Anda di halaman 1dari 62

NAMA SEKOLAH : SK TAMAN PAROI JAYA

KOD SEKOLAH : NBA4033


KELAS : IHSAN
NAMA GURU KELAS : HASSAN BIN HUSSAIN
NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING : JAMILAH BINTI KHAMIS

BIL NAMA MURID KELAS

1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD 6 IHSAN


2 AHMAD BIN ABU 6 IHSAN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
MAN PAROI JAYA

AN BIN HUSSAIN
AH BINTI KHAMIS

SKOR INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI


NO. KAD PENGENALAN /
NO. SURAT VL LM INTRA VR NAT INTER
BERANAK
040116 05 5465 2 7 8 9 10 10
041211 10 5245 2 8 9 5 10 9
AN PELBAGAI

KINE MUZIK EKSIS

6 8 3
10 3 6
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
IINVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : SK TAMAN PAROI JAYA


KOD SEKOLAH : NBA4033
KELAS : IHSAN
NAMA GURU KELAS : HASSAN BIN HUSSAIN

BIL NAMA MURID NO KAD PENGENALAN VL% GRED LM% GRED INTRA % GRED VR % GRED NAT % GRED INTER% GRED KINE% GRED MUZIK% GRED EKSIS% GRED
1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD 040116 05 5465 20 R 70 S 80 T 90 T 100 T 100 T 60 S 80 T 30 R
2 AHMAD BIN ABU 041211 10 5245 20 R 80 T 90 T 50 S 100 T 90 T 100 T 30 R 60 S
30 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
40 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
50 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
60 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
70 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
80 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
90 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
10 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
11 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
12 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
13 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
14 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
15 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
16 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
17 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
18 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
19 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
20 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
21 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
22 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
23 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
24 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
25 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
26 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
27 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
28 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
29 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
30 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
31 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
32 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
33 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
34 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
35 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
36 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
37 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
38 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
39 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
40 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
41 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
42 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
43 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
44 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
45 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
46 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
47 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
48 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
49 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
50 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
51 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
52 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
53 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
54 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
55 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
56 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
57 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
58 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
59 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R
60 0 0 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R 0 R

MARKAH GRED VL LM INTRA VR NAT INTER KINE MUZIK EKSIS


0 R 50 48 48 48 48 48 48 49 49
50 S 0 1 0 1 0 0 1 0 1
75 T 0 1 2 1 2 2 1 1 0
JUMLAH 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Disediakan oleh,

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016
NAMA SEKOLAH : SK TAMAN PAROI JAYA
KOD SEKOLAH : NBA4033
KELAS : IHSAN
NAMA GURU KELAS : HASSAN BIN HUSSAIN

Analisis Kelas Mengikut Tahap Kecerdasan


60

50

40
Bilangan
Murid
30

20

10

0
VL LM INTRA VR NAT INTER KINE M

Domain

Petunjuk:

KECERDASAN PELBAGAI

VL Verbal Linguistik SKOR


LM Logik Matematik RENDAH
INTRA Intrapersonal SEDERHANA
VR Visual Ruang TINGGI
NAT Naturalis
INTER Interpersonal
KINE Kinestatik
EKSIS Eksistensial
Disediakan oleh, Disahkan oleh,
(GBK) (Guru Besar)

Tandatangan: Tandatangan:
Nama Guru: Nama dan Cop Guru:

Tarikh: Tarikh:
SIRAN PSIKOMETRIK
HUN 6
ELBAGAI (IKeP)
6

ahap Kecerdasan

T INTER KINE MUZIK EKSIS

main
ahkan oleh,

datangan:
ma dan Cop Guru:
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN :

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
VERBAL LINGUISTIK

KELAS BC/IC VERBAL LINGUISTIK


6 IHSAN 040116 05 5465 20
6 IHSAN 041211 10 5245 20
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : SK TAMAN PAROI JAYA


KOD SEKOLAH : NBA4033
KELAS : IHSAN
NAMA GURU MATAPELAJARAN : HASSAN BIN HUSSAIN
KECERDASAN LOGIK MATEMATIK

BIL NAMA MURID KELAS BC/IC LOGIK MATEMATIK CATATAN


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD 6 IHSAN 040116 05 5465 70
2 AHMAD BIN ABU 6 IHSAN 041211 10 5245 80
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0
33 0 0 0 0
34 0 0 0 0
35 0 0 0 0
36 0 0 0 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 0 0
40 0 0 0 0
41 0 0 0 0
42 0 0 0 0
43 0 0 0 0
44 0 0 0 0
45 0 0 0 0
46 0 0 0 0
47 0 0 0 0
48 0 0 0 0
49 0 0 0 0
50 0 0 0 0

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


(GBK) (Guru Besar)

Tandatangan: Tandatangan:
Nama Guru: Nama dan Cop Guru:

Tarikh: Tarikh:
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
INTRAPERSONAL

KELAS BC/IC INTRAPERSONAL


6 IHSAN 040116 05 5465 80
6 IHSAN 041211 10 5245 90
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
VISUAL RUANG

KELAS BC/IC VISUAL RUANG


6 IHSAN 040116 05 5465 90
6 IHSAN 041211 10 5245 50
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
NATURALIS

KELAS BC/IC NATURALIS


6 IHSAN 040116 05 5465 100
6 IHSAN 041211 10 5245 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
INTERPERSONAL

KELAS BC/IC INTERPERSONAL


6 IHSAN 040116 05 5465 100
6 IHSAN 041211 10 5245 90
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
KINESTATIK

KELAS BC/IC KINESTATIK


6 IHSAN 040116 05 5465 60
6 IHSAN 041211 10 5245 100
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
MUZIK

KELAS BC/IC MUZIK


6 IHSAN 040116 05 5465 80
6 IHSAN 041211 10 5245 30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKO
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (I
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
KELAS :
NAMA GURU MATAPELAJARAN :
KECERDASAN

BIL NAMA MURID


1 Contoh : AIMAN BIN AHMAD
2 AHMAD BIN ABU
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0

Disediakan oleh,
(GBK)

Tandatangan:
Nama Guru:

Tarikh:
NYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

SK TAMAN PAROI JAYA


NBA4033
IHSAN
HASSAN BIN HUSSAIN
EKSISTENSIAL

KELAS BC/IC EKSISTENSIAL


6 IHSAN 040116 05 5465 30
6 IHSAN 041211 10 5245 60
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Disahkan oleh,
(Guru Besar)

Tandatangan:
Nama dan Cop Guru:

Tarikh:
CATATAN
PENYATA KEPUTUSAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
UJIAN APTITUD TAHUN 6
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)
TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : SK TAMAN PAROI JAYA


KOD SEKOLAH : NBA4033
NAMA MURID : AHMAD BIN ABU
NO KAD PENGENALAN : 041211 10 5245
TAHUN : 6 IHSAN

INVENTORI BIL KONSTRUK SKOR %


1 VERBAL LINGUSITIK 2 20
2 LOGIK MATEMATIK 8 80
3 INTRAPERSONAL 9 90
4 VISUAL RUANG 5 50
INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI 5 NATURALIS 10 100
6 INTERPERSONAL 9 90
7 KINESTETIK 10 100
8 MUZIK 3 30
9 EKSISTENSIAL 6 60

Interpretasi :
75%-100% Tinggi
50%-74% Sederhana
0%-49% Rendah

PENERANGAN INVENTORI KECERDASAN PELBAGAI (IKeP)

KONSTRUK PENERANGAN
Keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat
VERBAL LINGUISTIK
dan memberi respon dalam pelbagai bentuk set komunikasi
Keupayaan seseorang menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk
LOGIK MATEMATIK
membuat penyelesaian secara logikal.

VISUAL RUANG Keupayaan individu mengguna, menganggar dan menginterpretasi ruang.

MUZIK Keupayaan individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.

NATURALIS Keupayaan individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.

Keupayaan individu memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan


INTRAPERSONAL
minat kendiri.
Keupayaan individu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dengan
INTERPERSONAL
orang lain.
Keupayaan individu melakukan aktiviti yang melibatkan anggota tubuh badan
KINESTETIK
dalam menyelesaikan masalah.

EKSISTENSIAL Keupayaan individu memahami kewujudan fitrah manusia serta alam lain.

TANDATANGAN : DI SAHKAN OLEH :

NAMA GBK : JAMILAH BINTI KHAMIS

TARIKH :