Anda di halaman 1dari 6

SJK T RAUB

NAMA :
TARIKH:

Baca cerita dibawah.

Pada suatu hari, seekor harimau


berasa lapar lalu merayau-rayau
untuk mencari makanan di dalam
hutan. Ia ternampak seekor kancil
yang bermain dalam gua.
Harimau ingin memakan kancil
itu. Tetapi kancil itu sangat cerdik
lalu berlari kearah tumbuhan.
Senarai perkataan imbuhan yang
terdapat dalam cerita.

ber men -an

SJK T RAUB
NAMA :
TARIKH:
Lengkapkan kata dasar di bawah supaya
menjadi perkataan berimbuhan.

1 ber jumpa =
lari =
tani =
2 men cari =
jual =
cuci =
3 an makan =
tepi =
minu =
m
4 me rayau =
layang =
nyanyi =

SJK T RAUB
NAMA :
TARIKH:
Warnakan imbuhan yang dibetul bagi
perkataan berikut.

makanan

ma ka an

berpesan

ber pe san

mencari

menminuman
ca ri
mi nu man
menjual

men ju al

ber pe san
S m S S S S

S u S m S S S

S m S e S S S

m b e r a s a

S u S a S S S

b e r m a i n

S n
S S u
S S