Anda di halaman 1dari 6

JABATAN:

(DATA 2014 SAHAJA )- SILA SERAHKAN SALINAN SIJIL/SURAT JEMPUTAN/DOKUMEN BERKAITAN BERSAMA BORANG INI

Khidmat perundingan yang dijalankan


PENGIKTIRAFAN DARIPADA PIHAK
oleh kakitangan akademik / pihak IPG
LUAR IPG(CTH: HAKIM INOVASI PENGIKTIRAFAN OLEH PIHAK PENYERTAAN DALAM
kepada pihak luar (yang dimulakan
SEKOLAH;PENCERAMAH IPGM (CTH: PANEL TEMUDUGA; AKTIVITI(BERKAITAN PROFESION
dalam tahun yang dinilai)
BIL NAMA MOTIVASI, ANUGERAH SME; panel penggubal soalan ; KERJAYA) YANG DIANJURKAN PIHAK
[Khidmat perundingan ini selalunya
INOVASI;Anugerah Perkhidmatan AUDITOR DALAM MS ISO; LUAR IPG (CTH: Penyertaan di
melibatkan pembiayaan dari pihak
Cemerlang; sme oum; pingat; ANUGERAH INOVASI,KIK) seminar USM)
luar kepada IPG dengan
munsyi )
terma/kontrak yang dipersetujui.]
JABATAN:
(DATA 2014 SAHAJA )- SILA SERAHKAN SALINAN SIJIL/SURAT JEMPUTAN/DOKUMEN BERKAITAN BERSAMA BORANG INI
JABATAN:
(DATA 2014 SAHAJA )- SILA SERAHKAN SALINAN SIJIL/SURAT JEMPUTAN/DOKUMEN BERKAITAN BERSAMA BORANG INI
JABATAN:
AN SIJIL/SURAT JEMPUTAN/DOKUMEN BERKAITAN BERSAMA BORANG INI

Penyertaan dalam badan/persatuan


berkaitan profesion kerjaya
(keanggotaannya sah pada tahun 2014).
(CTH:Persatuan Sains & Matematik
P.Pinang; Persatuan Bulan Sabit Merah
Malaysia; Persatuan Renang, DLL)
JABATAN:
AN SIJIL/SURAT JEMPUTAN/DOKUMEN BERKAITAN BERSAMA BORANG INI
JABATAN:
AN SIJIL/SURAT JEMPUTAN/DOKUMEN BERKAITAN BERSAMA BORANG INI