Anda di halaman 1dari 7

LEMBARAN KERJA 1

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

3.1. : Isi tempat kosong berdasarkan gambar yang disediakan.

1.

merawat pesakit di

2. Murid pergi ke untuk belajar dengan

.
3. menghantar surat atau barang dari

4.

bekerja di .

LEMBARAN KERJA 2

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:


3.1: Lengkapkan ejaan bagi nama perkhidmatan masyarakat berikut.

1. H__ __spital

2. Sek __ lah

3. _ejabat po_

4. B_lai po__is

LEMBARAN KERJA 3

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:


3.1: Menuliskan nama bagi perkhidmatan.

H__ __spital Sek __ lah

B_lai Po_is _ejabat p_s

LEMBARAN KERJA 4

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

3.1: Mewarnakan gambar indivdu yang berkhidmat dalam masyarakat.


_________________
__________________

_________________ ___________________

LEMBARAN KERJA 5

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

3.1: Menyesuaikan gambar individu dengan perkhidmatannya.


LEMBARAN KERJA 6

Nama : ------------------------------------------- Tarikh:

3.1: Menulis nama situasi bagi gambar yang ditunjukkan.


__________________
___________________

______________ ________________