Anda di halaman 1dari 6

DATA KEPEGAWAIAN PELAKS

TAHU

NO PROGRAM UKM

1 UKM ESENSIAL DAN PERKESMAS

a. PROMKES

b. KESLING

c. KIA-UKM
- ANAK
- IBU
- KB

GIZI-UKM

P2P
- TB Paru

- ISPA/DIARE

- IMUNISASI

- SURVEILANS

- DBD

d. PERKESMAS

2 UKM PENGEMBANGAN

a. PTM

b. KESEHATAN JIWA

KES. GIGI MASYARAKAT


c.

KESEHATAN BATRA
d.
e. KESEHATAN OLAH RAGA

f. REMASILA

g. KESEHATAN INDRA

h. KES. KESELAMATAN KERJA (K3)

j. KESEHATAN HAJI
KEPEGAWAIAN PELAKSANA UKM PUSKESMAS LENEK
TAHUN 2016

PETUGAS PELAKSANA

koord
Anggota
koord
Anggota

koord
Anggota

koord
Anggota
koord
Anggota
koord
Anggota

koord
Anggota

koord

Koord

Koord

Koord
Anggota
Koord
Anggota
Koord
Anggota

Koord
Anggota

Koord
Koord
Anggota
Koord
Anggota

Koord

Koord
USKESMAS LENEK

PETUGAS PELAKSANA

: MUSDIKIN, S.Kep
: MUHAMMAD IKHSAN,A.Md.Kep
: NASWAN,A.MKL
: DEWI SRI, A.MKL
HADIYANI, A.MKL
ASRATUL AINI, A.MKL
: HJ.MARIA ULFA,A.Md.Keb
ERLIANA, A.Md.Keb
SITI KHADIJAH,A.Md.Keb
FATHYATUN, A.Md.Keb
: SAPOAN, SST
: AHYAL LAELI, AMG
: L. RAHADI, S.Kep
: BQ. LIANI RAHMI UTAMI, A.Md.Kep
: H.HAMDI MAZKUR, S.Kep
: RIHAD HERU RAHADI, A.Md.Kep
MASIHI, A.Md.Kep
: H.HAMDI MAZKUR,S.Kep
: MARLIA ASRI, A.Md.Kep
H. ABDUL GONI, A.Md.Kep
: MUSDIKIN, S.Kep

: L. RAHADI,S.Kep

: MUHAMMAD IKHSAN, A.Md.Kep

: H. HERRY SYAMSUL WARA,S.Kep


: ANDRIANA, A.Md.Kep
: L.RAHADI, S.Kep
: BQ. LIANI RAHMI UTAMI, A.Md.Kep
: SANUSI, A.MKG
: MUHAMMAD WILNI
ZARWANI, AMKG
: BRIYANTI MEIDASARI,A.Md.Farm
: SRI WAHYUNI, A.Md.Farm

: NASWAN, A.MKL
: ENITA SUCINTA ,A.Md.Kep
: YUNI ROMDIANDI, S.Kep.Ners
: MUHAMMAD IKHSAN,A.Md.Kep
: L. TAUFIKURRAHMAN, A.Md.Kep

: NASWAN, A.MKL

: H. HERRY SYAMSUL WARA, S.Kep

Lenek, 2016
Kepala Puskesmas Lenek

JALALUDIN SAYUTI, SKM.MPH


NIP. 19751231 199803 1 013