1 Ibnu Khaldun hendak merancang membeli


barang bagi majlis perpisahan guru kelas mereka.

10. Ketika membaca buku cerita, Rakesh hanya membaca


bahagian sinopsis sahaja untuk mendapatkan isi
pentingnya.

[ 10 markah ]

4. Senaraikan 4 teknik yang digunakan dalam pemikiran komputasional.

(a) __________________________________________________
(b) __________________________________________________
(c) __________________________________________________
(d) __________________________________________________
[ 4 markah ]

5. Isikan tempat kosong dengan nombor yang betul.

7 10 13 16

9 12 18

11 20

13 16 19 22

[ 3 markah ]

6. Suaikan pernyataan yang berikut dengan maksud yang tepat.


SULIT

Proses pemecahan suatu masalah


atau sistem yang kompleks kepada
bahagian-bahagian kecil bagi
Pemikiran memudahkan pemahaman dan
Komputasional penyelesaian.

Proses menganalisis untuk mengenal


pasti corak-corak tertentu untuk
Teknik Leraian membantu menyelesaikan masalah
(Decomposition) kompleks dengan lebih berkesan.

Satu proses pemikiran bagi tujuan


menyelesaikan masalah oleh
Teknik Pengecaman manusia sendiri dengan berbantukan
Corak mesin atau kedua-duanya sekali
( Pattern Recognition) dengan menggunakan konsep asas
sains komputer.
Melibatkan pembinaan model bagi
Teknik Peniskalaan masalah yang diselesaikan dalam
(Abstraction) bentuk formula, teknik, peraturan
atau langkah-langkah bagi
menyelesaikan masalah.

Proses meninggalkan aspek-aspek


Teknik Pengitlakan kurang penting yang terdapat dalam
(Generalisation) corak-corak yang dicamkan dan
memfokus kepada aspek-aspek
penting yang dapat membantu dalam
(10markah)
penyelesaian masalah.
SULIT

7. Gambar di bawah menunjukkan binaan piramid yang disusun dengan


menggunakan blok berbentuk kiub. Kaji binaan piramid ini.

A) Gunakan teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan


teknik pengitlakan untuk menjawab soalan-soalan berikut.
i) Berapakah bilangan kiub bagi setiap tingkat?
ii) Berapakah bilangan kiub yang diperlukan bagi menghasilkan binaan
piramid enam tingkat?

Catatkan langkah-langkah yang telah anda jalankan untuk menjawab Soalan A dalam
ruangan yang disediakan.
SULIT

8. i. Tukarkan Nombor perduaan (Binary) di bawah kepada nombor


Perpuluhan (Decimal).
Tunjukan langkah-langkah pengiraan.

a. 11111111

b. 1010101
SULIT

c. 11011

d. 100100
SULIT

ii. Tukarkan Nombor Perpuluhan (Decimal) di bawah kepada nombor


Perduaan (Binary).
Tunjukan langkah-langkah pengiraan.

a. 255

b. 104
SULIT

c. 140

d. 217

---------SOALAN TAMAT-------
Panel Pembuat Soalan Disemak oleh, Disahkan oleh,

.. .. .
(Zaharuddin bin Zakaria) (Muhammad Arif Johari bin Dzulkifli)
Guru ASK T1 Guru ASK T1