Anda di halaman 1dari 16

A.

Pilih jawapan yang betul dan tandakan di kertas jawapan pada halaman
terakhir.(20 markah)

1. Tuak yang biasanya dijamu semasa pelawat melawat ke rumah


panjang boleh ditukar kepada minuman jenis lain untuk menjaga
______________ masyarakat beragama lain.
A. maruah
B. kesihatan
C. sensitiviti
D. keadaan

2. Upacara pengkebumian penganut agama lain perlu difahami dan


_____________ walaupun ritualnya berbeza dan kadangkala bercanggah
dengan amalan agama kita.
A. dijaga
B. dituruti
C. dihormati
D. ditakuti

3. Samad ________________ dengan kesesakan lalu lintas semasa


perayaan Thaipusam di Batu Caves.
A. bertoleransi
B. senyap
C. geram
D. marah

4. Muthusamy hanya makan nasi dan sayur-sayuran pada hari Selasa


dan Jumaat. Amalan ini dilakukan oleh segolongan penganut agama
_________________.
A. Islam
B. Buddha
C. Kristian
D. Hindu

5. Amalan berfikiran ________ dan memikirkan kepentingan orang lain


akan melahirkan masyarakat penyayang.
A. positif
B. kebersihan
C. kecantikan
D. kemegahan

1
Soalan 6 hingga soalan 10 adalah berdasarkan pernyataan dibawah ini.

i. Agama Islam
ii. Agama Buddha
iii. Agama Kristian
iv. Agama Hindu
v. Agama Tao
vi. Agama Sikh
vii. Kepercayaan Animisme

6. Penganutnya diwajibkan sembahyang lima kali sehari.


A. i C. iii
B. ii D. iv

7. Penganutnya percaya terhadap adanya kuasa pada batu, pokok dan


objek alam yang lain.
A. iv C. vii
B. v D. vii

8. Penganutnya bermeditasi di tempat ibadat.


A. i C. iii
B. ii D. iv

9. Penganut lelaki memakai serban dan penganut perempuan memakai


selendang.
A. iv C. vii
B. v D. vii

10. Penganutnya bertukar-tukar hadiah semasa musim perayaan.


A. i C. iii
B. ii D. iv

11. Sikap ________ adalah amalan yang terpuji bagi individu yang ingin
berjaya dalam hidupnya.
A. mulia
B. dedikasi
C. kasih sayang
D. bertimbang rasa

12. Penjagaan kesihatan dan _____ diri adalah tuntutan setiap agama di
dunia.
A. pengetahuan
B. kebersihan
2
C. kecantikan
D. kemegahan

13. - Tidak makan daging


lembu
- Berpuasa
- Mengikat pokok pisang
semasa
majlis keagamaan
Pernyataan di atas merujuk kepada agama _____.
A. Islam
B. Hindu
C. Kristian
D. Buddha

14. Perayaan dan upacara penganut agama lain perlu difahami dan _____.
A. dijaga
B. dituruti
C. dihormati
D. ditakuti

15. Berikut adalah nilai baik hati kecuali


A. Mendermakan wang kepada orang miskin.
B. Melawat rumah kanak-kanak yatim.
C. Melukakan hati kawan.
D. Meminjamkan nota sains kepada sahabat.

16. Bagaimanakah anda boleh berbakti kepada masyarakat?


A. Melawat hospital kanak-kanak.
B. Mendermakan pakaian kepada Hairi.
C. Meminjamkan notas Sains kepada Alias.
D. Menyertai larian amal kebangsaan.

17. "Kita perlu saling membantu dan menghormati anggota keluarga."


Pernyataan di atas boleh
A. Memburukkan nama baik keluarga
B. Menyusahkan anggota keluarga
C. Berbudi bahasa
D. Merapatkan hubungan sesama anggota keluarga

18. Apakah ciri-ciri masyarakat penyayang?


i. Prihatin dengan keadilan ahli masyarakat yang lain.
ii. Hidup berbaik-baik dan mengutamakan kedamaian.
iii. Saling membantu dan bekerjasama antara satu dengan yang
lain.
iv. Menolak keputusan ramai dalam perbincangan.
A. i, ii dan iii
3
B. i, ii dan iv
C. i, iii dan iv
D. ii, iii dan iv

19. Antara berikut merupakan kepentingan masyarakat penyayang,


kecuali
A. Mewujudkan kehidupan yang harmoni.
B. Membanteras perkara-perkara negatif dalam masyarakat.
C. Mengelakkan rasa tersisih dalam kalangan ahli masyarakat.
D. Mewujudkan semangat perkauman.

20. Antara berikut merupakan cara menghormati adat dan budaya kaum
lain, kecuali
A. Janganlah mengejek-ejek.
B. Cuba memahami adat kaum lain.
C. Tidak memperkecilkan adat kaum lain.
D. Mentertawakan amalan, adat dan budaya mereka.

4
B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. (10 markah)
memberitah mengangkat membersihk gotong- menderma
u an royong

menelefon menolak derma menziarahi membantu

1.Raja membantu_______________rumah sepupunya yang telah


ditenggelami akibat banjir.

2. Zaidi membantu Encik Tan____________keretanya yang rosak ke bahu


jalan.

3. Danny melibatkan diri dalam aktiviti_____________di kampungnya.

4. Nalini_____________pakaian kepada mangsa kebakaran di kampungnya.

5. Surej membuat kutipan_______________bagi membantu mangsa banjir.

6. Suzie ___________ pihak polis apabila ternampak kejadian mencurigakan


di

masjid yang berdekatan.

7. Johan _____________ ayahnya apabila dia ternampak seorang lelaki yang

mencurigakan di belakang kedai Ah Seng.

8.Zainal dan Rohan membantu jiran mereka yang baru


berpindah________________

barang-barang.

9. Sarah _________________ dalam persiapan majlis perkahwinan yang


diadakan di kampungnya.

10. Tan Lee dan ibunya _________________ penduduk kampung yang terlibat
dengan kemalangan di hospital.

5
C. Padankan pernyataan berikut dengan gambar mengenai cara untuk
memberi bantuan dan tulis di tempat kosong. (10 markah)

Membantu lelaki yang Menelefon pihak ambulans


cacat penglihatan itu untuk menyelamatkan
melintas jalan dengan mangsa dan pihak polis
memimpin tangannya serta membantu untuk Memberikan sokongan
dengan berhati-hati. mengalihkan motosikal ke moral kepada mangsa
tepi jalan. kebakaran.
Membantu mereka Mendermakan sejumlah
memindahkan barang- wang mengikut
barang mangsa banjir ke kemampuan untuk
pusat pemindahan membantu mangsa
dengan segera. bencana alam itu.

6
1
_______________________________________________

_______________________________________________

2
_______________________________________________

_______________________________________________

3
_______________________________________________

_______________________________________________

4
_______________________________________________

_______________________________________________

5
_______________________________________________

_______________________________________________

D.Nyatakan cara kamu untuk menyayangi masyarakat setempat


berdasarkan gambar.(10 markah)

7
Cara menyayangi masyarakat:
1
______________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Cara menyayangi masyarakat:


2
______________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Cara menyayangi masyarakat:


3
______________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Cara menyayangi masyarakat:


4
______________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Cara menyayangi masyarakat:


5
______________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

8
E. Nyatakan perasaan dan alasan kamu untuk menghormati pemimpin
dalam situasi di bawah. (10 markah)

Situasi 1

Kamu dan beberapa orang penduduk kampung telah mengadakan majlis


ulang tahun pelantikan pemimpin masyarakat di tempat tinggal kamu.

(a)
Perasaan:_______________________________________________________________

(b) Alasan:
_________________________________________________________________

Situasi 2

Kamu dan rakan-rakan dapat berjumpa dan beramah mesra dengan tuai
rumah panjang ketika melawat ke rumah panjang.

(a)
Perasaan:_______________________________________________________________

(b) Alasan:
_________________________________________________________________

Situasi 3

Kamu menyampaikan cenderahati kepada pengerusi persatuan penduduk


selepas selesai acara penyampaian hdiah kepada para pemenang sukaneka di
Taman Suria.

(a)
Perasaan:_______________________________________________________________

(b) Alasan:
_________________________________________________________________

Situasi 4

Kamu membantu ketua kampung menyelesaikan masalah perparitan


yang berlaku di kampung kamu hingga
9 menyebabkan banjir kilat.
(a)
Perasaan:_______________________________________________________________

(b) Alasan:
_________________________________________________________________

Situasi 5

Kamu dan rakan-rakan membantu ketua kampung memberikan


sumbangan kepada mangsa banjir.

(a)
Perasaan:_______________________________________________________________

(b) Alasan:
_________________________________________________________________

10
F. Jawab soalan-soalan berdasarkan gambar di bawah. (10 markah)

1. Nyatakan perlakuan tidak bersopan yang ditunjukkan oleh tiga


orang budak lelaki seperti dalam gambar di atas.

_____________________________________________________________________

___________________________________________________
_

2. Terangkan dua perlakuan sopan yang sepatutnya ditunjukkan oleh


ketiga-tiga orang budak lelaki tersetut.

(a)__________________________________________________________________
_
(b)__________________________________________________________________
_

11
3. Nyatakan dua kepentingan mengamalkan sikap berhemah tinggi
semasa upacara pengebumian itu dijalankan.

(a)__________________________________________________________________
_
(b)__________________________________________________________________
_
4. Pada pendapat anda, apakah keburukan sekiranya tidak
mengamalkan sikap berhemah tinggi dalam kalangan masyarakat
setempat?

_____________________________________________________________________

___________________________________________________
_
5. Cadangkan dua cara yang dapat menyemai sikap berhemah tinggi
di kalangan masyarakat.

(a)__________________________________________________________________
_
(b)__________________________________________________________________
_

G. Nyatakan kebaikan yang diperoleh sekiranya melibatkan diri


dalam aktiviti masyarakat.(10 markah)

12
13
Kertas Jawapan
Bahagian A.

Contoh: A B C D

9. A B C D
1. A B C
10. A B C D
D
2. A B C
D
3. A B C
D
4. A B C
D
5. A B C
D
6. A B C
D
11. A B C D
7. A B C
12. A B C D
D
13. A B C D
8. A B C
14. A B C D
D
15. A B C D
14
16. A B C D
17. A B C D
18. A B C D
19. A B C D
20. A B C D

15
16