Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2017

NAMA PYD NURFADZILAH BINTI FUZAI GRED JAWATAN DG41

NO.K.P. 850531-03-5976
JANTINA PEREMPUAN TEMPAT BERTUGAS SMK BUKIT JALOR 2017
JAWATAN PPP/ GURU AKADEMIK

BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

Menyediakan Rancangan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian biasa Rekabentuk& Teknologi
1 95
tingkatan 1.

2 Menyediakan Rancangan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian biasa MATEMATIK tingkatan 1. 95

3 Menyediakan Rancangan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian biasa MATEMATIK tingkatan 3. 95

Menyediakan Rancangan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian biasa PENDIDIKAN JASMANI DAN
4 95
KESIHATAN tingkatan 2.

Menyediakan Rancangan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian biasa PENDIDIKAN JASMANI DAN
KURIKULUM 5 95
KESIHATAN tingkatan 3.

Menyediakan Rancangan pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian biasa PENDIDIKAN JASMANI DAN
6 95
KESIHATAN tingkatan 4.

7 meningkatkan gps dan peratusan lulus untuk subjek Matematik PT3 2016. 80

8 32 orang murid kelas 3 UPM dapat mengusai subjek MATEMATIK dengan baik 80

9 5 dari 32 orang murid 3 UPM mendapat Gred A dalam PT3 MATEMATIK. 80

10 90 % lulus MATEMATIK dari kelas 3 UPM 80

11 Memastikan pengisian markah PAJSK bagi setiap pelajar dengan lengkap. 50

12 mencapai 90% kehadiran pelajar dalam aktiviti Persatuan Sejarah Dan Adat Pepatih, Uniform PBSM dan 1M1S. 80

KOKURIKULUM Membantu dan mencapai 100% perancangan dan perlaksanaan aktiviti dan program yang dirancang dalam unit
13 80
badan Uniform, Persatuan dan Kelab, dan 1M1S.

Menjadi guru pembimbing untuk PERTANDINGAN SAHIBBA PERINGKAT DAERAH TAMPIN dan menang tempat
14 95
KETIGA DAN KEEMPAT didalam pertandingan tersebut. Pelajar wakil TAMPIN PERINGKAT NEGERI.

15 membantu pihak sekolah mencapai 100% kehadiran 3UPM ke sekolah. 80

16 membantu pihak sekolah mencapai 100% dalam menangani masalah ketidakhadiran pelajar ke sekolah. 80

17 mencapai 100% pengurusan buku rekod kehadiran pelajar kelas 3 UPM. 80

HAL EHWAL MURID 18 Memastikan data APDM Kelas 3UPM 100% lengkap. 80

19 menguruskan pergerakan murid ke perhimpunan sekolah mengikut masa yang telah ditetapkan 80

20 membantu kelancaran perhimpunan rasmi sekolah pada setiap hari Isnin. 80

21 menjalankan 3 kali tugasan sebagai guru bertugas mingguan sepanjang tahun 2017. 80

JUMLAH MARKAH 1755

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI 24

PENCAPAIAN 73.13

SKOR

PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR


PP1

PP2

PYD
DG41

SMK BUKIT JALOR 2017

MELEBIHI SASARAN CATATAN