Anda di halaman 1dari 3

PELAN TAKTIKAL 2017

PANITIA LUKISAN KEJURUTERAAN


SMK AGAMA TUN SAID, KOTA BELUD, SABAH
Fokus 1 : Mencapai Pencapaian Semua Lulus dan Prestasi GPMP 5 ke bawah dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Strategi 1 : Mencapai Sasaran C+ dan ke atas dalam setiap ujian
Objektif : 1. Mencapai 100% Pencapaian lulus
2. Mencapai 100% Tahap Kepujian
3. Mencapai 50% Pencapaian B dan A

TARIKH CATATAN
TANGGUNGJAWA KOS(RM TARIKH SASARA
PROGRAM TARIKH KPI
B ) LAKSAN N
JANGKA
A
- Guru Mata
Semua Pelajaran
100%
Pentaksiran Bedasarkan Guru Mata Pelajar - Pentaksiran
- Jan Nov Jan Nov Pencapaian
Gred Pelajaran Tingkatan Semasa
Lulus
4-5 - Penilaian
Berulang
- Guru Mata
100%
Guru Mata Mei & Mei & Semua Pelajaran
Pentaksiran Tingkatan 4 - Mininum
Pelajaran Oktober Oktober Pelajar - Pentaksiran
Gred C
Bimbingan
- Penilaian
100%
Guru Mata Calon Bimbingan
Pentaksiran Tingkatan 5 - Jun Jun Mininum
Pelajaran SPM - Penilaian
Gred C
Berterusan

1
PELAN OPERASI 2017
PANITIA LUKISAN KEJURUTERAAN
SMK AGAMA TUN SAID, KOTA BELUD, SABAH
Fokus 1 : Mencapai Pencapaian Semua Lulus dan Prestasi GPMP 5 ke bawah dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Nama Program : Pentaksiran Berasaskan Gred
Matlamat : Mencapai Sasaran Semua Gred C+ dan ke atas
Objektif : Meningkatkan peratus pencapaian Gred C+ Tingkatan 4-5

HURAIAN AKTIVITI TARIKH TANGGUNGJAWA KOS PENILAIAN TINDAKAN LAMPIRAN


LAKSANA B (RM) AKTIVITI SUSULAN BERKENAAN
1. Mesyuarat Ketua Bidang & Program 5 Mencari soalan
Januari 2017 -
Perancangan Ketua Panitia CAPS sebenar SPM
Januari Setiap bulan Setiap bulan
2. Takwim Pelaksanan. November Ketua Panitia - bermula ada ujian
2017 Februari sebenar LK
Januari
Kehadiran
3. Pelaksanaan November Ketua Panitia -
Pelajar
2017
Januari
Kekuatan dan
4. Pelaporan November Ketua Panitia -
Kelemahan
2017

2
3