Anda di halaman 1dari 3

Email: cba5011.skst@gmail.com No.

Fax: 09-4227212

Ruj.Kami :CBA5029.700-
4/3/6 (5)
Tarikh : 15 MEI 2017

Bendahari Kelompok Bandar


d/a: Guru Besar
SK Sri Maulana
26600 Pekan, Pahang

Tuan,

TUNTUTAN PERBELANJAAN LATIHAN PUSAT DAN KEJOHANAN BOLA


BALING
MSSD PEKAN 2017

Dengan segala hormatnya pekara di atas adalah dirujuk.

2. Bagi persediaan kotinjen Kelompok Bandar kekejohanan diatas,


pihak kami telah mengadakan latihan pusat pada tarikh dan masa yang
berikut :

TARIKH&MASA : 17&18 MEI 2017 ( Jam 4.00 Petang Hingga 6.00


Petang )

20 MEI 2017 ( Jam 8.00 Pagi Hingga 11.00


Pagi )
( Jam 4.00 Petang Hingga 6.00
Petang )

22 MEI 2017 ( Jam 8.00 Pagi Hingga 11.00


Pagi )

TEMPAT : PADANG SK SERI BIRAM

3. KejohananPing Pong MSSD Pekan,akanberlangsungpada 15 Februari


2017 iaituselamasehari.

4. Bersama-samainidilampirkansenarai guru danmurid yang


terlibatsertaresittuntutan yang
diperlukanbagimakandanminummuridsertapengangkutanmurid.

5.

Segalakerjasamadanperhatiantuanamatlahdihargaidandidahuluidenganuc
apanterimakasih.
Sekian, terimakasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


1 MURID 1 SUKAN

Saya yang menurutperintah,

OSMAN BIN ABU BAKAR


PengerusiTeknikdanOlahraga
Kelompok Bandar
26600 Pekan, Pahang

sk:
PengerusiKelompok

Lampiran 1

TUNTUTAN PERBELANJAAN LATIHAN PUSAT DAN KEJOHANAN PING


PONG2017
Latihanpusat
Tarikh : 14 Februari 2017
Masa : 8.00 11.00 pagi
Tempat : SK Seri Terentang,Pekan

Kejohanan MSSD Pekan


Tarikh : 15 Februari 2017
Masa : 8.00 3.00 ptg
Tempat : SMK Pekan

BIL PERKARA JUMLAH


TuntutanperjalananPengerusiTeknik Ping Pong Kelompok
1 Bandar iaitu En. Osman bin Abu Bakardari SK Seri PergidanBali
Terentangke SK Pelakbagimenghadirimesyuaratpengurus- k
penguruspasukandanpengerusiteknik ping pong Bawah 12 RM25 x 2 =
Tahunpada 10 Februari 2017 jam 9.00 pagi. RM50.00
(Lampiransuratdisertakan)
TuntutanMakanLatihandanKejohanan Ping Pong MSSD Pekan
2
i) 14 Februari 2017 (Selasa) 10 orang murid x RM 30.00
RM3.00 RM 60.00
ii) 15 Februari 2017 (Rabu) 10 orang murid x RM 90.00
RM6.00
JUMLAH
TuntutanPengangkutanLatihanPusat di SK Seri Terentang
3 Dan Kejohanan Ping Pong MSSD Pekandi SMK Pekan

i. Osman Abu Bakar SK Seri Terentang


1 hari x RM 10.00 RM 10.00
ii. Ho Yong Chung SJK (c) Pekan
1 hari x RM 5.00
1 hari x RM 10.00
iii. Bahauddin SK TG Medang RM 15.00
1 hari x RM 10.00
1 hari x RM 20.00
iv. Norzienani SK Seri Maulana RM 30.00
1 hari x RM 5.00
1 hari x RM10.00
JUMLAH RM 15.00
RM 70.00
Tuntutanbayaranyuranpenyertaan yang
4 telahditetapkansebanyak RM 80.00
RM 40.00 bagikategorilelakidan RM 40.00
bagikategoriperempuan.
(Resitdisertakan)
JUMLAH KESELURUHAN RM 290.00

Jumlahtuntutankeseluruhanadalah:
(Ringgit Malaysia DuaRatusdan Sembilan PuluhSahaja)

Yang menurutperintah,

OSMAN B ABU BAKAR


PengerusiTeknik Ping Pong
Kelompok Bandar 2017
d/a: SK Seri Terentang
26600 Pekan, Pahang