Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 440 / 07 / 2007 / 2016

TENTANG
KELUARGA BINAAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA ) SUBUR
MAKMUR DUSUN.I
DESA TEGAL GONDO KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang


Keluarga BinaanTanaman Obat Keluarga ( TOGA ) , maka perlu menunjuk
Keluarga Binaan TOGA dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk


menjadi atau
Sebagai Keluarga Binaan TOGA Subur Makmur Dusun.I Desa Tegal
Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Binaan TOGA Subur Makmur Dusun.I untuk menjadi contoh
bagi warga masyarakat dalam bidang Tanaman Obat Keluarga

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaiamana semestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 05 Juli 2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


1 Camat Purbolinggo
2 Arsip
Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo
Nomor : 440 / 07 / 2007 / 2016
Tanggal : 05 Juli 2016
Tentang : Keluarga Binaan ( TOGA ) Subur Makmur Dusun.I Desa Tegal
Gondo

KETUA : PURWANTI

SEKRETARIS : UMI NURLAILI

BENDAHARA : CERIA DWI LESTARI

ANGGOTA :

1 MAWATI
2 TUKINEM

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 440 / 07 / 2007 / 2016

TENTANG
KELUARGA BINAAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA )
MAKMUR JAYA DUSUN.II
DESA TEGAL GONDO KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang


Keluarga BinaanTanaman Obat Keluarga ( TOGA ) , maka perlu menunjuk
Keluarga Binaan TOGA dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk


menjadi atau
Sebagai Keluarga Binaan TOGA Makmur Jaya Dusun.II Desa Tegal
Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Binaan TOGA Makmur Jaya Dusun.II untuk menjadi contoh
bagi warga masyarakat dalam bidang Tanaman Obat Keluarga

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaiamana semestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 05 Juli 2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


3 Camat Purbolinggo
4 Arsip
Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo
Nomor : 440 / 07 / 2007 / 2016
Tanggal : 05 Juli 2016
Tentang : Keluarga Binaan ( TOGA ) Makmur Jaya Dusun.II Desa Tegal
Gondo

KETUA : BASRIYAH

SEKRETARIS : SITI MASKOPAH

BENDAHARA : SRI WAHYUNI

ANGGOTA :

1 SEPTIANI
2 SUKATIYEM

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 440 / 07 / 2007 / 2016

TENTANG
KELUARGA BINAAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA )
MAKMUR SANTOSO DUSUN.III
DESA TEGAL GONDO KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang


Keluarga BinaanTanaman Obat Keluarga ( TOGA ) , maka perlu menunjuk
Keluarga Binaan TOGA dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk


menjadi atau
Sebagai Keluarga Binaan TOGA Makmur Santoso Dusun.III Desa Tegal
Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Binaan TOGA Makmur Santoso Dusun.III untuk menjadi


contoh bagi warga masyarakat dalam bidang Tanaman Obat
Keluarga

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaiamana semestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 05 Juli 2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


5 Camat Purbolinggo
6 Arsip
Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo
Nomor : 440 / 07 / 2007 / 2016
Tanggal : 05 Juli 2016
Tentang : Keluarga Binaan ( TOGA ) Makmur Santoso Dusun.III Desa
Tegal Gondo

KETUA : SITI AISAH

SEKRETARIS : SUSILOWATI

BENDAHARA : FITRI USTAFIAH


ANGGOTA :

1. SITI JURIAH
2. SRI ROJANAH

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TEGAL GONDO
Sekretariat : Kantor Kepala Desa ( Balai Desa ) Tegal Gondo Kecamatan Purbolinggo Kab. Lam-Tim
Kode Pos 34192

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGAL GONDO


NOMOR : 440 / 07 / 2007 / 2016

TENTANG
KELUARGA BINAAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA ) JAYA
SENTOSA DUSUN.IV
DESA TEGAL GONDO KECAMATAN PURBOLINGGO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DESA TEGAL GONDO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dibidang


Keluarga BinaanTanaman Obat Keluarga ( TOGA ) , maka perlu menunjuk
Keluarga Binaan TOGA dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.


2. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
3. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 15 Tahun 2000
Tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Personil - personil yang dianggap mampu untuk


menjadi atau
Sebagai Keluarga Binaan TOGA Jaya Sentosa Dusun.IV Desa Tegal
Gondo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sesuai
tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga Binaan TOGA Jaya Sentosa Dusun.IV untuk menjadi contoh
bagi warga masyarakat dalam bidang Tanaman Obat Keluarga

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaiamana semestinya.

DITETAPKAN DI : TEGAL GONDO


PADA TANGGAL : 05 Juli 2014

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,


7 Camat Purbolinggo
8 Arsip

Lampiran surat keputusan Kepala Desa Tegal Gondo


Nomor : 440 / 07 / 2007 / 2016
Tanggal : 05 Juli 2016
Tentang : Keluarga Binaan ( TOGA ) Jaya Sentosa Dusun.IV Desa Tegal
Gondo

KETUA : DWI ASTUTI

SEKRETARIS : EKA FARIDA SARI

BENDAHARA : ADMIATI

ANGGOTA :

1. SURATIYEM
2. LARAS ANDRIANI

KEPALA DESA TEGAL GONDO

SUNARKO