Anda di halaman 1dari 1

Amalan Surat Yusuf Ayat 4 Yang Berbunyi

Amalan Surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi: Idz qola Yusufu li abihi ya abati inni
roaitu ahadaasyaro kaukabaw wasy
-
syamsa wal qomaro roaituhum li sajidin. Ayat ini dapat dimanfaatkan
untuk ketentraman keluarga, kharisma umum, kharisma peribadi (khusus) dan
kewibawaan,dengan cara:

Jika dibaca utuh sebanyak 7 kali setiap usai shalat fardhu dapat menentramkan
keluarga yangtidak harmoni.

Jika dibaca 7 kali setiap usai shalat mahrib dan subuh, dapat meningkatkan daya
kharisma.

Jika bacaan depannya dit


ambah kalimat Ya Abrozhu sehingga berbunyi : Ya Abrozhu roaituahada asyaro
kaukabaw wasy
-syamsa wal qomaro roaituhum li sajidin. Bermanfaat untuk meningkatkan daya
wibawa.

Jika dibaca secara utuh sebanyak 4444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat)
denganditirakati selama 3 hari dengan puasa ruh, dan setiap 100 (seratus) bacaan
ditiupkan pada minyak wangi, maka minyak itu memiliki kekuatan pelet.

Jika ada penyisipan kalimat War rijal, wan


-
nisaa, wa jamiil mahluqin sehingga berbunyi :
Idz
qola Yususfu li abihi ya abati inni roaitu ahada asyaro kaukabaw wasy
-syamsa wal qomaro
War rijal, wan nisaa, wajami
-il mahluqin, roaituhum li sajidin. Bermanfaat untuk daya tarik ataumahabbah pribadi
(khusus).