Anda di halaman 1dari 15

1

2.0 PROFIL PELAJAR

Nama : Taif Ezwan Bin Yusuf


No. Kad Pengenalan : 960820-13-5989
Angka Giliran : 2016161340073
Kumpulan/ Unit : RBT 3
Kod Dan Nama Kursus : PIMK3193 Pengajian Akidah Dan Fiqh
Nama Pensyarah : En. Khairullah Bin Mokhtar
Tajuk Tugasan : a. Ajaran Sesat Di Malaysia
b. Isu Semasa Fiqh Kekeluargaan

Tarikh Hantar : 27 Mac 2017


Emel : taifezwan24@gmail.com
Alamat Rumah : Lot 1319, Lorong 4c/1, Taman Harmoni, 95000 Sri
Aman, Sarawak.

2
3.0 KANDUNGAN

Bil. Perkara Muka Surat

1.0 Borang Maklum Balas Tugasan 1

2.0 Profil Pelajar 2

3.0 Kandungan 3

4.0 Penghargaan 4

5.0 Ajaran Sesat: Justifikasi Pengaruh dan Kemunculannya 5

6.0 Isu Dan Permasalahan Yang Melibatkan Kekeluargaan Di 9


Malaysia

7.0 Kesimpulan 12

8.0 Rujukan 13

9.0 Lampiran 14

3
4.0 PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yanG Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi
Allah tuhan semesta alam atas limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan kerja
kursus bagi memenuhi keperluan subjek PIMK3193 Pengajian Akidah Dan Fiqh

Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah


subjek iaitu Ustaz Khairullah Bin Mokhtar di atas bimbingan dan tunjuk ajar yang
telah diberikan kepada kami sepanjang melaksanakan kerja kursus ini. Tanpa
bantuan mereka, sudah tentu kami tidak dapat melaksanakan tugasan ini dengan
sempurna.

Seterusnya, terima kasih juga kepada ibu bapa kami yang telah memberi
sokongan dari segi kewangan untuk kami membeli segala keperluan bagi
melengkapkan tugasan ini seperti kertas, dakwat pencetak dan komputer riba. Di
samping itu, mereka juga banyak menyumbangkan idea dan sokongan moral
kepada kami dalam perlaksanaan kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga rakan-rakan seperjuangan yang telah memberikan


kerjasama serta komitmen yang tinggi dalam menjayakan tugasan ini. Bak kata
pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala idea yang bernas
adalah hasil daripada koloborasi dan korelasi antara kami semua.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada ahli jawatankuasa perpustakaan


yang telah banyak membantu kami mendapatkan sumber maklumat. Mereka juga
membenarkan kami menggunakan segala kemudahan yang terdapat di
perpustakaan untuk melaksanakan kerja kursus ini.

Akhirulkalam, jasa dan sumbangan yang telah diberikan secara langsung


ataupun tidak langsung amatlah kami hargai. Semoga budi baik kalian mendapat
imbalan yang setimpal daripada Allah s.w.t.. Kami berharap agar setiap usaha yang
kami lakukan mendapat keberkatan dan keredhaanNya.

4
5.0 AJARAN SESAT: JUSTIFIKASI PENGARUH DAN KEMUNCULANNYA

Menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), ajaran sesat dapat


ditakrifkan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam
atau orang Bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran atau amalan tersebut
adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ajaran
dan amalan yang dibawa itu bertentangan daripada ajaran Islam yang berdasarkan
Al-Quran dan As-Sunnah iaitu hadith sahih serta juga bertentangan dengan ajaran
Ahli Sunnah Wal-Jamaah (Mohd Aizam Mas'od, 2013).

Ajaran sesat telah digambarkan sejak beberapa dekad yang lalu. Di Malaysia,
ancaman ajaran sesat telah mencemarkan kesucian Islam dan menggugat
perpaduan ummah. Sebahagian besar daripada ajaran sesat ini jelas menampakkan
fahaman-fahaman atau amalan-amalan yang bertentangan dan menyeleweng dari
syariat Islam yang sebenar. Hal ini juga berlaku dalam agama-agama lain seperti
Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya.

Terdapat pelbagai bentuk ajaran sesat telah muncul dan menular dalam
masyarakat Islam. Ia telah Berjaya mempengaruhi golongan yang cetek ilmu
pengetahuan bahkan golongan professional termasuklah mereka yang dalam
bidang agama juga turut tidak terlepas. Gejala ini secara langsung boleh
memesongkan akidah mereka yang terpengaruh dengan golongan yang sentiasa
mencari peluang untuk menghancurkan Islam di samping untuk kepentingan
tertentu. Gerakan ini kebanyakannya dijalankan secara tersembunyi dan ada juga
yang dilaksanakan secara terang-terangan tanpa disedari.

Sejarah menunjukkan ajaran sesat dan pemikiran menyeleweng yang


berunsurkan khurafat dan syirik seperti animism dapat dilihat dalam pelbagai
bentuk di dalam masyarakat Melayu. Di samping kepercayaan karut dan
perbomohan, aliran pemikiran mengenai ilmu ketuhanan yang jauh menyimpang
juga merobek aqidah masyarakat di Malaysia. Aliran-aliran tersebut membawa
suatu ideologi yang mampu mempengaruhi akal orang Melayu. Seperti tidak
mampu diterima akal bahawa masyarakat boleh percaya dengan kepercayaan yang
menyalahi aqidah yang hakiki.

5
Pelopor ajaran sesat ini kebiasaannya merupakan mereka yang beragama
Islam. Pengaruh ajaran yang dibawa dikatakan diterima dari Timur Tengah,
Indonesia atau Indo-Pakistan (Siti Zubaidah Ismail, 2010). Ajaran Taslim merupakan
ajaran yang paling awal bertapak di Tanah Melayu. Ajaran ini telah dipelopori oleh
Ahmad Matahari yang bermula di Kampung Seronok, Bayan Lepas Pulau Pinang
pada akhir abad ke-19. Antara penyelewengan di dalam ajaran ini ialah pengikutnya
menganggap bahawa setiap perkataan yang keluar daripada mulut pemimpin
mereka adalah benar walaupun yang dikatakan itu tidak masuk akal (Nizam Yatim,
2013). Di samping melebih-lebihkan zikir daripada ibadah wajib, mereka juga telah
menyimpang dalam pengertian solat (Abdul Rahman Abdullah, 1997).

Oleh kerana ajaran ini hanya mementingkan zikir semata-mata, jadi umat
Islam yang jahil akan tertarik dengan kemudahan yang dianjurkan di dalam ajaran
taslim tersebut. Mereka yang gemar mengambil jalan mudah dalam urusan agama
serta jahil berkaitan hukum hakam agama akan memilih pendapat yang paling
ringan untuk menegakkan pendapat dan amalan mereka (Nellyana Luo, 2012).
Kaedah seperti ini merupakan suatu perlanggaran terhadap disiplin ilmu. Hal ini
kerana pemilihan pendapat hendaklah daripada dalil-dalil yang rajah dan kukuh.
Tambahan pula, dalam soal aqidah hendaklah berpandukan Al-Quran dan Hadis
yang sahih sahaja. Adapun amalan-amalan yang tidak terdapat di dalam sumber
hokum Islam merupakan amalan bidaah. Sekiranya amalan tersebut mercanggahan
dengan syarak, maka dianggap sebagai bidaah dholalah iaitu ikutan yang salah.
Namun, jika sesuatu amalan itu tidak mendatangkan fitnah atau sesuatu yang baik
maka ia dikategorikan sebagai bidaah yang diharuskan.

Selain itu, tanah melayu juga pernah digemparkan dengan gerakan Al-Arqam
yang telah diasaskan oleh Ashari Muhammad pada tahun 1968 (Abdul Halim El-
Muhammady, 1994). Pada permulaan, gerakan ini hanya menumpukan kepada
pengajaran asas-asas agama kepada masyarakat, kegiatan dakwah, pendidikan dan
ekonomi yang dilakukan di perkampungan di Sungai Penchala. Gerakan ini menarik
masyarakat selama dua dekad. Antara perkara yang dianggap menyalahi aqidah
dan amalan kerohanian ialah pegangan dan tafsiran Ashari terhadap konsep Imam
Mahdi dan kemunculannya demikian juga tafsiran kedatangan Bani Tamim. Ashari
juga berfirasat mengenai kiamat dan kedatangan Imam Mahdi pada abad ke-15
hijrah. Dia mengakui bahawaberlakunya kasyaf dalam amalan kerohanian Yaqazah

6
dan menjadikan mimpi sebagai autoriti dalam menentukan hukum serta
pembawaan hidup

Kemunculan gerakan ini telah mengancam aqidah umat Islam pada ketika itu.
Hal ini kerana ketika itu masyarakat masih lagi berfikiran jumud dengan
mempercayai amalan-amalan khurafat dan syirik. Oleh yang demikian, lebih mudah
untuk mereka terpengaruh dengan gerakan Al-Arqam yang pada awalnya dianggap
sebagai gerakan dakwah dan pendidikan asas islamiyyah. Konsep yang diajarkan
oleh Al-Arqam menjadikan orang ingin mengetahui perkara yang ghaib seperti
melihat wajah orang mati dan berada di alam kubur (Ab. Rahman Yunus, 1998). Di
samping itu, masyarakat yang mengalami pelbagai tekanan hidup dan masalah
akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan ketenangan batin dengan mendalami
ilmu ketuhanan yang kononnya mampu menghampirkan mereka kepada tuhan.
Perkara inilah yang menjadi faktor kemunculan ajaran sesat dan mempengaruhi
masyarakat.

Baru-baru ini, masyarakat Malaysia dikejutkan lagi dengan pemikiran


menyeleweng yang dibawa oleh Siti Zabedah Kassim, seorang peguam dan juga
aktivis liberal yang sedang hangat mempertahankan gologan Lesbian, Gay,
Biseksual, Transeksual dan kebebasan serta kesamarataan gender. Dia telah
mendedahkan dalam sebuah rancangan temubual media berbahasa Cina beberapa
tahun lalu bahawa dia pernah berfikir tentang asal usul kewujudan tuhan
(MyNewshub, 2017). Beliau mengatakan bahawa sekiranya tuhan itu menciptakan
segala sesuatu, tentulah tuhan itu pun diciptakan oleh sesuatu. Menurut
pemahaman Siti Kassim, tuhan itu wujud melalui tenaga yang dihasilkan di dalam
diri manusia, iaitu setiap daripadanya bergantung sama ada ia mempunyai aura
tenaga yang positif ataupun negatif. Dia juga berpendapat bahawa setiap perkara
itu tidak boleh diterima sekiranya tidak masuk akal.

Menurut Ismail Ali (1996), sikap ilhad iaitu tidak mengakui tuhan bukanlah
sesuatu yang baharu dalam sejarah manusia dan bukan pula hasil daripada
pemikiran baru dari dunia moden. Hal inilah yang dibantah oleh para Nabi
sepanjang zaman. Al-Quran sendiri mengisyaratkan:

7
Maksudnya:

Mereka berkata: Hidup kita tidak lain dari hidup di dunia ini, kita mati dan
hidup. Kita hanya binasa kerana masa, dalam hal itu mereka tidak punya
pengetahuan apa, mereka tidak lain hanya mengira-ngira sahaja. (QS: Al-
Jatsiah, 24)

Penyelewengan pemikiran seperti ini adalah disebabkan oleh kejahilan.


Apabila seseorang itu mula mempelajari ilmu sains, logik dan falsafah dalam
keadaan ilmu aqidahnya tiada, maka akan mudahlah fikiran mereka rosak dan tidak
mampu menerima dalil-dalil kewujudan tuhan. Hal ini boleh diumpamakan dengan
botol yang kosong. Setiap perkara bileh dimasukkan ke dalamnya sama ada susu
mahupun racun. Sekiranya seseorang itu tidak berilmu, makan fahaman yang sesat
akan mudah menerjah ke dalam minda mereka sehingga mereka mengutamakan
akal dan mengabaikan dalil-dalil syariah. Golongan seperti ini akan mentafsirkan
konsep ketuhanan dengan menggunakan kaedah fizik atau logik akal. Akal yang
rosak menjadikan seseorang itu ego dengan menganggap pendapat mereka sahaja
yang betul dan mempengaruhi orang ramai untuk menerima ideologi mereka.

Segala bentuk ajaran sesat yang terdapat di Malaysia juga muncul


disebabkan penggunaan ayat-ayat Al-Quran bagi menyokong ajaran dan tafsiran
yang dibuat. Masyarakat akan menerima segala yang dikatakan datang dari Al-
Quran. Ketua ajaran sesat akan mengambil kesempatan dengan menterjemahkan
Al-Quran mengikut logic akal dan untuk kepentingan diri tanpa mempunyai ilmu dan
kelayakan dalam bidang tafsir. Tambahan pula, keghairahan masyarakat yang cetek
kefahaman tentang islam untuk mencari ilmu-ilmu Islam dan keinginan yang tinggi
untuk mendapat sesuatu yang bernilai tanpa mengetahui latar belakang guru yang
mengajar. Ajaran-ajaran sesat yang semakin menular dalam kalangan masyarakat
Malaysia hari ini akan mendatangkan kesan yang buruk sekiranya tidak dibanteras
dengan segera.

8
6.0 ISU DAN PERMASALAHAN YANG MELIBATKAN KEKELUARGAAN DI
MALAYSIA

Di dalam institusi kekeluargaan, anak merupakan amanah dari Allah S.W.T.


yang wajib dilindungi hak-haknya. Ibu bapa tidak seharusnya mensia-siakan
amanah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T.. Walaubagaimanapun, terdapat juga
pasangan yang sudah berkahwin begitu lama namun diuji dengan ketiadaan zuriat.
Setiap insan yang mendirikan rumah tangga sudah pasti ingin mempunyai anak.
Masalah ini akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga. Oleh yang
demikian, ramai pasangan yang tidak dapat melahirkan zuriat mengambil anak
angkat sebagai memenuhi keinginan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga.
Namun, terdapat beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan fiqh
kekeluargaan di dalam Islam.

Kekurangan ilmu tentang hukum hakam dalam kalangan masyarakat Islam


yang berkaitan dengan anak angkat menimbulkan masalah yang besar dan boleh
menimbulkan fitnah dan dosa. Misalnya, sering didapati bahawa masyarakat di
Malaysia khususnya menisbahkan anak angkat dengan bapa angkat yang
merupakan larangan di dalam Islam. Allah S.W.T berfirman:

Maksudnya:

Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu


(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar). (QS: Al-Ahzaab: 4)

Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini turun untuk menjelaskan keadaan Zaid Bin
Haritsah radhiyallahu anhu, bekas jagaan Rasulullah S.A.W.. Sebelum diangkat
sebagai Nabi, Rasulullah S.A.W. mengangkatnya sebagai anak sehingga dia
dipanggil Zaid Bin Muhammad, maka Allah Taala ingin memutuskan
pengangkatan anak ini dan menisbahkan kepada selain ayah kandungnya
sebagaimana firma Allah:

Maksudnya:

Muhammad itu bukanlah sekali-kali ayah kepada seorang lelaki di antara


kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS: Al-Ahzab: 40)

Menurut pandangan Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahawa islam melarang
menasabkan bin atau binti kepada bukan bapa yang sebenar (Muhammad Nasib Ar-
Rifa'i, 2000). Maksudnya, nama yang didaftarkan bukan nama yang diucapkan.
Tetapi jika seseorang yang menyebut kepada seorang lelaki yang dihormati sebagai
bapa tidaklah termasuk di dalam larangan itu. Larangan ini dikhususkan kepada
para bapa angkat dan anak angkat namun tidak salah jika si anak hanya memanggil
ayah angkat dan ibu angkatnya ayah dan ibu (Abu Salim Al-Ahmadi, 2009).

Selain itu, masalah yang timbul kepada pasangan yang mengambil anak
angkat ialah aurat dan batasan pergaulan di dalam rumah. Sekiranya anak tersebut
masih kecil dan belum mencapai tahap baligh maka tidak menjadi masalah. Setelah
anak itu baligh, masalah akan timbul kerana anak angkat itu bukan mahram. Jika
anak itu lelaki, dia tidak boleh lagi bersalaman dengan ibu angkat dan pergaulan di
dalam rumah juga dibatasi oleh syarak. Begitu juga halnya dengan anak
perempuan. Walaubagaimanapun, anak angkat boleh menjadi mahram kepada ibu
angkat jika ibu angkat tersebut menyusukannya seperti sabda Rasulullah di dalam
sebuah hadis (Abdullah Taslim, 2011).

Di sampin itu, anak angkat juga tidak berhak untuk mendapatkan warisan
daripada orang tua angkatnya. Hal ini berbeza dengan masyarakat jahiliyyah yang
menganggap anak angkat itu seperti anak kandung mereka. Tambahan pula ayah
angkat boleh mengahwini bekas isteri anak angkatnya. Seperti mana firman Allah
S.W.T.:

10

Maksudnya:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat
kepadanya: Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang
kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu
dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mumin untuk
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat
itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (menceraikannya).
Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi (QS: Al-Ahzaab: 37).

Syaikh Abdur Rahman As-Sadi menyatakan bahawa turunnya ayat ini adalah
disebabkan Allah S.W.T. ingin menetapkan ketentuan syariat yang umum bagi
semua kaum mukminin bahawa anak-anak angkat hukumnya berbeza dengan anak
kandung dari semua segi, dan bekas isteri anak angkat boleh dinikahi oleh bapa
angkat mereka. Walaubagaimanapun, segelintir daripada masyarakat pada hari ini
tidak mengendahkan ketetapan yang telah dianjurkan oleh syariat. Kejahilan dan
memandang ringan terhadap hukum hakam agama menyebabkan mereka
mengambil anak angkat dengan mengabaikan segala perkara yang perlu dipelihara.

11
12
7.0 KESIMPULAN

Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Segala
ajaran yang disampaikan di dalam agama Islam adalah lengkap sebagai panduan
hidup manusia di dunia untuk mencapai kesejahteraan di akhirat. Al-Quran dan Al-
Sunnah menjadi sumber utama untuk menentukan hukum hakam. Daripada sumber
tersebut jugalah terbentuknya berbagai-bagai disiplin ilmu yang telah disusun oleh
para Ulama dan Fuqaha. Maka, wujudlah ilmu aqidah, syariah, fiqah, mustholah
hadits, tafsir dan tasawwuf. Ilmu-ilmu tersebut pada asasnya wajib dikuasai oleh
semua umat Islam agar aqidah terpelihara serta ibadat dapat dilakukan dengan
sempurna. Berdasarkan penulisan ilmiah ini yang berkaitan dengan ajaran sesat
dan isu dalam fiqh kekeluargaan menunjukkan aqidah dan fiqh mempunyai kaitan
yang sangat rapat. Dengan aqidah yang betul, maka lahirlah sifat taqwa dalam diri
serta keimanan yang teguh dalam mewujudkan keluarga yang diredhai Allah.

13
8.0 RUJUKAN

Ab. Rahman Yunus. (1998). Mengenal Ajaran Sesat di Malaysia. Islam: Aqidah dan
Kerohanian, 74-81.

Abdul Halim El-Muhammady. (1994). Penyelewengan Al-Arqam dari Aqidah Quran


dan Sunnah Mengikut Perspektif Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah. Petaling Jaya:
Blue-T Sdn. Bhd.

Abdul Rahman Abdullah. (1997). Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah dan Aliran.
Gema Insani.

Abdullah Taslim. (2011, April 21). Anak Angkat dan Statusnya Dalam Islam.
Didapatkan Mac 2017, daripada muslim.or.id: https://muslim.or.id/5937-anak-
angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html

Abu Salim Al-Ahmadi. (2009). Menjawab Masalah Anda. Batu Caves: Al-Hidayah
Publications.

Al-Quran Al-Karim. (n.d.).

Ismail Ali. (1996). Risalah Tauhid. Johor Baharu: Percetakan Zafar Sdn. Bhd.

Mohd Aizam Mas'od. (2013). Diskusi Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia.
Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. (2000). Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Kalibata Utara 2,
Jakarta: Gema Insani.

MyNewshub. (2017, Mac 19). Didapatkan Mac http://www.mynewshub.cc/utama-


sensasi/melalui-getaran-kita-hasilkan-tuhan-siti-kasim/, 2017

Nellyana Luo. (2012, November 18). Faktor-faktor Kemunculan Ajaran Sesat.


Didapatkan Mac 2017, daripada Blogspot: http://ajaransesatt.blogspot.my/

Nizam Yatim. (2013, November 23). Tegas Tangani Ajaran Sesat. Didapatkan Mac
2017, daripada Utusan Online:
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20131123/re_03/Tegas-tangani-
ajaran-sesat

Siti Zubaidah Ismail. (2010). Menangani Ajaran Sesat Di Kalangan Umat Islam:
Perspektif Undang-undang dan Pentadbiran. Jurnal Syariah, 247-276.

14
9.0 LAMPIRAN

15