Anda di halaman 1dari 2

SOAL MATEMATIKA PELUANG 11.

Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola


KELAS VIII SMP merah dan 8 bola hijau. Diambil secara
(KURIKULUM 2013) acak 1 bola merah dan tidak
dikembalikan. Peluang terambilnya 1
Pililah satu jawaban yang benar! bola merah ke-2 adalah..
A. 1/3 C. 1/2
1. Sebuah koin dilempar sekali. Peluang B. 5/12 D. 5/8
muncul angka adalah
A 1/4 C. 2/3 12. Dua buah dadu dilempar bersamaan.
B 1/2 D. Peluang muncul kedua mata dadu
genap adalah.
2. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang A. 9/16 C. 1/3
muncul mata dadu ganjil adalah. B. 1/2 D. 1/4
A. 1 C. 1/3
B. 1/2 D. 13. Dalam sebuah kelompok terdapat 16
anak terdiri dari 10 anak gemar musik
3. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang pop. 8 anak gemar musik dangdut dan
muncul mata dadu prima ganjil beberapa diantaranya suka keduanya.
adalah. Bila seorang siswa dipanggil, maka
A. 1/3 C. 2/3 peluang yang terpanggil adalah siswa
B. 1/2 D. 5/6 yang gemar musik pop dan dangdut
adalah.
4. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang A. 1/6 C. 1/4
muncul mata dadu faktor dari 6 B. 1/5 D. 1/3
adalah..
A. 1/6 C. 2/3 14. Sebuah dadu dan sebuah koin
B. 1/2 D. 5/6 dilempar bersamaan sekali peluang
muncul mata dadu lebih dari 4 dan
5. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang gambar pada koin adalah..
mendapatkan mata dadu 2 atau lebih A. 1/2 C. 1/4
adalah B. 1/3 D. 1/6
A. 5/6 C. 1/2
B. 2/3 D. 1/3 15. Dalam pemilihan OSIS terdapat 5
kandidat, 3 di antaranya laki-laki.
6. Tiga buah koin dilempar bersama- Peluang terpilihnya ketua OSIS wanita
sama sekali. Peluang munculnya 2 adalah..
muka angka adalah.. A. 2/3 C. 2/5
A. 2/3 C. 1/2 B. 1/2 D. 1/3
B. 3/5 D. 3/8
16. Jika P (A) = 1, maka A adalah..
7. Dua buah dadu homogen dilempar A. kejadian yang pasti
bersama-sama sekali. Peluang B. kejadian yang mustahil
munculnya mata dadu berjumlah 9 C. kejadian yang belum pasti
adalah.. D. kejadianyang tidak jelas
A. 1/9 C. 1/3
B. 1/4 D. 2/3 17. Terdapat kejadian sebagai berikut :
i. setiap makhluk hidup akan mati
8. Dua buah dadu homogen dilempar ii. setiap agama mengajarkan
bersama sekali. Peluang munculnya kebaikan
mata dadu berjumlah prima adalah.. iii. setelah sakit akan sembuh
A. 9/23 C. 5/12 iv. setiap perempuan dapat
B. 1/2 D. 1/3 melahirkan
Kejadian di atas yang merupakan
9. S = {bilangan cacah kurang dari 10} kejadian yang pasti adalah.
dan A = {y | y bilangan prima, y s}. A. (i) dan (iv) C. (i) dan (ii)
Peluang kejadian A adalah.. B. (i) dan (iii) D. (i), (iii) dan (iv)
A. 1/3 C. 4/9
B. 2/5 D. 18. Di bawah ini yang merupakan contoh
kejadian yang mungkin terjadi
10. Sebuah kantong berisi 6 bola hitam adalah..
dan 4 bola putih. Peluang terambilnya A. seorang pria melahirkan
1 buah hitam adalah.. B. Indonesia negara super power
A. 2/3 C. 1/6 C. kambing memakan harimau
B. 3/5 D. 1/10 D. orang yang bodoh akan miskin
19. Sebuah dadu bersisi enam dilempar 20. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang
sekali. Jika P (A) = maka muncul mata dadu yang bukan factor
kemungkinan kejadian A di bawah ini 6 adalah..
benar, kecuali. A. 1/6 C. 3/6
A. kejadian muncul mata dadu genap B. 2/6 D. 4/6
B. kejadian muncul mata dadu ganjil
C. kejadian muncul mata dadu prima
D. kejadian muncul mata dadu prima
ganjil

Anda mungkin juga menyukai