Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 240 / ........ / 2007 / 2014
TENTANG
PETUGAS POSYANDU BALITA MAWAR PUTIH DESA TEGAL
GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGOKABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO


Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang
penanganan kegiatan Posyandu Desa,maka perlu menunjuk Personil
Kader Posyandu Balita Mawar Putih untuk melaksanakan kegiatan
tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;
Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa ;
3.Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk menjadi
atau Sebagai Kader Posyandu Mawar Putih Desa Tegal Gondo Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai tercantum dalam Lampiran
Surat Keputusan ini.
KEDUA : Kader Posyandu Balita Mawar Putih membantu dan
melaksanakan pelayanan di bidang Kesehatan dan menjadi contoh bagi
warga masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebersihan serta
melaporkan semua hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap triwulan.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaiamanasemestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO
Tembusan : disampaikan Kepada Yth,
1 Camat Purbolinggo
2 Arsip

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo


Nomor : 240 / ..... / 2007 / 2014
Tanggal : 03 JANUARI 2014
Hal : Petugas Kader Posyandu Balita MAWAR PUTIH Desa Tegal
Gondo

PETUGAS KADER POSYANDU BALITA MAWAR PUTIH


DESA TEGAL GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEMBINA : KEPALA DESA


PEMBINA TEKHNIS :
1 TP. PKK
2. PUSKESMAS
3. PLKB
4. DINAS LAIN

PELINDUNG : KEPALA DUSUN .I DESA TEGAL GONDO


PENANGGUNG JAWAB : KETUA PKK
KETUA : PURWATI
SEKRETARIS : CERIA DWI LESTARI
BENDAHARA : ISMAWATI
PETUGAS-PETUGAS :

MEJA I : PURWATI
MEJA II : CERIA DWI LESTARI
MEJA III : ISMAWATI
MEJA IV : DWI RISWATI
MEJA V : TUKINEM
MEJA VI : SARAH
MEJA VII : UMI NURLAILI

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 240 / ........ / 2007 / 2014
TENTANG
PETUGAS POSYANDU BALITA MAWAR MERAHDESA TEGAL
GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGOKABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO


Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang
penanganan kegiatan Posyandu Desa,maka perlu menunjuk Personil
Kader Posyandu Balita Mawar Merah untuk melaksanakan kegiatan
tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;
Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2.Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa ;
3.Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000 Tentang
Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk menjadi
atau Sebagai Kader Posyandu Mawar Merah Desa Tegal Gondo Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai tercantum dalam Lampiran
Surat Keputusan ini.
KEDUA : Kader Posyandu Balita Mawar Merah membantu dan
melaksanakan pelayanan di bidang Kesehatan dan menjadi contoh bagi
warga masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebersihan serta
melaporkan semua hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap triwulan.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaiamanasemestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO


SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


3 Camat Purbolinggo
4 Arsip

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo


Nomor : 240 / ..... / 2007 / 2014
Tanggal : 03 JANUARI 2014
Hal : Petugas Kader Posyandu Balita MAWAR MERAH Desa Tegal
Gondo

PETUGAS KADER POSYANDU BALITA MAWAR MERAH


DESA TEGAL GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEMBINA : KEPALA DESA


PEMBINA TEKHNIS :
1. TP. PKK
2. PUSKESMAS
3. PLKB
4. DINAS LAIN

PELINDUNG : KEPALA DUSUN .II DESA TEGAL GONDO


PENANGGUNG JAWAB : KETUA PKK
KETUA : BASRIYAH
SEKRETARIS : YATINI
BENDAHARA : SITI MASKOPAH
PETUGAS-PETUGAS :

MEJA I : BASRIYAH
MEJA II : YATINI
MEJA III : SITI MASKOPAH
MEJA IV : SURYATI
MEJA V : SRI WAHYUNI
MEJA VI : SURTI NINGSIH
MEJA VII : SUSANTI

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO


SUNARKO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 240 / ........ / 2007 / 2014
TENTANG
PETUGAS POSYANDU BALITA MAWAR KUNINGDESA TEGAL
GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGOKABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang


penanganan kegiatan Posyandu Desa,maka perlu menunjuk Personil
Kader Posyandu Balita Mawar Kuning untuk melaksanakan kegiatan
tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Desa
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk
menjadi atau
Sebagai Kader Posyandu Mawar Kuning Desa Tegal Gondo Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Kader Posyandu Balita Mawar Putih membantu dan melaksanakan
pelayanan di bidang Kesehatan dan menjadi contoh bagi warga
masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebersihan serta
melaporkan semua hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap
triwulan.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaiamana semestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014
KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


1 Camat Purbolinggo
2 Arsip

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo


Nomor : 240 / ..... / 2007 / 2014
Tanggal : 03 JANUARI 2014
Hal : Petugas Kader Posyandu Balita MAWAR KUNING Desa Tegal
Gondo

PETUGAS KADER POSYANDU BALITA MAWAR KUNING


DESA TEGAL GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEMBINA : KEPALA DESA


PEMBINA TEKHNIS :
1. TP. PKK
2. PUSKESMAS
3. PLKB
4. DINAS LAIN

PELINDUNG : KEPALA DUSUN .II DESA TEGAL GONDO


PENANGGUNG JAWAB : KETUA PKK
KETUA : ASTI WIJAYANTI
SEKRETARIS : SITI ROHAYATI
BENDAHARA : DEWI SUMIRAH
PETUGAS-PETUGAS :

MEJA I : ASTI WIJAYANTI


MEJA II : SITI ROHAYATI
MEJA III : DEWI SUMIRAH
MEJA IV : SITI JUARIASIH
MEJA V : BINGATINI
MEJA VI : SUSILOWATI
MEJA VII : KUSMIAT
DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO
PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 240 / ........ / 2007 / 2014
TENTANG
PETUGAS POSYANDU BALITA MAWAR BIRUDESA TEGAL
GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang


penanganan kegiatan Posyandu Desa,maka perlu menunjuk Personil
Kader Posyandu Balita Mawar Biru untuk melaksanakan kegiatan
tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Desa
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk
menjadi atau Sebagai Kader Posyandu Mawar Biru Desa Tegal Gondo
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai tercantum
dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Kader Posyandu Balita Mawar Putih membantu dan melaksanakan
pelayanan di bidang Kesehatan dan menjadi contoh bagi warga
masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebersihan serta
melaporkan semua hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap
triwulan.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaiamana semestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


1 Camat Purbolinggo
2 Arsip

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo


Nomor : 240 / ..... / 2007 / 2014
Tanggal : 03 JANUARI 2014
Hal : Petugas Kader Posyandu Balita MAWAR BIRU Desa Tegal
Gondo

PETUGAS KADER POSYANDU BALITA MAWAR BIRU


DESA TEGAL GONDO
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PEMBINA : KEPALA DESA


PEMBINA TEKHNIS :
1. TP. PKK
2. PUSKESMAS
3. PLKB
4. DINAS LAIN

PELINDUNG : KEPALA DUSUN .II DESA TEGAL GONDO


PENANGGUNG JAWAB : KETUA PKK
KETUA : ADMIATI
SEKRETARIS : RARAS ANDRIANI
BENDAHARA : SURATIYEM
PETUGAS-PETUGAS :

MEJA I : ADMIATI
MEJA II : RARASANDRIANI
MEJA III : SURATIYEM
MEJA IV : DWI ASTUTI
MEJA V : NIVIA YULIANTI
MEJA VI : NENI ARIANTI
MEJA VII : EKA FARIDASARI

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 03 JANUARI
2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO