Anda di halaman 1dari 3

Mayscula Minscula Nombre Pronunciacin

A alfa a

B vita v

gama g, y

delta d

E epsiln e

Z z zita s

H ita

thita z

I iota i

K k kapa k

lamda l

M mi m

N ni n

xi x

O o micron o

pi p, b

ro r

, sigma s

T taf t

Y psilon i

f f

ji j

psi ps

omega o
ALFABETO GRIEGO

MAYSCULAS minsculas nombre en nombre Letra latina


griego espaol

Alfa A

Beta
B

Gamma G (ga,gue,..)

Delta D

psilon E (breve)

Dseta Ds

Eta E (larga)

Zeta Z (za, ce,...)

Iota I

Kappa K (ca, ke,..)

Lambda L
Mi M

Ni N

Xi X (=ks)

micron O (breve)

Pi P

Rho R, rr

Sigma S ( al final)

Tau T

psilon I (u francesa)

Fi F

Ji J (kh)

Psi Ps

Omega O (larga)