Anda di halaman 1dari 113

MeM

MODUL e MUFID

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA


2016
Sekapur sirehSegala puji bagi Allah S.W.T. Tuhan sekelian alam. Salawat dan salam ke atas
junjungan Nabi Muhammad S.A.W. , kaum keluarga serta para sahabat
baginda.

Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin dan inayahNya , Modul e Mufid ( MeM)
ini dapat disiapkan untuk digunakan bagi membantu calon-calon SPM Negeri
Pahang yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada tahun 2016.

Modul MeM ini mengandungi pelbagai panduan dan nota ringkas untuk
membantu calon-calon SPM menguasai tajuk-tajuk Pendidikan Islam dengan
baik. Persembahan nota-nota dalam bentuk yang berbeza diharapkan dapat
membuka minda dan menarik minat calon-calon SPM Negeri Pahang untuk
memanfaatkannya bagi mencapai kecemerlangan dalam Peperiksaan SPM.

Terima kasih diucapkan kepada Yayasan Pahang, BTPN dan Jabatan


Pendidikan Negeri Pahang atas peluang dan ruang yang diberikan terhasilnya
Modul MeM ini. Juga ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada
barisan Fasilitator Negeri Pahang yang telah bertungkus lumus menyiapkan
modul ini bagi kegunaan anak-anak Pahang.

Harapan kami agar murid-murid dapat memanfaatkan modul ini sebaik


mungkin untuk mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran Pendidikan
Islam SPM. Insyaallah.
Sekian, wassalam.

Mac 2016
KANDUNGAN

MUKA SURAT
BIL TAJUK
01-08
1. ANALISIS KERTAS 1 DAN 2
08-26
2. ANALISIS DAN KOLEKSI SOALAN SEBENAR K2
27-30
3. CONTOH SOALAN KBAT
31-32
4. BENTUK SOALAN DAN PANDUAN JAWAPAN
33-34
5. AYAT KUNCI
35-57
6. NOTA RINGKAS BERFOKUS
58-60
7. FORMULA MENGINGAT
8.
ISTILAH ARABI
61-64
Tingkatan 4
65-68
Tingkatan 5
69-78
9. PANDUAN HUKUM TAJWID
79-90
10. KOLEKSI SOALAN STRUKTUR
91-110
11. PERATURAN PEMARKAHAN HADITH SPM 2005-2015
ANALISIS KERTAS 1
AKIDAH TINGKATAN 4

TAJUK TAHUN

10 11 12 13 14 15

IMAN
SYIRIK
Jenis 1ai
Sebab dilarang 1aii
Syirik Jali
Syirik Khafi
KUFUR
Kufur Hakikat
Kufur Nikmat
maksud 1bi
Contoh perbuatan 1bii
RIDDAH
Peranan pihak berkuasa
Sebab wajib mengelak diri
faktor 1bi
Cara mencegah 1bii
KHURAFAT
SIHIR
NIFAQ / MUNAFIQ
MULHID
ASI
MAKSUD DOSA
DOSA BESAR
DOSA KECIL
DERHAKA IBU BAPA
Contoh derhaka 1ai
Sebab berlaku 1aii
Usaha untuk berbakti ibu bapameninggal 1aiii
MENIPU
Contoh perbuatan 1bi
Akibat-individu 1bii
Cara menghindarkan diri 1biii
MENCURI
MEROMPAK
RIBA
MAKAN HARTA ANAK YATIM
LARI DARI MEDA PERANG
MENGUMPAT
MEMFITNAH
MINUM ARAK
MENAGIH DADAH
maksud
hikmah
hukum 1ai
Sebab dadah sebagai musuh 1aii
ZINA
Hukuman terhadap remaja berzina 1bi
Cara menjauhi zina 1bii
QAZAF
maksud 1bi
Faktor berlaku 1bii
Kesan - individu 1biii
LIWAT
MUSAHAQAH

1 MODULMeM JUJ 2016


MEMBUNUH DIRI
maksud 1ai
Sebab berlaku 1aii
Sebab diharamkan 1aiii
TAUBAT
pengertian 1bi
syarat 1bii
Perbezaan bertaubat dengan tidak 1biii
ISTILAH
musyrik 1biii
fasik 1biii

ANALISIS AKIDAH TINGKATAN 5

TAHUN
TAJUK

10 11 12 13 14 15

IMAN MUTIARA HIDUP

Maksud iman
Maksud mengamal dengan anggota
Maksud kemanisan iman 1bi
Cara mendapatkan kemanisan iman
Kelebihan dapat kemanisan iman 1bii
Ciri bertambah iman
Ciri kemanisan iman
Kesan kemanisan iman
AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Maksud ASWJ 1ci 1ci
Nama lain 1cii
Pegangan utama 1ai
Prinsip 1ciii 1aii
Pendapat ASWJ
Melihat Allah 1aiii
Iman bertambah 1aiii
Kepentingan brpegang ASWJ / sebab 1cii 1civ 1ciii
SYIAH
Syiah Imamiah
Syiah Batiniah
Syiah Zaidiah
Kesan berpegang ajaran syiah
KHAWARIJ
AJARAN SESAT
Maksud 1ci
Kesan buruk 1cii
Ciri ajaran sesat
Ajaran qadiani
Ajaran bahai
Ajaran Tsalim

ANALISIS IBADAH TG 4

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
LAMBAIAN KAABAH
Haji- maksud
Umrah maksud
Syarat wajib haji
Hikmah haji individu 2aiii
Upah haji
Perbezaan haji / umrah
RUKUN HAJI

2 MODULMeM JUJ 2016


Maksud rukun haji
RUKUN UMRAH
WAJIB HAJI
WAJIB UMRAH
KEMAMPUAN / ISTITAAH
Syarat khusus bagi wanita
NIAT HAJI
WUQUF
TAWAF
SAIE
BERCUKUR
TERTIB
NIAT IHRAM
MIQAT
Miqat makani
Miqat zamani
MELONTAR JAMRAH
BERMALAM DI MUZDALIFAH
BERMALAM DI MINA
PERKARA YANG DILARANG SEMASA IHRAM
LARANGAN IHRAM WANITA
JENIS HAJI
Haji Ifrad
Maksud 2ai
Mengapa lebih afdal 2aii
Haji Qiran
Haji Tamattuk
SUNAT HAJI
DAM
Perkara yang menyebabkan wajib dam
KORBAN
Maksud 2ai 2ci
Waktu berakhir 2cii
Kbat perasaan kasih sayang 2ciii
Syarat sah binatang 2aii
Cara agihan daging 2aiii
AQIQAH
JUAL BELI
Rukun 2ai
Jenis yang dilarang tapi sah 2aii
Hukum 2aiii
SEWA
Syarat pemberi sewa 2ai
Syarat manfaat 2aii
Hikmah 2aiii
GADAIAN
Maksud 2ai
Perkara yang membatalkan 2aii
Syarat sah barang gadaian 2aiii
Perebezaan gadaian Islam dengan bukan 2aiv
Islam aspek kesan
SYARIKAT
HUTANG
INSURANS
SAHAM

3 MODULMeM JUJ 2016


ANALISIS IBADAH TINGKATAN 5

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
PERKAHWINAN DALAM ISLAM
Konsep perkahwinan
Hukum perkahwinan
Hikmah perkahwinan
CIRI BAKAL SUAMI / ISTERI
Akibat mengabaikan ciri 2bi
Berkahwin dengan wanita tidak berakhlak- 2biii
tindakan untuk bahagia
GOLONGAN YANG HARAM DIKAHWINI
Haram sementara 2bii
Haram selama- lamanya
Persemendaan
Penyusuan
Keturunan
PEMINANGAN
MERISIK
SYARAT BAKAL ISTERI
SYARAT BAKAL SUAMI
WALI
SAKSI
IJAB DAN QABUL
MAHAR
Maksud 2ai
Hikmah mahar 2aii
WALIMATUL URUS
Hokum 2bi
Per mesti dielakkan 2bii
KBAT- per tidak menepati. Komen 2biii
TANGGUNGJAWAB SUAMI KEPADA ISTERI
Tanggungjawab suami kepada isteri 2bi
Hikmah isteri menunaikan tanggungjawab 2bii
Persediaan keluarga bahagia 2biii
TALAK
Talak dari aspek hukum 2bi
Hikmah-pasangan suami isteri 2bii
Penyelesaian masalah-cerai mengandung 2biii
RUJUK
Rukun 2bi
Hikmah 2bii
Maksud 2ci
Implikasi sekira tiada rujuk 2cii
IDAH
IDAH RAJIE
FASAKH
KHULUK
NUSYUZ
ZIHAR
Maksud 2ci
Akibat terhadap suami 2cii
LIAN
POLIGAMI
Maksud adil 2ci
Kesan tidak ikut peraturan 2cii
KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN
UNDANG2 KELUARGA ISLAM
ANAK ANGKAT
HADANAH
Hokum 2di
Sebab gugur 2dii

4 MODULMeM JUJ 2016


TAMADUN TINGKATAN 4

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
KHULAFA AR-RASYIDIN
Sejarah penubuhan
SAYIDINA ABU BAKAR
SAYIDINA UMAR
Cara lantikan 3ai
SAYIDINA UTHMAN
SAYIDINA ALI 3aii
JABATN PENTADBIRAN KHULAFA AR-RASYIDIN
DEWAN AL JUNDI
DEWAN AL KHARAJ
Ciri Kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin 3aii 3ai
DASAR PENTADBIRAN
PENDIDIKAN- kuttab 3ai
PEMBAHARUAN
KEMAJUAN SOSIAL
PERLUASAN KUASA
KESAN POSITIF
AKIBAT MEMBELAKANGKAN 3aii
IKTIBAR
KERAJAAN BANI UMAIYAH
Sejarah penubuhan
khalifah dalam bidang quran, tafsir, hadith, 3ai
nahu
KETENTERAAN
Pembaharuan 3ai
Perbezaan dengan zaman khulafa 3aii
PENDIDIKAN
Institusi pendidikan 3aii
Kesan positif pendidikan bangsa Eropah 3aiii
EKONOMI
Usaha untuk memajukan sektor pertanian dan 3b
perdagangan
KEGEMILANGAN UMAIYAH
Faktor 3ai
Kesan positif terhadap masyarakat 3aii
SUMBER EKONOMI
FAKTOR KEJATUHAN
PEMERINTAHAN UMAR ABDUL AZIZ
PERANAN GENERASI

TAMADUN TINGKATAN 5

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
KERAJAAN ABBASIAH
Struktur pentadbiran 4ai
KHALIFAH DAN SUMBANGAN
ABU ABBAS AS-SAFFAH
ABU JAAFAR
HARUN AR RASYID
AL-MAKMUM
PENYEBARAN ISLAM
Faktor penyebaran dalaman
Faktor penyebaran luaran 4ai
Kesan positif penyebaran islam 4ai
akidah 4aii
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI

5 MODULMeM JUJ 2016


Penemuan dalam bidang falak 4aii
PERKEMBANGAN EKONOMI
Sumber ekonomi 4ai
PERKEMBANGAN KETENTERAAN
Bahagian - dewan al-jundi 4ai
Tanggungjawab bhg pengurusan sumber 4aii
manusia ( dewan at-tasnif )
pembaharuan 4ai
Faktor kejayaan 4aii
FAKTOR KEGEMILANGAN
FAKTOR KEJATUHAN
IKTIBAR KERAJAAN ABBASIAH 4aii

TOKOH TING 4

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
IMAM ABU HANIFAH
Riwayat hidup 4bi
ujian 4bii
IMAM MALIK
Riwayat hidup 4bi
ujian 4bii
IMAM SYAFIE
Bukti kegigihan 4bi
Dua keistimewaan 4bi 4bii
sumbangan 4bii
IMAM AHMAD BIN HANBAL
Nama kitab bidang fekah 4bi
KBKK- cara mencontohi kegigihan 4bii
IMAM BUKHARI
Riwayat hidup 4bi
Sejarah pendidikan 4bii
Keunggulan soheh bukhari 4biii
Sumbangan atau karya 3ci
IMAM GHAZALI
sumbangan 3ci
karya 3ci

TOKOH TING 5

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA
Keistimewaan qanun fit tibb 3bi
karya 3bii
IBNU KHALDUN
Pengiktirafan antarabangsa 4bi
Tokoh pelbagai bidang 4bii
karya 3bi
Kesan sumbangan tamadun manusia 3bii
SYED JAMALUDDIN AL-AFGHANI
SYEIKH MUHAMMAD ABDUH
Cara menyampaikan idea islah 3bii
Sifat peribadi 3bi 3bi
Sumbangan pendidikan 3bii
SYEIKH TAHIR JALALUDDIN TOKOH
Cara menyampaikan idea islah 3bii
Sifat peribadi 3bi
HAMKA PERMATA NUSANTARA
Kelebihan 3cii

6 MODULMeM JUJ 2016


ADAB TING 4

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
AKAL CAHAYA KEHIDUPAN
ADAB BERHIAS DIRI
Adab 4ci
Amalan yang dilarang 4cii
Kesan melakukan amalan yang dilarang 4ciii
ADAB MENJAGA MENJAGA ORANG SAKIT
Hikmah beradab 3ci
Aspek emosi 3cii
Aspek rohani 4ci
KBKK tindakan awal ditimpa musibah 4cii
KBAT hospital mesra ibadah 4ciii
ADAB AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR
Dua sifat pendakwah 3ci
Akibat meninggalkan masyarakat 3cii
Cara mengatasi sekolah 3ciii
ADAB DI TEMPAT REKREASI
ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM
ADAB MENZIARAHI JENAZAH
Perkara yang dilarang 3ci
Tindakan untuk menenangkan emosi rakan 3cii
yang kematian bapa
ADAB BERZIKIR
Adab 4ci
Hikmah beradab 4cii
ADAB DENGAN RASULULLAH

ADAB TINGKATAN 5

TAJUK TAHUN
10 11 12 13 14 15
ADAB BERMUSAFIR
ADAB BERNEGARA
Adab 4ci 3di
Cara berbakti 3dii
Faedah menjaga adab 3diii
Akibat mengabaikan adab 4cii
ADAB DENGAN PEMIMPIN
maksud 3ci
tanggungjawab 3cii
KBAT- ulul amri-hujah 3ciii
ADAB BERJIHAD
ADAB MEMELIHARA ALAM
Perbuatan yang menyebabkan pencemaran 4ci
Usaha mengatasi 4cii
ADAB MEMBERI, MENERIMA IHADAYH SERTA
SEDEKAH
kelebihan 4ci
Jenis sedekah 4cii
Adab memberi 4ciii
ADAB BERNIAGA
Maksud harta 3ci
Adab 3cii
Faedah beradab 3ciii

7 MODULMeM JUJ 2016


ANALISIS KERTAS 2

AYAT KEFAHAMAN TINGKATAN 4 TAHUN


10 11 12 13 14 15

MANUSIA PERLU BERSYUKUR 1a 1a


( SURAH .AL-ANAM : 6 )
RASUL PENYAMPAI WAHYU 1a
( SURAH AL-ANA, :50 )
LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA(SURAH 1a 2a
AL-ANAM: 70)
HIDAYAH MILIK ALLAH 2a 2a
( SURAH AL-ANAM : 125 )
AQIDAH TERAS KEHIDUPAN 3a 1a
(SURAH AL-ANAM : 162 165 ) 165 165
CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA 3a
(SURAH AL-MUKMINUN 1 11 ) 1-6
NASIHAT LUQMANUL HAKIM 4a 4a/13 1a 2a
( SURAH LUQMAN : 12 19 ) 14 5a/15 17 13/14

AYAT KEFAHAMAN TINGKATAN 5 TAHUN


10 11 12 13 14 15

LAYANAN BAIK TERHADAP ORG BUKAN ISLAM 3a 4a 3a


(S:TAUBAT:6 )
NABI MUHAMMAD UTUSAN ALLAH 3a
(SURAH TAUBAT :128- 129)
BATAS-BATAS PERGAULAN 5a/31 5a/ 5a/31 5a
(SURAH AN-NUR ; 30 31 ) 30 31
HIDAYAH ALLAH
(SURAH AN-NUR :35)
PERIBADI MUKMIN 2a 15 3a 4a 4a
(SURAH AS-SAJADAH : 15 16 ) 1-4
KEMULIAAN AL-QURAN 21- 5a
(SURAH AL-HASYR : 21 24 ) 22

HADITH TINGKATAN 4 TAHUN


10 11 12 13 14 15

MAKANAN YANG BAIK 3b 3b 1b 1b


PERPADUAN TERAS KEMAJUAN 2b 1b 2b 1b

HADITH TINGKATAN 5 TAHUN


10 11 12 13 14 15

KEHIDUPAN DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU 1b 2b 2b 2b 2b


ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH 3b 1b 3b 3b 3b

AYAT HAFAZAN TINGKATAN 4 TAHUN


10 11 12 13 14 15

surah al-Anam : 162 163 1c 3c - 1c


162
surah al-Mukminun : 1 11 1c 2c 3c 3c
8-11 1-7 8-11
3c[
8-10
surah Luqman : 12 19 2c 1c - 2c
18- 14 12
19

AYAT HAFAZAN TINGKATAN 5 TAHUN

8 MODULMeM JUJ 2016


10 11 12 13 14 15

surah Taubat : 128 129 3c 2c 3c


surah an-Nur : 35 3c 1c 3c 2c
surah al-Hasyr : 21 24 2c 3c
21-22 2m

KOLEKSI SOALAN SEBENAR SPM(2010 HINGGA 2015)

TINGKATAN 4
Tajuk 1
SOALAN 10 11 12 13 14 15
MANUSIA PERLU BERSYUKUR
( SURAH .AL-ANAM : 6 )
1 Senaraikan dua bentuk kebinasaan tersebut [2m] x
2 Nyatakan kaum terdahulu yang telah dibinasakan [2m] x
3 Terangkan dua pengajaran ayat [4m] x x
4 Senaraikan tiga contoh nikmat Allah ke atas hambanya [3m] x
5 Nyatakan dua cara bersyukur kepada Allah [2m] x

Tajuk 2
SOALAN 10 11 12 13 14 15
RASUL PENYAMPAI WAHYU
( SURAH AL-ANA, :50 )
1 Apakah maksud perkara ghaib. [2m] x
2 Nyatakan dua contoh perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. [2m] x
3 Terangkan dua peranan rasul kepada manusia [4m] x

Tajuk 3
SOALAN 10 11 12 13 14 15
LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA(SURAH AL-ANAM: 70)
1 Senaraikan dua perbuatan mempersendakan agama . [2m] x
2 Jelaskan balasan terhadap orang yang mempersendakan agama [2m] x x
3 Mempersendakan agama mendatangkan kesan yang buruk kepada x
pelajar. Jelaskan dua kesan tersebut [4m]
4 Terangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut [2m] x
5 Nyatakan dua golongan yang mempersendakan agama. [4m] x
6 Terangkan dua pengajaran ayat di atas. [4m] x

Tajuk 4
SOALAN 10 11 12 13 14 15
HIDAYAH MILIK ALLAH
( SURAH AL-ANAM : 125 )
1 Senaraikan dua golongan yang tidak mendapat hidayah [2m] x
2 Nyatakan dua usaha anda untuk mendapat hidayah . [2m] x
3 Jelaskan dua peranan hidayah dalam kehidupan seseorang. [4m] x
4 Apakah maksud hidayah . [2m] x

9 MODULMeM JUJ 2016


5 Jelaskan tanda orang yang mendapat hidayah [2m] x
6 Terangkan pengajaran ayat di atas [2m] x

Tajuk 5
SOALAN 10 11 12 13 14 15
AQIDAH TERAS KEHIDUPAN
(SURAH AL-ANAM : 162 165 )
1 Nyatakan dua tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. [2m] x
2 Kedudukan darjat manusia yang d beri Allah adalah satu ujian yang x
mempunyai tujuan tertentu. Jelaskan tujuan tersebut [2m]
3 Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas [4m] x
4 Ayat .165 x
Nyatakan dua contoh amalan mengabdikan diri kepada Allah. [2m]
5 Jelaskan dua kemudahan asas yang perli dibina oleh pemimpin sebagai x
khalifah untuk memakmurkan negara. [4m]
6 Terangkan dua pengajaran ayat di atas. [4m] x

SOALAN 10 11 12 13 14 15
CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
(SURAH AL-MUKMINUN 1 11 )
1 Ayat di atas menyatakan ciri-ciri mukmin yang berjaya Ayat 1-8 - x
Nyatakan dua ciri tersebut.
[2m]
2 jelaskan dua faedah melaksanakan tuntutan dlm ayat yang bergaris. x
[4m]
3 Terangkan pengajaran yang dapat di amalkan dalam kehidupan seharian x
daripada ayat di atas.
[2m]

Tajuk 6

SOALAN 10 11 12 13 14 15
NASIHAT LUQMANUL HAKIM
( SURAH LUQMAN : 12 19 )
1 Ayat 17 -- Nyatakan dua nasihat selain bersabar terhadap bala bencana x
yang menimpa. [2m]
2 Jelaskan dua contoh bersabar terhadap bala bencana yang menimpa. [4m] x
3 Terangkan dua pengajaran ayat di atas.
4 Ayat 13 : berdasarkan ayat nyatakan dua contoh syirik [2m] x
5 Mengapakah luqman menasihati anaknya menjauhi syirik. [2m] x

6 Jelaskan cara mencegah perbuatan syirik daripada berleluasa dalam x


kalangan masyarakat..[2m]
7 Terangkan dua pengajaran ayat di atas untuk dijadikan panduan terhadap x
umat Islam . [4m]
8 Ayat 15 : Ayat menjelaskan tgwb anak terhadap ibu bapa x
Jelaskan dua kelebihan menunaikan tgwb tersebut [4m]
9 Terangkan dua jasa ibu bapa terhadap anak-anak. x
10 Jelaskan cara yang perlu dilakukan sekiranya ibu bapa menyuruh anda x
melakukan perbuatan syirik kepada Allah. [2m]
11 Ayat 13-14 x
Nyatakan dua cara anda berbuat baik kepada ibu bapa. [2m]

10 MODULMeM JUJ 2016


12 Jelaskan dua kebaikan di dunia yang di terima oleh anak yang berbuat baik x
kepada kedua-dua ibu bapa.[4m]
13 Jelaskan dua sebab Islam memberi penghormatan yang tinggi kepada kedua- x
dua ibu bapa [4m]

Tajuk 7
Hadis 1
SOALAN 10 11 12 13 14 15
MAKANAN YANG BAIK
1 Senaraikan dua ciri makanan yang haram . x
[2m]
2 Senaraikan tiga ciri makanan yang haram x
[3m]
3 Jelaskan dua cara anda mengenal pasti makanan yang halai di pasaran x
[4m]
4 Jelaskan akibat makan makanan yang haram x
[2m]
5 Jelaskan hikmah makan makanan yang halal x
[2m]
6 Terangkan hubungan antara makanan dengan ibadah x
[2m]
7 Nyatakan dua ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis di atas x
supaya
doa di makbulkan Allah
[2m]
8 Jelaskan dua hikmah menjauhi makanan yang dan minuman yang x
haram
terhadap diri sendiri [4m]
9 Terangkan pengajaran daripada hadis di atas x
[2m]
10 Nyatakan dua ciri makanan yang baik x
[2m]
11 Terangkan dua kepentingan mengutamakan makanan yang baik. x
[4m]
12 Jelaskan situasi yang mengharuskan anda makan makanan yang haram x
[2m]
13 Hadis semua x
Nyatakan dua sifat negatif selain daripada dengki-mendengki.
[2m]
14 Maklumat 1 surah al-hasyr : 10 [KBAT]
Maklumat 2 - peribahasa & gambar Tikam belakang x
Merujuk maklumat 1 dan 2 , terangkan bagaimana sifat-sifat negatif
menyumbang kepada perpecahan umat Islam dalam sesebuah negara
[4m]
15 Dalil 1 surah al-hujurat ayat 10 [KBAT]
Dalil 2 - hadis tidak beriman seseorang dari kamu hingga ia mengasihi
saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya. x
Baca dan faham kedua-dua dalil kemudian huraikan hujah anda
mengapa umat Islam diperintahkan saling mengasihi antara satu sama
lain [4m]

11 MODULMeM JUJ 2016


SOALAN 10 11 12 13 14 15
PERPADUAN TERAS KEMAJUAN
1 Nyatakan dua sifat selain berpaling muka. [2m] x
2 Jelaskan dua akibat jika mengamalkan sifat berpaling muka dalam x
masyarakat [4m]
3 Terangkan usaha anda untuk memupuk semangat setia kawan dalam x
kalangan rakan sekolah [2m]
4 Pilih satu daripada kalimah yang bergaris di atas dan nyatakan maksudnya x
[2m]
5 Jelaskan kesan terhadap pelajar yang berpaling muka dengan pelajar lain x
[2m]
6 Terangkan pengajaran hadis di atas [2m] x
7 Hadis bermula
. x
Nyatakan dua perbuatan yang boleh memecah belah perpaduan [2m]
8 Jelaskan dua cara mengekalkan perpaduan umat Islam [4m] x
9 Jelas kesan mengekalkan perpaduan terhadap rakyat [2m] x
10 Nyatakan dua sifat negatif selain daripada dengki-mendengki [2m] x
11 SOALAN KBAT x
Maklumat 1 Firman Allah [al-hasyr:10]. [ dan orang-orang (Islam) Yang
datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: "Wahai
Tuhan kami! ampunkanlah dosa Kami dan dosa saudara-saudara Kami
Yang mendahului Kami Dalam iman, dan janganlah Engkau jadikan Dalam
hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang Yang
beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas
kasihan dan RahmatMu".

Maklumat 2 peribahasa Tikam belakang

Soalan : merujuk maklumat 1 dan maklumat 2 terangkan bagaimana sifat-


sifat negatif menyumbang kepada perpecahan umat Islam dalam
sesebuah negara.

[4m]

12 SOALAN KBAT x
Baca dan fahami kedua-dua dalil di bawah kemudian huraikan hujah anda
mengapa umat Islam diperintahkan saling mengasihi antara satu sama lain

Firman Allah [surah al-hujurat:10] bermaksud . sebenarnya


orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara, maka
damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu;
dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.

Dan sabda Rasulullah

Maksud : tidak beriman seseorang daripada kamu hingga ia


mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya

12 MODULMeM JUJ 2016


KEFAHAMAN AYAT TINGKATAN 5
ISI-ISI PENTING APA YANG TERKANDUNG DALAM KEFAHAMAN AYAT
PELAJARAN 1 : LAYANAN BAIK TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM YANG
Firman Allah Surah at-Taubah ayat 6

Maksudnya: Dan jika seorang daripada orang bukan Islam meminta perlindungan kepada mu (untuk
memahami ajaran Islam) maka berilah perlindungan kepadanya sehingga dia sempat mendengar
keterangan Allah (tentang hakikat Islam) kemudian hantarkanlah mereka ke mana-mana tempat
yang aman baginya. Perintah tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui. ( surah
at-Taubah ayat : 6 )
4. Inti sari ayat : Suruhan Allah terhadap orang bukan Islam yang berminat kepada Islam [spm 2014]
- Wajib beri perlindungan kepada orang bukan Islam sekiranya mereka meminta perlindungan
- Hendaklah menerangkan ajaran Islam kepada mereka
- Hendaklah dihantar ke tempat yang aman
SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Nyatakan dua bentuk perlindungan tersebut. [2m] x
2 Apakah tujuan memberi layanan baik kepada orang bukan Islam.[2m] x
3 Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas [4m] x x
4 Nyatakan dua bentukl layanan tersebut. [2m] x
5 Jelaskan dua kepentingan memberi layanan baik kepada mereka. [4m] x
6 Nyatakan dua bentuk bimbingan yang disarankan oleh islam.[2m] x
7 Jelaskan strategi dakwah berkesan bagi menarik minat orang bukan x
Islam memeluk Islam. [2m]
8 Jelaskan dua kesan peperangan kepada negara. [4m] x

13 MODULMeM JUJ 2016


PELAJARAN 2 : NABI MUHAMMAD (S..AW ) UTUSAN ALLAH [ M/S : 10 ]
Firman Allah : Surah at-Taubah ayat 128-129

1. Terjemahan ayat
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi
Muhammad s.a.w), yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh
kamu, yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas
serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.
3. Hikmah nabi dipilih di kalangan manusia
1. Membuktikan bahawa syariat Islam mampu dilaksanakan oleh manusia
2. Memudahkan manusia menerima ajaran Islam
3. Memudahkan manusia mencontohi rasulullah SAW
4. Memudahkan manusia mencontohi manusia
5. Memudahkan manusia berkomunikasi dengan Rasulullah SAW
4. Contoh kasih sayang Rasulullah (S.A.W)terhadap umatnya
1. Semasa berdakwah ke Taif Rasulullah telah dicerca dan dibaling dengan batu sehingga luka berdarah.
Malaikat menawarkan untuk menghempap bukit Taif ke atas penduduknya , tetapi Rasulullah menolak
tawaran tersebut dan berdoa supaya Allah memberi hidayah kepada kaumnya.
2. Baginda sangat takut umatnya melakukan syirik kepada Allah
3. Baginda sangat berharap umatnya mendapat hidayat Allah SWT
7. Sifat tawakal penting bagi seorang pendakwah kerana
1. Untuk menambah keyakinan dan menanam sifat sabar serta reda ketentuan Allah
2. Memastikan seorang pendakwah tidak berputus asa dalam melaksanakan dakwah
3. Pendakwah tetap yakin bahawa pertolongan Allah pasti akan datang sama ada cepat atau lambat
9. Peranan Rasul
1. Membetulkan akidah manusia
2. Memimpin manusia pada jalan yang benar
3. Mengajar akhlak yang mulia
4. Menerangkan perkara samiyat
5. Menerangkan cara hidup yang sempurna melakukan yang baik dan mencegah perkara mungkar
10. Amalan-amalan sebagai bukti kecintaan kepada rasul
1. Berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW
2. Menerima dan mengamalkan ajaran yang disampaikannya
3. Menziarahi makam Rasulullah SAW

SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Apakah maksud tawakal [2m]. 2009
2 Nyatakan dua cara anda mengasihi rasulullah .
3 Terangkan dua peranan tawakal kepada pendakwah
dalam menyampaikan ajaran islam. [4m] 2009
4 Nyatakan pengertian tawakal [2m ] x

5 Jelaskan peranan tawakal dalam kehidupan anda x


sebagai remaja sekolah [2m ]
6 Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas [4m ] x

14 JUJ 2016| Modul MeM


PELAJARAN 3 : BATAS-BATAS PERGAULAN [ M/S : 20 ]
Firman Allah; Surah an-Nur ayat 30-31

Terjemahan:
[30] Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat
pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang
demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa
yang mereka kerjakan.
[31] Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka
(daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka
memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup
belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan
tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-
anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara
mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-
perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan
tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat
perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi
dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman,
supaya kamu berjaya.
1. Inti sari ayat- apa yang terkandung dalam ayat
1. Allah memerintah orang beriman lelaki dan perempuan supaya menjaga kehormatan diri
2. serta memelihara aurat.
3. Setiap mukmin dan mukminat diperintah agar mengelakkan diri daripada melihat perkara yang
diharamkan
4. Kaum wanita diharamkan mendedahkan perhiasan diri kecuali yang zahir
5. Mereka yang melakukan perkara tersebut hendaklah bertaubat supaya menjadi orang yang berjaya
2. Perintah Allah dalam ayat tersebut kewajipan memelihara maruah dan kehormatan diri
1. Tidak memandang perkara yang diharamkan
2. Memelihara kehormatan diri
3. Menutup aurat
3. Adab jika sekiranya terpaksa juga duduk di tepi jalan
1. Menundukkan pandangan
2. Tidak menyakiti orang lain
3. Menjawab salam
4. Menyuruh kepada perkara makruf daripada perkara mungkar
4. Sebab Allah memerintah supaya memelihara mata daripada melihat perkara haram
1. Kerana perbuatan itu boleh merosakkan hati
2. Mata digunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran dan kebesaran Allah SWT
5. Batasan aurat
Aurat perempuan yang wajib ditutup Aurat lelaki
Ketika bersama dengan dari pusat hingga lutut
perempuan dan mahramnya yang wajib ditutup kecuali
Ketika bersama dengan seluruh tubuh badan kecuali bersama isteri
perempuan bukan Islam muka dan kedua tapak tangan Dari pusat hingga lutut.
Ketika bersama dengan lelaki seluruh tubuh badan kecuali
bukan mahram muka dan kedua tapak tangan

15 JUJ 2016| Modul MeM


7. Golongan yang dibolehkan untuk diperlihatkan aurat perempuan berdasarkan ayat
1. Suami
2. Bapa
3. Bapa mertua
4. Anak
5. Anak-anak tiri
6. Saudara-saudara sekandungan
7. Anak bagi saudara-saudara sekandungan yang lelaki dan yang perempuan
8. Perempuan-perempuan Islam
9. Hamba-hamba
10. Orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan,
11. Kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan;

SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah supaya mengawal pandangan mata
dan memelihara maruah. [2m] 2008

2 Nyatakan dua cara mengawal pandangan mata [2m] 2008


3 Terangkan dua usaha untuk menjaga batas pergaulan dikalangan ahli
keluarga. [4m] 2008

4 Nyatakan batas aurat berikut [4m] x


a) Perempuan dengan lelalaki bukan muhrim
b) Perempuan dengan perempuan Islam

5 Terangkan tiga hikmah menutup aurat [6m] . x


6 Nyatakan cara menjaga pandangan mata dan maruah [4m] x
7 Jelaskan dua kesan negatif tidak menjaga kedua-duanya. [4m] x
8 Terangkan dua pengajaran ayat [4m ] x
9 x
Nyatakan maksud potongan [2m]

10 Senaraikan empat golongan yang dibenarkan oleh syarak untuk melihat x


perhiasan tubuh wanita [ 4 m ]
11 Jelaskan dua cara berpakaian bagi wanita Islam [4m ] x

16 JUJ 2016| Modul MeM


PELAJARAN 4 : HIDAYAH ALLAH [ M/S : 29 ]

Firman Allah surah an-nur ayat 35


Terjemahan ayat :
Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah (Kitab Suci Al-Quran) adalah
sebagai sebuah "misykaat" yang berisi sebuah lampu, lampu itu dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca itu
pula (jernih terang) laksana bintang yang bersinar cemerlang; lampu itu dinyalakan dengan minyak dari
pokok yang banyak manfaatnya,(iaitu) pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya
dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari); hampir-hampir
minyaknya itu - dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) walaupun ia tidak
disentuh api; (sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda):
cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan
peraturanNya) kepada nur hidayahNya itu, dan Allah mengemukakan berbagai-bagai
misal perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

Maksud perumpamaannya Allah membuat perbandingan nur dan hidayatnya yang menerangi hati orang
mukmin seperti sebuah lampu dalam kendil kaca ( misykat ), cahayanya memancar gemerlapan.
Cara hendak mendapatkan hidayat Allah
- Menuntut ilmu : Dengan ilmu dapat membeza antara yang baik dan buruk . apabila mempunyai ilmu
hatinya mudah terbuka untuk menerima dan menghayati ajaran Islam
- Beramal : Kerana dengan ilmu dan amal menjadikan seseorang itu hamba yang soleh
- Berzikir kepada Allah : Supaya hati yang sentiasa mengingati Allah menjadi lembut dan mudah
menerima
kebenaran : Berzikir boleh menjadikan hati kita tenang. :
Bukti hidayah milik Allah
1. Nabi Noh tidak dapat memberi hidayah kepada anaknya sendiri
2. Nabi Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada bapa saudaranya sendiri Abu Talib
Halangan-halangan daripada memperoleh hidayah Allah.
Perbandingan di antara orang yang berilmu yang beramal dengan orang yang berilmu tidak beramal
Orang berilmu Orang yang tidak berilmu
beramal boleh menjadi hamba Allah yang soleh lalai dan menderhaka kepada Allah
disayangi Allah dimurkai Allah

SOALAN 10 11 12 13 14

1 Apakah maksud Nur dalam ayat di atas [2m] 2009


2 Jelaskan dua perkara yang menghalang seseorang daripada memperoleh
Nur Allah. [2m] 2009
3 Jelaskan dua pengajaran daripada potonan ayat al-Quran di atas. [4m] 2009

17 JUJ 2016| Modul MeM


PELAJARAN 5 : PERIBADI MUKMIN [ m/s :40 ]
Firman Allah : Surah as-Sajadah ayat 15 16
Terjemah ayat
[15] Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang
yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera sujud (menandakan
taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak
bersikap sombong takbur.
[16] Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang
tahajud dan amal-amal soleh), mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan
kemurkaanNya) dengan perasaan ingin memperoleh lagi (keredaan); dan mereka selalu menginfakkan
sebahagian daripada rezeki yang Kami beri kepada mereka.
Info Islam : Fawatih as-Sur selain dikenali dengan huruf Muqattaah ia juga dikenali dengan huruf an-
Nuraniah
2. Hikmah dengan huruf MUQATTAAH dalam surah yang tertentu untuk membuktikan bahawa al-Quran
bukan ciptaan makhluk
4. Inti sari ayat sifat orang mukmin ialah [spm 2014]
1. sujud kepada Allah kerana mengagungkan Nya
2. Tidak bersifat takbur
3. Kita perlu sentiasa mengingati Allah.
4. melazimkan Qiamullail
5. Menginfakkan ( membelanjakan harta pada jalan Allah.)

9. ( INFO ISLAM )
Bertaqarrub : bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah seperti solat dan
berzikir

10. kepentingan pembangunan berdasarkan keimanan


1. Pembangunan yang berdasarkan kebendaan semata-mata akan mengundang sifat kehaiwanan
seperti melakukan kezaliman dan kezaliman .
2. Sebaliknya pembangunan berdasarkan keimanan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai agenda
utama seperti toleransi , keadilan dan bersifat Qanaah

11. ( INFO ISTILAH )


Maksud Qanaah ialah reda dengan pemberian Allah walaupun sedikit

12. Kelebihan orang yang beriman Keburukan orang yang tidak beriman
Memperoleh kebahagiaan hidup Memperoleh kesusahan dalam hidup
Mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah Jiwa dan perasaan sentiasa gelisah
Terhindar daripada perkara yang mungkar Sentiasa melakukan maksiat kepada Allah
Menjadi seorang yang sabar Mudah berputus asa dan kecewa
Disenangi oleh semua orang Dibenci oleh masyarakat
13. Kebaikan infak ( Membelanjakan harta ke jalan Allah )
1. Tanda syukur kepada Allah di atas rahmat dan kurniaanNya
2. Harta yang dimiliki itu akan bertambah banyak kerana dirahmati dan diredai oleh Allah
3. Dapat membantu golongan yang kurang mampu supaya turut sama menikmati rahmat Allah SWT
4. Menjamin kehidupan yang sama rata tanpa ada jurang antara yang kaya dan miskin
5. Dapat mengurangkan masalah jenayah yang melibatkan wang, seterusnya menjamin kesejahteraan
dan keselamatan hidup bermasyarakat
6. Mendapat ganjaran pahala berganda-ganda dari Allah

18 JUJ 2016| Modul MeM


14. Perbandingan antara sujud yang disyariatkan jenis sujud ; [spm 2014]
Jenis Sebab Sujud Bacaan Bilangan Masa
sujud Ketika sujud sujud
Sujud Membaca atau mendengar Sekali Dalam @
Tilawah ayat sajadah sujud luar solat

1. Menambah @

Sujud mengurangkan rukun 2 kali Sebelum
Sahwi secara tidak sengaja sujud salam
2. Meninggalkan sunat
sengaja @ tidak sengaja
Sujud mendapat nikmat atau Sekali Di luar
Syukur terlepas dari bala sujud solat

SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Jelaskan dua ciri tersebut [ 4 m ] x x
Nyatakan dua ciri tersebut [2m ]
2 x
Nyatakan maksud kalimah yang bergaris dan

3 Terangkan pengajaran daripada ayat di atas [2m ] x x


4 x
Nyatakan maksud kalimah yang bergaris dan

5 Jelaskan dua ciri tersebut [4m] x


6 Jelaskan dua pengajaran daripada ayat di atas [4m] x
7 Nyatakan dua jenis sujud yang dilakukan untuk mengharapkan x
pahala Allah s.w.t. [2m]
8 Jelaskan dua sifat lain orang yang beriman kepada Allah s.w.t[4m] x
9 Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas [4m] x
10 Jelaskan dua kelebihan beramal dengan ciri-ciri tersebut [4m ] x

19 JUJ 2016| Modul MeM


PELAJARAN 6 : KEMULIAAN AL-QURAAN [ m/s :49 ]

Firman Allah : Surah al-Hasyr ayat 21- 24


Terjemahan
21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu
khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini
Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang
nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha
Suci; Yang Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan;
Yang Maha pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-
galanya); Yang Melengkapi Segala KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka
sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada);
Yang membentuk rupa makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang
sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi;
dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

1. Inti sari ayat


1. Allah menyatakan sekiranya al-Quran diturunkan ke atas gunung yang teguh nescaya ia pecah
2. Perumpamaan ini supaya manusia berfikir sejauh mana penghayatan mereka terhadap al-Quran
3. Allah memerintahkan kita Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan sifat yang sempurna
4. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan sentiasa tunduk dan bertasbih kepada Allah

2. Keistimewaan al-Quran
1. Mukjizat agung kepada Rasulullah SAW
2. Kandungan al-Quran lengkap merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti akhlak, ekonomi,
sosial dan politik
3. Ajarannya sesuai untuk diamalkan oleh semua bangsa dan di semua tempat dan bila-bila masa
4. Terpelihara daripada sebarang perubahan dan penyelewengan hingga hari kiamat
5. Tidak ada makhluk yang dapat menandingi keindahan bahasanya
6. Membimbing manusia ke arah kebahagiaan di dunia dan di akhirat
7. Setiap huruf yang dikira ibadat dan diberi pahala

3. Nama lain bagi al-Quran [spm2014]


- al-Kitab - al-Furqan - az-Zikr - al-Bayan

4. Cara makhluk selain daripada manusia tunduk dan patuh kepada Allah SWT
- Sentiasa bertasbih kepada Allah
- Sentiasa mengikut segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada mereka
- Contoh : bulan matahari sentiasa beredar mengikut paksinya.

5. Cara- cara menghayati al-Quran. [spm 2014]


1. Istiqamah dalam membaca al-Quran
2. Memahami dan mengamalkan kandungan al-Quran dalam kehidupan seharian
3. Sentiasa mempelajari dan mendalami isi kandungan al-Quran
4. Membaca Al-Quran dengan bertajwid dan bertaranum

20 JUJ 2016| Modul MeM


6. Perbandingan antara bukit dan orang yang ingkar kepada Allah
1. Allah membandingkan keingkaran manusia menerima al-Quran dengan sifat bukit yang hancur
berkecai bila al-Quran diturunkan ke atasnya
2. Perbandingan ini adalah sebagai peringatan kepada orang kafir yang keras hati dan bersikap kasar
3. Peringatan ini juga ditujukan kepada orang yang tidak khusyuk ketika membaca al-Quran.
4. Sekiranya bukit mendengar ayat-ayat Allah SWT maka akan hancur berkecailah bukit tersebut kerana
takut kepada Allah . Mengapa manusia tidak takut azab Allah SWT sedangkan mereka mendengar dan
memahami ayat-ayat Allah

7. Sebab-sebab Allah menurunkan al-Quran kepada manusia


1. Untuk bimbing manusia kepada iktikad yang sebenar
2. Untuk menerangkan kepada manusia ibadat yang betul
3. Untuk menerangkan perkara samiyat
4. Untuk menerangkan contoh akhlak yang mulia

8. Asmaul Husna : Ialah nama-nama Allah yang baik sebanyak 99 nama

9. Nama- nama Allah (Sifat sifat) yang terdapat dalam ayat ini
Ar-Rahman Ar- Al-Malik Al- Al-Salam Al-Mukminu Al-Muhaiminu
Rahim Qudus
Al-Aziz Al- Al- Al-Khaliq Al-Bariu Al-MuSAWwiru Al-Hakim
Jabbar Matakabbir
10. Pengajaran ayat
1. kita hendaklah mengambil iktibar daripada peringatan yang terdapat dalam al-Quran
2. kita hendaklah sentiasa bertasbih untuk mengingati Allah
3. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan sentiasa tunduk dan bertasbih kepada Allah SWT
4. Allah SWT Maha Mengetahui perkara-perkara ghaib
5. manusia hendaklah mengambil iktibar daripada Asmaul Husna tersebut

SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Nyatakan dua tanda kehebatan al-Quran yang dinyatakan dalam ayat x
di atas [2m]
2 Jelaskan dua keistimewaan al-Quran [4m] x
3 Jelaskan pengajaran daripada ayat di atas [2m] x
4 Nyatakan dua nama lain bagi al-Quran x
5 Jelaskan dua cara menghayati al-Quran [4m] x
6 Jelaskan dua tanda kepatuhan semua makhluk x
terhadap Allah s.w.t[4m]

21 JUJ 2016| Modul MeM


PELAJARAN 7 : KEHIDUPAN DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU [ m/s : 58 ]

1. Terjemah hadis
1. Daripada Abdullah Ibnu Umar r.a. katanya Rasulullah (S.A.W)memegang bahu ku seraya bersabda jadilah
di atas dunia ini sebagai seorang perantau , ibnu Umar berkata apabila kamu berada pada waktu
petang janganlah tunggu menjelangnya waktu pagi, apabila kamu berada waktu petang janganlah
tunggu menjelangnya petang, gunalah peluang untuk beramal di masa kamu sihat untuk persediaan
ketika kamu sakit dan semasa kamu hidup untuk persediaan mati mu

2. Inti sari Hadis / pengajaran hadis


1. Rasulullah (S.A.W)mengajar kita supaya menganggapkan dunia ini sebagai tempat persinggahan untuk
menuju alam akhirat
2. Kehidupan kita ibarat kehidupan seorang perantau yang singgah di tempat persinggahannya untuk
mengumpul bekalan buat perjalanannya yang masih jauh
3. Kita hendaklah mengambil peluang semasa kita masih sihat dan masih hidup untuk mengumpul bekalan
akhirat
4. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah menghargai masa dan tidak melengah- lengahkan urusan yang
baik

3. Gambaran hadis di atas tentang kehidupan di dunia adalah sementara


1. Kehidupan di dunia terlalu singkat berbanding kehidupan akhirat yang kekal abadi
2. Dunia menjadi tempat manusia mencari bekalan akhirat seperti ilmu, ibadah dan sedekah jariah
3. Manusia tidak boleh leka kehidupan di dunia hingga lupa kehidupan akhirat.
4. Begitulah perantau tidak boleh leka dengan keseronokan di tempat persinggahan sehingga lupa
destinasi terakhir iaitu alam akhirat.

4. Teknik pengurusan masa yang efektif [spm 2013] [spm 2014]


1. Merancang penggunaan masa
2. Mengurus masa dengan bijak
3. Menentukan wawasan hidup

5 Cara merancang penggunaan masa


1. Memperuntukkan masa untuk solat, membaca buku, membantu ibu bapa, beriadah dan berehat
2. Menjauhi aktiviti melepak dan berpelesiran
3. Menyediakan jadual waktu supaya menjadi lebih sistematik.

6. Mengurus masa yang bijak


1. Menggunakan waktu yang ada untuk tujuan yang berfaedah contohnya semasa dalam kenderaan atau
di perhentian bas boleh membaca buku atau bacaan yang berfaedah.
Kepentingan menentukan wawasan hidup
1. Untuk mendisiplinkan diri dan mengkaji semula kualiti penggunaan masa yang telah di lalui
2. Napoleon pernah berkata rahsia kemenangan ku di medan peperangan tersembunyi di sebalik
kelemahan musuh ku tidak tahu nilai masa 5 minit
3. Dapat menentukan matlamat dalam kehidupan kita
1. Dengan wawasan hidup dapat mendisiplinkan diri kita
2. Dapat mengkaji semula kualiti penggunaan masa yang kita lalui

22 JUJ 2016| Modul MeM


7. Langkah-langkah untuk merancang penggunaan masa yang efektif
1. Kita hendaklah memperuntukkan masa untuk melakukan solat membaca buku, mengulang kaji
pelajaran, menyelesaikan kerja rumah dan membantu ibu bapa
2. Kita wajib menjauhi daripada aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak
3. Cara yang efektif dan sistematik dalam pengurusan masa ialah menyediakan jadual waktu yang tersusun

8. Info Islam : satu hari di akhirat bersamaan dengan seribu hari di dunia

9. Cara hendak mengukur pencapaian wawasan


2. Menggunakan diari untuk merekodkan aktiviti harian kita

10. Kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan [spm 2014]


1. Dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya
2. Urusan dapat disempurnakan dengan berkualiti dan mengikut jadual
3. Menyumbang ke arak kemajuan negara
4. Hidup sentiasa dalam keadaan tenang kerana tidak mendapat tekanan dari mana-mana pihak

11. Keburukan menangguhkan kerja atau sesuatu urusan [spm 2013]


1. Hidup sentiasa resah dan gelisah kerana menghadapi tekanan daripada majikan
2. Hasil kerja yang diperoleh tidak berkualiti dan akan menjejaskan nama syarikat dan sebagainya
3. Produktiviti sesebuah syarikat akan menurun.Ini akan menjejaskan ekonomi sesebuah negara
4. Pembangunan sesebuah negara akan berjalan dengan perlahan. Ini akan menyebabkan negara
ketinggalan
dan tidak maju
5.
12. Bekalan yang utama baik untuk hari akhirat
1. Takwa merupakan bekalan terbaik untuk kehidupan akhirat
2. Amal ibadat
3. Sedekah jariah
4. Ilmu yang bermanfaat dipelajari dan dihayati kemudian ilmu itu disampaikan kepada orang lain dan
orang itu menggunakannya

13. Pengertian takwa


- Melaksanakan perintah Allah SWT serta menjauhkan segala laranganNya dengan taat dan ikhlas

14. Cara untuk memperoleh ketakwaan

Ikhlas dengan Allah SWT dalam hubungan dengan Allah SWT


1. Solat
2. Puasa
3. Haji

Ikhlas dalam hubungan sesama manusia


1. Jual beli
2. Nikah kahwin
3. Bermasyarakat

15. Pengajaran Hadis


1. kita hendaklah menggunakan masa untuk melakukan perkara yang berfaedah
2. Kita tidak boleh membuang masa melakukan perkara yang tidak berfaedah
3. kita tidak boleh leka dengan kemewahan dunia hingga lupa tentang hari akhirat

23 JUJ 2016| Modul MeM


SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Jelaskan cara mendapatkan ibadah yang berkualiti sebagai bekalan x
kehidupan di akhirat [2m]
2 Jelaskan dua kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan [4m] x
3 Jelaskan dua cara pelajar menggunakan masa dengan bijak[4m] x
4 Terangkan dua kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan x
seorang pelajar [4m]
5 Jelaskan dua akibat menangguhkan urusan dalam kehidupan x
[4m]
6 Jelaskan cara pengurusan masa yang efektif [2m] x
7 Jelaskan kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan [2m] x
8 Jelaskan teknik pengurusan masa yang berkesan [2m] x
9 Nyatakan dua contoh aktiviti mengurus masa yang bijak [2m] x
10 Mengapakah orang yang tidak menghargai masa itu orang yang rugi x
[4m] KBAT

PELAJARAN 8 : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH SWT [ m/s : 62 ]

1. Terjemahkan hadis
Daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah (S.A.W)bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, sesiapa
yang memusuhi wali ku, aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Tiada amalan yang mendekatkan
dirinya kepada ku yang lebih aku sukai daripada amalan yang aku fardukan. Hamba ku mendekatkan
diri kepada ku dengan sentiasa melakukan amalan sunat, aku akan mengasihinya. Apabila aku
mengasihinya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya yang digunakan untuk memegang dan
kaki digunakan untuk berjalan, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalan ku. Jika dia meminta
kepada ku, aku akan memperkenankannya dan jika memohon perlindungan ku, aku akan
melindunginya

2. Inti sari hadis


1. Allah mengharamkan permusuhan dengan orang yang beriman dan bertakwa
2. Allah mengisytiharkan perang ke atas orang yang memusuhi orang yang beriman dan bertakwa
3. Untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah SWT kita mestilah melaksanakan perintah yang
difardukan serta memperbanyakkan amalan sunat
4. Apabila seseorang dikasihi Allah SWT. Dia akan memberi petunjuk kepadanya untuk melakukan
kebaikan serta memperkenankan doanya

24 JUJ 2016| Modul MeM


3. maksud wali Allah [spm 2013]
1. Dari segi bahasa bermaksud bantuan dan perlindungan dari Allah SWT.
2. Dari segi istilah pula wali bermaksud manusia biasa yang beriman, bertakwa dan beristiqamah
dalam melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhkan segala larangan Nya secara zahir
dan batin.

3. Ciri ciri wali Allah [spm 2013]


1. Wali tidak bersifat maksum dan tidak mempunyai mukjizat
2. Sesetengah wali dikurniakan dengan kebolehan melakukan perkara luar biasa ( karamah ). Tetapi ia
bukan syarat seorang wali.

4. Contoh wali Allah SWT


1. Para sahabat Rasulullah SWT seperti Sayidina Abu Bakar / Sayidina Umar
2. As-Salafussoleh seperti Uwais Al-Qarni, Hassan Al-Basri, dan Rabiatul Adawiyyah.
3. Abu Hassan al-Asyari
4. Imam Malik / Imam Ab Hanifah / Imam al-Ghazali

5. Ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah Rasulullah (S.A.W)


1. Allah SWT mengancam akan memerangi mereka yang memusuhi para wali-Nya.
2. Ancaman keras ini membuktikan bahawa mengingkari risalah Rasulullah SWT adalah satu
penyelewengan terhadap akidah.

6. Rahmat daripada Allah ke atas orang yang melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah SWT
1. Orang yang mendekati diri kepada Allah SWT dengan melakukan amalan fardu dan sunat akan
dikasihi oleh
Allah
2. Allah SWT akan memandu segala anggota dan pancaindera ke arah kebaikan

7. Maksud ungkapan mengasihi dalam hadis ini


- Ungkapan mengasihi dalam hadis ini bermaksud Allah SWT akan meredai dan merahmatinya dalam
semua urusan kehidupan,

8. Ciri-ciri orang yang soleh

9. Amalan sunat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT contoh ibadah nawafil [spm 2014]

hubungan dengan Allah SWT hubungan sesama manusia


Solat sunat seperti Solat Dhuha, solat sunat Rawatib, solat Menjaga silaturahim
Tahajud
Puasa sunat seperti puasa pada hari Isnin dan Khamis Nasihat menasihati
Membaca al-Quran Ziarah menziarahi
Berzikir / Berdoa Berbudi bahasa

10. Kelebihan orang yang melakukan ibadat nawafil (sunat) [ spm 2014]
1. Allah SWT dan rasul menyayanginya
2. Allah SWT memberkati kehidupannya
3. Allah SWT memelihara segala anggotanya daripada melakukan perkara maksiat
4. Allah SWT memakbulkan doanya
5. Allah SWT melindunginya daripada sebarang keburukan
6. Allah SWT memberi ganjaran pahala dan syurga
7. Dia akan dapat mengecap kenikmatan beribadat
8.
11. Pengajaran hadis [spm 2013] [ spm 2014]
1. Kita hendaklah memperbanyakkan amalan sunat untuk menjadi hamba yang dikasihi Allah
2. Kita hendaklah sentiasa mengasihi orang yang beriman

25 JUJ 2016| Modul MeM


3. kita tidak boleh memusuhi Wali Allah kerana mereka adalah orang yang sentiasa mendapat
perlindungan daripada Allah
4. Allah akan memperkenankan doa jika sekiranya kita sentiasa mendekatkan diri kepada Allah.

12. Info Islam : - semua amalan wajib lebih afdal dari amalan sunat
- tetapi adab memberi salam terkecuali daripada kaedah ini
Memberi salam adalah sunat / tetapi menjawab salam adalah wajib
13. Info istilah : Nawafil ialah amalan sunat seperti solat dhuha dan puasa enam dalam bulan syawal.

Berilmu Orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dapat memantapkan hubungan
dengan Allah dan sesama manusia
Beramal
Orang yang menjelmakan ilmu dalam bentuk penghayatan serta amalan secara ikhlas da
istiqamah
dapa mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah
gabungan antara ilmu dengan amal yang terdapat pada diri seseorang akan membentuk
manusia yang memiliki ketinggian dari segi aspek rohani dalam dirinya
Berakhla Ia seterusnya akan membentuk peribadi yang memiliki akhlak yang mahmudah
k Sifat mahmudah tersebut akan sentiasa mengarahkan untuk melakukan kebaikan kepada
Allah SWT, diri sendiri, ibu bapa, saudara mara, rakan taulan, jiran dan manusia
keseluruhannya

SOALAN 10 11 12 13 14 15
1 Nyatakan dua ciri tersebut [2m] x
2 Jelaskan tujuan Allah SWT memberi ancaman memerangi orang x
yang memusuhi wali-Nya [2m]
3 Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas [4m] x x x x
4 Nyatakan dua amalan nawafil untuk menjadi amalan seorang x x x
pelajar [2m]
Nyatakan dua contoh ibadat nawafil [2m]
5 Jelaskan dua kelebihan mengamalkan amalan nawafil dalam x x
kehidupan seorang pelajar [4m]
6 Nyatakan maksud wali Allah menurut istilah syarak [2m] x
7 Senaraikan dua ciri wali tersebut [2m] x
8 Jelaskan dua janji Allah SWT terhadap hamba yang mendekatkan diri x
kepada-Nya [2m]

26 JUJ 2016| Modul MeM


CONTOH-CONTOH SOALAN KBAT

BAHAGIAN HADIS
TAJUK MAKANAN YANG BAIK
SOALAN 1
PENYATAAN 1
Makanan yang sedap dan lazat tidak semestinya halal.Halalnya sesuatu makanan
Itu juga bergantung kepada cara memperolehinya.

Mengapakah ramai masyarakat hari ini tidak mengambiil berat situasi di atas.
SOALAN 2
Abu seorang pekerja dalam salah sebuah syarikat swasta di ibu negara. Beliau selalu mencuri masa
kerjanya dengan membuat pekerjaan lain menyebabkan produktivitinya terggangu.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan pendapat anda berkaitan situasi di atas.

BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN


TAJUK RASUL PENYAMPAI WAHYU
SOALAN:
Rasulullah SAW adalah rasul Ulul Azmi. Baginda sabar menghadapai pelbagai ujian dan cubaan
seperti ancaman bunuh, leher baginda dijerut dengan serban dan dilontar dengan batu semasa
berdakwah.
Bagaimanakah anda boleh mengambil iktibar daripada peristiwa di atas.

BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN


TAJUK LARANGAN MEMPERSENDAKAN AGAMA
SOALAN:
Pengaruh ajaran sesat seperti ajaran Tuhan Harun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan semakin
menular dalam masyarakat Islam.Perbuatan tersebut dianggap mempermainkan agama Islam.
Berikan hujah anda mengapa keadaan demikian berlaku.

27 JUJ 2016| Modul MeM


BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN
TAJUK HIDAYAH MILIK ALLAH
SOALAN:
Penyataan 1
Allah SWT memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya.Seseorang yang
mendapat hidayah akan berubah tingkah lakunya daripada kufur kepada beriman seperti saidina
Umar al-khattab.
Kemukakan pendapat anda tentang pernyataan di atas beserta alasan

BAB 5 AYAT KEFAHAMAN


TAJUK 5 AKIDAH TERAS KEHIDUPAN
SOALAN:
Datuk Fatimah telah dilantik sebagai menteri pembangunan wanita.
Pada pendapat anda, apakah tindakan yang perlu beliau boleh lakukan untuk memartabatkan
Islam setelah menyandang jawatan tersebut. (4 markah)

BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN


TAJUK CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA
SOALAN: Gambar : Disko
Perbuatan sia-sia yang dilakukan oleh umat Islam

Berdasarkan gambar di atas, kemukakan pandangan anda mengapa berlaku keadaan tersebut.

BAHAGIAN AYAT KEFAHAMAN


TAJUK7 NASIHAT LUQMANUL HAKIM
SOALAN:
Luqman digelar al-Hakim kerana kata-kata hikmah beliau serta kisahnya yang menjadi pengajaran
kepada umat Islam. Nasihat-nasihat beliau terhadap anaknya ada disebut dalam al-Quran
Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda dapat merealisasikan nasihat-nasihat Luqman
dalam hidup anda. ( 4 markah )

BAHAGIAN HADIS
TAJUK MAKANAN YANG BAIK
SOALAN:
Gambar : busana muslimah
Berdasarkan gambar di atas, mengapakah ramai wanita Islam hari ini mengabaikan tuntutan
berpakaian sedemikian.

28 JUJ 2016| Modul MeM


BAHAGIAN HADIS
TAJUK PERPADUAN TERAS KEMAJUAN
SOALAN1:
Semangat persaudaraan dan kasih 29aying dalam Islam antara golongan Ansar dan Muhajirin
sangat mendalam sehingga mereka menganggap antara satu sama lain sebagai saudara
kandung sendiri.

Merujuk pernyataan di atas, bagaimanakah anda dapat mencontohi semangat persaudaraan dan
kasih 29aying dalam kalangan rakan anda di sekolah

SOALAN 2:

PENYATAAN 1
Pelajar A dan B adalah sahabat baik. Mereka selalu berbincang mengenai pelajaran dan hal ehwal
kehidupan mereka. Pada suatu hari, pelajar A berkata sesuatu yang menyinggung dan menyakiti
hati pelajar B lalu mereka tidak bertegur sapa beberapa hari.

Apakah tindakan anda apabila berhadapan dengan situasi seperti di atas.

BAHAGIAN HADIS
TAJUK DUNIA IBARAT PERANTAU
SOALAN:
Berkata seorang penyair: usah ditangguh amal bakti,kehari yang belum dikenalpasti,mungkin hari
menjengah kemari,kamu pula telah kembali
Berdasarkan ucapan syair di atas,huraikan hujah anda bagi menyokong penyataan di atas.

BAHAGIAN HADIS
TAJUK PERPADUAN TERAS KEMAJUAN
SOALAN:
Maksud hadis: Seorang lelaki tidak boleh bermusuhan dengan saudaranya lebih dari tiga
malam,Kalau mereka bertemu,yang ini memalingkan mukanya dan yang itu memalingkan
mukanya pula.Yang terbaik daripada mereka adalah memulakan salam.

Huraikan hujah anda mengapa keadaan sedemikian berlaku.

BAHAGIAN HADIS
TAJUK ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH
SOALAN 1

Seorang hukama berkata: bekerjalah untuk dunia sekadar keperluanmu dan beramalah untuk
akhirat untuk kamu kekal di dalamnya.

Huraikan hujah anda untuk menyokong penyataan di atas.

29 JUJ 2016| Modul MeM


SOALAN 2
Maksud hadis Rasulullah SAW:
Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku lebih dicintai daripada anaknya bapanya dan
semua manusia.
(Riwayat al-Bukhari)
Berdasarkan hadis di atas, seseorang yang mengingkari risalah Rasulullah s.a.w dianggap telah
melakukan penyelewengan akidah.Huraikan hujah anda untuk menyokong penyataan di atas.

30 JUJ 2016| Modul MeM


BENTUK SOALAN DAN PANDUAN JAWAPAN

PENDIDIKAN ISLAM 1223/ 1 & 1223/2

KATA TUGAS JAWAPAN YANG DIKEHENDAKI CONTOH ITEM

Jawapan anda hendaklah Nyatakan dua perkara yang dilarang


dikemukakan dalam bentuk point ketika ihram haji
NYATAKAN /
1 kecuali item definisi dan perbezaan. Memakai pakaian berjahit bagi lelaki
SENARAIKAN / BERIKAN
Tidak memerlukan penerangan / Menutup kepala bagi lelaki
huraian / contoh / sokongan Menutup muka dan tangan bagi
perempuan

Jelaskan dua hikmah beradab ketika


menjaga orang sakit
Jawapan anda hendaklah ditulis
2 JELASKAN Menjaga hati pesakit supaya tabah
dalam bentuk ayat yang lengkap.
Meringankan penderitaan yang
dialami oleh pesakit

Jawapan anda hendaklah ditulis


dalam bentuk ayat yang lengkap Terangkan implikasi sekiranya rujuk
beserta huraian atau contoh tidak disyariatkan dalam Islam
Jawapan anda hendaklah ditulis Suami/isteri akan mengalami
secara terperinci [mengandungi tekanan jiwa (1M) kerana tidak
SUBJEK dan PREDIKAT] iaitu dapat bersama kembali (1M)
TERANGKAN / - Isi dan huraian Anak-anak berada dalam delima
3
HURAIKAN - Isi dan contoh (1M) kerana keliru untuk memilih
HURAIAN ialah keterangan yang samaada ibu atau bapa
ditulis dengan kata sendi Terputusnya silaturrahim antara dua
penyambung ayat : [KERANA / keluarga(1M) kerana perceraian.
UNTUK / SUPAYA / DENGAN / AKIBAT
/ CONTOH / SERTA / AGAR dan
seumpamanya]

Mengapakan khuluk diharuskan


dalam Islam
Mengelak isteri nusyuz / derhaka /
curang / melakukan maksiat
4 MENGAPAKAN Calon perlu menjelaskan sebab Menegah kezaliman / mengelak
jenayah
Memberi penghormatan kepada
isteri

Apakah pengertian khurafat?


Kepercayaan dan perbuatan karut
Soalan ini berkisar tentang definisi /
yang dianggap mempunyai
5 APAKAH memberikan maklumat yang khusus
hubungan dengan agama Islam
/ spesifik
sedangkan pada hakikatnya
bertentangan dengan konsep tauhid
atau syariat Islam.

Siapakah antara khulafa Ar-Rasyidin


6 SIAPAKAH Mengenal pasti individu tertentu
yang memerangi nabi palsu sebaik
sahaja dilantik menjadi khalifah?

31 JUJ 2016| Modul MeM


Saidina Abu Bakar
Senaraikan empat dosa besar yang
ditentukan hukumannya dalam Al-
Quran
7 SENARAIKAN Menyatakan beberapa fakta Membunuh manusia
Mencuri
Menuduh zina
Berzina
Jelaskan bagaimanakah ibadah haji
dapat memupuk semangat jihad
dalam diri seseroang.
Rela berkorban harta dan tenaga
Memperihalkan / memberikan
demi melaksanakan perintah Allah
8 BAGAIMANAKAH penerangan tentang cara / kaedah
Sanggup menanggung kesusahan
/ langkah / kejadian.
sebelum dan ketika menunaikan
ibadah haji
Meninggalkan segala kemewahan
dan keselesaan hidup.
Apakah yang perlu dilakukan oleh
En. Aeron Aziz yang mengahwini
seorang wanita cantik tetapi tidak
berakhlak.
CADANGKAN
Menghadiahkan buku-buku agama
LANGKAH, CARA, Jawapan memerlukan kepada
sebagai bahan bacaan isterinya.
9 AMALAN, perbuatan dan bukan pernyataan
Mengajak isteri bersamasama
TANGGUNGJAWAB, atau sifat
melakukan solat berjemaah
TINDAKAN
Menjadi contoh teladan yang baik
kepada isteri
Menghantar isteri menghadiri kursus
berkaitan rumah tangga / majlis ilmu.
Terangkan dua pengajaran yang
dapat diambil dari hadis di atas.
Jawapan mestilah berkaitan Kita hendaklah memakan makanan
tentang ayat, hadis atau perkara yang halal agar amalah kita diterima
yang diutarakan. oleh Allah.
10 PENGAJARAN / IKTIBAR
Kata kunci jawapan ialah : Kita janganlah memakan makanan
-Kita hendaklah(isi)+(huraian) yang haram kerana ia
-Kita janganlah(isi)+(huraian) menyebabkan amalan dan doa kita
tidak diterima oleh Allah.

32 JUJ 2016| Modul MeM


AYAT KUNCI MENJAWAB SOALAN KBKK

TERUTAMA UNTUK BAHAGIAN AQIDAH CARA HIDUP ISLAM, / HADIS/ KEFAHAMAN AYAT

SEBAB, PUNCA, FAKTOR YANG MENDORONG]

ISI ( 1M ) HURAIAN LENGKAP ( 1M )


Iman yang lemah kerana
yang menyebabkan
kurang pendidikan agama kerana
yang menyebabkan
pengaruh rakan sebaya yang menyebabkan

CARA MENGATASI / USAHA / LANGKAH

ISI ( 1M ) HURAIAN LENGKAP ( 1M )


Menghadiri majlis-majlis ilmu untuk
Memberi pendidikan agama yang supaya
sempurna
Menjauhi rakan-rakan yang berakhlak Supaya
buruk
Mengadakan kempen atau seminar Supaya timbul kesedaran....
( yang berkaitan dengan soalan )

KESAN / AKIBAT SAMA ADA KESAN BAIK ATAU BURUK

KESAN BURUK KESAN BAIK / HIKMAH


ISI ( 1M ) HURAIAN ( 1M ) ISI ( 1M ) HURAIAN ( 1M )
Individu individu
Dimurkai Allah kerana dikasihi oleh Allah kerana
Maruah diri tercemar kerana Dipandang mulia oleh kerana
masyarakat
Jiwa tidak tenteram kerana Mendapat kerana
ketenangan jiwa
Masyarakat / keluarga Masyarakat / keluarga
Masyarakat /Keluarga kerana Masyarakat / Keluarga kerana
akan dimurkai akan dikasihi Allah
Masyarakat /Keluarga Masyarakat / Keluarga kerana
akan porak poranda hidup aman dan
tenteram
Masyarakat / Keluarga kerana Masyarakat / Keluarga Kerana
akan dipulaukan akan dipandang mulia
masyarakat

33 JUJ 2016| Modul MeM


agama agama
Maruah agama rosak / kerana Maruah agama di
dihina pandang tinggi
Sukar mengembangkan kerana Islam semakin
Islam berkembang
negara negara
Negara mundur / Negara akan menjadi
menjadi lemah aman damai
Ekonomi semakin Ekonomi negara
mundur / miskin semakin maju

34 JUJ 2016| Modul MeM


NOTA RINGKAS

BAHAGIAN AKIDAH

PERKARA YG DOSA-DOSA BESAR DOSA BESAR YANG


MEMBATALKAN YG BAWA KEMURKAAN ALLAH BAWA KEHANCURAN
IMAN
syirik Derhaka kepada ibu bapa minum arak & menagih dadah
kufur menipu dan berbohong zina
riddah mencuri dan merompak qazaf ( tuduh zina)
khurafat riba liwat & musahaqah
sihir makan harta anak yatim membunuh diri
nifak lari dari medan perang
mengumpat dan memfitnah

PER JENIS CONTOH


JALI Sembah patung atau berhala / pokok
Sembah bulan atau matahari
SYIRIK

Akui Nabi Isa anak Tuhan


KHAFI Riak
Ujub
Bangga diri
HAKIKAT Tidak akui balasan di akhirat
Tolak hukum yang terdapat dlm al-Quran
Menyatakan solat merugikan masa
KUFUR

Anggapan puasa melemahkan ekonomi / sia2


NIKMAT Guna nikmat ke jalan maksiat
Enggan bayar zakat @ sedekah
Boros belanja harta / kedekut
KECIL Minum arak
berzina
membunuh
mengumpat
DOSA

derhaka kepada ibu bapa.


BESAR Melihat aurat bukan muhrim.
Bercakap perkara yang tidak memberi faedah.
Memegang / melihat aurat bukan muhrim
AL-FADL Pertukaran beras siam dengan beras biasa
AN-NASIAH Ahmad meminjamkan duit kepada Abu sebanyak RM 50 dengan syarat mesti
RIBA

membayar balik dua minggu. Sekiranya tidak mampu membayar dalam


tempoh tersebut. Ahmad mesti menambah bayaran RM 10 seminggu.
PER JENIS PRINSIP / PEGANGAN

IMAMIAH Imam di anggap maksum


Beramal dengan TAQIYYAH
SYIAH

Mengharuskan perkahwinan Mutah


ZAIDIAH Menolak kemaksuman para imam kecuali Ali, Fatimah, Hassan dan Hussin
Menolak TAQIYYAH

35 JUJ 2016| Modul MeM


Beriktikad bahawa perbuatan manusia adalah perbuatan manusia sendiri
bukan Allah.
BATINIAH Beriktikad bahawa Sayidina Ali dan imam mereka yang lain sebagai tuhan
Beriktikaf bahawa imam mereka Muhammad Hanafiah masih hidup
Menghalalkan beberapa kemungkaran seperti minum arak
QADIANI Beriktikad mirza Ghulam Ahmad sebagai jelmaan krishna
Beriktikad pengasasnya mempunyai sejuta mukjizat
Mengisytiharkan qadian sebagai tempat suci
Menghapuskan jihad
Mengubah al-Quran mengikut kefahaman mereka
BAHAI Beriktikad pengasasnya adalah jelmaan Allah
Mengagungkan kod 19
Menganggap acre di Palestin sebagai kiblat baru mereka
AJARAN
SESAT

Menghapuskan jihad
Menolak kewujudan hari kiamat syurga dan neraka

TASLIM Percaya diri batin manusia adalah Allah dan zahir manusia adalah
Nur Muhammad
Menolak kewujudan mukjizat, malaikat syurga dan neraka
Mentafsir al-Quran ikut hawa nafsu
Mentafsir al-Quran ikut hawa
Solat secara niat tanpa rukun qauli dan feli

HUKUM HUDUD BAGI BALASAN DOSA BESAR


Bil KESALAHAN HUKUMAN
1 Mencuri Potong tangan
2 Merompak menyebabkan kematian sahaja Bunuh
3 Merompak menyebabkan bunuh dan merampas Di salib
4 Merompak menyebabkan merampas barang sahaja Di potong tangan dan kaki secara bersilang
Merompak yang hanya melibatkan mengganggu Dibuang negeri
5
ketenteraman awam sahaja
6 Minum arak Sebat 40 kali
7 Qazaf ( menuduh seseorang yang baik berzina ) Sebat 80 kali
8 Penzina yang belum berkahwin ( ghairu muhsan) Sebat 100 kali
Penzina
9 telah berkahwin ( Muhsan ) Rejam dengan batu sampai mati
Liwat dan musahaqah Kedua-duanya dipisahkan dan dikurung
10
sehingga bertaubat atau mati
11 Membunuh Balas Bunuh

36 JUJ 2016| Modul MeM


1. Orang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan dalam
Kafir
al-quran dan hadis
2. Orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu
Musyrik
dengan Allah pada zat, sifat dan perbuatannya
3. Munafik Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran dalam hati
4. Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melakukan dosa besar
Fasik
atau berterusan melakukan dosa keci
5. Orang yang keluar daripada agama Islam sama ada dengan perbuatan, perkataan
Murtad
atau iktikad
6. Mulhid Orang yang tidak beragama ( Atheis )

ISTILAH DALAM ILMU AKIDAH

SEBAB RIDDAH CONTOH KHURAFAT CONTOH SIHIR


1. Hati - Niat keluar Islam Percaya Azimat boleh menahan bahaya
Santau
2. Perkataan Isytihar diri keluar
Percaya bunyi binatang boleh bawa sial saka
Islam Membuang ancak di pantai bagi halau
susuk
3. Perbuatan anuti agama lain hantu minyak pengasih
Mengunjungi kubur yang di anggap

keramat untuk memohon sesuatu
SYARAT-SYARAT TAUBAT CIRI NIFAK / MUNAFIK
Menyesal terhadap maksiat yang dilakukan. Apabila bercakap ia berdusta
Berhenti melakukan maksiat dengan segera. Apabila diberi amanah ia khianati
Berazam tidak akan mengulangi lagi. Apabila berjanji ia mungkiri
Berterus terang memohon maaf jika berkaitan dengan hak
Apabila bertengkar ia melampaui batas
orang lain.

PERKARA ASWJ KHAWARIJ


Golongan yang berpegang kpd ajaran Golongan yang menyokong sayidina Ali
MAKSUD

al-q dan sunnah yang menentang golongan Muawiyah


tetapi tidak menerima majlis tahkim

Berpegang teguh dengan al-Quran dan beriktikad pelaku dosa besar adalah kafir
sunah
Berpegang dengan prinsip as- Mengkafirkan semua umat Islam yang
salafussoleh berbeza iktikad dengan mereka
Apabila terdapat pertelingkahan membataskan syariat hanya kepada al-
PRINSIP

pandangan mereka merujuk kepada al- Quran sahaja


Quran dan Sunnah
Tidak menghukum kecuali terdapat bukti
yang soheh
Tidak mencela atau mengkafirkan orang
yang tidak sealiran dengan mereka
PENDAPAT ASWJ
AL-QURAN Adalah kalam Allah bersifat Qadim. IA BUKAN MAKHLUK
DOSA BESAR Tetap dikira sebagai mukmin tapi fasik
MELIHAT ALLAH Org mukmin dapat melihat Allah di syurga

37 JUJ 2016| Modul MeM


IMAM BERTAMBAH DAN Iman bertambah bila taat perintah Allah seperti solat dan zikir dan
BERKURANG: berkurang bila melakukan maksiat atau larangan Allah seperti

QADA DAN QADAR Allah berkuasa mengatur segala perkara yang terjadi di alam ini.

KEPENTINGAN BERPEGANG DENGAN AKIDAH ASWJ


membersihkan akidah daripada sebarang kesesatan- iaitu bersumberkan al-Quran dan Sunnah
Asas kepada penerimaan sesuatu amalan yang diterima bersandarkan akidah yang betul
Hidup diredai Allah kerana berada di jalan yang benar

AJARAN SESAT

CIRI-CIRI AJARAN SESAT


Mencemarkan kesucian al-Quran dan hadis
Mengubah prinsip asas dalam akidah
Mendewa-dewakan pemimpin
Menolak perkara yang Qatie dalam Islam
Mengubah bentuk-bentuk ibadah
Mengubah konsep dosa dan pahala
Mendakwa boleh melakukan perkara pelik yang bersangkutan perkara ghaib
Mendewa-dewakan sesuatu selain Allah
Menolak hadis Mutawatir atau hadis

IBADAH
BAHAGIAN HUKUM-HUKUM
HUKUM-HUKUM IBADAH / ADAB TINGKATAN 4
BIL HUKUM
IBADAH
Haji
- Mampu & cukup syarat
1 Wajib
- Nazar
- Haji dahulunya terbatal
- Orang yang menunaikan haji untuk kali ke 2
2 sunat
- Kanak-kanak yg belum baligh
3 Sembelihan Wajib
4 Korban - Bagi org yg mampu Sunat Muakkad
5 Orang yg Bernazar Wajib
6 Akikah Sunat Muakkad
7 Jual Beli Harus
8 Sewa Harus
9 Gadaian Harus
10 Hutang / Memberi Hutang Harus
11 Beri hutang kepada orang yang memerlukan Wajib
12 Insurans Harus
13 Saham Harus

38 JUJ 2016| Modul MeM


ADAB
14 Memakai Bau-baun bagi lelaki Sunat Ke masjid
15 Bagi wanita hendak keluar rumah atau menarik perhatian bukan muhrim haram
16 Memakai emas & sutera tulen bagi lelaki haram
`17 Pakaian berlawanan jantina Haram
18 Menyambung rambut Haram
19 Membuat tatu Haram
20 Pembedahan utk kecantikan Haram
21 Pembedahan untuk kesihatan Harus
22 Menjaga orang sakit Fardu kifayah
23 Amar Makruf Nahi Munkar Wajib
24 Mengurus Jenazah Fardu Kifayah
25 Meratapi kematian Haram
26 Menziarahi makam Rasulullah Sunat

HUKUM-HUKUM IBADAH / ADAB TINGKATAN 5

Hukum asas perkahwinan Sunat


Mampu zahir, batin, sihat tubuh badan, dikhuatiri melakukan zina Wajib
Mampu zahir, batin, sihat tubuh badan, tidak dikhuatiri melakukan zina Sunat
Orang yang tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkahwin Harus
1
Orang yang tidak mampu untuk menunaikan nafkah zahir dan batin @ Haram
diyakini melakukan kezaliman terhadap pasangan
Orang yang tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk makruh
berkahwin
2 Memberi mahar ( mas Kahwin ) Wajib
3 Menyebut mahar dalam akad nikah Sunat
4 Mengadakan Walimatul urus ( kenduri kahwin) Sunat muakkad
5 Hukum talak Harus
6 Saksi bagi rujuk Sunat
7 Fasakh Harus
8 Khuluk Harus
9 Nusyuz haram
10 Zihar haram
11 Poligami harus
12 Tanggungjawab menjaga anak wajib
13 Ambil anak angkat harus
14 Memberi nasab kepada anak angkat / membinkan anak angkat kpd bapa Haram
angkat
15 Hukum hadonah bagi anak yang tidak mampu mengurus diri Wajib
16 Lian harus
HUKUM MENJATUHKAN TALAK
Apabila seseorang suami tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti
WAJIB
memberi nafkah atau melakukan kezaliman terhadap isteri sehingga
mengancamkan keselamatannya
17 Apabila isteri memiliki akhlak yang buruk dan tiada cara lain untuk SUNAT
memperbaikinya kecuali dengan talak
Apabila suami menjatuhkan talak pada waktu yang diharamkan seperti isteri HARAM

39 JUJ 2016| Modul MeM


dalam haid, nifas, hamil, atau talak yang bertujuan menganiayainya
Menceraikan isteri tanpa sebab atau menceraikan isteri yang baik dan
MAKRUH
solehah
ADAB
18 Hukum asas bermusafir Harus
19 Berkemampuan menunaikan haji dan umrah Wajib
20 Untuk menziarahi 3 buah masjid utama
- Masjidil haram/ Masjid Nabawi /Masjidil Aqsa sunat
- Menziarahi saudara mara
21 Bermusafir ke mana sahaja yang diharuskan oleh syara Harus
22 Bermusafir tanpa tujuan dan matlamat Makruh
23 Bermusafir ke tempat maksiat atau menyaksikan pesta maksiat Haram
24 Mentaati pemimpin yang tidak menyuruh melakukan maksiat wajib
25 Sedekah Sunat
26 Memberi hadiah Di galakkan

RUKUN-RUKUN IBADAH

RUKUN HAJI RUKUN UMRAH RUKUN SEMBELIHAN RUKUN JUAL BELI


1. Niat Ihram 1. Niat 1. Penyembelih 1. Penjual
2. Wuquf - 2014 2. Tawaf 2. Binatang yang disembelih 2. Pembeli
3. Tawaf 3. Saie 3. Alat sembelihan 3. Barang
4. Saie 4. Bercukur 4. Harga
5. Bercukur 5. Tertib 5. Ijab dan Qabul (Akad /
6. Tertib Sighah)
RUKUN SEWA RUKUN GADAIAN RUKUN SYARIKAT RUKUN HUTANG
1. Penggadai 1. Ahli syarikat 1. Penerima hutang
1. Penyewa 2. Pemegang Gadai 2. Modal 2. Pemberi hutang
2. Pemberi Sewa 3. Barang yang di gadai 3. Lafaz / Akad 3. Barang yg diberi hutang
3. Bayaran Sewa 4. Ijab dan Qabul 4. Akad / sighah
4. Manfaat 5. Barang yg diberikan kpd
penggadai (bayaran)
RUKUN NIKAH RUKUN TALAK RUKUN ZIHAR RUKUN LIAN
1. Bakal suami 1. Orang yang menceraikan 1. Suami 1. suami
2. Bakal isteri (suami) 2. Isteri 2. isteri
3. Wali 2. Orang yang diceraikan (isteri) 3. Orang yang diserupakan dalam 3. lafaz
4. Sebab
4. Dua orang saksi 3. Lafaz cerai zihar
5. Ijab dan qabul 4. Sighah
(Singah )

40 JUJ 2016| Modul MeM


SYARAT-SYARAT SAH
SYARAT ORANG YANG MENGUPAH HAJI SYARAT ORANG YANG MENGAMBIL UPAH HAJI
1. meninggal dunia @ uzur Syarie 1- Telah menunaikan haji
2. sakit yg tiada harapan sembuh 2- Cukup Syarat
3. sudah cukup syarat wajib haji 3- 3. Untuk seorang sahaja bagi satu musim
4. mempunyai perbelanjaan yang mencukupi 4- Berihram di Miqat pada miqat orang yang digantikannya
SYARAT SAH TAWAF SYARAT SAH SAIE -2014
1. Bermula di sudut Hajaratul Aswad 1. Dilakukan selepas tawaf Rukun
2. Cukup 7 pusingan dengan yakin 2. Bermula Bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah
3. Menutup aurat 3. Cukup 7 kali dengan yakin
4. Suci daripada hadas ( berwuduk) 4. Hendaklah sampai ke penghujung tempat Saie
5. Mengirikan Kaabah 5. Hendaklah Saie di tempat yang ditentukan
6. Berjalan dengan tujuan tawaf 6. Tidak berniat lain
7. Dilakukan dan di luar Kaabah
SYARAT-SYARAT MELONTAR SYARAT SAH KORBAN
1. Melontar dengan 7 biji anak batu bagi setiap jamrah 1. Binatang yang cukup umur
2. tertib dimulai dengan Jamratu Ula, Wusta dan Aqabah. 2. Binatang yang sihat dan tidak cacat
3. tidak terpesong tujuan lain 3. Dalam waktu korban
4. dengan anak batu atau sejenisnya 4. Diniatkan korban
5. lontaran masuk ke dalam takungan dengan yakin 5. Disembelih oleh org Islam
6. dengan gaya melontar 6. Binatang ternakan yang halal
7. dengan tangan
8. Dilarang melontar untuk orang lain

SYARAT SAH PEMBERI SEWA - 2014 SYARAT MANFAAT BARANG SEWA - 2014
1. Akil Baligh 1. Berharga
2. Kemahuan sendiri 2. Dapat mengambil oleh yang mengambil upah
3. Keadaan kedua-dua tidak bersifat membazir 3. Diketahui kadar dan jangka masa
SYARAT SAH AKIKAH SYARAT JUAL BELI BAGI PENJUAL DAN PEMBELI IALAH

Berniat akikah ketika Menyembelih 1. Beragama Islam,


Binatang ternakan yang halal 2. merdeka
Binatang yang tidak cacat 3. mukalaf,
Binatang yang cukup umur 4. kemahuan sendiri
Memenuhi syarat sembelihan 5. bukan golongan yang ditahan hartanya.
SYARAT BAGI BARANG IALAH SYARAT BAGI HARGA IALAH
1. Bersih dan suci . 1. Bersih.
2. Berfaedah. 2. Milik sempurna pembeli.
3. Kepunyaan penjual atau wakilnya.. 3. Harga mampu diserahkan oleh pembeli
4. Boleh menyerahkan barang ketika akad . Penjual dan 4. Penjual dan pembeli juga haruslah mengetahui jenis
pembeli juga perlu mengetahui jenis,sifat, dan Kadar mata wang yang digunakan.
barang.

41 JUJ 2016| Modul MeM


SYARAT IJAB DAN KABUL IALAH SYARAT SAH GADAIAN
1. Tidak diselangi dengan perkataan lain, 1. Harta yang digadai itu sah untuk dijual beli
2. Bersamaan ijab dan Qabul 2. Orang yang menggadai dan menerima itu akil baligh
3. Tidak boleh ditalikkan 3. Dibuat dengan kerelaan sendiri
4. Tidak boleh dihadkan masanya 4. Barang kepunyaan sendiri.
5. boleh di pakai oleh orang yang menerima gadai.
6. Tidak merugikan orang yang menerima gadaian

PERNIAGAAN INSURANS HENDAKLAH DIELAKKAN DARI 3 UNSUR SUMBER MODAL SYARIKAT


1. Gharar : Bermaksud tidak jelas tentang perkara yang1.di akadkan Pemegang Saham
2. Judi 2. Pinjaman
3. Riba 3. Kadar tertentu daripada keuntungan syarikat
PERKARA YANG MEMBATALKAN GADAIAN PERKARA YANG MEMBATALKAN SYARIKAT
1. Barang yg digadai diserah semula 1. Dibatalkan oleh rakan kongsi
2. Penggadai membayar semua hutangnya 2. Kematian rakan kongsi
3. Barang gadaian terpaksa dijual (perintah mahkamah) 3. rakan kongsi murtad / lari ke Negara musuh
4. Pemegang gadaian membatalkan gadaian 4. Hilang kelayakan (gila berterusan)
5. Penggadai meninggal dunia 5. rakan kongsi membatalkan penyertaan
6. Barang yang digadai rosak dalam syarikat
7. Barang yang digadai telah disewa,disedekahkan
SYARAT BAKAL SUAMI SYARAT BAKAL ISTERI
1. Islam 1. Islam
2. Lelaki 2. Perempuan Bukan isteri orang
3. Tidak beristeri empat pada satu masa 3. Bukan mahram
4. Bukan mahram 4. Bukan dalam iddah
5. Tidak di dalam ihram haji @ umrah 5. Bukan dalam ihram haji dan umrah
SYARAT SAH WALI NIKAH SYARAT-SYARAT SAKSI
1. Lelaki 1. Islam
2. Islam 2. Baligh
3. Baligh 3. Adil
4. Berakal 4. Lelaki
5. Tidak dalam Ihram Haji 5. Memahami lafaz ijab dan qabul;
6. Tidak di paksa 6. Sempurna pancaindera tidak buta, pekak dan bisu
7. Merdeka
SYARAT IJAB SYARAT QABUL
1. dilafazkan oleh wali atau wakilnya 1. Tidak menyalahi ijab
2. Dilakukan dalam satu majlis 2. Hendaklah dilafazkan oleh bakal suami
3. Tidak dilafazkan dalam bahasa sindiran 3. Tidak diselangi (diam yang lama atau perkataan lain)
4. Lafaz ijab jelas dan difahami 4. Hendaklah menyebut nama bakal isteri /ganti nama
5. Tidak diselangi (diam yang lama atau perkataan
5. Tidak dengan lafaz taklik
lain)

SYARAT-SYARAT BERPOLIGAMI
Mestilah berpengetahuan agama, beriman dan bertakwa kepada Allah
Boleh berlaku adil terhadap isteri isterinya
Mampu dari segi jasmani dan material

42 JUJ 2016| Modul MeM


RINGKASAN KAIFIAT MENUNAIKAN HAJI

TARIKH AMALAN HAJI


1 syawal 9 Zulhijjah Berihram dan berniat haji di miqat Wajib haji
Wukuf di Arafah (dari gelincir matahari
9 Zulhijjah Rukun haji
9 Zulhijah hingga terbit fajar 10 Zulhijjjah)
Bermalam di Muzdalifah ( Selepas separuh malam 10
Malam 10 Zulhijjah wajib haji
Zulhijjah (Malam Hari Raya)
Siang 10 Zulhijjah Melontar Jamrah Al-Aqabah wajib haji
Malam 11 ,12 , 13 Zulhijjah Bermalam di Mina wajib haji
Melontar Ketiga-tiga jamrah (bermula Jamrah Al- Ula
Siang 11 ,12, 13 Zulhijjah wajib haji
Jamrah Al- Wusta dan Jamrah Al-Aqabah)
14 Zulhijjah Mengerjakan Tawaf Ifadah rukun
14 Zulhijjah Melakukan Saie dan Bercukur rukun

HIKMAH
PERKARA HIKMAH
AMALAN- Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
AMALAN HAJI
Mendidik diri bersifat sabar dan sanggup berkorban dalam melaksanakan amal ibadah
( rukun )
MUAMALAH Merapatkan hubungan silaturahim contoh antara penyewa dan pemberi sewa
Saling memenuhi keperluan antara satu sama lain contoh penjual dan pembeli

HAJI / UMRAH INDIVIDU MASYARAKAT/ UMAT ISLAM


Meningkatkan keimanan dan Saling berkenalan sesama umat Islam
ketakwaan kepada Allah Meningkatkan ekonomi umat Islam
Mendidik diri bersifat sabar dan sanggup
berkorban
NIAT Setiap perkara itu mempunyai permulaan dan pengakhiran

WUKUF Membuktikan persamaan taraf antara kaya dan orang miskin


Untuk mengingati perhimpunan semula manusia di Padang Mahsyar pada hari akhirat
nanti
TAWAF Meningkatkan keimanan kepada Allah
Menguji kesabaran seseorang muslim
SAIE Meningkatkan keimanan kepada Allah
Mendidik diri bersifat sabar, cekal
BERCUKUR Meningkatkan keimanan kepada Allah
Membersihkan diri dari sifat-sifat keji
TERTIB Mendidik supaya berdisiplin dalam segala pekerjaan
PAKAIAN Menunjukkan nilai persamaan taraf kalangan umat Islam
IHRAM TIDAK Menilai kesabaran mematuhi larangan dalam ihram
BERJAHIT (L)
DITENTUKAN memahami, setiap pekerjaan ada permulaan dan pengakhiran
MIQAT. kita membuat persiapan awal sebelum melakukan suatu pekerjaan
LARANGAN Manusia adalah sama di sisi Allah
SEMASA Melatih umat Islam lebih berdisiplin
IHRAM

43 JUJ 2016| Modul MeM


MELONTAR Mengambil iktibar peristiwa Nabi Ibrahim mengusir syaitan
JAMRAH Menghalang sebarang gangguan untuk melakukan kebaikan
DAM Manusia sentiasa bertanggungjawab terhadap kekurangan dalam ibadah
Sentiasa menjaga disiplin ketika menunaikan ibadah haji
SEMBELIHAN Mematikan binatang dengan cara yang cepat dan selamat
membersihkan daging daripada darah yang mengalir serta menghindarkan penyakit.
KORBAN Mengingati dan menghayati pengorbanan yang dilakukan oleh nabi Ibrahim dan
anaknya nabi Ismail
Menimbulkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah
AKIKAH Tanda kesyukuran kerana mendapat zuriat
Mendekatkan bayi yang baru lahir dengan penghayatan Islam

KESAN TALAK
TALAK mengikut peraturan syarak
SUNNI talak satu atau dua ketika isterinya suci dari haid, nifas dan tidak disetubuhi
ASPEK semasa suci tersebut
HUKUM tidak mengikut peraturan syarak
TALAK menceraikan isteri dengan talak tiga sekali gus atau menceraikan ketika isteri
BIDI dalam haid, nifas, atau ketika suci tetapi setelah disetubuhinya
TALAK talak satu dan talak dua yang belum tamat idahnya
RAJI suami boleh merujuk bekas isterinya tanpa akad dan mahar baru
Talak talak yang tidak boleh dirujuk semula kecuali dengan akad
ASPEK Bain Sughra nikah dan mahar yang baru.
KESAN TALAK
BAIN Talak talak tiga
Bain Kubra haram bekas suami mengahwin semula bekas isteri kecuali
dengan selepas isterinya berkahwin dengan lelaki

TAJUK-TAJUK YANG ADA PEBEZAAN

WAJIB HAJI
RUKUN HAJI

Amalan yang Wajib ditunaikan Amalan yang diwajibkan


Sekiranya tidak ditunaikan sama ada sengaja atau jika ditinggalkan maka haji dan umrah itu SAH tetapi
terlupa maka ibadat hai & umrah TIDAK SAH wajib ke atasnya membayar DAM
HAJI IFRAD HAJI TAMATTUK HAJI QIRAN

Mengerjakan haji dan Umrah Mengerjakan UMRAH haji dan umrah SERENTAK dalam bulan
BERASINGAN DAHULU dalam bulan-bulan haji
haji
AKIKAH
KORBAN

Beribadah kepada Allah Kesyukuran kerana mendapat anak


Wajib sedekah sebahagian kepada fakir miskin Tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin
Wajib beri dalam keadaan mentah Sunat masak manis dan di buat jamuan

44 JUJ 2016| Modul MeM


RIBA
HUTANG

Memberi satu barang atau manfaat kepada Bayaran bunga atau pertambahan dalam urusan
seseorang dan perlu dikembalikan jual beli
GADAIAN BUKAN ISLAM
GADAIAN ISLAM

Barang gadaian tetap menjadi hak pemilik asal Barang gadaian akan lupus jika sekiranya tidak di
tebus dalam tempoh gadaian

PERMASALAHAN RUMAH TANGGA

MAKSUD Perceraian melalui kuasa KADI kerana SEBAB TERTENTU


1. SUAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB menunaikan nafkah zahir dan batin
2. SUAMI BERPENYAKIT YANG SUKAR DIUBATI seperti aids, sopak, kusta atau
mati pucuk.
FASAKH

SEBAB
3. Suami melakukan keZALIMan terhadap isteri seperti
4. Suami HILANG
5. Suami MURTAD
1. Suami isteri TIDAK BOLEH RUJUK
KESAN
2. boleh BERKAHWIN semula dengan AKAD DAN MAHAR YANG BARU
Perceraian dengan lafaz talak atau khuluk dengan BAYARAN tertentu oleh
MAKSUD isteri
KHULUK

1. Suami isteri TIDAK BOLEH RUJUK


KESAN 2. boleh berkahwin semula dengan AKAD DAN MAHAR YANG BARU

Nusyuz ialah KEINGKARAN ISTERI menunaikan kewajiban terhadap suami


MAKSUD
tanpa alasan munasabah menurut syarak
1. Memberi NASIHAT dengan penuh hikmah
NUSYUZ

ADAB MENDIDIK ISTERI NUSYUZ2. MEMISAHKAN tempat tidur


[ikut urutan] 3. MEMUKUL dengan tujuan mendidik
4.

bermaksud suami yang MENYAMAKAN ISTERINYA atau mana-mana


MAKSUD anggota isterinya dengan ibunya atau mana-mana perempuan yang
mahram bagi suaminya
KIFARAT 1. MEMERDEKAKAN seorang hamba mukmin
ZIHAR 2. suami BERPUASA selama dua bulan berturut-turut.
[ikut urutan] 3. suami wajib MEMBERI MAKAN kepada enam puluh orang miskin
ZIHAR

1. Suami kemurkaan Allah SWT


2. Suami isteri diharamkan melakukan persetubuhan
KESAN ZIHAR3. Suami wajib membayar kifarat
4. menjatuhkan maruah isteri

45 JUJ 2016| Modul MeM


Lian ialah SUMPAH SUAMI yang disertakan dengan LAKNAT daripada Allah
MAKSUD untuk Menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap
isterinya atau untuk menafikan nasab.

Apabila suami MENUDUH isterinya melakukan ZINA TANPA membawa


SEBAB
LIAN

EMPAT orang saksi untuk membenarkan tuduhannya


BERLAKU

1. Suami isteri terfasakh serta merta selepas lian


KESAN LIAN2. Suami tidak boleh berkahwin semula dengan bekas isteri selama-lama
3. Suami yang membuat tuduhan terlepas dari hukuman qazaf

KERAJAAN KHULAFA AR-RASYIDIN

SAIDINA ABU
PER

SAYIDINA UMAR SAYIDINA UTHMAN SAYIDINA ALI


BAKAR

Abdullah Bin Abi Omar bin Al-Khattab bin Naufal Usman bin Affan Ali bin Abi Talib
NAMA

Qahafah bin Abdul


Mutalib bin
Hashim
AS-SIDDIQ AL-FARUQ ZUR-NURAIN KARRAMALLAHU
mengakui dapat membezakan antara Kerana mengahwini 2 org puteri WAJHAH
kebenaran kebenaran dan kebatilan Rasulullah Dimuliakan
GELARAN

Rasulullah allah kerana


kerana tidak
pernah
menyembah
berhala
Setelah Melalui wasiat / dicadangkan Dicadangkan oleh saidina Umar Keadaan
Rasulullah wafat, oleh Abu Bakar dalam keadaan dalam keadaan uzur selepas negara huru
umat Islam sedang sakit ditikan oleh Abu Lukluah hara selepas
berkumpul di dipersetujui ramai dipersetujui ramai pembunuhan
Saqifah Bani saidina usman
Saadah Saidina ali
LANTIKAN

Mendapat dicadangkan
persetujuan dan menjadi
baiah oleh khalifah
seluruh umat Dipersetujui
islam atas oleh orang
cadangan Umar ramai
dan Abu
Ubaidah

46 JUJ 2016| Modul MeM


perangi menyusun semula pentadbiran menetapkan al-Quran dibaca menerima
golongan tanah hanya menggunakan lahjah jawatan
mutrad/ nabi tidak membenarkan sahabat Quraish. khalifah ketika
POLISI

palsu / enggan keluar Madinah kecuali apabila melonggarkan syarat Negara berada
bayar zakat diizinkan. penggunaan harta baitul-mal. dalam
melantik keadaan yang
khalifah tidak tenteram.
selepasnya
mendaulatkan menyusun pentadbiran majlis menyumbang harta dan
kerajaan Islam syura. kekayaan untuk pertahanan
SUMBANGAN

Madinah menubuhkan beberapa jabatan Negara.


mengumpul bagi melicinkan pentadbiran mengumpul dan membukukan al-
tulisan-tulisan al- menyusun undang-undang Quran dalam satu naskah.
Quran. tanah Negara. membesarkan angkatan tentera
mengisytiharkan kalendar darat dan laut
mengikut hijrah

FAKTOR BAHAGIAN TAMADUN

PER UMAIYAH ABBASIAH


Kecekapan dan kebijaksanaan Khalifah Kestabilan Politik
Penguasaan ilmu pengetahuan - Kerajaan Abbasiyah memberi perhatian
Ekonomi yang stabil kepada pembasmian pemberontakan dan
Kekuatan tentera perbalahan puak
KEGEMILANGAN

Perhubungan baik antara kerajaan dan rakyat- Dasar politik


Mempunyai tentera yg kuat dan berdisiplin - memberi layanan yang adil kepada semua
FAKTOR

Semangat jihad yang tinggi rakyatnya


- Hubungan diplomatik
Kedudukan Baghdad yang strategik
Perpaduan antara kaum yang erat
Penghayatan konsep kerja sebagai ibadah

Sikap beberapa orang pemerintah yang Kelemahan pemerintahan tiada sebarang


mengabaikan ajaran Islam pembaharuan
Kemewahan hidup menyebabkan mereka lalai Perpecahan wilayah membentuk kerajaan
KEJATUHAN

melaksanakan tanggungjawab kecil oleh orang Parsi dan Turki


FAKTOR

Wujud semula semangat kabilah dan pilih kasih Perebutan kuasa antara pemerintah
Lahir perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat Kegawatan ekonomi yang berpunca daripada
Rakyat telah berpaling tadah dan menyokong rusuhan dan pemberontakan
gerakan Abbasiah Perselisihan aliran fahaman keagamaan
( syiah dan khawarij )

47 JUJ 2016| Modul MeM


FAKTOR DALAMAN
- Permintaan daripada penduduk
- Galakan khalifah yang menyediakan peruntukan
khas dari Baitulmal
- dasar kerajaan yang menyamakan kedudukan
FAKTOR PENYEBARAN ISLAM

bangsa arab dan bukan arab


- Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan
dalam bidang keilmuan dan perdagangan antara
bangsa

FAKTOR LUARAN
- Pembukaan wilayah-wilayah baru.
- Penggunaan bahasa Arab secara meluas
- Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah
dengan negara-negara luar.
- Usaha para pedagang Islam berdakwah menerusi
aktiviti perdagangan mereka

Usaha dan galakan khalifah Sikap khalifah yang mengambil berat tentang
Aktiviti penterjemahan pendidikan
Kreativiti ulama Kota Basrah menjadi pusat penyebaran ilmu
FAKTOR PERKEMBANGAN

Kedudukan Baghdad sebagai pusat keilmuan dan Istana khalifah berperanan sebagai pusat
perdagangan antara bangsa penyebaran ilmu
PENDIDIKAN

kestabilan politik dan kewangan Rakyat dididik membudayakan ilmu dalam


Dasar kerajaan yang memberi keutamaan kepada kehidupan
ilmu
hubungan diplomatik dengan negara luar
Islam menggalakkan umatnya mengkaji alam
sekitar
kewujudan prasarana pendidikan yang baik

Aktiviti penterjemahan yang pesat Baitul Hikmah


PERKEMBANGAN SAINS

menjadi pusat penterjemahan negara


Galakan khalifah yang mengadakan program dan
DAN TEKNOLOGI

peruntukan kewangan serta prasarana untuk


kemajuan sains
Globalisasi ilmu - Aktiviti perdagangan dan
FAKTOR

pembukaan seperti Sicily dan Andalus membuka


peluang umat Islam untuk mengembangkan ilmu

48 JUJ 2016| Modul MeM


Pembukaan wilayah baru Kemudahan asas yang mencukupi untuk
Perkembangan industri perkapalan menggalakkan bidang pertanian
FAKTOR PERKEMBANGAN

sarjana Islam menghasilkan karya yang Membina jalanraya dan pelabuhan untuk
menjelaskan hukum perniagaan perdagangan
EKONOMI

kemahiran orang arab dalam bidang perniagaan Kerajaan mengemaskini pentadbiran Baitulmal
Langkah-langkah positif yang diambil oleh
Kerajaan Abbasiyah
-Membina pusat-pusat perniagaan yang lengkap
-Membina rumah-rumah api untuk panduan kapal
pedagang
-Mengetatkan kawalan keselamatan
Dasar ketenteraan yang terbuka membuka Sikap khalifah yang mengambil berat tentang
keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab pertahanan negara
(Parsi dan Turki) Pemimpin tentera yang berkaliber seperti
FAKTOR PERKEMBANGAN

Pemimpin tentera yang berkaliber seperti Abu Muhammad al-Qassim


Jaafar Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid Peralatan ketenteraan yang terbaik dan
Peralatan ketenteraan yang terbaik dan canggih canggih
Strategi peperangan yang canggih Strategi peperangan yang meniru corak gerakan
KETENTERAAN

Contohnya Strategi AL-KARADIS ketenteraan Parsi


Keimanan dan semangat jihad umat Islam tidak Dasar kerajaan yang mewajibkan rakyat menjadi
berbelah bahagi. tentera

INTITUISI PENDIDIKAN

KHULAFA KERAJAAN KERAJAAN ABBASIAH


AR-RASYIDIN UMAIYYAH- 2014
1. Masjid - Contoh Madjid Jami al-Mansur
1. Masjid 1- Masjid 2. Istana Khalifah - Contoh Istana al-Mutadidu Billah
2. Kuttab Tempat belajar 2- Istana Khalifah 3. Perpustakaan - Contoh Baitul Hikmah / Darul hikmah
kanak-kanak 3- Perpustakaan ( Mesir )
4. Pusat Pengajian - Madrasah an-Nizamiah di bina oleh
nizam al-muluk

TOKOH TINGKATAN 4

TOKOH GELARAN SEBAB GELARAN SUMBANGAN NAMA KITAB


Hanifah Beliau mempunyai seorang Pengasas Mazhab Hanafi Fikah akhbar
anak bernama Hanifah
Beliau sentiasa membawa Ulamak pertama menyusun MasnadFikah Akhbar
ABU HANIFAH

tintanya ke mana sahaja kitab fiqh mengikut bab


untuk mencari ilmu dan fasal
IMAM

Hanifah bermaksud Menyusun cara Al-faraid


cenderung kepada agama mengeluarkan hukum
berdasarkan kaedah
tertentu

49 JUJ 2016| Modul MeM


IMAM TIADA Pengasas Mazhab Maliki Al-Muawattak
MALIK
As-Syafie Sempena nama datuknya Pengasas Mazhab Syafie - Al-Umm
Bapa Usul Orang pertama menulis buku Orang pertama menulis Ar-Risalah
IMAM SYAFIE

Fiqh dalam bidang tersebut iaitu buku dalam bidang usil fiqh
AR-RISALAH Mempersempitkan
penggunaan akal dalam
menetapkan sesuatu
hukum.
IMAM Hafaz 700,000 hadis Pengasas Mazhab Hanbali Al-Musnad-
AHMAD Sangat teliti dalam Tafsir al-Quran
BIN AL-Hakam menerima hadith untuk
HANBAL melindungi hadith dari
pemalsuan
IMAM Sempena tempat Sangat teliti dalam Sahih Bukhari
Al-Bukhari
BUKHARI kelahirannya memeriksa perawi hadith ( al-Jamius Soheh )
Amirul Gelaran di kalangan ahli untuk menerima hadith Tarikh al-Kabir
Mukminin hadis sebagai hadith soheh
Sempena Menghasilkan karya dalam Ihya Ulumuddin
Al-Ghazali
IMAM AL-GHAZALI

Nama kg kelahirannya pelbagai bidang


Menjadi Pensyarah Kanan Tahafut al-Falasifah
Hujjatul
Bijak membela agama Islam Universiti di Baghdad dan
Islam
Naisabur
Abu Salah seorang anaknya Pelopor kepada golongan
Hamad bernama Abu Hamad sufi
Al-Filsuf Pelopor Golongan Sufi

SUMBANGAN TOKOH TINGKATAN 4 SEMUA JAWAPAN SAMA

TOKOH SUMBANGAN
1. Imam Abu Hanifah 1. Telah menghasilkan karya Contoh ...........yang menjadi rujukan umat Islam hingga kini
2. Imam Malik 2. Telah mengasaskan mazhab..................... yang menjadi anutan umat Islam masa kini
3. Imam Syafie
4. Imam Hanbali
1. Telah menghasilkan karya Contoh Sahih Bukhari
IMAM BUKHARI
2. Merupakan salah seorang drp periwayat hadis
3. Telah menghasilkan karya iaitu Ihya ulumuddin
IMAM GHAZALI 4. Pelopor kepada golongan sufi
5. Merupakan salah seorang daripada ahli fikir Islam

50 JUJ 2016| Modul MeM


TOKOH TINGKATAN 5

TOKOH GELARAN & SIFAT SUMBANGAN HASIL KARYA


SEBAB PERIBADI
GELARAN
Menghasilkan 116 karya Al-Qanun Fi Tibb
Avicena dalam pelbagai bidang Al-Adawiah Al-Qalbiah
IBN. SINA

dibarat
Al-Afiah Al-Amir
Gelaran Menganalisis aspek
kesarjanaan kemasyarakatan ,
Ibnu Khaldun ekonomi, politik dan
IBN. KHALDUN

- as-Sadrul pendidikan dalam Al-Muqaddimah


Kabir karyanya
- al-Fakeh al- Pelopor kepada pemikiran
Jalil moden
- al-Allamah
- imamul
Aimmah
Syed Al-A'mal Al-Kamilah
SYED JAMALUDIN AL-

Kerana Al-Rad Ala Al-Dahriyyin


salasilah
AFGHANI

keturunan Penggerak perjuangan


bersambung Pengasas akhbar Al-
menentang penjajah
Tekun menuntut ilmu

Urwatul Wusta
Kreatif dan inovatif
Berjiwa pemimpin

dengan
Taat beragama

Saidina Ali dan Menggalakkan umat Islam


Rasulullah SAW. mengamalkan ajaran Islam
yang sebenarnya Risalah Al-Tauhid
Tafsir Juz Amma
MOHD.
ABDUH

Tafsir Surah Al-Asr


SHEIKH

Al-Falaki Berusaha membebaskan Majalah Al-ImamSHEIKH TAHIR JALALUDIN

Mahir dalam masyarakat melayu dari


ilmu falak unsur penjajahan fizikal
dan pemikiran
Menubuhkan Madrasah al-
Iqbaliah al-Islamiah di
Singapura
Mengembangkan ilmu
falak di Malaysia
Menyedarkan umat Islam Bidang Agama
tentang kefahaman yang 1. Tafsir Al-Azhar
bertentangan dengan al- 2. Sejarah Umat Islam
Quran dan Sunnah Bidang Falsafah
HAMKA

1. Falsafah Hidup
2. Pendangan Hidup
Muslim
Bidang Sastera
1. Di bawah Lindungan

51 JUJ 2016| Modul MeM


Kaabah
2. Laila Majnun
SUMBANGAN 1. Menghasilkan karya yang menjadi rujukan umat Islam pada masa itu
TOKOH 2. Meniupkan semangat di kalangan rakyat untuk menentang penjajah
( jawapan
umum )

TOKOH-TOKOH ISLAH

MAKSUD ISLAH : PEMBAIKAN ATAU PERUBAHAN TERANCANG KE ARAH YANG


LEBIH BAIK

Tokoh / Perkara SYED JAMALUDDIN SYEIKH MUHD ABDUH SHEIKH TAHIR


AL-AFGHANI JALALUDDIN
menyeru umat Islam supaya kembali kepada ajaran Islam yang tulen serta sesuai
dilaksanakan sepanjang masa dan semua tempat berasaskan al-Quran dan sunnah
Beliau mengkritik ( taklik buta )taklid al-Ama iaitu mengikut sesuatu secara membuta
tuli tanpa berlandaskan al-Quran dan As-Sunnah
Membina perpaduan tanpa Kecekapan pentadbiran Menjauhkan
mengira bangsa menyusun semula sistem pengaruh negatif
IDEA
pentadbiran kehakiman dari barat
ISLAH
Menyedarkan umat Islam Integrasi ilmu Berusaha
tentang keburukan fanatik Mencadangkan supaya mempelajari ilmu
mazhab dimasukkan ilmu fardu kifayah fardu ain
dalam kurikulum universiti
Mengembalikan kecemerlangan umat Islam seperti mana umat zaman khulafa ar-
rasyidin
METHOD / Melalui karya ilmiah
CARA Jawatan yang di sandang seperti hakim dan mufti
PENYAMPAIAN Proses pengajaran dan pembelajaran
ISLAH Media massa seperti majalah al-urwatul Media massa seperti majalah al-Imam
Wusqa
Kesan 1. Masyarakat Islam kembali kpd ajaran Islam yang sebenar
2. Masyarakat Islam di pandang tinggi oleh masyarakat yang lain
3. Umat Islam semakin maju dan bertamadun

52 JUJ 2016| Modul MeM


KEISTIMEWAAN / KELEBIHAN / PERBEZAAN DENGAN TOKOH LAIN

KEISTIMEWAAN /
TOKOH
KELEBIHAN

Apakah Ujian yang pernah dihadapi oleh Beliau (info Islam)


1. Pernah di penjara dan disebat 100 kali.
2. Meninggal dunia ketika di dalam penjara.
3. Dipenjarakan kerana menolak jawatan sebagai juru tulis surat rasmi kerajaan bani Umaiyyah.
IMAM ABU
4. Juga pernah dipenjarakan kerana menolak jawatan hakim di Baghdad.
HANIFAH

. Kaedah yang digunakan dalam menentukan hukum berdasarkan susunan berikut ( Info Islam)
al-Quran - al-Hadis/as- Sunnah
al-Ijmak - al-Qias
al-Istihsan - al-Uruf
Apakah bukti yang menunjukkan Imam Malik sangat menghormati Hadis Rasulullah
1. Jika beliau ditanya mengenai fekah maka beliau akan terus keluar memberi fatwa atau
jawapan
2. Tetapi jika ditanya berhubung dgn hadis beliau tidak terus keluar sehingga beliau mandi serta
memakai pakaian yang bersih , bau bauan dan serban menghormati dan membesarkn hadis
Rasulullah
IMAM Nyatakan contoh ketegasan Imam Malik ( Info Islam)
MALIK1. Menentang pendapat Gabnor Madinah yang bertentangan dengan fatwa
2. Sanggup dipikul kerana mempertahankan Islam
3. Berani menegur khalifah Abu Jaafar al- Mansur yang meninggikan suara
ketika bermuzakarah dalam majlis ilmu
4. Berpegang pada prinsip murid mencari guru dan tidak mengira kedudukan.
5. Menolak untuk menjadikan kitab al-Muwaatak sebagai sumber rasmi
perundangan rasmi negara
Kenapakah mazhab asy-syafie merupakan mazhab yang dinamik dan intelektual
( Info Islam )
IMAM
- Kerana sifat beliau yang bijak berdebat, kuat ingatan, serta mahir hukum agama
SYAFIE
Beliau menjaga disiplin masa dengan cara membagikan masa : ( Info Islam )
- 1/3 untuk Menulis ilmu - 1/3 untuk beribadah -1/3 untuk beristirahat
Bukti yang menunjukkan bahawa beliau seorang yang sangat kuat beribadat
1. Anaknya menjelaskan bapanya mengerjakan solat 300 rakaat setiap hari ketika sihat
2. 150 rakaat setelah lemah tubuhnya kerana dijatuhi hukuman ketika usia thn
3. Membaca 1/7 al Quran pada tiap-tiap hari
4. Pada kebiasaanya dapat mengkhatamkan bacaan setiap 7 hari
IMAM
5. khatam al-Quran pada setiap7 malam sekali yang dibaca dlm solat malam
HANBALI
1. Antara cara Imam Ahmad mengisbatkan hukum ( Info Islam)
1. Sangat berpegang teguh kepada hadis sehingga beliau tidak menggunakan
Hadis Dhaif dalam isbatkan hukum fekah.
2. Seorang yang sangat berhati-hati memilih hadis yang berkaitan masalah
halal dan haram sama ada dari segi matan atau sanadnya.
Nyatakan usaha gigih beliau dalam menumpul hadis (Info Islam)
1. Sentiasa memohon petunjuk daripada Allah
IMAM
2. Kuat beribadah
BUKHARI
3. Rajin menghafaz
4. Menghindari makanan haram dan syubhah

53 JUJ 2016| Modul MeM


5. Sanggup mengembara dan bersusah payah mencari ilmu
1. Imam Bukhari mensyaratkan Hadis Sahih itu beberapa syarat. Senaraikan. (Info Islam)
1. Mempunyai akal dan ingatan yang kuat
2. Perawi orang Islam
3. Bersifat Thiqah Boleh dipercayai
4. Sanadnya bersambung terus kepada Rasulullah
2. Tahukah anda?
1. Imam Bukhari menulis kitab pada waktu malam
2. Beliau tidak mahu makan makanan yang lazat
3. Beliau sentiasa menutup keaiban orang lain.
Nyatakan sifat peribadi beliau
- Bijaksana - Kuat Ingatan
- Berpegang teguh kepada Syariat Allah - Tekun belajar
IMAM
- Bijak berhujah - Warak
GHAZALI
- Kuat beribadat -Zuhud / tidak menyukai kemewahan.
- Benci kepura-puraan/ kemegahan /kepalsuan /dan sifat mazmumah yang lain

BAHAGIAN ADAB TINGKATAN 4

PERKARA CARA BERADAB


Adab berfikir berasaskan sumber
1. Wahyu dan Syariat Islam
2. Akal fikiran
AKAL CAHAYA3. Bukti bukti kejadian yang saintifik
1
KEHIDUPAN
4. Maklumat dan fakta yang jelas
5. Matlamat yang jelas

1. Cara berpakaian
2. Menggalakkan Amalan Mandi
3. Bersugi atau menggosok gigi -
ADAB BERHIAS
2 4. Memakai bau-bauan
DIRI
5. Menyikat Rambut
6. Memotong Kuku, Mencabut Bulu Ketiak Dan Bulu Ari-ari
7. Menghias muka
ASPEK HURAIAN
1. Sentiasa memberi ingatan , sakit adalah ujian Allah
2. Menasihatinya supaya bersabar
Aspek 3. Mengingatinya supaya menunaikan solat
Rohani 4. Membantu pesakit menjalankan kewajipan kepada Allah seperti
berwuduk.
ADAB MENJAGA 5. Ingatkannya supaya sentiasa mengingati Allah
3
ORANG SAKIT
1. Menggunakan tutur kata yang lemah lembut
Aspek 2. Memahami keperitan menanggung sakit
Emosi 3. Melayan pesakit dengan mesra
4. Sabar mendengar rungutan dan tingkah lakunya
1. Memastikan pesakit sentiasa bersih
2. Menghantar pesakit ke tempat rawatan

54 JUJ 2016| Modul MeM


Aspek 3. Mengingati pesakit supaya makan ubat
Fizikal 4. Memberi kerehatan secukupnya
5. Bertanya tentang keinginan dan keperluannya
ADAB AMAR 1. Hikmah
4 MAKRUF NAHI2. Nasihat yang baik [ mauizah hasanah ]
MUNGKAR 3. Berbincang dengan cara yang baik
1. Pakaian menutup aurat
2. Menjaga pergaulan mengikut hukum Islam
3. Aktiviti yang dilakukan tidak bertentangan dengan syarak
ADAB DI TEMPAT
5 4. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
REKREASI
5. Bersama menjaga kebersihan
6. Bertanggungjawab menjaga harta awam
7. Menghormati pengunjung dengan tidak menimbulkan gangguan
1. Menggunakan mengikut peraturan yang telah disediakan
2.
ADAB MENJAGA Bertimbang rasa dengan pengguna lain
6 3.
KEMUDAHAN Melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab
AWAM
4. Gunakan mengikut keperluan tanpa pembaziran
5. Bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam
1. Berdoa supaya jenazah mendapat keampunan Allah
2. Menunaikan solat jenazah
3. Memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam urusan pengebumian
ADAB 4. melahirkan perasaan dukacita kepada waris si mati
7 MENZIARAHI 5. mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan waris
JENAZAH 6. mengingatkan keluarga si mati supaya bersabar
7. mengucapkan takziah kepada keluarga si mati tidak kurang dari 3 hari
8. Disunatkan membaca al-Quran sebelum jenazah dikebumikan

1. Menyebut lafaz zikir dengan betul serta memahami maksudnya


2. Berzikir dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas
3. Zikir dengan lafaz yang terdapat dalam nas al-Quran atau hadis
4. Merasa kehebatan kekuasaan Allah dan keagungan Nya.
ZIKRULLAH
8 5. Menggunakan suara yang perlahan
PENENANG HATI
6. Membanyakkan zikir dalam suasana genting
7. Berzikir dengan lafaz tertentu mengikut keadaan dan tempat
8. tidak berzikir semasa qada hajat

Garis Panduan Bagaimana Cara Memuliakan Rasulullah


1. Berselawat kepada nabi Muhammad SAW.
ADAB DENGAN 2. Tawaduk dan bersopan santun. Semasa hayatnya
9
RASULULLAH 3. Menziarahi makam Rasulullah.
4. Mengasihi para sahabat.
5. Beriltizam dengan sunnah Rasulullah.

55 JUJ 2016| Modul MeM


BAHAGIAN ADAB TINGKATAN 5

PERKARA CARA BERADAB


Sebelum bermusafir Ketika memulakan Semasa bermusafir
musafir
1. Berdoa memohon petunjuk 1. Keluar pada awal 1. Menentukan arah kiblat
Allah SWT dan menolak pagi dan 2. Memperbanyakkan doa
kezaliman. meninggalkan 3. Sentiasa mengingati Allah
2. Menjelaskan segala hutang pesanan yang baik dalam perjalanan
sekiranya ada 2. Melantik seorang 4. Mengetahui hukum fekah
3. Menyediakan bekalan yang ketua apabila berkaitan dengan musafir
secukupnya seperti wang, bermusafir secara seperti cara melakukan
pakaian, makanan, dan berkumpulan solat qasar dan jamak
ADAB sebagainya 3. Berdoa ketika 5. Tidak melakukan kerosakan
1
BERMUSAFIR 4. Menyediakan nafkah yang memulakan terhadap alam sekitar
cukup untuk tanggungan perjalanan atau 6. Tidak pulang pada waktu
yang ditinggalkan menaiki kenderaan malam.
5. Mengucapkan selamat 4. Menunaikan solat
tinggal sunat
6. Berniat untuk melakukan
kebaikan

1. Menjaga nama baik negara


2. Cinta kepada negara : Mempertahankan negara sekira diancam musuh /
ADAB Berusaha memajukan negara
2
BERNEGARA3. Memelihara keamanan : Unsur memporak peranda hendaklah dihindarkan
4. Berbakti kepada negara : Seorang hartawan boleh memberi sumbangan kepada
negara dengan membantu fakir miskin yang memerlukan bantuan

1. Taat kepada pemimpin selagi tidak menyuruh melakukan perkara mungkar


ADAB 2. Membantu pemimpin dalam mencapai wawasan negara
3. Sokongan yang padu. memberi sokongan kepada projek yang memberi faedah
3 DENGAN
yang banyak untuk kepentingan negara dan masyarakat.
PEMIMPIN
4. Menasihati pemimpin dengan cara yang baik

1. Mempunyai niat yang ikhlas dalam perjuangannya


ADAB 2. Sanggup berkorban apa saja demi perjuangan
4 3. Sentiasa beriltizam dan istiqamah dalam perjuangan
BERJIHAD
4. Mematuhi arahan ketua dan mempunyai semangat berpasukan

Langkah-langkah untuk mengatasi kerosakan alam dan haiwan

1. Menanamkan kesedaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya alam sekitar


kepada kehidupan
ADAB 2. Menyediakan kemudahan dan mekanisme yang dapat membantu orang ramai
5 MEMELIHARA memelihara kebersihan dan keindahan alam seperti menyediakan tong-tong
ALAM sampah.
3. Mendedahkan masyarakat cara menjaga alam sekitar
4. Mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan kampung taman perumahan
dan sebagainya
5. Penguatkuasaan undang-undang seperti mengenakan hukuman yang berat

56 JUJ 2016| Modul MeM


terhadap mereka yang melakukan pencemaran.

1. Pemberian sedekah dan hadiah hendaklah dilakukan dengan ikhlas kerana


ADAB MEMBERI, Allah SWT tanpa mengharapkan balasan sama ada dalam bentuk pujian, atau
MENERIMA wang ringgit
6
HADIAH SERTA 2. Memberi barang yang kita sayangi
SEDEKAH 3. Tidak mengungkit barang yang telah kita berikan

1. Hendaklah bersikap AMANAH dan jujur dan tidak menipu dalam perniagaannya
2. Hendaklah bersikap IHSAN di samping mendapat keuntungan
ADAB 3. Hendaklah KERJASAMA - bertolak ansur sekiranya timbul perkara yang tidak diingini
7 4. Hendaklah TEKUN dan bersungguh agar perniagaannya berkembang maju
BERNIAGA
5. Hendaklah MENJAUHI DARIPADA PERKARA-PERKARA YANG HARAM seperti amalan
riba.
6. melindungi hak-hak penjual dan pembeli

57 JUJ 2016| Modul MeM


FORMULA MENGINGAT

RUKUN HAJI DAN RUKUN UMRAH

RUKUN HAJI RUKUN UMRAH


1 Niat Ihram I 1 Niat Ihram I
2 Wukuf di Arafah Went 2 Tawaf To
3 Tawaf To 3 Saie School
4 Saie School 4 Bercukur By
5 Bercukur By 5 Tertib Taxi
6 Tertib Taxi
Berbezaan : Umrah tidak ada Wukuf

WAJIB HAJI 6 PERKARA

WAJIB HAJI KATA KUNCI FORMULA INGAT


1 Niat Ihram di Miqat NM Nak Makan
IHRAM
2 Meninggalkan Larangan Ihram LI Lauk Istimewa?
3 BerMalam di Muzdalifah MM Mari Mari
BERMALAM
4 BerMalam di Mina MM Mari Makan
5 Melontar di Jamrah Aqabah MA Masakan Aku
MELONTAR
6 Melontar ke Tiga-tiga Jamrah M3J pasti Menjilat 3 Jari

WAJIB UMRAH 2 PERKARA

WAJIB UMRAH KATA KUNCI FORMULA INGAT


1 Niat Ihram di Miqat NM Nak Makan
IHRAM
2 Meninggalkan Larangan Ihram LI Lauk Istimewa ?

SYARAT WAJIB HAJIB DAN MAKSUD BERKUASA

SYARAT WAJIB HAJI FORMULA MAKSUD BERKUASA FORMULA


1 Islam Ingat 1 Sihat tubuh badan Saya
2 Baligh Baik 2 Selamat perjalanan Suka
Mampu menyediakan tambang
3 Berakal Baik 3 Pergi
dan semua Perbelanjaan haji
4 Merdeka Malaysia 4 Ada Kenderaan selamat Kolam
4 Berkuasa / Istitaah Boleh 5 Berkesempatan Masa Mandi
6 Ditemani Mahram bagi wanita Manda

58 JUJ 2016| Modul MeM


KAEDAH MUDAH MENGINGATI DAM HAJI

1. Langkah 1 : Memahami maksud istilah di bawah dalam bahasa melayu. Gunakan huruf akhir sebagai
mewakili istilah.

TERTIB TAKHYIR
Mengikut Susunan Boleh Pilih
TAKDIL TAKDIR
Dibayar mengikut nilai harga dam Kadar yang ditentukan mengikut kemampuan

2. Langkah 2 : Klasifikasikan dam kepada 2 bahagian sahaja. Gunakan huruf akhir sebagai simbol dam.

TERTIB TAKHYIR
TERTIB TAKDIL TERTIB TAKDIR TAKHYIR TAKDIL TAKHYIR TAKDIR
BL BR RL RR

3. Langkah 3 : Bagi mengingat jenis-jenis dam dan bentuk kesalahan, susun dam bermula dari kesalahan
yang paling berat kepada yang ringan / kesalahan kecil.

DAM TERTIB
TERTIB TAKDIL TERTIB TAKDIR
JENIS DAM
(BL) (BR)
Kesalahan yang agak berat & tidak Kesalahan yang berkaitan dengan rukun,
KATA KUNCI
berkaitan dengan ibadah haji wajib haji & perkara lain dalam ibadah haji
1. Melakukan persetubuhan yang
1. Menunaikan haji Tamattuk dan Qiran.
merosakkan ibadah haji sebelum tahalul
2. Tidak melakukan perkara wajib haji.
KESALAHAN awal.
3. Tidak melakukan tawaf widak.
2. Dikepung / ditahan daripada memasuki
4. Tidak wukuf di Padang Arafah
Mekah setelah berniat ihram.

DAM TAKHYIR
JENIS DAM TAKHYIR TAKDIL TAKHYIR TAKDIR
(RL) (RR)
Kesalahan berkaitan dengan kerosakan
Kesalahan yang berkaitan dengan berhias
KATA KUNCI terhadap haiwan & tumbuh-tumbuhan
diri
(alam sekitar)
1. Memakai pakaian berjahit bagi lelaki.
2. Memakai minyak rambut
3. Menutup muka
4. Memakai sarung tangan
1. Memburu binatang daratan. 5. Potong dan cabut rambut / bulu pada
KESALAHAN 2. Memotong / menebang / mencabut badan.
tumbuh-tumbuhan ditanah haram 6. Memotong kuku.
7. Memakai minyak wangi
8. Bercumbuan
9. Melakukan persetubuhan selepas
melakukan tahalul pertama.

59 JUJ 2016| Modul MeM


PERKARA INSTITUSI FAKTOR PENDIDIKAN FAKTOR KEJATUHAN FAKTOR KEJATUHAN
PENDIDIKAN ABASIAH UMAIYAH
RINGKASAN PPIM 4 K GADUH GA S S Le Pe R 4+1
(4 Khalifah +1 Rakyat)

HURAIAN Pusat Pengajian Kreativiti ulamak Ga : Gawat Ekonomi Sikap khalifah yang
(Madrasah abaikan ajaran Islam
Nizamiyah) Kestabilan politik
S : Serangan dari luar
Khalifah hidup mewah
Perpustakaan Kedudukan Baghdad S : Selisih Aliran dan boros berbelanja
(Baitul Hikmah Fahaman
Kaherah) & (Darul Kewujudan prasarana Khalifah lalai tunaikan
Hikmah Bahgdad) pendidikan Le : Pemerintahan tanggungjawab sebagai
Lemah pemimpin
Istana Khalifah Galakan khalifah /
Islam Pe : Perpecahan Khalifah pincang dalam
Masjid wilayah pentadbiran dan
Aktiviti Penterjemahan pemerintahan
R : PeRebutan Kuasa
Dasar Kerajaan
Rakyat hidup berpuak-
Usaha dan galakan puak dan wujudnya
khalifah kabilah-kabilah

Hubungan Diplomatik

60 JUJ 2016| Modul MeM


ISTILAH ARABI & PENGERTIAN ( TINGKATAN 4 )

TILAWAH AL-QURAN DAN HADIS

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Orang yang melakukan kebaikan
2. Orang yang melakukan kerosakan
3. Kaum yang menyekutukan Allah dan penentang kuat agama tauhid
4. Munafiq Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan keislaman
5. Murtad Orang yang keluar dari Islam
6. Orang Islam yang melanggar perintah agama tetapi tidak mengingkari
7. Hubungan dengan Allah
8. Hubungan baik sesama manusia
9. Khusyuk Penuh perhatian / melakukan amalan dengan sepenuh hati
10. Lagha Perbuatan yang sia sia
11. Zakat Mengeluarkan secupak makanan kepada golongan yang tertentu dalam masa-masa
tertentu kepada golongan-golongan yang tertentu.
12. Syirik Menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain sama Ada dari segi zat,
sifat atau perbuatannya
13 Rukhsah Mengharuskan yang diharamkan kerana darurat tetapi kekal pengharamannya apabila
hilang darurat.
14. Dengki Perasaan kurang senang @ gelisah melihat kelebihan yang ada pada orang lain dan
berharap supaya nikmat tersebut hilang daripadanya
15. Menipu Perbuatan sama Ada ada melalui tutur kata @ tingkah laku berkaitan dengan muamalat
yang dijalankan secara tidak jujur.
16. Benci Merupakan perasaan marah @ tidak menyenangi orang lain
membenci
17. Berpaling Tidak bertegur sapa dan hidup mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain.
muka

AKIDAH

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Iman Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota.
2. Kufur Tidak percaya kpd Allah S.W.T serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh nabi s.a.w
3. Kufur hakikat Ingkar @ menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh rasulullah s.a.w
4. Kufur nikmat Mengingkari khaliq @ Allah sebagai pemberi nikmat kpd manusia & makhluk ciptaanNya.
5. Riddah @ Berpaling @ keluar daripada Islam
murtad
6. Khurafat Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama
Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam
7. Sihir Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk, iaitu dengan
bantuan syaitan @ jin bertujuan memudaratkan @ mengelirukan manusia
8. Fasik Orang yang melanggar perintah Allah
9. Nifak Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah
(munafik)
10. Dosa Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya
11. Dosa besar Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat
12. Dosa kecil Kesalahan yang tidak diberi peruntukkan hukuman tertentu di dunia
13. Menipu dan Melakukan sesuatu utk mendapatkan kepentingan diri sendiri @ memudaratkan orang lain
berbohong
14. Mencuri Mengambil hak orang lain secara sembunyi yg disimpan di tempat simpanannya tanpa izin.
15. Merompak Mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin
16. Riba Faedah @ pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran
makanan yang sejenis termasuk juga mata wang

61 JUJ 2016| Modul MeM


17. Anak yatim Kanak-kanak yang kematian bapa sebelum umur baligh
18. Perang Jihad Peperangan antara org Islam dgn org kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam
19. Riba Al-Fadl Pertambahan yang diperoleh melalui pertukaran barang yang sama sepertinya
20. Riba Nasiah Pertambahan yang diperoleh kerana menangguhkan tempoh bayaran
21. Mengumpat Mengata atau menceritakan keburukan seseorang Semasa ketiadaannya serta boleh
menimbulkan kemarahan apabila dilakukan di hadapannya
22. Memfitnah Melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti
23. Arak Minuman yang memabukkan yg diperbuat daripada perahan buah-buahan yang diperam
24. Dadah Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fikiran
25. Zina Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah
26. Muhsan Penzina yang telah berkahwin
)(
27. Penzina yang belum berkahwin
28. Menuduh Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi lelaki yang adil
zina
29. Liwat Hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki
30. Musahaqah Hubungan jenis perempuan dengan perempuan
31. Bunuh diri Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri
32. Taubat Kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal melanggar perintah Allah
33. Taqwa Memelihara diri daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah / takut kepada Allah
34. Taklid Berpegang dan mengikut pendapat yang terdahulu tanpa dalil yang kukuh

IBADAT

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Haji (Bahasa) Mengunjungi tempat yang mulia
(Istilah) Mengunjungi Baitullah Haram di Mekah kerana mengerjakan ibadat yang tertentu
pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
2. Umrah (Bahasa) Ziarah
(Istilah) Menziarahi Baitullah Haram kerana mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila
masa mengikut syarat-syaratnya
3. Upah haji Melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain
4. Rukun haji / Amalan yang mesti dilakukan jika tertinggal sama ada sengaja atau tidak sengaja maka
umrah hajinya tidak sah dan wajib qada semula tahun depan
5. Wajib haji Amalan yang wajib dilakukan, jika tertinggal sama ada sengaja @ tidak sengaja hajinya
sah, tetapi dikenakan dam.
6. Wukuf Berada di Padang Arafah antara gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah
7. Tawaf Mengelilingi Baitullah 7 kali dengan syarat-syarat tertentu
8. Tawaf Tawaf Selamat Datang
Qudum
9. Tawaf Tawaf rukun yang wajib ditunaikan
Ifadhah /
rukun
10. Tawaf Tawaf Selamat Tinggal
Wadak
11. Saei Berjalan berulang-alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali
12. Bercukur Bercukur @ bergunting rambut sekurang-kurangnya tiga helai
13. Miqat Sempadan tempat atau masa yang ditentukan untuk berniat ihram haji atau umrah
14. Miqat Sempadan masa bagi jemaah haji memulakan niat ihram
Zamani * Bermula dari bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar kedua (fajar sidiq) pada hari ke 10
bulan Zulhijjah
15. Miqat Sempadan tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram
Makani
16. Bermalam di Tempat yang terletak antara Arafah dan Mina

62 JUJ 2016| Modul MeM


Muzdalifah * Waktunya selepas separuh malam ke 10 Zulhijjah iaitu selepas wuquf di Arafah dan
sebelum terbit fajar
17. Melontar Dilakukan selepas bermalam (mabit) di Muzdalifah
Jamrah * Waktu melontar ialah selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah dan berlanjutan sehingga
Aqabah terbenam matahari pada 13 Zulhijah
* Waktu yang afdal untuk melontar ialah pada waktu pagi 10 Zulhijjah
18. Bermalam di Bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik (11,12,13 Zulhijjah).
Mina Bermalam di Mina memadai tinggal pada sebahagian besar setiap malam tersebut.
19. Melontar Iaitu melontar di Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah dengan
ketiga-tiga menggunakan tujuh anak batu pada tiap-tiap jamrah
jamrah * Waktunya selepas gelincir matahari pada hari tasyrik hingga terbit fajar kecuali pada 13
Zulhijjah hingga terbenam matahari
20. Ifrad Mengerjakan haji dan umrah secara berasingan
21. Tamatuk Mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji, diikuti mengerjakan haji.
22. Qiran Mengerjakan haji dan umrah secara serentak
23. Dam (Bahasa) Darah
(Istilah) Denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan semasa
mengerjakan haji atau umrah kerana meninggalkan perkara-perkara wajib haji @ wajib
umrah @ melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram.
24. Dam Tertib Dam yang dibayar mengikut susunan
25. Dam tadil Dibolehkan membayar mengikut nilaian harga dam
26. Dam takdir Dam yang dibayar mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan
27. Dam tahyir Dibolehkan memilih mana-mana jenis dam yang ditetapkan oleh syarak
28. Sembelihan Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat
halkum dan urat marik ( ) dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat
kerana Allah
29. Korban Menyembelih binatang ternakan Anam yang dilakukan pada hari Raya Aidil Adha @ hari
tasyrik (11,12,13 Zulhijjah) dengan tujuan beribadat kepada Allah
30. Anam Ialah binatang ternakan berkaki empat yang jinak dan boleh dimakan dagingnya,
kambing, kambing biri-biri, kibas, lembu, kerbau dan unta
31. Akikah Penyembelihan binatang ternakan (Al-Anam) yang dilakukan ketika mencukur rambut
bayi yang baru dilahirkan tanda kesyukuran kepada Allah
32. Jual-beli Menukarkan barang dengan barang mengikut cara-cara tertentu.
33. Sewa Merupakan satu perjanjian untuk menilai manfaat @ faedah dari sesuatu barang yang
diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah
ditentukan
34. Gadaian (Bahasa) Memohon sesuatu
(Syarak) Sesuatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk
mendapatkan pinjaman.
35. Syarikat (Bahasa) Bercampur atau berkongsi
(Istilah) Perjanjian perkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antara dua
pihak atau lebih
36. Hutang Memberikan sesuatu barang atau manfaat kepada seseorang, barang atau manfaat itu
Piutang perlu dikembalikan dengan syarat orang yang berhutang itu akan membayar atau
mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama.
37. Insuran Satu faedah iaitu apabila satu kumpulan berikrar untuk mengumpul dan menggembleng
usaha serta sumber, bagi mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama dan tolong-
menolong apabila ditimpa musibah.
38. Saham Sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilihan.

63 JUJ 2016| Modul MeM


SIRAH DAN TAMADUN

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Kerajaan Adalah kesinambungan daripada kerajaan Islam Madinah pimpinan Nabi Muhammad
Khulafah Al-
Rasyidin
2. Khalifah Orang yang memegang jawatan ketua negara Islam
3. Khulafah Al- Gelaran kepada empat orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam
Rasyidin selepas kewafatan Rasulullah s.a.w
* Berpusat di Madinah. Dikuasai oleh 4 pemerintah selama lebih kurang 29 tahun bermula
11 Hijrah 40 Hijrah
4. Kerajaan Diambil nama moyang khalifah pertama kerajaan Bani Umaiyah iaitu Muamiyah b. Abu
Umaiyah Sufian iaitu seorang daripada pembesar dan hartawan Quraisy yang dihormat pada
zaman Jahiliah
* Kerajaan Umaiyah diperintah oleh 14 pemerintah berpusat di Damsyik.

AKHLAK

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Mengajak, ,menyuruh atau menyeru supaya melakukan kebaikan
(Amar
Maruf)
2. Nahi Mencegah @ menghalang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh
Mungkar syarak.
)(
3. Rekreasi Satu kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali kesihatan badan.
Contohnya beriadah, beristirahat dan menghiburkan hati.
4. Rekreasi aktif Tertumpu kepada aktiviti lasak yang melibatkan ketahanan fizikal dan mental seperti
bersukan, kembara, menunggang kuda, mendaki dan sebagainya.
5. Rekreasi pasif Tertumpu kepada aktiviti yang tidak memerlukan tenaga fizikal dan pergerakan yang
banyak seperti bersiar-siar, berjalan-jalan dan berkelah.
6. Kemudahan Kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan orang ramai.
awam
7. Berzikir Mengingati Allah dengan hati, lisan dan perbuatan

64 JUJ 2016| Modul MeM


ISTILAH ARABI & PENGERTIAN ( TINGKATAN 5 )

AKIDAH

BIL PERKATAAN ERTI/PENGERTIAN/MAKNA/MAKSUD


1. Iman Mengiktiraf, mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakannya
( Bahasa )
2. Iman Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah dan mengamalkan dengan
( Istilah ) anggota
3. Kemanisan Iman Merasa gembira dalam melakukan ibadat, sanggup menanggung kepayahan demi
mendapat keredhaan Allah dan Rasulnya serta mengutamakan Allah Rasulnya lebih
daripada harta bendanya sendiri.
4. Ahli Sunnah Wal- Kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan perkara-
Jamaah perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara-perkara Bidah.

5. Al-Salaf Al-Soleh Para ulamak Al-Solihin yang hidup sebelum kurun ke-3 Hijrah, iaitu para sahabat ,
tabien dan itbaa al-thabien
6. Syiah Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai khalifah
Rasulullah.
7. Ahli Bait Kaum keluarga Rasulullah
8. Khawarij Golongan penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak
menerima majlis tahkim.
9. Kafir Orang yang mengingkari salah satu daripada prinsip akidah yang telah dijelaskan
dalam Al-Quran dan Hadis
10. Musyrik Orang yang menyegutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat @ perbuatan.

11. Munafik Orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati.

12. Fasik Orang yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya dengan melakukan dosa besar atau
berterusan melakukan dosa kecil.
13. Murtad Orang yang keluar daripada agama Islam samada dengan perkataan, perbuatan
atau iktikad
14. Mulhid Orang yang tidak beragama ( Atheis )
15. Ajaran Sesat Ajaran atau amalan yang didakwa ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah
dengan Al-Quran dan Al-Sunnah
16. Qati Perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil yang hujjahnya tidak boleh disangkal.
)(

IBADAT

BIL PERKATAAN MAKSUD

1. Perkahwinan Cantum @ himpun


( Bahasa )
2. Perkahwinan Akad yang menggunakan lafaz nikah @ seumpamanya yang menghalalkan lelaki dan
( Istilah ) perempuan melakukan persetubuhan.
3. Merisik Langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta menepati ciri-ciri
yang dikehendaki oleh seseorang.
4. Meminang Lamaran daripada seorang lelaki kpd seorang perempuan untuk dijadikan isterinya.
5. Wali Orang yang berkuasa mengahwinkan seorang perempuan.
6. Wali Mujbir Bapa @ datuk mereka berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis
tanpa persetujuannya terlebih dahulu.
7. Wali bukan Mereka yang selain daripada bapa dan datuk
mujbir

65 JUJ 2016| Modul MeM


BIL PERKATAAN MAKSUD

8. Wali Hakim Mereka yang diberi kuasa oleh Sultan @ Pemerintah untuk mengahwinkan perempuan
ketika ketiadaan wali, keengganannya, atau hilang kelayakan wali nasab untuk
mengahwinkannya.
9. Ijab Lafaz yang diucapkan oleh wali.
10. Qabul Jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami
11. Mahar Satu pemberian wajib daripada suami kepada isteri samada dalam bentuk wang @
sesuatu yang bernilai selepas akad nikah
12. Mahar Mahar yang ditentukan kadarnya dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak
Musamma
)(
13. Mahar Misil Mahar yang ditentukan kadarnya mengikut kadar mahar saudara-saudara perempuan
)( pihak isteri.
14. Walimatulurus Kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraikan perkahwinan
)(
15. Talak Cerai atau melepaskan ikatan
( Bahasa )
16. Talak Merangkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, cerai atau yang mengandungi
)( makna keduanya.
17. Talak Sunni Talak yang sesuai dengan peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isteri dengan
)( talak satu atau dua ketika isterinya suci daripada haid, nifas dan tidak di setubuhi.

18. Talak BidI Talak yang menyalahi peraturan syarak, iaitu suami menceraikan isterinya ketika haid,
nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi suaminya atau menceraikan dengan
talak tiga sekali gus.
19. Talak rajI Talak satu @ dua yang belum tamat eddahnya.
20 Talak bain suqra Talak yang tidak membolehkan suami merujuk isterinya kecuali dengan akad dan
mahar yang baru.
21. Talak bain kubra Talak 3 yang mengharamkan bekas suami mengahwini semula isterinya kembali selepas
isterinya berkahwin dengan lelaki dan diceraikan selepas berlaku persetubuhan.
22. Talak takliq Talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat.
23. Rujuk Kembali ( Bahasa )
24. Rujuk Istilah - Suami yang mengambil isteri yang telah diceraikan ke pangkuannya
25. Eddah ( Bahasa ) - Tempoh pengiraan
26. Eddah ( Istilah ) Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri setelah
berpisah dengan suami @ tempoh masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan
samada cerai hidup @ cerai mati.
27. Fasakh Pembatalan ikatan perkahwinan melalui kuasa kadhi
)(
28. Khuluk ( Bahasa ) cabut @ tanggal
)( ( Istilah ) Isteri meminta cerai daripada suami dengan bayaran tertentu.
29. Nusyuz Derhaka @ ingkar
)( - Keengganan isteri menunaikan kewajipan terhadap suami tanpa alasan yang
munasabah mengikut hukum syarak @ isteri yang derhaka kepada suami
30. Zihar Suami menyamakan isterinya @ mana-mana anggotanya dengan ibunya @ dengan
)( mana-mana perempuan mahram baginya.
31. Lian ( Bahasa ) laknat
)( ( Istilah ) sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah untuk menolak
hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri atau untuk menafikan nasab.
32. Poligami Lelaki yang beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih empat orang isteri pada
satu masa.
33. Mahkamah Institusi kehakiman yang membicarakan perkara-perkara harta dan jenayah yang
Syariah melibatkan orang-orang Islam mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan oleh
enakmen pentadbiran hukum syarak negeri.
34. Anak Angkat Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya.
35. Hadhanah Hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumaiyiz dan tidak mampu

66 JUJ 2016| Modul MeM


BIL PERKATAAN MAKSUD

menguruskan diri sendiri.


36. Akta Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat
37. Enakmen Rang Undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka.
38. Ordinan Rang Undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri
39. Harta Harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan seorang suami dengan isterinya, hasil
Sepencarian daripada sumber @ usaha mereka bersama.
40. Sakit yang pada kebiasaannya boleh membawa kematian dan ia berakhir dengan
kematian pesakit, samada kematian tersebut sblm penyakit tersebut @ sebab yg lain.
41. Sekufu Setaraf dari segi keturunan, pendidikan, pekerjaan dan lain-lainya
42. Wali Akrab Wali yang hampir dengan perempuan seperti datuk @ ayah
43. Qazaf Menuduh perempuan baik melakukan zina
44. Tahnik Memasukkan buah tamar @ buah-buahan lain yang manis ke bahagian atas mulut
)( (lelangit) bayi
45. Asabah Pewaris yang berhak mendapat harta pusaka tetapi tidak ditetapkan nisbah tertentu.
)(

TAMADUN ISLAM

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Khalifah)( Ketua Negara @ Pemimpin tertinggi dalam wilayah-wilayah Islam
2. Wazir Perdana Menteri @ Ketua Pentadbiran yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-
)( jabatan kerajaan
3. Jabatan-jabatan Kerajaan

4. Zakat Kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu yang
mencakupi had minimum menurut syarat-syarat tertentu.
5. Kharaj Cukai tanah milik orang bukan Islam
)(
6. Ghanimah Harta rampasan perang.
)(
7. Fai Harta yang diperolehi melalui jalan pendamaian setelah pihak musuh menyerah kalah
)(
8. Jizyah Bayaran yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendiami negara Islam
)(
9. Usyur 1/10 @ kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam
)( yang singgah di pelabuhan negara Islam untuk tujuan perniagaan.
10. Baitul-mal Institusi kewangan terbesar negara
11. Jabatan Hasil
12. Jabatan Kewangan
13. Jabatan Dalam Negeri
14. Jabatan Audit Negara
15. Islah Pembaikan @ perubahan terancang ke arah yang lebih baik.

67 JUJ 2016| Modul MeM


TILAWAH AL-QURAN

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Islam Sejahtera dan damai
2. Tawakkal Berserah diri kepada Allah setelah berusaha
3. Mahram Lelaki @ perempuan yang mempunyai ikatan keturunan @ susuan
4. Huruf Huruf tunggal pada awal surah yang hanya difahami maknanya oleh Allah S.W.T

5. Bertakarrub Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat.
6. Qanaah Redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit.
7. Basmalah " "
8. Istiazah " "
9. Sujud Tilawah Ialah sujud yang dilakukan di luar atau dalam solat setelah membaca @ mendengar
ayat sajadah
10. Sujud sahwi Sujud yang dilakukan dalam solat sebelum memberi salam kerana menambah @
mengurangkan rukun solat secara tidak sengaja @ meninggalkan sunat Abad secara
sengaja @ tidak sengaja.
11. Sujud Syukur Sujud yang dilakukan diluar solat kerana mendapat nikmat @ terlepas daripada bala.

AKHLAK

BIL PERKATAAN MAKSUD


1. Rukhsah Hukum-hukum yang disyariatkan bagi meringankan mukallaf dalam keadaan tertentu
2. Musafir Mereka yang dalam perjalanan melebihi dua marhalah @ 90 km dengan tujuan yang
baik.
3. Negara Kawasan tertentu yang didiami oleh masyarakat tertentu dan diperintah oleh sebuah
kerajaan
4. Pemimpin Orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sekumpulan manusia @ sebuah
organisasi
5. Jihad Usaha yang bersungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada.
6. Alam Sekitar Alam kejadian Allah yang terdapatnya di dalam sumber makanan, minuman , tenaga
dan alat perhubungan
7. Pencemaran Terdapat gas, cecair atau zarah yang terkandung dalam udara sehingga berlaku
Udara perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan lain.
8. Pencemaran Air Perubahan yang berlaku pada kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai
untuk digunakan dan memberi kepada manusia apabila digunakan
9. Pencemaran Perbuatan yang berlaku pada sesuatu kawasan sehingga terjadi pertukaran warna,
Tanah kesuburan dan hakisan
10. Pencemaran Bunyi yang bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga
Bunyi
11. Sedekah Pemberian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah.
12. Hadiah Pemberian sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang @ pujian
13. Berniaga Berdagang atau berjual-beli

68 JUJ 2016| Modul MeM


CARA MENGENAL HUKUM TAJWID
HUKUM CARA MENGENAL CONTOH CARA
BACAAN
MAD ARIDH Terletak pd kalimah yg Panjang

LISSUKUN terakhir dlm sesuatu ayat iaitu 2/4/6
2 huruf yg terakhir dlm harakat
kalimah tersebut
WAJIBUL Cari NUN atau MIM yang Dengung
GHUNNAH bersabdu 2 harakat

MAD ASLI Cari Alif @ Waw @ Ya yg mati


@ MAD TABIE Tetapi tetapi tanda baris mati Panjang
tak ada. 2 harakat

QALQALAH Huruf yg mati tetapi


SUGHRA (KECIL) terletak ditengah ayat. Berdetak

QALQALAH Huruf yg berbaris


KUBRA ((BESAR) terletak di akhir ayat. Berdetak
(Diwakafkan)

MAD SILAH Cari perkataan yg ada Panjang


QASIRAH dibawahnya samada huruf 2 harakat
(Waw kecil ) atau (Ya Kecil)

MAD SILAH Cari perkataan yg ada di Panjang


TOWILAH bawahnya samada huruf 2/4/6
(Waw kecil ) atau (Ya Kecil) harakat
Yg diatas nya ada tanda
panjang. (kening )

HUKUM NUN MATI / TANWIN (@


IQLAB
bila huruf / tanwin bertemu Dengung

69 JUJ 2016| Modul MeM


IZHAR
HALQI Apabila huruf / tanwin Jelas tanpa
bertemu dengung

IKHFA HAKIKI
/ tanwin bertemu Selain Dengung
huruf Iqlab/ Izhar & Idgham
15 huruf

Idgham Maal Ghunnah


Apabila huruf / tanwin
IDGHAM Bertemu Dengung

Idgham Bila Ghunnah Jelas


Apabila huruf / tanwin tanpa
bertemu dengung

HUKUM MIM MATI


IDGHAM Apabila bertemu Wajib
MISLAIN dengu
ng

IKHFA SYAFAWI Apabila bertemu samar-


samar
dengu
ng
IZHAR SYAFAWI Apabila bertemu selain Jelas
drp & tanpa
dengu
ng
MAD WAJIB Apabila huruf mad bertemu
MUTTASIL dlm satu kalimah . ( mad panja
wajib jumpa dlm satu ng
kalimah 4/5/6
harak
at

70 JUJ 2016| Modul MeM


MAD JAIZ Apabila huruf mad bertemu Panjan
MUNFASIL dgn g
Dlm 2 kalimh 2/4/5
harak
at
MAD IWAD Ketika bacaan tanwin Ketika
atas yg diwakqafkan . waqaf
kecuali pd huruf baca
fathah
shj
panja
ng 2
harak
at
MAD LIN Huruf atau yg mati Baca lembut 2 harakat.
didahului dgn baris atas Ketika Waqaf 6 harakat.

ALIF LAM Alif lam nya dibunyikanAL-QAMARIAH al
ALIF LAM Alif lam dimasukan

SYAMSIAH kedalam huruf yang
selepasnya

CARA BACAAN CONTOH


TANDA WAKAF NAMA

MESTI WAQAF
WAQAF LAZIM

WAQAF LEBIH BAIK


WAQAF KAFI

TIDAK BOLEH WAQAF


WAQAF QABIH

BOLEH WAQAF ATAU TERUS


WAQAF JAIZ

BACA TERUS LEBIH BAIK


WAQAF HASAN

71 JUJ 2016| Modul MeM


LATIHAN 1 HUKUM MAD

Soalan 1 : Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris di atas


Bil Hukum Tajwid Cara Bacaan Bil Hukum Tajwid Cara Bacaan

LATIHAN 2Soalan 3 : Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris di bawah
HUKUM MIM MATI

........


.......

.......


72 JUJ 2016| Modul MeM
Nyatakan hukum MIM MATI dalam petikan ayat al-Quran di bawah


Soalan 4 : HUKUM NUN MATI DAN TANWIN
Berdasarkan ayat dibawah nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris

...........


Berdasarkan petikan ayat di bawah tuliskan kalimah bagi hukum tajwid berikut .

1. Mad silah towilah 5. Mad aridh lissukun 9 . Idgham Maal Ghunnah


2. Wajibul Ghunnah 6. Mad Asli / Mad Tabie 10.Mad Silah Qasirah
3. Idgham Bila Ghunnah 7. Ikhfa Hakikii 11. Izhar Syafawi
4. Idgham Mislain 8. Alif Lam Qamariah 12. Izhar halqi

73 JUJ 2016| Modul MeM


74 JUJ 2016| Modul MeM
Berdasarkan petikan ayat di bawah tuliskan kalimah bagi hukum tajwid berikut .
1. Qalqalah Sughara 5. Mad Silah Qasirah
2. Mad Lin 6. Ikhfa Hakiki
3. Mad Aridh lissukun 7. Izhar Halqi
4. Mad Maal Ghunnah 8. Idgham bila Gunnah

Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris

75 JUJ 2016| Modul MeM


76 JUJ 2016| Modul MeM

77 JUJ 2016| Modul MeM


LATIH TUBI SOALAN STRUKTUR

BAHAGIAN AKIDAH TINGKATAN 4

1 ________________ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat,sifat dan afaalnya.

2 Ia terbahagi kepada dua:i_______________________ii)___________________________

3 _________________Perlakuan syirik secara terang-terangan contoh menyembah berhala.

4 __________________ tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat
contoh raiak,ujub dan takbur.

5 Kufur ialah___________________________________________________________
6 Kufur terbahagi kepada dua i)_________________________ii)________________________

7 _____________________ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh
rasulullah S.A.W

8 _____________________ialah mengingkari kholid atau Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia
dan makhluk ciptaanya.

9 Menggunakan nikmat ke jalan maksiat adalah contoh:______________________________

10 Tidak mengakui balasan diakhirat adalah contoh:_________________________________

11 Enggan mengeluarkan zakat adalah contoh:_____________________________________

12 Seseorang itu boleh menjadi murtad

i. Cara ii. Huraian


Iktiqad
Mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama
Islam
Perbuatan

13 ________________________ ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai


hubungan dengan agama Islam sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep
tauhid dan syariat Islam.

14 Antara contoh-contoh khurafat yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam ialah
____________________ dan _______________________

15 __________________ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk
ghaibbdengan bantuan syaitan atau jin bertujuan memudharat atau mengelirukan manusia.
_____________ ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur kepada Allah
S.W.T
16

Antara sifat-sifat orang munafikIialah Apabila bercakap dia berdusta,


________________________________apabila berjanji dia mungkir dan ________________________________
17
___________________ ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan meninggalkan
suruhan.

18 _________________-kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu didunia dan amaran azab


diakhirat.

78 JUJ 2016| Modul MeM


__________________kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu didnia atau amaran
19 azab diakhirat.

20 Mencuri ialah ________________________________________________________________

Islam memperuntukkan undang2 hudud yang tegas iaitu____________________sekiranya barang


21 yang dicuri mencukupi kadar tertentu dan sabit kesalahan.

22 Riba ialah_________________________________________________________________

Riba terbahagi kepada dua iaitu ________________________ dan ______________________


23
___________________ ialah kanak2 yang kematian bapa sebelum umur baligh
24
___________________ ialah mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaan
25 serta boleh menimbulkan kemarahan apabila dilakukan dihadapannya.
____________________ ialah melemparkan tuduhan kepada seseorang tanpa bukti.
26
__________________ minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada perahan buah-buahan
27 yang diperam.

28 Dadah ialah_________________________________________________________________

29
302. _____________persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan tanpa ikatan yang sah.

31 Jenis2 hukuman zina I) Zina Muhsin ____________________________


II) Zina Ghair Muhsin_______________________

32 Menuduh seseorang baik melakukan zina tanpa empat orang saksi yang adil ialah maksud
___________________

33 ___________ialah hubungan jenis antara lelaki dengan lelaki.

34 ______________ hubungan jenis perempuan dengan perempuan.

35 ________________melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad sendiri.

36 __________________kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal perintah Allah atau
laranganNya.

BAHAGIAN AKIDAH TINGKATAN 5

1 Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah kumpulan yang menentang perkara-perkara __________________

2 Nama-nama lain bagi Ahjli Sunnah Wal Jamaah ialah ____________________________,


_______________________, __________________________, ____________________________

3 Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah dimasyhurkan oleh ______________________________ dan


___________________________________

4 As-Salafus Soleh ialah _______________________________________________________________

5 ________________________ ialah golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali
sebagai Khalifah Rasulullah.

6 Jenis-jenis Syiah ialah ___________________, ___________________ ,______________________

79 JUJ 2016| Modul MeM


7 _______________________ ialah golongan yang menyokong saidina Ali berjuang menentang
Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim.

8 Kafir ialah ___________________________________________________________________

9 Musyrik ialah __________________________________________________________________

10 Munafik ialah _____________________________________________________________

11 Fasik ialah ______________________________________________________________

12 Murtad ialah ________________________________________________________________

13 Mulhid ialah _________________________________________________________________

14 Ajaran sesat ialah ajaran yang bercanggah dengan ___________________ dan _________________

15 _________________________ ialah perkara yang diasaskan hukumnya kepada dalil yang hujahnya
tidak boleh disangkalkan.

16 Ajaran Qadyani diasaskan oleh ___________________________

17 Ajaran Qadyani dibawa ke Malaysia oleh _____________________________

18 Ajaran Bahai diasaskan oleh ____________________________________

19 Ajaran BahaI disebarkan di Malaysia oleh ___________________________ pada tahun _________

20 Ajaran ________________________ menggunakan Kod 19 sehinggan Al-Quran al-Quran dipengaruhi


oleh Kod tersebut.

21 Ajaran Taslim di asaskan oleh _________________________________________

22 Ajaran Taslim mempunyai persamaan dengan kepercayaan ___________________________

23 Ajaran Taslim diasaskan pada tahun __________________ di ___________________________

80 JUJ 2016| Modul MeM


BAHAGIAN IBADAT

1 ______________ ialah mengunjungi Baitullah di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada
masa-masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

2 Upah haji ialah ____________________________________________________

3 Hukum upah haji ialah __________________________

4 Syarat-syarat wajib haji ialah


_____________________,_______________________,_________________,___________________,
________________________

5 ___________________________________ amalan yang mesti dilakukan dan jika tertinggal salah satu
daripadanya hajinya tidak sah.

6 ______________________ ialah berada di padang Arafah di antara gelincir matahari pada 9


Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah

7 Tawaf ialah _____________________________________________________________________

8 ___________________________ ialah tawaf selamat datang

9 ___________________________ ialah tawaf rukun

10 __________________________ ialah tawaf selamat tinggal

11 _________________________ berjalan berulang alik dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak tujuh
kali.

12 Masa bercukur bagi jemaah haji ialah __________________________________

13 Masa bercukur bagi umrah ialah ____________________________________

14 Wajib haji ialah ____________________________________________________________________

15 Jemaah haji Malaysia yang menaiki penerbangan terus ke Madinah akan berniat ihram di
________________________________

16 Jemaah haji Malaysia yang menaiki penerbangan terus ke Jedah akan berniat ihram di
________________________________

17 Waktu melontar Jamrah Aqabah ialah __________________________________________________

18 ___________________________ ialah mengerjakan haji dan umrah secara berasingan

19 ___________________________ ialah mengerjakan umrah terlebih dahulu pada bulan haji dan diikuti
dengan haji

20 ___________________________Mengerjakah haji dan umrah secara serentak

21 Dam Tertib ialah ________________________________________________________________

22 Dam Takdil ialah ________________________________________________________________

23 Dam Teqdir ialah ________________________________________________________________

24 Dam Takhyir ialah ________________________________________________________________

81 JUJ 2016| Modul MeM


25 _____________________________ ialah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan
dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari dengan menggunakan alatan yang
tajam dengan niat kerana Allah.

26 Bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan ialah ________________________,


_____________________________, ______________________________________________

27 Hukum memakan bahagian anggota binatang yang terpotong tanpa disembelih ialah
______________

28 Qurban ialah menyembelih binatang _________________ yang dilakukan pada hari Aidil Adha
atau hari-hari tasyrik.

29 Hukum melakukan korban ialah ___________________________

30 Daging korban haram diberikan kepada ________________________________

31 Masa yang afdal melakukan ibadah korban ialah ___________________________________

32 __________________________ ialah binatang ternakan berkaki empat yang jinak dan boleh
dimakan dagingnya.

33 Orang Islam yang dituntut berkorban ialah ____________________,________________________,


____________________,___________________,_____________________,___________________

34 Hukum melakukan akikah ialah __________________________

35 Akikah afdal dilakukan pada _________________________

36 Daging akikah _________________________________ disedekahkan kepada fakir miskin

37 _______________________________ ialah menukar barang dengan barang mengikut cara tertentu.

38 Hukum sewa ialah ____________________

39 Rukun sewa ialah ____________________________,_____________________________,


____________________________________

40 Gadaian menurut bahasa ialah ________________________

41 Rukun gadaian ialah ____________________________, ____________________________,


___________________, _______________________________, ___________________________

42 ___________________________ ialah memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada


seseorang. Barang atau manfaat tersebut perlu dikembalikan dengan syarat orang yang
berhutang itu membayar dengan jumlah yang sama.

43 Hukum memberi hutang adalah ______________________ dan _________________________ dalam


keadan tertentu.

44 Hukum membayar hutang adalah ______________________


45 Hukum orang yang berkemampuan tetapi sengaja menangguhkan bayaran hutangnya ialah
___________________

82 JUJ 2016| Modul MeM


46 ______________________ ialah bunga atau pertambahan dalam urusan jual beli, hutang dan
pinjaman.

47 Hukum insurans ialah ______________________

48 Jenis-jenis insurans ialah ________________________ , __________________________

49 Maksud gharar ialah _______________________

50 __________________________ ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat
pemilikan.

51 Modal sesebuah syarikat boleh diperolehi daripada tiga unsur iaitu _______________________,
___________________________________, ____________________________

IBADAT TINGKATAN 5

1 Kebahagiaan rumahtangga berasaskan

1. 2.
2 Lelaki sebagai suami dan bapa .. memberi nafkah kepada isteri dan anak-
anak

3 Perkahwinan menurut bahasa ialah .

4 Perkahwinan ialah akad yang menggunakan .. atau bahasa-bahasa lain yang


memberi makna nikah, yang .. lelaki dan perempuan melakukan
persetubuhan.

5 Hukum perkahwinan ialah .. kerana diamalkan oleh Rasulullah S.A.W.

6 Mereka yang tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk berkahwin hukumnya
adalah

7 Hadis Rasulullah menjelaskan empat ciri bakal isteri iaitu harta, , kecantikan dan
.

8 Rumahtangga yang dibina di atas asas . dan takwa dapat menjamin kebahagiaan
hidup sepanjang hayat.

9 Pengharaman disebabkan penyusuan sama dengan sebab pengharaman keturunan dengan


syarat kali susuan yang mengenyangkan.

10 Ibu mertua dan anak tiri termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikahwini dengan
sebab ..

11 Mengumpul isteri dengan mahramnya dalam satu masa adalah haram


..

12 adalah langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai serta
menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh seseorang

13 Hukum melihat bakal tunang adalah ..

83 JUJ 2016| Modul MeM


14 Menurut Imam Syafie, melihat bakal pasangan masing-masing berulang-ulang kali.

15 .. ialah lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk


dijadikan isterinya.

16 Peminangan boleh dilakukan dengan lafaz . atau

17 Anggota yang disunatkan dilihat oleh bakal suami ialah . dan

18 Dalam tempoh pertunangan pergaulan antara lelaki dan perempuan masih sebagai
..

19 Rukun nikah ada ..

20 Diantara syarat bakal suami ialah Islam, ., Tidak beristeri empat pada suatu
masa, Bukan dalam ihram Haji atau Umrah dan Bukan mahram kepada isteri.

21 Bukan dalam idah Talak Rajie adalah syarat bakal

22 Orang yang berkuasa mengahwinkan seseorang perempuan ialah

23 .. ialah setaraf dari segi keturunan, pendidikan dan pekerjaan

24 Bapa dan datuk merupakan wali

25 Mereka yang selain bapa dan datuk adalah wali

26 Wali . ialah wali yang hampir dengan perempuan termasuk datuk dan bapa.

27 Perempuan yang hendak berkahwin tetapi tiada wali nasab mengikut susunan boleh
menggunakan wali .

28 Sejahtera pancaindera iaitu tidak buta, pekak dan bisu adalah syarat bagi .

29 Mahar adalah pemberian yang .. daripada suami kepada isteri sama ada dalam
bentuk wang atau sesuatu yang bernilai selepas akad nikah.

30 Mahar terbahagi kepada dua iaitu dan .

31 Hukum menyebut kadar mahar ketika akad ialah ..

32 Hukum membayar mahar yang belum dijelaskan apabila berlaku kematian atau perceraian ialah

33 . ialah kenduri atau jamuan yang diadakan untuk meraiekan perkahwinan

34 Hukum mengadakan kenduri kahwin adalah ..

35 Kenduri perkahwinan . dihadiri sekiranya tiada keuzuran syarie.

36 Talak menurut bahasa ialah atau ..

37 Hukum talak menjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajipan .

38 .. menceraikan isteri tanpa sebab.

84 JUJ 2016| Modul MeM


39 Rukun talak ialah ., .. dan .

40 Jenis talak dari aspek hukum ialah dan

41 Jenis talak dari aspek kesan ialah dan

42 Talak Bain terbahagi kepada dua iaitu .. dan

43 Bilangan talak yang dibenarkan dalam Islam ialah sebanyak ..

44 . ialah talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat.

45 Syarat suami yang menjatuhkan talak mestilah ., . dan


.

46 menurut bahasa ialah kembali

Lafaz rujuk . disaksikan oleh dua orang saksi

47 Syarat rujuk ialah .., .. dan

48 Idah menurut bahasa ialah

49 Tempoh idah bagi perempuan yang putus haid ialah ..

50 Isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi atau nusyuz tidak layak mendapat .
daripada suaminya.

51 Perempuan yang berada dalam tempoh idah diharuskan berhias diri.

52 Perempuan yang berada dalam idah bain .. tidak berhias diri

53 . menurut bahasa ialah batal

54 Hukum isteri menuntut fasakh ialah ..

55 . dari segi bahasa ialah mencabut / meninggalkan

56 Hukum khuluk adalah .

57 menurut bahasa ialah derhaka atau ingkar

58 Hukum perbuatan nusyuz adalah ..

59 Menurut mazhab Syafie , isteri yang mengelak melayan suami dengan berpuasa sunat dikira
..

60 Isteri yang nusyuz akan hilang hak .. daripada suaminya.

61 dari segi bahasa ialah belakang

62 Hukum perbuatan zihar ialah . dan .

63 Rukun zihar ialah suami,isteri, orang yang diserupakan dan ..

85 JUJ 2016| Modul MeM


64 zihar kepada isteri yang berada dalam idah talak bain

65 Suami yang melafazkan zihar dikehendaki membayar

66 Lian menurut bahasa ialah .

67 . ialah perbuatan menuduh perempuan yang baik berzina tanpa empat orang
saksi yang adil

68 Hukuman bagi suami yang menuduh isteri berzina tanpa saksi ialah .. sebatan

69 Rukun lian ialah suami , isteri , dan

70 Hukum poligami ialah .

71 . ialah memasukkan buah tamar atau buah-buahan yang manis ke bahagian atas
mulut atau lelangit bayi.

72 .. ialah undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat.

73 . ialah undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri

74 . ialah undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka

75 Bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam Jenayah ialah penjara sehingga .


atau denda sehingga RM .. atau sebat ......

76 Hukum mengambil anak angkat adalah ..

77 . menasabkan anak angkat kepada bapa angkat

78 Anak angkat boleh mendapat harta keluarga angkatnya melalui hibah, hadiah dan wasiat
dengan syarat tidak melebihi harta.

79 ialah hak penjagaan anak yang masih kecil yang belum mumaiyiz.

80 Hukum hadhanah ialah .

81 .. ialah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka tetapi tidak ditetapkan
nisbah tertentu.

BAHAGIAN TAMADUN TINGKATAN 4

1 ..ialah orang yag memegang jawatan ketua negara Islam

2 Gelaran 4 orang sahabat yang memegang jawatan khalifah selepas kewafatan Rasulullah ialah

3 Pusat pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin ialah........................

4 Kerajaan Khulafa ar-Rasyidin telah memerintah selama tahun

5 Orang Ansar telah berhimpun di untuk melantik pemimpin mereka selepas


kewafatan Rasulullah

6 Saidina Abu Bakar berasal daripada keturunan Bani.

86 JUJ 2016| Modul MeM


7 Saidina Umar al-Khattab berasal daripada keturunan bani.

8 Orang yang telah menikam Saidina Umar.

9 Kanak-kanak pertama yang telah memeluk agama Islam ialah..

10 Kahlifah yang telah mendapat gelaran Zur Nur Ain ialah.

11 Khalifah yang telah memerangi orang murtad iaitu yang terpengaruh dengan nabi-nabi palsu dan
golongan yang ingkar membayar zakat ialah Khalifah..

12 Khalifah yang telah membukukan al-Quran ialah..

13 Saidina Ali diberi gelaran. Kerana tidak pernah menyembah berhala

14 Khalifah .terkenal sebagai seorang yang berani, tegas dan berterus-terang menyatakan
fikiran dan pandangan dalam menghadapi masalah

15 Saidina Abu Bakar telah mencadangkan samada Saidina Umar atau .. sebagai khlifah
dalam perjumpaan di Saqifah Bani Saidah.

16 Saidina Umar telah memerintah selama memerintah

17 Nama Mashaf al-Quran yang telah dibukukan oleh Saidina Uthman ialah..

18 Saidina Umar tidak membenarkan sahabat keluar untuk meninggalkan kota . kecuali
apabila diizinkan.
19 Khalifah yang telah mengisytiharkan kelendar Islam mengikut tarikh penghijrahan Rasulullah ke
Madinah ialah..

20 Khalifah yang telah menyusun undang-undang tanah negara ialah

21 Khalifah Saidina Abu Bakar telah menggerakkan semula tentera untuk memerangi
penduduk ghassan yang membunuh utusan Rasulullah S.A.W

22 Undang-undang dan perlembagaan Negara pada zaman Khulafa ar-Rasyidin ialah berdasarkan
.. dan ..

Legkapkan tempat kosong yang berikut

Nama Sebenar Gelaran Sebab gelaran


23 Saidina Abu Bakar
24 Saidina Omar
25 Saidina Uthman
26 Saidina Ali

1 Pengasas kerajaan Bani Umaiyah ialah.

2 Jumlah semua khalifah Kerajaan Bani Umaiyah ialah seramai .. orang.

3 Peringkat Pemerintahan

87 JUJ 2016| Modul MeM


Zaman Tempoh Pemerintahan Khalifah
Zaman Kelahiran

Zaman Kemajuan
Zaman Kejatuhan

4 Perluasan Negara dan dakwah Islamiah

Bil Tokoh tentera Wilayah yang dibuka


1
2
3
4

5 Bahasa .. dijadikan bahasa penghantar dan bahasa rasmi kerajaan Umaiyah.

6 ialah orang kafir yang menetap di Negara Islam tetapi tidak mengikat
perjanjian dengan Kerajaan Islam.

7 Hasil Negara

Bil Hasil Negara Keterangan


1
2
3
4
5
6

8 Khalifah dianggap sebagai khalifah ar-Rasyidin yang ke-5


kerana kecekapannya dalam pemerintahan.

9 Khalifah . merupakan khalifah pertama meminta supaya hadith-


hadith Rasulullah ditulis dan dibukukan.

10 Angkatan tentera laut pada Zaman pemerintahan Muawiyah berjumlah . buah

11 Dewan al-Jundi ditubuhkan pada zaman pemerintahan


.

12 Kerajaan Umaiyah telah meniru corak gerakan tentera Parsi yang terbahagi kepada lima pasukan
iaitu

1. 4. ..

2. 5. ..

3.

13 Khalifah .. mewajibkan rakyatnya menjadi tentera

88 JUJ 2016| Modul MeM


14 Kota . terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu

15 .. digelar sibaweh kerana mahir dalam membaris al-Quran

16 Pembukaan dan pembinaan telah berjaya mewujudkan beberapa disiplin ilmu dikenali
sebagai.

TAMADUN TINGKATAN LIMA

1 Tamadun Islam telah bermula sejak negara Islam pertama dibina oleh Rasulullah di
.

2 Nama Kerajaan Abbasiyah diambil sempena nama bapa saudara Rasulullah iaitu

3 Penubuhan Kerajaan Abbasiyah adalah untuk merealisasikan idea keturunan Bani


4 Kerajaan Abbasiyah memerintah lebih daripada kurun yang bermula pada tahun
h

5 Kerajaan Abasiyah mewarisi Sistem Khilafah secara

6 Kerajaan Abbasiyah dipimpin oleh . orang khalifah di adaptasi dari sistem


pemerintahan Kerajaan Parsi

7 ialah ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam


Negara Islam.

8 ialah perdana menteri yang bertindaksebagai ketua pentadbir.

9 ialah jabatan-jabatan kerajaan yang berada di bawah pengawasan al-


Kuttab

10 Khalifah-khalifah yang masyhur Kerajaan Abbasiyah

Bil Nama Khalifah Tempoh Pemerintahan


1
2
3
4

11 Seni bena masjid pada Zaman Kerajaan Abasiyyah adalah di namakan .

12 Khalifah yang menubuhkan Dewan Mazolim ( Mahkamah Tinggi Rayuan ) ialah

13 Kota muncul sebagai pusat kecemerlangan ilmu yang terulung pada


Zaman Kerajaan Abbasiyah.

14 Pusat pengajian yang terkenal pada Zaman Kerajaan Abasiyyah ialah ..


yang dibina pada tahun 457 h.

15 Sumber kewangan pusat pengajian adalah diambil dari ..

89 JUJ 2016| Modul MeM


16 Ilmu Tafsir mula disusun mengikut susunan surah oleh ..

17 Tokoh- dan Tokoh ilmuan Bidang ilmu bidang ilmu


Al-Khawarizmi
Falak
Kimia
Hassan bin Haitham
Geografi
Ibnu Sina
18 Khalifah telah membina makmal pembedahan pertama di Pelabuhan
Sungai Dajlah.

19 Di Andalus terdapat .buah masjid dan buah perpustakaan.

20 Khalifah telah memerintahkan ahli falak mengukur lilitan bumi

21 Kota Baghdad mula dibina oleh Khalifah Abu Jaafar al-Mansur pada tahun h

22 Jabatan khusus yang ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pengairan dan saliran dinamakan

23 Cek kembara yang digunakan oleh para pedagang pada Zaman Kerajaan Abasiyyah dikenali
sebagai .

24 Perbelanjaan negara dikawal oleh Baitulmal melalui .

25 Kementerian pertahanan dan tanggungjawab

Kementerian pertahanan Tanggungjawab


Dewan al-Jundi
Majlis at-Takrir
Majlis al_muqabalah
Dewan at-Tasnif
Dewan al-Ard
Al-Jawasis
Da iratul Muhandisin
Al- Massahun
Al-Bahriah

26 Bahagian perisikan pada Zaman Kerajaan Abasiyyah dikenali sebagai.

27 .. digunakan oleh tentera untuk merempuh bilangan musuh yang ramai.

28 Nama-nama lain bagi Baghdad ialah

.. ..
.

29 Kerajaan Abbasiyah mula mengalami kemerosotan semasa pemerintahan

90 JUJ 2016| Modul MeM


TAHUN HADIS : ORANG BERIMAN KEKASIH ALLAH

2006 3 kelebihan orang yang melakukan ibadah nawafil (seperti dalam hadis):
K1- Dikasihi Allah dan rasulnya / disayangi / dirahmati / diredai
K2- Terpelihara daripada maksiat / iman kuat
K3- Allah terima doanya / ibadahnya diterima / mengecapi nikmat ibadah
K4- Dilindungi Allah daripada keburukan / terhindar dari neraka / selamat di dunia
K5- Diampunkan dosanya / ganjaran pahala / masuk syurga / selamat di akhirat
K6- Diberkati Allah
K7- Tenang / tenteram / aman / sejahtera

3 contoh ibadah nawafil yang perlu saya amalkan untuk menjadi pelajar yang diredai
Allah:
K1- Solat sunat
K2- Puasa sunat
K3- melazimi membaca al Quran
K4- Memperbanyakkan zikrullah
K5- Selalu berdoa
K6- Selalu berselawat
K7- Hubungan baik sesama manusia / nasihat / tolong menolong

2007 Maksud wali Allah:


- manusia biasa yang beriman / bertakwa / istiqamah melakukan perintah Allah /
menjauhi
larangan Allah zahir dan batin
Amaran Allah kepada mereka yang memusuhi wali-Nya (seperti dalam hadis):
- Allah akan memerangi / melaknati / membencinya / masuk neraka / xtenang

4 amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah:


1- solat
2- puasa
3- zakat
4- haji
5- umrah
6- berdoa
7- berzikir
8- Solat sunat / ibadah2 sunat
9- bersedekah / membantu menjauhi larangan2 Allah = x
10- ziarah menziarahi
11- membaca al Quran
2008 Maksud wali Allah:
- manusia biasa yang beriman / bertakwa @ istiqamah melakukan perintah Allah /
menjauhi
larangan Allah zahir dan batin
- manusia biasa / beriman yang bertakwa
- man biasa beriman (1m)
2 amalan sunat yang dimaksudkan dalam hadis:

P1- solat sunat / contoh2 P6- sujud


P2- puasa sunat / contoh2 P7- tasbih
P3- Iktikaf P8- tahmid / zikir
P4- berdoa P9- membaca al Quran
P5- munajat
* Hablul minallah shj

91 JUJ 2016| Modul MeM


2 pengajaran hadis yang dapat saya amalkan dalam kehidupan seharian:

1m 1m
P1- kita hndaklh sentiasa meningkatkan iman mendekatkan diri kpd Allah
dengan
P2- kita hndklh berusaha menunaikan dengan sempurna / khusyuk
amalan fardu
P3- kita hndklh memperbanyakkan amalan seperti . (contoh)
sunat
P4-kita hndklh menuntut ilmu seperti menghadiri majlis ilmu
P5- kita hndklh mengasihi / mencintai orang dengan mendampinginya /dengar
bertakwa nasihatnya
P6- kita hndklh taat kepada guru dengan mendengar nasihatnya /
arahan
2009 2 contoh amalan wajib dan 2 contoh amalan sunat:
Amalan wajib Amalan sunat
P1- berbuat baik pada ibu bapa P1- puasa sunat / contoh
P2- amar makruf P2- solat sunat / contoh
P3- menjauhi perkara mungkar P3- berzikir / takbir / tahmid
P4- solat fardu P4- bersedekah
P5- puasa P5- berdoa
P6- haji P6- umrah setiap tahun
P7- zakat P7- baca quran
P8- umrah P8- selawat
P9- jihad P9- contoh hablum minallah /
hablun minan nas
2 kelebihan orang yang melakukan amalan sunat:
P1- Allah dan rasul menyayanginya
P2- Allah memberkati kehidupannya / hidayah
P3- Allah memeliharanya dari maksiat
P4- Allah memakbulkan doanya / amalan mudah diterima
P5- Allah melindunginya dari keburukan / bala
P6- Allah memberi ganjaran pahala dan syurga / dapat kebahagiaan dunia dan akhirat
P7- mengecapi kenikmatan beribadah / jiwa tenang
P8- Allah memurahkan rezeki
P9- dihormati masyarakat
P10- sabar dan tabah menghadapi dugaan
P11- mati dalam keadaan baik
P12- dijauhi azab neraka
P13- iman bertambah / kuat mantap

2010 2 ciri orang yang diperkenankan doa (berdasarkan hadis):

P1- berbuat baik dengan orang berilmu / berdamping dgn org beriman @ ulamak
P2- menyempurnakan ibadah wajib @ contoh2
P3- memperbanyakkan ibadah sunat @ contoh2
P4- berakhlak mulia (contoh = x)
P5- memelihara mata
P6- memelihara telinga
P7- memelihara kaki
P8- memelihara tangan

Tujuan Allah memberi ancaman memerangi orang yang memusuhi walinya:


P1- supaya patuh dengan risalah para rasul
P2- spy mnjauhkn diri drpd penyelewengan akidh / terjamin akidh / xsesat / berada dlm
kbnaran
P3- supaya sntiasa melaksanakan perintah Allah

92 JUJ 2016| Modul MeM


P4- sntiasa menjauhi larangan Allah

2 pengajaran hadis:

Isi (1m) Huraian (1m)


P1- kita hndklh mlksanakn sgl perkara fardu - dengan penuh ketaatan /
P2- kita hndklh mmbykkn ibadah sunat ikhlas
P3- kita hndklh berilmu - seperti (cnth ibdah sunat)
P4- kita hndklh sntiasa berdoa kpd Allah - spy mndktkn diri kpd Allah
P5- kita hndklh sntiasa berakhlak mulia - spy jiwa tenang
P6- kita hndklh berusaha mncntohi wali - spy dpndg mulia, diredai,
dbrkati
- spy hidup dbrkati

2012 2 amalan nawafil untuk menjadi amalan seorang pelajar (berdasarkan hadis):
P1- berdoa / munajat
P2- berzikir / bertakbir / bertasbih / bertakbir / bertahlil / istighfar
P3- membaca al Quran
P4- solat sunat / cnth2 / tahajjud / q.lail
P5- puasa sunat / cnth2
P6- menjaga s.rahim
P7- nasihat menasihati
P8- berbudi bahasa / senyum
P9- berziarah
P10-selawat
P11-tolong menolong
P12- bersedekah / menderma
P13-iktikaf
P14-sujud tilawah / syukur

2 kelebihan mengamalkan amalan nawafil dalam kehidupan seorang pelajar:


P1- mendekatkan diri kepada Allah / mengukuhkan iman
P2- mendapat keberkatan dalam hidup
P3-mendapat kejayaan dalam pelajaran @ hidup / mudah faham
P4- mendapat pertolongan dari Allah
P5- mendapat ketenangan jiwa / sentiasa mengingati Allah
P6- Allah menyayanginya
P7- Allah memelihara anggotanya dari maksiat
P8- Allah mengabulkan doanya / persoalannya dijawab Allah
P9- Allah melindunginya dari keburukan / maksiat / fitnah
P10-Allah memberi ganjaran pahala / ke arah kebaikan
P11-Rasul menyayanginya / mendapat syafaat
P12-mendapat syurga
P13-diampunkan dosa
P14-nikmat beribadah / halawatul iman
P15-dikasihi, dihormati, dipandang mulia oleh masyarakat / guru
P16-imej / maruah terpelihara
P17-dicontohi / role / berdisiplin
P18-mati dalam iman / husnul khatimah
P19-menampung ibadah fardu

2013 Maksud wali Allah menurut syarak:


Manusia biasa yang beriman/ bertakwa (1m) beristiqamah melaksanakan segala
perintah Allah SWT/ menjauhkan segala larangan secara zahir dan batin (1m).
Orang yang melaksanakan perintah Allah (1m).
Orang beriman (1m).
Orang bertaqwa (1m)

93 JUJ 2016| Modul MeM


Dua ciri wali tersebut:
1. Berilmu pengetahuan tinggi
2. Beramal dengan ilmu secara ikhlas
3. Memiliki akhlak terpuji/ sanggup berkorban
4. Beriman dan bertaqwa/ kuat pegangan agama/ melaksanakan perintah Allah
SWT
5. Istiqamah dalam beribadat
6. Meninggalkan larangan Allah/ patuhi perintah Allah
7. Melaksanakan amar makruf/ sering berdakwah
8. Mencegah kemungkaran/ benci kekufuran
9. Tidak maksum
10. Tiada mukjizat
11. Menyempurnakan ibadat wajib/contoh
12. Melazimi ibadat sunat/zikir/ istighfar/ berselawat

Dua pengajaran daripada hadis:


1. Orang mukmin wajib melaksanakan segala perakara yang difardukan/
meninggalkan larangan(1m) dengan penuh ketaatan
2. Orang mukmin hendaklah sentiasa melakukan ibadat nawafil (1m) supaya.........
3. Kita hendaklah berusaha menuntut ilmu (1m) supaya.........
4. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah memperkenankan doa orang yang
hampir/ wali (1m) agar......
5. Kita hendaklah beramal (1m) agar.....
6. Kita hendaklah menghiasi diri dengan akhlak mulia/baik (1m) supaya....
Contoh ayat pernyataan
-kekasih Allah ialah mukmin yang banyak melakukan ibadat nawafil
-orang yang hampir kepada Allah ialah orang mukmin yang berilmu/
beramal/berakhlak mulia
-Allah memperkenankan doa orang yang hamper kepadaNya
2014 2 contoh ibadat nawafil:
1 Solat sunat / Cth2
2 Puasa sunat / Cth2
3 Sedekah / imfak
4 Membaca al-Quran / hafaz al-Quran
5 Berzikir / bertasbih / bertahmid / bertakbir / beristughfar / bertahlil
6 Berdoa
7 Qiammullail
8 Menjaga silaturrahim
9 Nasihat-menasihati
10 Ziarah-menziarahi
11 Berbudi bahasa / senyum / Cth2
12 Berselawat / hanana
2 kelebihan orang yang mengamalkan ibadat nawafil: (JELASKAN-POSITIF)
1 Kehidupan diberkati Allah / dirahmati / diredhai / disayangi / dapat hidayah
2 Allah memelihara anggotanya daripada melakukan maksiat
3 Mendapat syafaat Rasulullah / disayangi
4 Mendapat ganjaran pahala / diampun dosa
5 Menikmati kelazatan beribadah / kemanisan iman
6 Allah memakbulkan doa
7 Allah melindunginya daripada keburukan / musibah
8 Mendapat balasan syurga diakhirat / dijauhkan dari neraka
9 Dipandang mulia / disayangi oleh masyarakat
10 Jiwa tenang
11 Dilapangkan rezeki
12 Meningkatkan iman / taqwa
13 Berjaya dalam hidup / dunia & akhirat / sihat tubuh badan
14 Menampung / menyempurnakan ibadat wajib

94 JUJ 2016| Modul MeM


2 pengajaran daripada hadis:

Isi (1m) Huraian (1m)


1 Kita hendaklah mengasihi orang Sebagai bukti kecintaan kpd Allah dan
bertaqwa/beriman rasulNya
2 Kita hendaklah melakukan amalan Spy mendekatkan diri kpd Allah
sunat / secara istiqmmah (Cth2 amalan
sunat 3 b. i) P1 P7 = Diterima)
3 Kita hendaklah meyakini bahawa Allah Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan
akan memperkenankan doa seseorang
4 Kita hendaklah sentiasa berusaha Spy hidup diberkati Allah
menyempurnakan ibadah fardhu
5 Kita hendaklah memperbanyakkan Agar mendapat kebahagiaan dunia
ibadah nawafil (pktaan NAWAFIL shj) akhirat
6 Kita hendaklah menjaga hubungan baik ................
sesama manusia spt (Cth hub. sesama
manusia 3 b. i P8 P11 = diterima)
7 Kita hendaklah menghormati / .................
mencontohi / berusaha / menjadi wali

2 contoh amalan sunat: NYATAKAN


2015 P1 Solat sunat
P2 Puasa sunat
P3 Sedekah
P4 Membaca Al-Quran
P5 Berzikir / bertasbih / bertahmid / bertakbir / beristighfar / bertahlil
P6 Berdoa
P7 Menjaga silaturrahim / bersalam / memberi salam
P8 Nasihat menasihati
P9 Ziarah menziarahi
P10 Berbudi bahasa / senyum
P11 Berselawat
P12 Qiamullail

2 janji Allah terhadap hamba yang mendekatkan diri kepada Nya: JELASKAN

P1 Allah SWT memelihara anggotanya daripada melakukan maksiat


P2 Allah SWT memakbulkan doanya / amalan diterima
P3 Allah SWT melindunginya daripada keburukan / musibah
P4 Kehidupannya diberkati Allah SWT / disayangi
P5 Mendapat syafaat Rasulullah SAW / dikasihi Rasul
P6 Mendapat ganjaran pahala
P7 Menikmati kelazatan beribadah / kemanisan iman
P8 Mendapat balasan syurga di akhirat / dijauhi azab neraka
P9 Dipandang mulia / disayangi oleh masyarakat
P10 Jiwa tenang
P11 Mudah mendapat ilmu
P12 Dimurahkan rezeki
P13 Mendapat hidayah / membantu dirinya

95 JUJ 2016| Modul MeM


2 pengajaran hadis: TERANGKAN
iii Isi (1m) Huraian (1m)
Kita hendaklah mengasihi orang yang Sebagai bukti kecintaan kepada Allah
bertakwa / wali SWT
Kita hendaklah melakukan amalan sunat Supaya mendekatkan diri kepada Allah
secara istiqamah SWT
Kita hendaklah menyakini bahawa Allah Jika dilakukan dengan ikhlas
SWT akan memperkenankan doa
seseorang
Kita hendaklah membanyakkan amalan Agar mendapat kebahagiaan di dunia
sunat (rajin ibadat) dan di akhirat
(cth2 amalan sunat 3 b i)
Kita hendaklah melaksanakan ibadah Sebagai tanda ketaatan kepada Allah
fardhu
Kita hendaklah menuntut ilmu Agar berjaya dalam kehidupan
Kita hendaklah sentiasa berakhlak mulia Agar dicontohi / dipandang tinggi oleh
masyarakat

96 JUJ 2016| Modul MeM


TAHUN HADIS : PERPADUAN TERAS KEMAJUAN

2005 2 contoh perbuatan menghina di kalangan pelajar:


1- memanggil dengan gelaraan yang buruk
2- memandang rendah hasil kerja / pendapat
3- mengejek keperibadiannya / keluarganya

2006 3 sebab Islam melarang perbuatan menghina sesama sendiri:


1- menimbulkan pergaduhan
2- memutuskan silaturrahim / perpaduan terjejas / disisih mkat / pecah belah
3- mewujudkan perasaan dendam / benci membenci
4- menjatuhkan maruah Islam / imej / martabat
5- dibenci Allah / masuk neraka / mendatangkan dosa

Konsep persaudaraan dalam Islam:


Isi = Umat Islam adalah bersaudara (1m)
Huraian = tanpa mengira keturunan / bangsa / warganegara / warna kulit / manusia
sama (1m)

2 pengajaran yang boleh diamalkan dalam masyarakat:


1- Semua umat Islam adalah bersaudara
2- Sifat dengki dan pulau memulau dan menghancurkan perpaduan ummah
3- Orang yang bersifat dengki, suka menipu dan sombong akan dibenci masyarakat
4- Perpaduan sangat penting kepada kestabilan bangsa dan Negara / mengelakkan
permusuhan
5- Mengekalkan perpaduan tanggungjawab setiap ahli masyarakat / bertolak ansur /
bekerjasama / hormat menghormati / tolong menolong
6- mana-mana jawapan dari huraian isi 1(b) i

2008 2 perbuatan negatif yang dimaksudkan:


1- dengki mendengki 7- bohong
2- menipu 8- membiarkan umat Islam dalam
kehinaan
3- saling membenci 9- menghina
4- berpaling muka / sombong 10- mencabuli darah / membunuh
5- berjual beli atas jualan orang lain 11- mencabul harta / merompak / encuri
6- berlaku zalim 12- mencabul kehormatan manusia /
rogol
Sebab Islam melarang umatnya melakukan perbuatan negatif:

P Isi (1m) Huraian (1m)


1 Boleh mencetuskan pergaduhan / antara umat Islam / kaum / negara xaman /
prpecahan demontrasi haram
2 Aktiviti msyarakat xbrjln lancar kerana berlaku prbalhn / pmbngunn trbntut
3 Menggugat hubungan s,rahim di antara jiran / angota m/kat / umat Islam
4 Mundur / ekonomi trgugat @ di sebabkan negara xaman
merosot
5 Imej Islam dipandg rendah oleh mkat lain
2 usaha yang boleh saya lakukan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakan
sebaya:
1- memupuk kasih sayang dan sentiasa mendampinginya
2- mengamalkan sikap tolong menolong
3- saling bekerjasama
4- memelihara hak rakan dgn menghormati maruah dan budaya mereka /
hormat mghormati 1 sama lain
5- bertolak ansur dan prihatin terhadap masalah rakan

97 JUJ 2016| Modul MeM


6- mengamalkan budaya ziarah menziarahi 1 sama lain

2009 2 sifat yang menghalang perpaduan di kalangan umat Islam (berdasarkan hadis):
p1- dengki mendengki p7- jual beli di atas jual beli orang lain
2- tipu menipu p8- mencemarkan maruah
3- berpaling muka / sombong p9- benci membenci
4- menzalimi p10- menghina / membiarkan orang lain
5- berbohong dihina
6- menceroboh harta /merampas harta / p11- tumpah darh / bunuh / ceroboh
mencuri / merompak / samun / ragut nyawa /
bermusuhan
Cara untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat :
P1- memupuk kasih sayang antara anggota masyarakat / berkasih sayang
P2- mengamalkan sikap tolong menolong / bekerjasama / bergotong royong
P3- memelihara hak orang lain / menghormati maruah/ hormati budaya orang lain
P4- brtolak ansur / prihatin masaalah rakan @ jiran
P5- ziarah menziarahi / rumah terbuka
P6- kempen perpaduan / majlis ilmu
P7- melaksanakan AMNM
* jika jawab: meninggalkan mana2 larangan dalam hadis (1m)

2 pengajaran hadis selain dari mengekalkan perpaduan dalam masyarakat:


Isi (1m) Huraian (1m)
p1- semua umat Islam bersaudara - supaya hidup aman damai
p2- umat Islam wajib menghindari sifat dengki - ..
p3- umat Islam digalakkan kenal mengenal -
p4- umat Islam hendaklah menjaga harta orang - ..
lain - .
p5- umat Islam mestilah menjaga maruah orang - .
lain - tetapi mesti ada huraian
p6- umat Islam dilarang menipu
p*- semua sifat dalam hadis diterima sebagai isi
berbeza

2010 2 sifat selain daripada berpaling muka ( ):


P1- hasad dengki /
P2- menipu /
P3-benci membenci /
P4- berjual beli atas jualan orang lain /
2 akibat jika mengamalkan sifat berpaling muka dalam masyarakat:

P1- masyarakat berpecah belah / bergaduh / xaman / huru-hara / kucar kacir


P2- tiada kerjasama antara ahli / mmntgkan diri sndiri / cnts mncnts / tnds mnnds
P3- eko msyrkt trjejas / mundur / xmaju / jumud / trpggr / disisih / krisis eko / x stabil eko
P4- mruah trjejs / dpndg hina @ rendh / mudh dancm musuh / dpulau / xdpercyai /
xdhrmati / djajh
P5- pol xstabil / perebutan kuasa
P6- memutuskan hbngan s/rahim dalam msyrkt
P7- msyrkt dlknt /dmurkai / xdberkati / turun bala

Usaha saya untuk memupuk semangat setiakawan dalam kalangan rakan sekolah:

Isi (1m) Huraian (1m)


p1- menasihati rakan-rakan - agar sentiasa bekerjasama
p2- menunjukkan contoh teladan - dengan sentiasa tolong menolong
p3- membantu rakan-rakan - yang memerlukan pertolongan / dgn
p4- mengadakan aktv bersama-sama ikhlas

98 JUJ 2016| Modul MeM


p5- bersedia menerima teguran - spt gotong royong / menyertai
p6- membimbing @ menunjuk ajr rakan pertandingn
p7- sntiasa brmaafn @ tilk ansur - w/pn berbeza pendapat
p8- sntiasa prihatin @ peka - supaya insaf
p9- saling percaya - jika brlaku prslshn
p10- hrmt mghrmti adb, bdaya, mruah , - dgn mslh rakan @ kgsi mslh
agama - agar hubungan brtmbh baik
p11- ziarah menziarahi - spy hidup harmoni
- untuk mengukuhkn perpaduan

2011 1 maksud kalimah yang bergaris:

.. : berhasad dengki / jgn berhasad dgki


... : menipu / jgn menipu (bohong = x)
: benci membenci / jgn benci membenci
Kesan terhdap pelajar yang berpaling muka dengan pelajar lain:
P1- melahirkan perasaan sombong / ego / riak / bongkak / pntg diri sndiri / xkerja sama
P2- keharmonian hidup terjejas / xaman / xsejhtera / gelisah /jiwa kacau
P3- hubungan s,rahim terjejas / putus persahabatan
P4- berlaku pergaduhan / permusuhan / perpecahan
P5- dibenci / dipulau / dihina / diejek / maruah tercemar
P6- xdipercayai rakan
P7- dimurkai Allah / xdirahmati / xdiberi hidayah / xdiberkati
Pengajaran hadis:
Isi (1m) Huraian (1m)
p1- umat Islam hndklah mnjauhi sifat dgki - supaya hihormati
p2- umat Islam hendklh bermanis muka /mghormati - dgn jiran tetangga
/tegur sapa - dalam perniagaan /
p3- kita hendaklah bersifat jujur / amanah kehidupn
p*- semua sifat dalam hadis diterima jika ayat lengkap
2012 2 perbuatan yang boleh memecahbelahkan perpaduan (berdasarkan hadis):
P1- menzalimi sesama orang Islam
P2- membiarkan orang Islam dalam kehinaan
P3- membohongi / menipu sesama orang Islam
P4- menghina sesamaorang Islam
P5- membunuh / mencedera
P6- merampas / merompak / mencuri / menyamun harta / ragut
P7- mencabul kehormatan / rogol / gangguan seksual

* tulis kalimah: = 2m

2 cara untuk mengekalkan perpaduan sesama Islam :


P1- memupuk kasih sayang / berbudi bahasa / bermanis muka / bertegur sapa /
memberi salam /
beramah mesra / amal ukhwah Islam
P2- mengamalkan sikap tolong menolong
P3- saling bekerjasama / solat berjamaah
P4- memelihara hak orang lain / menghormati maruah / budaya mereka
P5- bertolak ansur / prihatin terhadap masalah jiran
P6- mengamalkan budaya ziarah menziarahi
P7- bersikap patriotik / sayangkan negara
P8- saling nasihat menasihati / tegur menegur
P9- mengamalkan amara makruf
P10-melaksanakan nahi mungkar
P11-mengadakan kempen / seminar / edar risalah

1 Kesan mengekalkan perpaduan terhadap masyarakat:

99 JUJ 2016| Modul MeM


P1- mewujudkan masyarakat yang harmoni / aman / sejahtera / tenteram
P2- banyak aktiviti / perancangan dilaksana dengan baik / sempurna / toleransi / bantu
membantu
P3- memudahkan pembangunan dilaksana
P4- ekonomi mantap/ meningkat / kukuh / berkembang pesat
P5- politik stabil / semangat patriotik
P6- maruah / imej umat Islam dipandang mulia / dihormati
P7- syiar / dakwah Islam berkembang
2 sifat negatif selain dengki-mendengki (
) : NYATAKAN
2015 P1 Benci membenci
P2 Tipu menipu
P3 Berpaling muka / sombong / bermusuh / penting diri sendiri / angkuh / hidung
Tinggi / bermasam muka / tidak bertegur sapa
P4 Berjual beli atas jualan orang lain
P5 Menzalimi
P6 Berbohong
P7 Menghina / kutuk / ejek
P8 Membiarkan saudara dalam kehinaan
P9 Membunuh / mencedera
P10 Mencuri / merampas / merompak
P11 Mencabul / menceroboh kehormatan

Terangkan bagaimana sifat-sifat yang negatif menyumbang kepada perpecahan umat


ii Islam dalam negara:

Deskriptor Skor
Menyatakan sifat negatif sahaja. 1m
Menyatakan sifat negatif dengan huraian ringkas. 2m
Menyatakan sifat negatif dengan huraian lengkap berserta contoh. 3m
- Menyatakan sifat negatif dengan huraian lengkap berserta 4m
Contoh.
- Olahan jawapan sangat jelas dan menarik.

Contoh jawapan: (Sekadar Panduan)


Sifat negatif seperti dengki (isi / 1m) menyebabkan seseoang akan berusaha agar nikmat
itu berpindah kepadanya atau orang yang mendapat nikmat itu ditimpa bencana (HR /
2m). Contohnya seorang yang dengki dengan rakan yang dinaikkan pangkat. Dia
menyebarkan berita dengan memburukkan rakan itu agar dia yang dinaikkan pangkat
(HL / 3m). Sifat dengki begini akan menyebabkan persahabatan terputus dan boleh
menyebabkan pergaduhan dan akhirnya membawa kepada perpecahan dalam
kalangan umat Islam (K/OM /4m)

* Terangkan = menyatakan sesuatu fakta dgn sokongan


* Bagaimana = memperihalkan cara / langkah / cadangan / memberi penerangan

Rubrik :
1. Karangan = pendek/holistik
a) Nyatakan sifat (isi)
b) Subjek & predikat
(HR)
c) Huraian lengkap
(HL)
d) Impak/kesimpulan
(K/OM)
2. Point = 2 isi
2 Huraian
3. Rantaian dlm bentuk point = diterima

100 JUJ 2016| Modul MeM


4. Sekiranya jawapan dlm point pastikan isi dan huraian perlu dihuraikan sifat negatif
tersebut dan disambung dengan huraian. (dlm bentuk point isi mesti dibuat dlm ayat
lengkap dan diteruskan dgn huraian)

Huraikan hujah anda mengapa umat Islam diperintahkan mengasihi antara satu sama
iii lain:
Deskriptor Skor
KBAT Menyatakan hujah sahaja. 1m
AT Menyatakan hujah berserta huraian ringkas. 2m
Menyatakan hujah berserta huraian lengkap dan ada contoh yang 3m
menyokong alasan yang diberi.
- Menyatakan hujah berserta huraian lengkap dan ada contoh 4m
yang menyokong alasan yang diberi.
- Olahan jawapan dan penyampaian sangat jelas dan menarik.

Contoh jawapan: (Sekadar panduan)


Umat Islam mesti saling kasih-mengasihi kerana kita mempunyai akidah yang sama (Isi /
1m). Walaupun berlainan negara, bangsa dan warna kulit, umat Islam tetap bersaudara
(HR / 2m). Jika kita meneliti peristiwa Hijrah, tindakan Rasulullah SAW ialah
mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar (HL / 3m). Kekuatan perpaduan dan
persaudaraan melalui kasih sayang inilah yang membawa kekuatan kerajaan Islam (OM
/ 4m). Justeru ada hadis yang melarang orang Islam tidak bertegur sapa antara satu
sama lain melebihi tiga hari (HL2). Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa umat Islam
mesti saling kasih-mengasihi agar memperoleh rahmat Allah SWT (K2 / 4m)

Catatan:
1. Huraikan memperihalkan sesuatu / ceritakan sesuatu dgn panjang lebar dan
terperinci
2. Jawapan dlm bentuk point = 2m shj (jika calon jawab 2 point cari 1 point yang
paling panjang huraiannya), raikan
3. Ayat dalam soalan diterima sebagai HL
4. Calon gunakan soalan sebagai kesimpulan = diterima

101 JUJ 2016| Modul MeM


TAHUN HADIS : MAKANAN YANG BAIK

2005 Dua ciri makanan yang baik:


1- makanan dari jenis yang halal / disembelih
2- diperolehi dari usaha yang halal
3- tidak memudaratkan kesihatqan / tidak beracun
4- makanan yang bersih / suci
5- makanan yang berkhasiat / segar / seimbang / cukup serat

2007 3 hikmah memilih makanan yang baik:


1- menjaga kesihatan badan
2- memelihara kewarasan akal / mudah terima pelajaran / jiwa tenteram
3- menjaga maruah diri / mendapat zuriat bersih / dipandang mulia oleh mkat
4- dimakbulkan doa / diberkati Allah / ibadah diterima / dirahmati / diberkati
5- mendapat pahala kerana mengikut sunnah
6- menjauhkan diri dari seksa neraka / meningkatkan iman / menjauhi kejahatan

3 cara memelihara solat:


1- solat di awal waktu
2- solat cukup 5 waktu
3- menyempurnakan tatacara solat seperti rukun qauli dan pili / tidak tergesa2
4- solat dengan khusyuk / ikhlas / faham bacaannya
5- menjaga kebersihan diri, tempat dan pakaian / suci hadas besar / kecil
6- menjaga kesempurnaan wuduk
7- solat ditempat sunyi / tiada gangguan
Menutup aurat tidak diterima kerana belum solat

Catatan: Perbuatan berkait dgn solat shj. ( Hikmah = tiada markah)

Hubungan antara makanan dengan ibadah:


1- memakan makanan yang halal dan baik ialah asas penerimaan sesuatu ibadah /
makanan yg halal doa diterima
2- Allah tidak menerima ibadah hambaNya yang memakan makanan yang haram
3- amalan mengambil makanan yang halal dan baik dikira sebagai ibadah oleh Allah
4- makanan yg haram mgggu konsentrasi ibadah / kurang khusyuk / ibadah xlancar
* makanan pnting untuk melaksanakan ibadah (1m)
* doa diterima (1m)
* kalau lapar, susah nak beribadah (1m)

2009 2 ciri makanan yang baik:


1- yang halal 7- berkhasiat / seimbang / berprotin /
2- diproses / disembelih mengikut syarak bervitamin
3- mengandungi zat / segar / baru 8- diusahakan oleh orang islam
4- tidak memudaratkan / xberacun 9- suci
5- dari sumber yang halal 10- ada tanda halal
6- yang bersih 11- xada dalil mengharamkannya

Kebaikan memakan makanan yang baik :


1- membantu pertumbuhan badan yg sihat
2- terlindung dari serangan penyakit / menjaga kesihatan tubuh
3- memelihara kewarasan akal
4- menjaga maruah diri / kehidupan baik / terjamin
5- dimakbulkan doa
6- mendapat pahala / ikut sunnah / disayangi / dirahmati
7- dilindungi dari maksiat

102 JUJ 2016| Modul MeM


8- mudah mempelajari ilmu
9- membentuk akhlak mulia
10- elak dari api neraka / masuk syurga
11- ibadah diterima
12- memelihara akidah / memantapkan aqidah / iman
13- jiwa tenang / hati bersih

2 cara saya menghindarkan diri dari memakan makanan yang haram:

Isi (1m) Huraian (1m)


1- menghindari makanan syubhah - ..
2- memastikan dari sumber yg halal - ..
3- memastikan guna bahan yg halal - ..
- disembelih dengan nama Allah - ......
3- memilih tempat / restoran yang halal - ..
5- merujuk hukum / fatwa / ilmu agama - .
6- memastikan ada lambang halal - dari JAKIM
7- berdoa - supaya dijauhi dari makanan haram
2011 2 ciri makanan yang baik:
1- halal 8- berkhasia
2- seimbang / sihat 9- ada logo halal
3- mengandungi vitamin / protein / zat / 10- xdalil pengharaman
segar 11- xmemudaratkan / beracun
4- bersih / xtercemar 12- diusahakn oleh muslim
5- suci 13- belum luput tarikh
6- disembelih dgn nama Allah
7- sumber halal
2 kepentingan mengutamakan makanan yang baik:
Isi (1m) Huraian (1m)
1- menjaga kesihatan badan - yang berpanjgan / spnjg masa
2- menjaga kewarasan akal - utk brfkir tntg kbesran Allah
3- menjaga diri / maruah - drpd melakukn maksiat
4- mendapat pahala - kerana mengikut sunnah
5- ibadah / doa / amalan diterima Allah - krn patuh perintahnyai
6- mudah terima ilmu - krn hati bersih
7- jiwa tenang - krn mndapat redha Allah
8- hidup diberkati / diredai / dirahmati - krn xmakan makann haram
9- dapt membentuk akhlak / sakhsiah - spt sabar
10- memelihara aqidah / iman - drpd perkara yang merosakkan
11- Dimasukkan ke syurga - sbg balasan kebaikan

Situasi yang mengharuskan makan makanan yang haram:


1- darurat yang membawa kemudaratan
2- paksaan membawa kematian / dipaksa / diugut mngncam nyawa / sekadar
menyelamtkn nyawa
3- tiada makanan selain yang haram
4- makan bukan untuk mengenyagkan / sekadar alas perut

2012 2 ciri pakaian supaya doa dimakbulkan Allah (berdasarkan hadis):


1- menepati ciri yg digariskan syarak
2- menutup aurat
3- bersopan
4- bersih / suci
5- kemas / cantik
6- xketat sehingga menampakkan susuk badan

103 JUJ 2016| Modul MeM


7- xjarang / nipis
8- x berlawanan jantina
9- xmenyerupai agama lain / lambang
10-xmemakai emas / sutera tulin
11-sumber halal
12-xmenunjuk2

2 hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram terhadap diri sendiri:
1- kesihatan badan terpelihara
2- memelihara kewarasan akal
3- mendapat sunnah
4- menjauhkan diri dari seksa neraka / masuk syurga / syafaat
5- doa / ibadah diterima Allah / khusyuk / ibadah sempurna
6- jiwa tenang
7- maruah / imej terpelihara
8- hidup diberkati / diredai / dapat hidayah
9- dihormati / disayangi masyarakat
10-membentuk akhlak mulia
11-mudah menerima / faham ilmu

Terangkan pengajaran hadis:


Isi (1m) Huraian (1m)
1- kita wajib memakai pakaian menutup aurat - seperti yg ditentukan syarak
2- kita hendaklh prihatin / memlih / teliti / terhadap - yang halal / bersih
makann /
minuman - seperti dadah / arak
3- kita wajib menghindari makann / minumn yg - yg mengambil mknn / mnumn
haram haram
4- kita menyedari bhw Allah xmenerima doa
hamba
2013 Dua ciri makanan yang haram:
1. Makanan yg memudaratkan kesihatan/luptu tarikh/menghayalkan
2. Ada dalil pengharaman di dalam al-Quran
3. Makanan yang kotor/najis/ tidak berkhasiat
4. Sumber yang haram/ dicuri
5. Binatang yang tidak disembelih/ binatang yang disembelih bukan dengan nama
Allah
6. Beracun/ berkuman/berbisa
7. Syubhah/ bercampur bahan haram
8. Bahan yang haram
9. Tidak terdapat logo halal
Contoh tidak diterima
Dua cara anda mengenalpasti makanan yang halal:
1. Memastikan terdapat logo halal JAKIM/ memastikan logo halal yang disahkan
2. Memastikan produk makanan diusahakan oleh orang Islam/ dimasak oleh orang
Islam
3. Melihat kandungan bahan ramuan daripada barangan yang halal
4. Mendapat maklumat daripada sumber yang dipercayai/ laman web
5. Memastikan produk bersih/suci/sihat/berkhasiat/seimbang/ bervitamin
6. Memastikan sembelihan mengikut syariat
7. Memilih tempat yang halal

Akibat memakan makanan yang haram:


1. Memudaratkan kesihatan (2m)
2. Menjejaskan kewarasan akal/fikiran (2m)
3. Mencemarkan maruah diri/ keluarga (2m)
4. Doa tidak dimakbulkan/ ibadat tidak diterima (2m)

104 JUJ 2016| Modul MeM


5. Mendapat dosa/dibenci/dimurkai/ tidak diberkati (2m)
6. Jiwa tidak tenang/ resah gelisah/ debelenggu masalah (2m)
7. Menjejaskan imej Islam (2m)
8. Mendapat balasan azab neraka/ masuk neraka (2m)
9. Sukar mendapat ilmu/hati keras/hati gelap/sukar dapat hidayah(2m)
10. Suka melakukan kejahatan/ maksiat (2m)
11. Dibenci/dimurkai/dipandang hina/dipulau masyarakat (2m)
12. Malas beribadat/ sukar beribadat/ tidak khusyuk (2m)

Jawapan 1m
1. Memudaratkan
2. Tidak tenang/resah
3. Menjejaskan imej
4. Buat jahat/maksiat
5. Dibenci/ dimurkai/ dihina/ tidak diberkati
6 Menjadi malas

2014 3 ciri makanan yang halal:


1 Tiada dalil pengharaman
2 Binatang yang disembelih
3 Dari sumber yang halal
4 Suci/bersih
5 Ada logo halal yang disahkan
6 Berkhasiat / seimbang / berzat / protein / segar / vitamen
7 Tidak memudaratkan / tidak beracun / tidak luput tarikh
8 Bahan yang halal
9 Makanan yang dimasak / dijual / diusahakan / diperoses oleh orang Islam

1 hikmah makan makanan yang halal: (JELASKAN)


1 Ibadat diterima Allah
2 Menjaga maruah diri
3 Menjaga kesihatan fizikal
4 Memelihara kewarasan akal
5 Mendapat pahala
6 Menjauhi daripada azab neraka
7 Doa diterima oleh Allah
8 Jiwa tenang dan tenteram
9 Membentuk akhlak / jauhi maksiat
10 Diberkati / diredhai / dirahmati / disayangi / dapat hidayah
11 Imej / marwah islam dipandang tinggi
12 Mudah dapat ilmu / hati terang / mudah beribadah
13 Akidah terpelihara / memantapkan iman

Hubungan antara makanan dengan ibadah:


1 Makanan yang halal ibadat akan diterima Allah
2 Makanan yang haram ibadat ditolak Allah

Catatan:
1 Sebab akibat
2 Mesti ada kaitan
3 Makanan yang baik = diterima

105 JUJ 2016| Modul MeM


TAHUN HADIS : KEHIDUPAN DI DUNIA IBARAT SEORANG PERANTAU

2005 3 cara saya menguruskan masa dengan baik (berdasarkan hadis):


1- tidak menangguhkan kerja / berdisiplin / beri tumpuan masa belajar / guna jadual dgn
baik
2- menggunakan masa sihat melakukan aktiviti berfaedah / tdk buang masa
3- merangka jadual waktu belajar harian / jadual kehidupan harian / merancang msa
belajar
4- menggunakan peluang masa hidup untuk beribadah
5- menyediakan senarai semak

Catatan: Teknik belajar = tiada markah (ulangkaji / tution)


- Urus masa dengan efektif ditolak kerana ulang soalan

2006 2 cara pengurusan masa yang dituntut dalam hadis:


1-Menyegerakan sesuatu urusan
2- Mengisi masa dengan aktiviti berfaedah / berilmu / ibadah / riadah
3- Mengisi kehidupan dengan bekalan untuk ke akhirat / mendirikan solat / ibadah-
ibadah
4- merancang jadual harian
5- mematuhi jadual yang dirancang / dixsiplin
6- menyemak jadual yang dibuat
7- menentukan target / wawasan

2 bekalan yang perlu untuk bekalan ke akhirat:

1- Melaksanakan ibadah wajib / apa-apa ibadah wajib (1m)


2- Melazimi ibadah sunat / apa-apa ibadah sunat (1m)

2007 Maksud penyataan dunia ialah tempat persinggahan:


1- manusia hidup seperti perantau yang hanya singgah sementara di 1 destinasi sebelum
ke destinasi seterusnya
2- manusia diberi nikmat masa dan kesihatan oleh Allah untuk mereka melakukan amal
kebajikan semasa hidup / dunia tempat manusia mencari bekalan amal ibadah menuju
akhirat
3- semua makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajal pada suatu hari nanti dan
akan menuju alam akhirat yang kekal abadi
* manusia hidup di dunia sementara sahaja (1m)
* dunia tempat manusia mencari bekalan / buat ibadah (1m)
* semua makhluk akan mati (1m)

Pesanan Rasulullah selain supaya membuat persediaan untuk hari akhirat:


1- guna peluang untuk beramal ketika sihat
2- rancang / urus masa dengan bijak / buat jadual kerja / berdisiplin dalam kerja dan
hidup
3- jangan membazir masa / xbuang masa
4- jangan melengahkan kerja / xmenangguh kerja
5- banyakkan ibadah sebagai bekalan sebelum mati / contoh2 amalan baik @ sunat /
bertaubat
6- berpegang pada Quran dan Sunnah
7- sentiasa mengingati hari mati / jauhi larangan / ingat Allah

Akibat mengabaikan pesanan Rasulullah:


1- hidup tidak diberkati Allah / xdapat hidayah / dimurkai Allah / dibenci Allah / hidup
xtenang
2- segala yang dirancang tidak akan berjaya dilaksanakan
3- Rasulullah tidak akan memberi syafaat di akhirat nanti / Rasul xmengaku umat

106 JUJ 2016| Modul MeM


4- di pulau masyarakat
5- Negara kucar kacir / maksiat berleluasa / keamanan tergugat
6- imej Islam tercemar / jatuh maruah Islam

2008 2 amalan yang sewajarnya dilakukan semasa sihat:

1- menyempurnakan ibadah wajib @ contoh2


2- memperbanyakkan ibadah sunat @ contoh2

2 cara pelajar menguruskan masa dengan bijak :

1- belajar dalam kumpulan


2- mengulangkaji pelajaran ketika ketiadaan guru
3- memberi tumpuan ketika belajar
4- menyiapkan kerja sekolah dalam waktunya
5- membuat jadual belajar
6- mematuhi jadual belajar / berdisiplin
7- solat di awal waktu
8- beriadah di waktu lapang
9- membuat kerja berfaedah di waktu lapang
10- rajin mengulangkaji pelajaran / tuisyen

Kebaikan menguruskan masa dengan bijak:

P Isi (1m) Huraian (1m)


1 Jiwa tenang kerana dapat menyiapkan kerja
2 Disayangi Allah kerana solat tepat pada waktunya
3 Disayangi masyarakt kerana sentiasa menepati janji
4 Tiada bebanan kerja / kerja kerana siap pada waktunya
xbertimbun
5 Kerja berkualiti kerana ikut jadual / xterburu2
6 Meningkatkan produktiviti kerana banyak kerja dapt dilakukan serentak
7 Melahirkan pelajar cemerlang kerana berdisiplin
2010 Maksud kalimah yang bergaris:

.. : dunia / alam / bumi / tanah / globe / tempat kita hidup


... : perantau / pgmbara / musafr / org yg dlm prjlann jauh / berkelana / org yg
brdgang
Cara mendapat ibadah yang berkualiti sebagai bekalan kehidupan di akhirat :

1- menjaga wktu solat / ibadah / solat awal wktu / tepat wktu


2- menyempurnakan solat / puasa / zakat / haji / ibadah wajib
3- mmprbyakkn ibadah sunat, doa / zikir / slwat / baca Quran / sedekah / derma /tlg org
sush
4- menunaikan solat dengan khusyuk / ikhlas / yakin
5- beristiqamah dalam beribadah / xtinggal ibadah

2 kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan:

1- akan dimuliakan oleh Allah dan RasulNya / diberkati / diredai / dirahmati


2- dapat disempurnakan dengan baik
3- hasil kerja berkualiti
4- dapat memberi sumbangan kepada kemajuan negara
5- kerja dapat dilaksanakan mengikut jadual, dapat melaksanakan aktv lain
6- jiwa tenang / tenteram / aman
7- disayangi / dikasihi ketua / orang lain / masyarakat
8- menjadi contoh kepada orang lain

107 JUJ 2016| Modul MeM


9- mendapat kejayaan di dunia
10- mendapat kejayaan di akhirat, masuk syurga
11- mendapat ganjaran pahala
12- dikasihi rasul / dapat syafaat

2011 Maksud .
1- seorang perantau / pengembara / musafir / perjalanan yg jauh (1m)
2- kehidupan kita seumpama seorang perantau yg singgah disuatu tempat mengambil
bekalan
bagi perjalanan yang masih jauh (2m)
2 cara pelajar menguruskan masa dengan bijak :

1- mengisi masa dgn perkara berfaedah / beriadah


2- menggunakan masa dgn membaca buku
3- melakukan amal kebajikan
4- belajar berkumpulan
5- mengulangkaji pelajaran ketika ketiadaan guru
6- memberi tumpuan sepenuhnya ketika belajar
7- menyiapkan kerja sekolah dalam waktunya
8- bina / mematuhi jadual yg dibuat
9- solat di awal waktu
10- hadiri kelas tuisyen / bimbingan

2 kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan pelajar:

P Isi (1m) Huraian (1m)


1 Dimuliakan Allah kerana solat awal waktu
2 Dikasihi rasul Sepanjang masa
3 Urusan dapat disempurnakan dgn kualiti Mengikut jadual
4 Menyumbang ke arah kemajuan Spy negara aman dan makmur
negara
5 Disayangi guru Kerana menyiapkan kerja pada
waktunya
6 Xbebanan kerja Kerana siap pada waktunya
7 Jiwa tenang Kerana keja dah siap
8 Dihormati masyarakat Kerana tepati janji
9 pelajar cemerlang kerana Patuhi arahan
2013 Maksud potongan hadis
Gunakan peluang beramal ketika sihat (1m) untuk persediaan ketika sakit (1m)
Dua akibat menangguhkan urusan dalam kehidupan:
1. Dimurkai oleh Allah (2m)
2. Hasil kerja tidak berkualiti (2m)
3. Negara mundur (2m)
4. Dipandang rendah oleh masyarakat /dibenci/dihina (2m)
5. Ekonomi negara tidak stabil/ mundur (2m)
6. Hilang kepercayaan majikan dan orang lain/ masyarakat (2m)
7. Tidak mendapat syafaat rasul (2m)
8. Produktiviti berkurang/ tidak berkualiti (2m)
9. Beban kerja bertambah/ terbengkalai/ buang masa (2m)
10. Gagal dalam kehidupan/ terlepas peluang (2m)
11. Jiwa resah / tidak tenang (2m)
12. Imej/ syiar Islam tercemar (2m)
Satu cara pengurusan masa yang efektif:
1. Merancang penggunaan masa (2m)
2. Mengurus masa dengan bijak/berkualiti/ tidak menangguhkan kerja/ berdisiplin/
menepati masa (2m)
3. Menentukan wawasan/ matlamat hidup (2m)

108 JUJ 2016| Modul MeM


4. Membuat jadual waktu (2m)
5. Menyediakan senarai semak kerja /dairi (2m)
6. Melaksanakan tugas/ kerja mengikut keutamaan (2m)
7. Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah/ contoh (2m)

2014 Maksud

1 Apabila kamu berada pada waktu petang janganlah tunggu menjelang waktu pagi
2 Tidak bertangguh dalam melaksanakan kerja
3 Menyegerakan segala urusan kehidupan

1 kelebihan menyegerakan urusan dalam kehidupan: (JELASKAN)


1 Dimuliakan (diredhai, diberkati) oleh Allah / rasulnya di dunia dan akhirat
2 Urusan dapat disempurnakan / berkualiti / mengikut jadual / menjadi lebih mudah /
mendisiplinkan diri
3 Menyumbangkan ke arah kemajuan negara / negara aman dan makmur /
meningkatkan produktiviti
4 Dapat menjimatkan masa untuk melakukan urusan lain / tidak membazir
5 Banyak urusan lain dapat dilakukan
6 Akan disayangi oleh orang lain / masyarakat / ketua
7 Akan dicontohi
8 Jiwa tenang
1 teknik (cara) pengurusan masa yang berkesan:
1 Merancang penggunaan masa / membuat jadual
2 Menguruskan masa dengan bijak / memanfaatkan masa terluang / buat kerja
berfaedah / mematuhi jadual
3 Menentukan wawasan dan matlamat hidup / visi & misi / menyediakan diari / check list

2 contoh aktiviti mengurus masa yang bijak: NYATAKAN


2015 1 Membuat jadual waktu harian / agih masa
2 Melakukan ibadat mengikut waktu / membaca al-quran
3 Rehat yang cukup
4 Membaca buku
5 Mengulang kaji pelajaran
6 Menyelesaikan kerja rumah / kerja yang tertangguh
7 Membantu ibu bapa / bekerja sambilan / berkebun / bercucuk tanam
8 Beriadah / berekreasi
9 Mengadakan perbincangan / berdiskusi / kelas tambahan
10 Mengadakan aktiviti kemasyarakatan / gotong royong /khidmat masyarakat / melawat
keluarga
P11 Menghadiri majlis ilmu

MENGAPAKAH orang yang tidak menghargai masa itu orang yg rugi: (PENDAPAT)
Deskriptor Skor
Menyatakan pendapat sahaja 1m
Menyatakan pendapat berserta huraian ringkas 2m
Menyatakan pendapat berserta huraian yang lengkap dengan contoh 3m
atau sebab atau dalil sokongan
- Menyatakan pendapat berserta huraian yang lengkap dengan 4m
contoh atau sebab atau dalil sokongan
- Olahan jawapan dan penyampaian sangat jelas dan menarik

Contoh jawapan:
Pada pendapat saya, orang yang tidak menghargai masa adalah orang yang rugi kerana
masa yang telah berlalu itu tidak akan kembali lagi (Isi / 1m). Seorang pelajar SPM misalnya
jika tidak berusaha bersungguh-sungguh menyediakan dirinya dengan ilmu untuk
menghadapi peperiksaan maka dia akan gagal dan terpaksa mengulang semula (HR /
2m). Pelajar ini telah ketinggalan dan rugi berbanding rakan lain yang dapat meneruskan

109 JUJ 2016| Modul MeM


pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (HL / 3m). Oleh itu, kita mestilah sentiasa
menghargai masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah (OM / 4m).

Isu:
1. Tidak menghargai masa
2. Kesan dari tidak menghargai masa
3. Pokok soalan isu negatif (isi)

1. Karangan / Holistik (isi/HR/HL/K@OM)


2. Point = 2 isi + 2 H

* Kesimpulan
- idea baru / cadangan / hadis / Al-Quran
- jangan ulang isi atau kata tugas soalan
- isu positif hanya diterima pada kesimpulan

110 JUJ 2016| Modul MeM