Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 5

Tarikh 6 FEB 2017


Hari ISNIN
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 5 BAKAWALI
Masa 9.00 10.00 AM
Bidang Penghasilan Seni Visual
Tajuk Asas Seni Reka
Sub. Tajuk Unsur-unsur Seni - TEORI

Aktiviti Mengumpul maklumat & membuat latihan

Objektif Modul Menyenarai dan memahami fungsi dan kesan penggunaan unsur-unsur seni
dalam penghasilan Seni Visual.

Objektif Pembelajaran Aras 1 : iii) Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam
penghasilan kerja.
Aras 2 : ii. Menjalankan aktiviti secara terancang.
Aras 3 : ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan
nilai masyarakat.

Strategi Pembelajaran 1. Kemahiran belajar


2. kemahiran berfikir
3. KBKK - APLIKASI WARNA DALAM KARYA

ABM / BBM Nota, Buku Latihan, Sketch Book, Pensil Warna

Prosedur Pengajaran 1. Guru mengarahkan pelajar mengumpul maklumat dan bahan


2. Guru memberi penerangan mengenai tajuk dan menunjukkan contoh
lukisan untuk membuat perbandingan dengan dapatan pelajar
3. Sebagai latihan pengukuhan, guru membuat sesi soal jawab untuk menguji
tahap murid.

Refleksi Pelajar masih lemah dalam memahami ton warna dan memerlukan latihan
amali yang berterusan khususnya aspek pencahayaan dan kedudukan warna
dalam karya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5

Tarikh 7 FEB 2017


Hari SELASA
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 5 CEMPAKA & DAHLIA
Masa 10.40-11.40
Bidang Penghasilan Seni Visual
Tajuk Asas Seni Reka
Sub. Tajuk Unsur-unsur Seni - JALINAN, BENTUK DAN WARNA (TON)

Aktiviti Mengumpul maklumat serta membuat amali

Objektif Modul Menyenarai dan memahami fungsi dan kesan penggunaan unsur-unsur seni
dalam penghasilan Seni Visual.

Objektif Pembelajaran Aras 1 : iii) Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam
penghasilan kerja.
Aras 2 : ii. Menjalankan aktiviti secara terancang.
Aras 3 : ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan
nilai masyarakat.

Strategi Pembelajaran 1. Kemahiran belajar


2. kemahiran berfikir
3. KBKK - APLIKASI WARNA DALAM KARYA

ABM / BBM Nota, Buku Latihan, Sketch Book, Pensil Warna

Prosedur Pengajaran 1. Guru mengarahkan pelajar mengumpul maklumat dan bahan


2. Guru memberi penerangan mengenai tajuk dan menunjukkan contoh
lukisan untuk membuat perbandingan dengan dapatan pelajar
3. Sebagai latihan pengukuhan, guru membuat sesi soal jawab untuk menguji
tahap murid.

Refleksi Pelajar masih lemah dalam memahami ton warna dan memerlukan latihan
amali yang berterusan khususnya aspek pencahayaan dan kedudukan warna
dalam karya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TINGKATAN 5

Tarikh 8 FEB 2017


Hari RABU
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual
Tingkatan 5 BAKAWALI & 5 CEMPAKA/DAHLIA
Masa 10-11.40 12.40-1.40PM
Bidang Penghasilan Seni Visual
Sub. Tajuk Unsur-unsur Seni - JALINAN, BENTUK DAN WARNA (TON)

Aktiviti Mengumpul maklumat serta membuat amali

Objektif Modul Menyenarai dan memahami fungsi dan kesan penggunaan unsur-unsur seni
dalam penghasilan Seni Visual.

Objektif Pembelajaran Aras 1 : iii) Mengintepretasi maklumat yang akan digunakan dalam
penghasilan kerja.
Aras 2 : ii. Menjalankan aktiviti secara terancang.
Aras 3 : ii. Menyedari kegiatan dan hasil Seni Visual yang mencerminkan
nilai masyarakat.

Strategi Pembelajaran 1. Kemahiran belajar


2. kemahiran berfikir
3. KBKK - APLIKASI WARNA DALAM KARYA

ABM / BBM Nota, Buku Latihan, Sketch Book, Pensil Warna

Prosedur Pengajaran 1. Guru mengarahkan pelajar mengumpul maklumat dan bahan


2. Guru memberi penerangan mengenai tajuk dan menunjukkan contoh
lukisan untuk membuat perbandingan dengan dapatan pelajar
3. Sebagai latihan pengukuhan, guru membuat sesi soal jawab untuk menguji
tahap murid.

Refleksi Pelajar masih lemah dalam memahami ton warna dan memerlukan latihan
amali yang berterusan khususnya aspek pencahayaan dan kedudukan warna
dalam karya.