Anda di halaman 1dari 1

SULIT

Matematik
Tahun 4/2016
1 jam 15 minit

SK PENDIDIKAN KHAS PERSEKUTUAN PULAU PINANG


600H JALAN LEMBAH PERMAI, 11200 TANJUNG BUNGAH
PULAU PINANG

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2016

MATEMATIK
KERTAS 2
TAHUN 4
1 jam 15 minit

NAMA : _________________________________

TAHUN : _________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.


2. Anda hendaklah menjawab ke semua soalan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
4. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat
dengan bersih, kemudian tulis jawapan yang baharu.

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

.
Puan Noor Hidayah Bt Ishak Zarina Bt Mohamed Zain Cik Jamaiah bt Mahli
Ketua Panitia Matematik Guru Besar