Anda di halaman 1dari 1

Bahagian C

(25 markah)

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80-120 patah perkataan.

Soalan 1

Tulis sebuah karangan tentang suasana hari sukan sekolah.

Tulis karangan kamu itu selengkapnya.

Soalan 2

Tulis sebuah karangan autobiografi yang bertajuk Aku sepasang kasut

Tulis karangan kamu itu selengkapnya.