Anda di halaman 1dari 5

Jawab semua soalan.

1 (a) Hitung nilai berikut


2 1 3
( )
(i) 3 + 4 2 4

(ii) 8.82 (5.12 2.67) 3 =

[4 markah]
Jawapan :

(i)

(ii)

(b) (i) Susun nombor perpuluhan berikut mengikut urutan menaik

0.0046 - 0.00746 0.046

Jawapan :

[3 markah]

1 1 2
(c) Sam mengulangkaji selama 4 2 jam. Dia menggunakan 3 dan 5 daripada

masa itu masing- masing untuk mengulangkaji mata pelajaran Sains dan Matematik.
Masa ulangkaji selebihnya diperuntukkan bagi mata pelajaran Sejarah. Berapa
lamakah Sam mengulangkaji mata pelajaran Sejarah?
[3 markah]
Jawapan :

1
2 (a) Nilaikan setiap yang berikut
(i) 9+ (12 )
(ii) 45+1526+ (13 )
[4 markah

Jawapan :

(i)

(ii)

(b) Senaraikan semua faktor sepunya bagi 18 dan 27

[3 markah]
Jawapan :

(c) Johar ingin menutup dinding biliknya yang berukuran 3 m 5 m dengan jubin
berbentuk segi empat sama yang bersisi 0.5 m. berapakah bilangan jubin yang
diperlukannya?

[3 markah]

Jawapan :

2
3 (a) Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( pada pernyataan yang salah

[3 markah]
Jawapan :

(i) 6< 40< 7

(ii) 0.5< 3 0.343<0.8

(iii) 11< 3 1020<12

(b) (i) Cari beza antara gandaan sepunya terkecil (GSTK) dengan faktor sepunya terbesar
(FSTB) bagi 8, 24 dan 48

(ii) Senaraikan semua faktor bagi 63


[4 markah]

Jawapan :
(i)

(ii)

(c) Tentukan sama ada 16 ialah faktor bagi 242 dan 368. Buktikan
[3 markah]

Jawapan :

3
4 (a) Bulatkan tiga gandaan sepunya pertama bagi 6 dan 9

[3 markah]
Jawapan :

12 54 72

18 30 36

(b) (i) Wakilkan pernyataan berikut dalam bentuk integer

Jawapan :
(a) Suhu 7C di bawah takat beku : ____________________
(b) Wang deposit sebanyak RM5 000 : ____________________
[2 markah]

(ii)
45,32, 89,33, 54

Nyatakan hasil tambah kesemua integer dalam senarai di atas

[2 markah]

(c) Mira mempunyai wang saku sebanyak RM8. Dia perlu membayar yuran kelas
sebanyak RM3. Kemudian, ibunya memberi RM15. Jika dia hendak membeli 4
batang pen yang berharga RM2 sebatang, berapakah baki wang saku Mira?

[3 markah]
Jawapan :

4
5 (a) (i) Wakilkan 0.4, - 0.5, - 0.8, - 1.3 dan 2.1 pada garis nombor
Jawapan :

(ii)Susun 6.38,5.13,4.9,6.83,9.4 dan 5.31 mengikut tertib menaik.


Seterusnya, cari hasil tambah bagi perpuluhan terkecil dan perpuluhan terbesar

Jawapan :

[4 markah]

(b)
3
- 12 5 - 1.3333 0.1234 0.8

Bulatkan nombor nisbah dalam senarai nombor yang berikut


[4 markah]

(c) Senaraikan enam gandaan pertama bagi 15


[2 markah]
Jawapan :

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai