Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN C

KEW.PA-8
LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN ASET ALIH BERNILAI RENDAH
TAHUN 2015
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Nama Agensi : SMK LAHAT

NILAI ASET
NILAI
BILANGAN ALIH BILANGAN NILAI
KEMENTERIAN/JABATAN BILANGAN HARTA
BIL KEW.PA-3 BERNILAI KEW.PA-2 + KESELURUHAN
DI BAWAHNYA KEW.PA-2 MODAL
RENDAH KEW.PA-3 ASET ALIH (RM)
(RM)
(RM)
1 SMK LAHAT
i) Baki Bawa ke Hadapan 166 417,744.83 1411 3,430,919.57 1577 3,848,664.40
ii) Jumlah Tahun Semasa 2015 10 12,529.00 19 50,793.00 29 63,322.00

JUMLAH 176 430,273.83 1430 3,481,712.57 1606 3,911,986.40

..
Tandatangan Ketua Jabatan/ Pegawai Aset

Nama : ________________________________________

Jawatan : ________________________________________

Tarikh : _________________________________________

* Laporan ini merangkumi semua aset yang dipegang sehingga tahun semasa tidak termasuk nilai aset yang telah dilupuskan, di hapus kira.

52