Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SUBJEK : REKA BENTUK DAN TEKOLOGI TAHUN 5

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN DI RUANGAN JAWAPAN


DISEDIAKAN.
(
/ 10 Markah )

3- Namakan alatan dan fungsi berdasarkan alatan di bawah.


(
/ 6 Markah )

4- Lengkapkan jadual di bawah dengan nama komponen dan fungsinya.


( / 8 Markah )

5-Namakan komponen berdasarkan fungsi yang diberikan.


(
/ 8 Markah )

6 - Lengkapkan carta alir langkah- langkah pemasangan kit model.


(
/ 5 Markah )

7 - Jawab soalan dibawah.


(
/ 9 Markah )

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai