Anda di halaman 1dari 45

PENGENALAN

Saya Muhammad Nabil bin Nasharuddin telah menubuhkan Perniagaan


Restoran Hipster Hawau bersama pekongsi saya yang bernama Rifdi Bin
Budiman pada 1 April 2015 dengan modal RM 80 000 setiap seorang.
Perniagaan kami adalah perniagaan perkongsian yang menjual makanan
terkini. Kami dibantu oleh 5 orang pekerja yang dibayar gaji sebanyak RM
1000 sebulan setiap orang
Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual makanan terkini
kerana :

Kurangnya perniagaan yang menjual makanan yang terkini di lokasi


perniagaan saya.
Mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat
Saya berminat dengan menjual makanan yang terkini.
Saya percaya dengan menjalankan perniagaan perkongsian yang menjual
makanan terkini, saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta
dapat memenuhi permintaan orang ramai
Melalui perniagaan perkongsian, saya bukan sahaja berkongsi modal, tetapi
juga berkongsi kepakaran, pengalaman, risiko, dan seterusnya
mengurangkan persaingan.
Kami yakin dengan kelebihan menjalankan perniagaan ini, saya dapat
memperolihi :
Memberikan kemudahan kepada orang untuk mendapatkan makanan
yang terkini dengan mudah untuk memuaskan kehendak orang ramai
Persaingan dikalangan peniaga juga amat positif dan bidang restoran
adalah bidang yang berdaya maju dan berpontensi kerana masyarakat
sekarang amat mementingkan makanan yang berkonsep terkini
Saya juga faham akan risiko yang berkemungkinan saya hadapi dalam
menjalankan perniagaan ini seperti :
Sekiranya mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung
oleh pekongsi
Persaingan di antara restoran-restorang yang berdekatan seperti
Restoran Viral, Restoran Sukhumvit dan Teh Tarik Place
PROFIL PERNIAGAAN

1 Nama Perniagaan Restoran Hipster Hawau

2 Nama Pekongsi Muhammad Nabil bin


Nasharuddin
Rifdi bin Budiman
3 Lokasi/Alamat Jalan Sarjana, Taman Connaught, 56000
Cheras, Kuala Lumpur.

4 Jenis Perniagaan Perkongsian

5 Tempoh Perakaunan
1/4/2017 31/3/2018

6 Tempoh rekod
1/4/2017 30/4/2017

7 Modal Perniagaan RM 80 000

8 Jumlah pekerja Muhammad Irfan bin Mohammad


Said
Azib bin Rusdi
Umar bin Ahmad Jamil
Abdussalam bin Mohammad Ali
Alif bin Hasman
9 Status Perniagaan Meneruskan Perniagaan
10 Nama dan Alamat Bank MAYBANK BERHAD
Lot 10 & 12 Jalan 5/101C Jalan Kaskas
1, Batu 6 Jalan Cheras, 56000 Kuala
Lumpur
11 Nombor Akaun 089786756453

IKATAN PERJANJIAN PERKONGSIAN

1 Nama Perniagaan Restoran Hipster Hawau

2 Nama-nama pekongsi Muhammad Nabil bin


Nasharuddin
Rifdi bin Budiman
3 Bentuk Perniagaan Perkongsian

4 Alamat perniagaan Jalan Sarjana, Taman Connaught, 56000


Cheras, Kuala Lumpur.

5 Jumlah modal Nabil : RM 80 000


Rifdi : RM 80 000

6 Nisbah pembahagian untung Nabil : Rifdi


dan rugi antara pekongsi 3:2

7 Gaji yang dibayar kepada RM 2 000 sebulan


setiap pekongsi

8 Kadar faedah atas ambilan 10% setahun

9 Kadar faedah atas modal 5% setahun


10 Kadar faedah atas pinjaman 6% setahun
dari pekongsi kepada
perniagaan

Dt Akaun Bank Kt LA1


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
April 1 Baki b/b JA1 39252 30 Pelbagai Pemiutang JBT1 57255
30 Tunai K 48500 Baki h/b 72242
Pelbagai
Penghutang JTT1 41745
129497 129497

May 1 Baki b/b 72242

Dt Akaun Tunai Kt LA2


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
April 1 Baki b/b JA1 1050 30 Pelbagai Pemiutang JBT1 3730
Pelbagai
30 Penerimaan JTT1 52106 Bank K 48500
Baki h/b 926
53156 53156

Mei 1 Baki b/b 926

Dt Akaun Stok Kt LA3


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
April 1 Baki b/b JA1 4056 30 Baki h/b 4056
Mei 1 Baki b/b 4056

Dt Akaun Premis Kt LA4


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
April 1 Baki b/b JA1 170000 30 Baki b/b 170000

Mei 1 Baki b/b 170000

Dt Akaun Lengkapan Kt LA5


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
April 1 Baki b/b JA1 25000 30 Baki h/b 25000

Mei 1 Baki b/b 25000

Dt Akaun Perabot Kt LA6


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
April 1 Baki b/b JA1 30000 30 30000

Mei 1 Baki b/b 30000


Dt Akaun Peralatan Kt LA7
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April 1 Baki b/b JA1 10 000 April 30 Baki h/b 10 000

Mei 1 Baki b/b 10 000

Dt Akaun Deposit Sewa Kt LA8


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April 1 Baki b/b JA1 1800 April 30 Baki h/b 1800

Mei 1 Baki b/b 1800

Dt Akaun Deposit Kadar Bayaran Kt LA9


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April 1 Baki b/b JA1 2000 April 30 Baki h/b 2000

Mei 1 Baki b/b 2000


Akaun Susut Nilai Terkumpul
Dt Lengkapan Kt
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April Susut nilai
30 Baki h/b 3625 April 30 lengkapan JA1 3625

Mei 1 Baki b/b 3625

Akaun Susut Nilai Terkumpul


Dt Perabot Kt
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 3000 April 30 Susut nilai perabot JA1 3000

Mei 1 Baki b/b 3000

Akaun Susut Nilai Terkumpul


Dt Peralatan Kt
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April Susut nilai
30 Baki h/b 2000 April 30 peralatan JA1 2000

Mei 1 Baki b/b 2000


Dt Akaun Pinjaman Kt LA13
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 108000 1-Apr Baki b/b JA1 108000

Mei 1 Baki b/b 108000

Dt Akaun Modal Nabil Kt LA14


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 80 000 1-Apr Baki b/b JA1 80 000

Mei 1 Baki b/b 80 000

Dt Akaun Modal Rifdi Kt LA15


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 80 000 1-Apr Baki b/b JA1 80 000

Mei 1 Baki b/b 80 000


Dt Akaun Semasa Nabil Kt LA16
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 1500 1-Apr Baki b/b JA1 1500

Mei 1 Baki b/b 1500

Dt Akaun Semasa Rifdi Kt LA17


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 1045 1-Apr Baki b/b JA1 1045

Mei 1 Baki b/b 1045

Dt Akaun Kenderaan Kt LA18


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
Syarikat Faiba Sdn.
15-Apr Bhd JA1 85 000 April 30 Baki h/b 85 000

Mei 1 Baki b/b 85 000


Dt Akaun Syarikat Faiba Sdn. Bhd. Kt LA19
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 85 000 15-Apr Kenderaan JA1 85 000

Mei 1 Baki b/b 85 000

Dt Akaun Ambilan Nabil Kt LA20


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
1-Apr Tunai JBT1 1000 April 30 Baki h/b 4250
April
30 Baki b/b JA1 3250
4250 4250

Mei 1 Baki b/b 4250

Dt Akaun Ambilan Rifdi Kt LA21


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
1-Apr Tunai JBT1 1500 April 30 Baki h/b 3260
April
30 Baki b/b JA1 1760
3260 3260

Mei 1 Baki b/b 3260


Dt Akaun Belian Kt LA22
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
28-Apr Pelbagai Pemiutang JB1 66293 30 Ambilan 5010
April
30 Tunai JBT1 1230 Baki h/b 62513
67523 67523

Mei 1 Baki b/b 62513

Dt Akaun Jualan Kt LA23


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April Pelbagai
30 Baki h/b 101356 25-Apr Penghutang JJ1 49600
Tunai JTT1 51756
101356 101356

Mei 1 Baki b/b 101356

Dt Akaun Pulangan Belian Kt LA24


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 1514 29-Apr Pelbagai Pemiutang JPB1 1514

Mei 1 Baki b/b 1514


Dt Akaun Komisen Diterima Kt LA25
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 350 26-Apr Tunai JTT1 350

Mei 1 Baki b/b 350

Dt Akaun Promosi Kt LA26


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
28-Apr Bank JBT1 250 April 30 Baki h/b 250

Mei 1 Baki b/b 250

Dt Akaun Insurans Kt LA27


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank JBT1 270 April 30 Baki h/b 270

Mei 1 Baki b/b 270


Dt Akaun Kadar Bayaran Kt LA28
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank JBT1 1700 April 30 Baki h/b 1700

Mei 1 Baki b/b 1700

Dt Akaun Sewa Kt LA29


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank JBT1 1800 April 30 Baki h/b 1800

Mei 1 Baki b/b 1800

Dt Akaun Gaji Kt LA30


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank JBT1 4426 April 30 Baki h/b 4426

Mei 1 Baki b/b 4426


Dt Akaun Caruman KWSP Kt LA31
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank 1150 April 30 Baki h/b 1150

Mei 1 Baki b/b 1150

Dt Akaun Caruman PERKESO Kt LA32


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank 107 April 30 Baki h/b 107

Mei 1 Baki b/b 107

Dt Akaun Diskaun Diberi Kt LA33


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
Pelbagai Baki
28-Apr Penghutang JTT1 480 April 30 h/b 480

Mei 1 Baki b/b 480


Dt Akaun Diskaun Diterima Kt LA34
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 3538 23-Apr Pelbagai Pemiutang 3538

Mei 1 Baki b/b 3538

Akaun
Syarikat
Namuza
Dt Sdn. Bhd Kt LB1
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
20-Apr Bank JBT1 15835 1-Apr Baki b/b JA1 5043
Diskaun diterima JBT1 1200 28-Apr Belian JB1 25793
Pulangan belian JPB1 1514
Baki h/b 12287
30836 30836
Mei 1 Baki b/b 12287

Dt Akaun Perniagaan Rezqi Kt LB2


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
16-Apr Bank JBT1 24717 1-Apr Baki b/b JA1 2420
23-Apr Diskaun diterima JBT1 2338 8-Apr Belian JB1 24635

27055 27055
Dt Akaun Seeda Makanan Sejuk Beku Kt LB3
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
29-Apr Bank JBT1 7000 23-Apr Belian JB1 15865
April
30 Baki h/b 8865
15865 15865

Mei 1 Baki b/b 8865

Dt Akaun Nadi Ent. Kt LJ1


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
1-Apr Baki b/b JA1 3475 26-Apr Bank JTT1 27245
25-Apr Jualan JJ1 35100 28-Apr Diskaun diberi 480
Baki h/b 10850
38575 38575
Mei 1 Baki b/b 10850

Dt Akaun Pelangi Resort Kt LJ2


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
18-Apr Jualan JJ1 14500 28-Apr Bank JTT1 14500
RESTORAN HIPSTER HAWAU
Imbangan Duga pada 30 April 2017
Butir Folio DEBIT KREDIT
RM RM
Bank LA1 72242
Tunai LA2 926
Stok LA3 4056
Premis LA4 170000
Lengkapan LA5 25000
Perabot LA6 30000
Peralatan LA7 10000
Deposit Sewa LA8 1800
Deposit Kadar Bayaran LA9 2000
Susut nilai terkumpul lengkapan LA10 3625
Susut nilai terkumpul perabot LA11 3000
Susut nilai terkumpul peralatan LA12 2000
Pinjaman bank LA13 108000
Modal Nabil LA14 80000
Modal Rifdi LA15 80000
Akaun Semasa Nabil LA16 1500
Akaun Semasa Rifdi LA17 1045
Kenderaan LA18 85000
Syarikat Faiba Sdn. Bhd. LA19 85000
Ambilan Nabil LA20 4250
Ambilan Rifdi LA21 3260
Belian LA22 62513
Jualan LA23 101356
Akaun Pulangan Belian LA24 1514
Komisen diterima LA25 350
Promosi LA26 250
Insurans LA27 270
Kadar Bayaran LA28 1700
Sewa LA29 1800
Gaji LA30 4426
Caruman KWSP LA31 1150
Caruman PERKESO LA32 107
Diskaun diberi LA33 480
Diskaun diterima LA34 3538
Syarikat Namuza Sdn. Bhd LB1 12287
Seeda Makanan Sejuk Beku LB3 8865
Nadi Ent. LJ1 10850
Jumlah 492080 492080
Catatan :
1. Stok Akhir ialah RM 5720
2. Susut nilai perniagaan :
Lengkapan disusutnilai pada kadar 10% setahun mengikut
kaedah baki berkurangan

Kos 25000
Susut nilai terkumpul 3625
RM
Baki pada 1 April 2017 21375

= Susut nilai pada April


= 21375 x 10% x 1/12
= RM 178

Peralatan disusutnilai mengikut kaedah penilaian semula


sebanyak RM 7880

Kos 10000
Susut nilai terkumpul 2000
Baki pada 1 April 2017 8000
Penilaian semula 7880
Susut nilai terkumpul
peralatan 120
Perabot disusutnilai pada kadar 5% setahun mengikut kaedah
garis lurus
= RM 30000 x 5% x
Susut nilai terkumpul 1/12
= RM 125

3. Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 2% atas baki


penghutang

= 2% x 10850
= RM 217

4. Kadar bayaran RM 300 dan promosi RM 50 masih belum dibayar.


5. Insurans yang telah dibayar terdahulu sebanyak RM 70.
6. Komisen RM 150 belum diterima.
7. Ambilan barang niaga RM 1000 terlupa catat.
8. Sewa diterima terakru RM700
JURNAL AM
Tarik Debi Kredi
h Butir Folio t t
RM RM
LA3
2017 Susut nilai Lengkapan 5 178
April LA1
30 Susut nilai terkumpul Lengkapan 0 178
(Lengkapan disusutnilaikan)
LA3
Susut nilai Peralatan 6 120
LA1
Susut nilai terkumpul Peralatan 2 120
(Peralatan disusutnilaikan)
LA3
Susut nilai Perabot 7 125
LA1
Susut nilai terkumpul Perabot 1 125
(Perabot disusutnilaikan)
LA3
Hutang Ragu 8 217
LA4
Peruntukan Hutang Ragu. 4 217
(Hutang ragu sebanyak 2%)
LA2
Kadar bayaran 8 300
LA3
Kadar bayaran terakru 9 300
(Kadar bayaran terakru)
LA2
Promosi 6 50
LA4
Promosi terakru 0 50
(Promosi terakru)
LA4
Insurans terdahulu 1 70
LA2
Insurans 7 70
(Insurans telah dibayar terdahulu)
LA4
Komisen diterima terakru 2 150
LA2
Komisen diterima 5 150
(Komisen diterima terakru)
Ambilan Rifdi LA2 1000
1
LA2
Belian 2 1000
(Rifdi mengambil ambilan sebanyak RM1000)
LA4
Sewa diterima terakru 4 700
LA4
Sewa diterima 5 700
(Sewa diterima terakru)
Dt Akaun Susut Nilai Lengkapan Kt
Foli
Tarikh Butir o Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
Susut nilai terkumpul
April 30 lengkapan JA2 178 April 30 Baki h/b 178

Mei 1 Baki b/b 178

Akaun Susut Nilai Terkumpul


Dt Lengkapan Kt
Foli
Tarikh Butir o Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
Susut nilai
April 30 Baki h/b 3803 April 30 lengkapan JA1 3625
Susut nilai
lengkapan JA2 178
3803 3803

Mei 1 Baki b/b 3803

Dt Akaun Susut Nilai Peralatan Kt


Foli
Tarikh Butir o Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
Susut nilai terkumpul
April 30 peralatan JA2 120 April 30 Baki h/b 120

Mei 1 Baki b/b 120


Akaun Susut Nilai Terkumpul
Dt Peralatan Kt
Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio h
2017 RM 2017 RM
Susut nilai
April 30 Baki h/b 2120 April 30 peralatan JA1 2000
Susut nilai
peralatan JA2 120
2120 2120

Mei 1 Baki b/b 2120

Dt Akaun Susut nilai perabot Kt


Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio h
2017 RM 2017 RM
Susut nilai terkumpul
April 30 perabot JA2 125 April 30 Baki h/b 125

Mei 1 Baki b/b 125

Akaun Susut Nilai Terkumpul


Dt Perabot Kt
Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio h
2017 RM 2017 RM
Susut nilai
April 30 Baki h/b 3125 April 30 perabot JA1 3000
Susut nilai
perabot JA2 125
3125 3125

Mei 1 Baki b/b 3125


Dt Akaun Hutang Ragu Kt LA38
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Peruntukan Hutang Ragu JA2 217 April 30 Baki h/b 217

Mei 1 Baki b/b 217

Dt Akaun Kadar Bayaran Kt LA28


Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio Jumlah
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank JBT1 1700 April 30 Baki h/b 2000
Kadar bayaran terakru JA2 300
2000 2000

Mei 1 Baki b/b 2000


Dt Akaun Kadar Bayaran Terakru Kt LA39
Foli Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 300 April 30 Kadar bayaran JA2 300

Mei 1 Baki b/b 300

Dt Akaun Promosi Kt LA26


Foli Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
28-
Apr Bank JBT1 250 April 30 Baki h/b 300
Promosi terakru JA2 50
300 300

Mei 1 Baki b/b 300

Dt Akaun Promosi Terakru Kt LA40


Foli Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b 50 April 30 Promosi JA2 50

Mei 1 Baki b/b 50


Dt Akaun Insurans Terdahulu Kt LA41
Foli Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April
30 Insurans JA2 70 April 30 Baki h/b 70

Mei 1 Baki b/b 70

Dt Akaun Insurans Kt LA27


Foli Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April
30 Bank JBT1 270 April 30 Insurans Terdahulu JA2 70
Baki h/b 200
270 270

Mei 1 Baki b/b 200

Dt Akaun Komisen Diterima Terakru Kt LA42


Foli Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April
30 Komisen Diterima 150 April 30 Baki h/b 150

Mei 1 Baki b/b 150


LA2
Dt Akaun Komisen Diterima Kt 5
Tarik Foli Jumla
h Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April JTT
30 Baki h/b 500 26-Apr Tunai 1 350
April Komisen diterima
30 terakru JA2 150
500 500

Mei 1 Baki b/b 500

LA2
Dt Akaun Ambilan Rifdi Kt 1
Tarik Foli Jumla
h Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
JBT April
1-Apr Tunai 1 1500 30 Baki h/b 4260
April
30 Baki b/b JA1 1760
Belian JA2 1000
4260 4260

Mei 1 Baki b/b 4260

LA2
Dt Akaun Belian Kt 2
Tarik Foli Jumla
h Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
28- April
Apr Pelbagai Pemiutang JB1 66293 30 Ambilan JA1 5010
April JBT
30 Tunai 1 1230 Ambilan Rifdi JA2 1000
Baki h/b 61513
67523 67523

Mei 1 Baki b/b 61513


Akaun Peruntukan Hutang LA4
Dt Ragu Kt 3
Tarik Foli Jumla
h Butir Folio Jumlah Tarikh Butir o h
2017 RM 2017 RM
April
30 Baki h/b JA2 217 April 30 Hutang Ragu JA2 217

Mei 1 Baki b/b 217

Akaun
Sewa
diterim
a
Dt terakru Kt LA44
Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio h
2017 RM 2017 RM
April
30 Sewa diterima JA2 700 April 30 Baki h/b JA2 700

Mei 1 Baki b/b 700

Dt Akaun Sewa diterima Kt LA45


Jumla
Tarikh Butir Folio Jumlah Tarikh Butir Folio h
2017 RM 2017 RM
April Sewa diterima
30 Baki h/b JA2 700 April 30 terakru JA2 700

Mei 1 Baki b/b 700


Akaun Kawalan Penghutang
2017 Folio RM 2017 Folio RM
1-Apr Baki b/b JA1 3475 30-Apr Bank LA1 41745
30-Apr Jualan JJ1 49600 Diskaun diberi LA33 480
Baki h/b 10850
53075 53075

Mei 1 Baki b/b 10850

Akaun Kawalan Pemiutang


2017 Folio RM 2017 Folio RM
30-Apr Bank LA1 47552 1-Apr Baki b/b JA1 7463
Diskaun diterima LA34 3538 30-Apr Belian JB1 66293
Pulangan belian LA24 1514
Baki h/b 21152
73756 73756

Mei 1 Baki b/b 21152


RESTORAN HIPSTER HAWAU
Imbangan Duga pada 30 April 2017 (Selepas pelarasan)
Butir Folio DEBIT KREDIT
RM RM
Bank LA1 72242
Tunai LA2 926
Stok LA3 4056
Premis LA4 170000
Lengkapan LA5 25000
Perabot LA6 30000
Peralatan LA7 10000
Deposit Sewa LA8 1800
Deposit Kadar Bayaran LA9 2000
Susut nilai terkumpul lengkapan LA10 3803
Susut nilai terkumpul perabot LA11 3125
Susut nilai terkumpul peralatan LA12 2120
Pinjaman bank LA13 108000
Modal Nabil LA14 80000
Modal Rifdi LA15 80000
Akaun Semasa Nabil LA16 1500
Akaun Semasa Rifdi LA17 1045
Kenderaan LA18 85000
Syarikat Faiba Sdn. Bhd. LA19 85000
Ambilan Nabil LA20 4250
Ambilan Rifdi LA21 4260
Belian LA22 61513
Jualan LA23 101356
Akaun Pulangan Belian LA24 1514
Komisen diterima LA25 500
Promosi LA26 300
Insurans LA27 200
Kadar Bayaran LA28 2000
Sewa LA29 1800
Gaji LA30 4426
Caruman KWSP LA31 1150
Caruman PERKESO LA32 107
Diskaun diberi LA33 480
Diskaun diterima LA34 3538
Syarikat Namuza Sdn. Bhd LB1 12287
Seeda Makanan Sejuk Beku LB3 8865
Nadi Ent. LJ1 10850
Susut nilai Lengkapan LA35 178
Susut nilai Peralatan LA36 120
Susut nilai Perabot LA37 125
Hutang Ragu LA38 217
Kadar bayaran terakru LA39 300
Promosi terakru LA40 50
Insurans terdahulu LA41 70
Komisen diterima terakru LA42 150
Peruntukan Hutang Ragu LA43 217
Sewa diterima terakru LA44 700
Sewa diterima LA45 700
Jumlah 493920 493920
RESTORAN HIPSTER HAWAU
Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Mac 2018
RM RM RM RM
Jualan 101356
Tolak : Diskaun diberi 480
Jualan bersih 100876
Tolak : Kos Jualan
Stok awal 4056
Belian 61513
Tolak : Pulangan belian 1514
Diskaun diterima 3538
5052
Belian bersih 56461
Kos barang untuk dijual 60517
Tolak : Stok Akhir 5720
Kos Jualan 54797
Untung kasar 46079
Tambah : Komisen diterima 500
Sewa diterima 700
1200
47279
Tolak : Sewa 1800
Kadar Bayaran 2000
Promosi 300
Insurans 200
Hutang Ragu 217
Susut nilai Lengkapan 178
Susut nilai Peralatan 120
Susut nilai Perabot 125
Gaji 4426
Caruman KWSP 1150
Caruman PERKESO 107
10623
Untung bersih 36656
Tambah : Faedah atas ambilan
Nabil 35
Rifdi 36
71
36727
Tolak : Faedah atas modal
Nabil 333
Rifdi 333
666
Gaji
Nabil 2000
Rifdi 2000
4000
4666
32061

Kongsi untung :
Nabil 19237
Rifdi 12824
32061
Akaun Semasa
Tarikh Butir Nabil Rifdi Tarikh Butir Nabil Rifdi
2018 RM RM 2017 RM RM
30-Apr Ambilan 4250 4260 1-Apr Baki b/b 1500 1045
Faedah atas Faedah atas
ambilan 35 36 30-Apr modal 333 333
Baki h/b 18785 11906 Gaji 2000 2000
Kongsi untung 19237 12824
23070 16202 23070 16202

Mei 1 Baki b/b 18785 11906


RESTORAN HIPSTER HAWAU
Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2018
RM RM RM
Aset Bukan Semasa
Premis 170000
Lengkapan 25000
Tolak : Susut nilai terkumpul 3803
21197
Perabot 30000
Tolak : Susut nilai terkumpul 3125
26875
Peralatan 10000
Tolak : Susut nilai terkumpul 2120
7880
Kenderaan 85000
310952
Aset Semasa
Stok akhir 5720
Penghutang (10850 - 217) 10633
Bank 72242
Tunai 926
Deposit sewa 1800
Deposit kadar bayaran 2000
Insurans terdahulu 70
Komisen diterima terakru 150
Sewa diterima terakru 700
94241
Tolak : Liabiliti Semasa
Pemiutang 21152
Kadar bayaran terakru 300
Promosi terakru 50
21502
Modal kerja 72739
383691

Dibiayai oleh :
Ekuiti Pemilik
Akaun Modal
Nabil 80000
Rifdi 80000
160000
Akaun Semasa
Nabil 18785
Rifdi 11906
30691
190691
Liabiliti bukan semasa
Pinjaman 108000
Syarikat Faiba Sdn. Bhd. 85000
383691

Pengiraan Nisbah :
1) Keberuntungan
Peratus untung kasar atas kos jualan
= (46079/54797) x 100
= 84.1%
Harga Jualan barang niaga diperoleh dengan menambahkan 84.1%
pada kosnya.

Peratus untung kasar atas jualan


= (46079/100876) x 100
= 45.7%
Bagi setiap RM 1 jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 45.7
sen.

Peratus untung bersih atas jualan


= (36656/100876) x 100
= 36.3%
Bagi setiap RM 1 jualan bersih, untung bersih yang diperoleh ialah 36.3
sen.

Pulangan atas modal


= (36656/160000) x 100
= 23%
Bagi setiap RM 1 yang dilaburkan, untung bersih sebanyak 23 sen
diperoleh.
2) Kecairan
Nisbah semasa
= (94241/106502)
= 0.88 : 1
Bagi setiap RM 1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa
88 sen untuk menjelaskannya.

Nisbah ujian asid


= (88521/106502)
= 0.83 : 1
Bagi setiap RM 1 liabiliti semasa, perniagaan mempunyai aset semasa
( tidak termasuk stok ) 83 sen untuk menjelaskannya.

Nisbah ujian mampu


= (214502/405193)
= 0.53 : 1
Bagi setiap RM 1 jumlah aset, perniagaan mempunyai jumlah hutang
sebanyak 53 sen.
3) Kecekapan
Kadar pusing ganti stok
= (54797/4888)
= 11 kali
Perniagaan telah menggantikan atau membeli stok baru sebanak 11
kali dalam satu tempoh perakaunan

Tempoh kutipan hutang


= (10633/49600) x 365 hari
= 78 hari
Perniagaan mengambil masa 78 hari untuk mengutip hutang
pelanggannya
Tempoh pembayaran hutang
= (21152/66293) x 365 hari
=116 hari
Perniagaan mengambil masa 116 hari untuk membayar hutang kepada pemiutang.
Maklumat berikut perlu diambil kira semasa penyediaan belanjawan tunai.
a) Baki awal tunai pada 1 Mei 2017 adalah RM 73168
b) Jualan bulan Mei dijangka meningkat 15% daripada jualan bulan April,
manakala jualan bulan seterusnya meningkat sebanyak 20% daripada
bulan sebelumnya. 70% adalah jualan tunai.
c) Belian bulan Mei dan bulan seterusnya meningkat sebanyak 10%
daripada bulan sebelumnya. 80% adalah belian kredit.
d) Polisi kredit 30 hari diamalkan oleh perniagaan.
e) Lain-lain anggaran penerimaan dan pembayaran yang signifikan
berdasarkan rekod sedia ada.
Jualan April
RM 101356 -70% = RM 70949
-30% = RM 30407 (Penghutang Mei)
Jualan Mei
RM 116 559 -70% = RM 81591 (Tunai Mei)
-30% = RM 34968 (Penghutang Jun)
Jualan Jun
RM 139 871 -70% = RM 97910 (Tunai Jun)
-30% = RM 41961 (Penghutang Julai)
Jualan Julai
RM 167 845 -70% = RM 117492 (Tunai Julai)
Belian April
RM 61513 -80% = RM 49210 (Pemiutang Mei)
Belian Mei
RM 67664 -20% = RM 13533 ( Tunai Mei)
-80% = RM 54131 (Pemiutang Jun)
Belian Jun
RM 74430 - 20% = RM 14886 (Tunai Jun)
-80% = RM 59544 (Pemiutang Julai)
Belian Julai
RM 81873 - 20% = RM 16375 (Tunai Julai)
RESTORAN HIPSTER HAWAU
Belanjawan Tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Julai 2017
Butir Mei Jun Julai
RM RM RM
Baki b/b 73168 113640 168718

Penerimaan
Jualan Tunai 81591 97910 117492
Penghutang 30407 34968 41961
Komisen diterima 500 500 500
Sewa diterima 700 700 700
Jumlah penerimaan 113198 134078 160653
Pembayaran
Belian Tunai 13533 14886 16375
Pemiutang 49210 54131 59544
Sewa 1800 1800 1800
Kadar bayaran 2000 2000 2000
Promosi 300 300 300
Insurans 200 200 200
Gaji 5683 5683 5683
Jumlah pembayaran 72726 79000 85902
Lebihan/(Kurangan) 40472 55078 74751
Baki h/b 113640 168718 235404
Mengemukakan cadangan untuk meningkat prestasi semasa dan prestasi
jangka panjang perniagaan :
1. Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa :

Meningkatkan kecekapan pengurusan stok


Dengan cara ini, saya dapat mengurangkan risiko stok dengan
mengimbangkan stok yang sedia ada. Sekiranya, bilangan stok
terlalu banyak, saya boleh mengurangkan tempahan stok
sebaliknya jika stok berkurangan, saya boleh membuat
tempahan stok dengan lebih kerap. Jika stok berkurangan, saya
tidak dapat menepati permintaan pelanggan, saya mungkin akan
kehilangan kepercayaan dari pelanggan.
Mengadakan promosi jualan besar
Melalui promosi, lebih banyak pelanggan dapat menarik untuk
mengunjungi kedai saya dan membuat perbelanjaan. Mereka
akan belanja lebih banyak dengan harga yang lebih lumayan. Di
samping itu, saya boleh mengadakan promosi lebih kerap untuk
menarik lebih banyak pelanggan.

Meningkatkan tempoh pengutipan hutang dari penghutang.


Dengan cara ini, hutang lapuk boleh diminimumkan kerana
penghutang membayar hutang dalam masa yang singkat.
Diskaun boleh diberikan kepada mereka untuk menggalakkan
mereka menjelas hutang dengan cepat.
Mempercepatkan tempoh bayaran kepada pemiutang
Jika saya membuat bayaran kepada pemiutang dalam tempoh
yang ditentukan, saya mungkin diberi diskaun yang banyak
daripada pemiutang. Sekiranya saya tidak membuat bayaran
kepada pemiutang, nama baik pernigaan saya mungkin akan
terjejas dan mereka enggan berniaga dengan saya.
2. Cadangan untuk meningkatkan prestasi jangka panjang perniagaan:

Mengurangkan kos operasi


Melalui kaedah ini, saya dapat meningkatkan prestasi perniagaan
dalam jangka masa yang panjang. Saya juga boleh membuat
kajian yang lebih jelas dan menentukan strategi yang boleh
diambil untuk meningkatkan prestasi perniagaan saya.

Melancarkan promosi jualan


Promosi jualan boleh dilancarkan sebanyak empat kali
setahun dengan jualan yang lebih murah terutamanya
menjelang musim perayaan seperti perayaan Hari Raya
Aidilfitri, Tahun Baru Cina, dan Hari Gawai. Pelanggan boleh
menjadi ahli untuk menikmati lebih banyak faedah. Pada hari
keahlian, mereka boleh membuat perbelanjaan dan
berpeluang untuk memenangi hadiah misteri.
Meningkatkan kualiti stok
Dengan cara ini, keyakinan pelanggan terhadap perniagaan
saya dapat dijamin dengan adanya kualiti barang yang baik.
Saya perlu memilih stok yang akan dijual dengan
memastikan kualiti stok yang sedia ada sentiasa baik. Hal ini
boleh meningkatkan reputasi perniagaan saya.

Membuat kajian terhadap perniagaan saya dari masa ke


masa
Saya boleh membuka pasaran yang lebih luas supaya lebih
ramai pelanggan mengunjungi kedai saya. Selain itu, saya
juga boleh membuka cawangan di daerah yang lain seperti di
Sepang, Kinta, Sabah dan Johor Bahru. Perniagaan saya juga
boleh diperluaskan dengan membuka cawangan di luar
negara, contohnya Hong Kong dan Jepun.
RUMUSAN

Perniagaan saya (Restoran Hipster Hawau) telah mengamalkan konsep,


prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam
buku-buku perakaunan

MATERIALITI
Maklumat dalam laporan kewangan didedahkan dengan item-item
yang bersifat material dan immaterial. Item-item yang bersifat immaterial
pula dicatat sebagai belanja dalam suatu tempoh perakaunan.

KOS SEJARAH
Konsep kos sejarah dalam merekod asset bukan semasa dalam
kunci kira-kira. Konsep ini diadakan supaya rekod kewangan lebih objektif

KONSERVATISME
Stok akhir dinilaikan mengikut nilai terendah antara harga kos dan harga
pasaran

WANG SEBAGAI UKURAN


Setiap urus niaga mesti direkod dalam nilai Ringgit Malaysia (RM). Ini
selaras dengan konsep ini.

CATATAN BERGU
Semua urus niaga direkod ke dalam lejar menggunakan prinsip
tersebut. Apabila sesuatu urus niaga direkodkan, jumlah amaun catatan
debit mesti sama dengan jumlah amaun catatan kredit urus niaga itu.