Anda di halaman 1dari 15

Jenis Aliran Sastera

ditulis pada Januari 1, 2012 oleh virgosgoblog


latihan asas pemahaman sebelum terjun lebih jauh ....
ALIRAN ALIRAN DALAM KARYA SASTRA
realisme
* Aliran realisme ialah aliran yang ingin mengemukakan kenyataan, barangan yang lahir (lawan
batin). Sifatnya harus objektif kerana pengaranag melukiskan dunia kenyataan. Segala-galanya
digambarkan seperti apa yang kelihatan, tak kurang tak lebih.Rasa simpati dan antipati
pengarang terhadap obek yang dilukiskannya, tak boleh Disertakannya. Dengan perkataan lain,
pengarang dalam ceritanya itu tidak ikut bermain, dia hanya penonton yang objektif.
ekspresionisme
* Kalau aliran realisme menggambarkan apa yang tampak, yang nyata, maka seniman
ekspresionisme merasakan apa yang bergejolak dalam jiwanya. Pengarang ekspresionisme
menyatakan perasaan cintanya, bencinya, rasa kemanusiaannya, rasa ketuhanannya yang
tersimpan di dalam dadanya. Baginya, alam hanyalah alat untuk menyatakan pengertian yang
lebih tentang manusia yang hidup.
* Kalau seniman impresionistis menyatakan kesannya sesudah dia melihat sesuatu, maka
seniman ekspresionistis mengeluarkan rasa yang menyesak padat di dalam kalbunya dengan tak
memerlukan rangsangan dari luar. Sifat lukisannya subjektif. Kenyataan jiwa sendiri ini terutama
dinyatakan dengan bentuk puisi kerana puisi adalah alat utama pujangga sastera untuk
menggambarkan perasaannya. Sajak-sajak Chairil Anwar kebanyakan ekspresionistik sifatnya.
* Ke dalam aliran ekspresionisme termasuk juga aliran-aliran: romantic, idealisme, mistik,
surealisme, simbolik, dan psikologisme.
naturalisme
* Aliran naturalisme ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sering cenderung kepada
lukisan yang buruk, kerana ingin memberikan gambaran nyata tentang kebenaran. Untuk
menggambarkan keburukan masyarakat, pengarang naturalis tidak segan-segan melukiskan
kemesuman. Emelia Zola seorang pengarang naturalis Perancis yang paling besar di
zamannya. Sering lukisannya dianggap melampaui batas kesopanan sehingga seolah-olah tidak
ada lagi batas-batas ukuran susila dan ketuhanan padanya.
determinisme
* Determinisme ialah cabang aliran naturalisme, bias diartikan 'paksaan nasib'. Tetapi bukan
nasib yang ditentukan oleh keadaan masyarakat sekitar seperti kemiskinan, penyakit, penyakit
keturunan, kesukaran kerana akibat peperangan, dan sebagainya.Yang menjadi soal dalam
karangan-karangan aliran ini ialah penderitaan seseorang: jahatkah, melaratkah, menderita
kerana penyakit keturunan, bukan kerana Tuhan sudah mentakdirkan dia harus hidup demikian,
melainkan sebagai akibat masyarakat yang bobrok. Masyarakat yang bobroklah yang melahirkan
manusia-manusia seperti itu. Cara pengarang melukiskan juga naturalistic.
impresionisme
* Pengarang impresionistis melahirkan kembali kesan daripada sesuatu yang dilihatnya.Kesan itu
biasanya kesan sepintas lalu.Pengarang takkan melukiskannya sampai mendetail, sampai kepada
yang sekecil-kecilnya seperti dalam aliran realisme atau naturalisme sipaya ketegasan, spontan
penglihatan, dan perasaan mula pertama tetap tak hilang. Lukisan seperti itulah lukisan beraliran
impresionisme.
romantisme
* Aliran romantic mengutamakan rasa, sebagai lawan aliran realisme. Pengarang romantis
mengawan kea lam khayal, lukisannya indah membawa pembaca kea lam mimpi. Yang
dilukiskannya mungkin saja terjadi, tetapi semua dilukiskan dengan mengutamakan keharuan
rasa para pembaca. Apabila seseorang berada dalam keadaan gembira, maka suasana sekitarnya
harus pula memperlihatkan suasana yang serba gembira, hidup, berseri-seri. Demikian juga
sebaliknya. Kata-katanya pilihan dengan perbandingan-perbandingan yang muluk-muluk.
* Aliran romantic terbahagi pula atas aktif romantic dan pasif romantic. Dinamakan aktif
romantic apabila lukisannya menimbulkan semangat untuk berjuang, mendorong keinginan untk
maju. Dinamakan pasif romantic, apabila lukisannya berkhayal-khayal, bersedih-sedih,
melemahkan semangat perjuangan.
idealisme
* Idealisme ialah aliran romantic yang didasarkan pada idea pengarang semata-mata.Pengarang
memandang ke masa yang dapat memberikan bahagia kepadanya atau kepada nusa dan
bangsanya. Seolah-olah pengarang seorang juru ramal yang merasa bahawa ramalannya (fantasi)
pasti atau sekurang-kurangnya mungkin terjadi.
mistisisme
* Dalam aliran ini terasa ciptaan yang bernafaskan rasa ketuhanan. Pengarang selalu mencari dan
mendekatkan dirinya kepada Zat Yang Maha Tinggi. Aliran ini melahirkan ciptaan yang
didasarkan pada ketuhanan, pada falsafah, dan alam ghaib. Contohnya dapat dilihat pada
karangan-karangan Hamzah Fansuri (pujangga lama), Amir Hamzah (Pujangga baru), Taslim Ali
(Angkatan 45).
surealisme
* Dalam aliran ini lukisan realitinya bercampur angan-angan, mala angan-angan amat
mempengaruhi bentuk lukisan. Di dalamnya ada pernyataan jiwa, pemasakan dalam jiwa. Kalau
dalam filem semua hal (gerak-geri, suara, muzik, pemandangan) boleh dinyatakan serentak,
maka di dalam tulisan, hal-hal seperti itu perlu dinyatakan satu demi satu. Itu sebabnya, lukisan
kelihatan melompat-lompat dari yang satu kepada yang lain, justru untuk menyatakan
keseluruhan itu sekaligus.
* Payah pembaca mengikuti karangan yang bercorak surealisme. Pembaca harus menyatukan
dalam fikirannya segala lukisan yang seakan-akan bertaburan itu. Jalan atau peraturan tata
bahasa seolah-olah diabaikan oleh pengarang kerana pikiranna meloncat-loncat dengan
cepat. Logik seakan-akan hilang, alam benda dan alam fikiran bercampur aduk menjadi
satu. Kebanyakan sajak-sajak Sitor Situmorang beraliran surealisme.
simbolisme
* Lukisan secara simbolik ialah lukisan yang menganbil sesuatu sebagai pelambang, sering
kelihatan seperti sindiran. Pada masa jepang berkuasa di tanah air kita, sensor atas karangan-
karangan amat keras. Untuk cuba melepaskan diri daripada rangkaian sensor itu, dibuatlah
karangan yang simbolik. Jika tidak, maka karangan ditambah lagi dengan kalimat-kalimat yang
tak bermakna sekadar untuk mengelabui mata sensor Jepun.
* Dalam karangan yang simbolik biasanya binatang atau tumbuhan dilukiskan sebagai manusia
dengan sifat-sifatnya. Misalnya Hikayat Kalilah dan dimnah, Hikayat Panca Tantra, Syair si
Burung Pungguk.
* Dalam kesusasteraan Indonesia, kita lihat misalnya karangan Maria Amin Tinjaulah Dunia
Sana. Tokohnya ikan-ikannya dalam akuarium. Gerak-geri dan sifat-sifat ikan itu dilukiskannya
sebagai lukisan manusia yang beraneka ragam sifatnya. Aliran simbolik selaras dengan
surealisme, yakni bahawa ala mini hanyalah sebagai batu loncatan untuk menyatakan pengertian
yang lebih tentang manusia yang hidup.
Psikologisme
* Aliran ini mengutamakan penguraian psiko (jiwa). Itu sebabnya pengarang harus mempunyai
pengetahuan tentang dasar-dasar jiwa manusia berdasarkan teori-teori para ahli ilmu jiwa
umpamanya Freud dan Kunkel, mengetahui teeori serta mendalami jiwa manusia seperti tokoh
cerita yang akan ditampilkannya. Harus tahu bagaimana jiwa orang Islam, Kristian, Buddha,
Hindu, berhubung dengan agama anutan masing-masing.Harus tahu bagaimana jiwa manusia
yang berfahaman Marxisme, anarchisme, dan sebagainya. Dengan tak mempunyai pengetahuan
tersebut, sukarlah bagi pengarang melukiskan jiwa tokoh-tokoh ceritanya setepat
mungkin. Contoh kaangan yang beraliran psikologisme dalam kesusasteraan kita adalah Atheis
karya Achdiat Kartamihardja dan Jalan tak Ada hujung karya Mochtar Lubis.
Aliran-aliran Sastera
di 10:27 PM

Berbicara tentang aliran sastera, dalam karya sastera, dikenal beberapa aliran berikut:

1. Realisme.

Aliran sastera ini merupakan sastera yang menggambarkan keadaan / peristiwa sesuai dengan
kenyataan EKE apa adanya.Pengarang tidak menambah ataupun mengurangkan suatu kejadian
yang dilihatnya secara positif, yang dihuraikan yang baik-baik saja.

Contoh: Karya sastera angkatan 45, baik prosa maupun puisi, banyak yang beraliran
realisme.Seperti puisi berjudul mesyuarat karya Chairil Anwar.

Kalau kau mau kuterima kau kembali


dengan sepenuh hati
Aku masih tetap sendiri
Kutahu kau bukan yang dulu lagi
Bak kembang sari sudah terbahagi
Jangan tunduk! Cabar aku dengan berani
Kalau kau mau kuterima kau kembali
Untukku sendiri tapi
Sedang dengan cermin aku enggan berkongsi

2. Naturalisme.
Aliran sastera ini melukiskan sesuatu secara apa adanya yang dijiwai adalah hal-hal yang kurang
baik.

Contoh: Pada sebuah kapal karya Nh. Awal dan cerpen-cerpen Motinggo Busye.

3. Neonaturalisme.

Merupakan aliran baru dari aliran neturalisme. Aliran ini tidak saja mendedahkan sisi jelek,
tetapi juga memandang sesuatu dari sudut yang baik pula.

Contoh: Raumanen karya Marianne Kattopo, Katak hendak jadi lembu karya Nur Sultan
Iskandar, dan Keluarga Purnama karya Ramadhan KH

4. Ekspresionisme

Iaitu aliran dalam sastera yang menekankan pada perasaan jiwa pengarangnya.

Contoh: Puisi-puisi karya Chairil Anwar, Sutardji CB, Subagio Sastrowardojo, Toto Sudarto
Bachtiar.

Puisi Doa, karya Charil Anwar

Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut nama-Mu
Biar sungguh
Mengingati Kau penuh seluruh
Caya-Mu panas suci
Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi
Tuhanku
Aku hilang bentuk
Remuk
Tuhanku
Aku mengembara di negeri asing
Tuhanku
Di pintu-Mu aku mengetuk

5. Impresionisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang menekankan pada kesan sepintas tentang suatu peristiwa,
kejadian atau benda yang ditemui atau dilihat pengarang. Dalam hal tersebut, engarang
mengambil hal-hal yang penting-penting sahaja.

6. Determinisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian dari sisi buruknya
saja. Biasanya menonjolkan pada ketidakadilan, penyelewengan dan lain-lain yang dianggap
kurang baik pengarang.

Contoh: Sebahagian besar puisi angkatan 66.

7 Surelaisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan sehingga sukar
difahami oleh para pecinta atau pembaca.
Contoh: Bib-Bob (drama) Karya Rendra, Lebih hitam daripada hitam (cerpen) karya Iwan
Simetupang, Pot (Puisi) karya Sutardji Calzoum Bachri.

8. Idealisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang selalu menggambarkan cita-cita, gagasan, atau pendirian
engarangnya.

Contoh: Puisi-puisi karya Chairil Anwar.

Kalau sampai waktuku


Ku mau tak seorang pun kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulan terbuang
Biar peluru menembusi kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan boleh kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri
Dan aku akan lebih tidak peduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi

9. Simbolisme

Iaitu aliran sastera yang memaparkan simbol-simbol (isyarat) dalam karyanya. Hal ini dilakukan
pengarang untuk mengelabui maksud yang sesungguhnya.
10. Romantisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang selalu melukiskan sesuatunya secara sentimental penuh perasaan.

Contoh: Dian Yang Tak Kunjung Padam, karya Sutan Takdir Ali Syahbana, Layar Terkembang
karya Sutan Takdir Alisyahbana. Cintaku jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Cintaku jauh di
pulau

Gadis manis, sekarang iseng sendiri


Perahu melancar, bukan memancar
Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si teman wanita
Angin membantu, laut terang, tapi tersa
Aku tidak 'kan sampai padanya
Di air tenang, angin mendayu
Di perasaan penghabisan segala melaju
Ajal bertakhta, sambil berkata
"Tujukan perahu ke pelabuhanku saja"
Amboi! Jalan sudah bertahun ku tempuh!
Perahu yang bersama 'kan merapuh!
Mengapa ajal memanggil dulu
Sebelum sempat berpeluk dengan cintaku
Manisku jauh di pulau
Kalau 'ku mati, dia mati iseng sendiri

11. Psikologisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang selalu menekankan pada aspek-aspek kejiwaan.

Contoh: Ziarah (roman) karya Iwan Simatupang, Belenggu (roman) karya Abdul Muis.
12. didaktisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Dalam sastera lama
banyak karya yang bersifat mendidik.

Contoh: Salah Asuhan, roman, karya Abdul Muis, Kerana Kerendahan Budi, karya HSD Muntu,
Syair Perahu, syair karya Hamzah Fansuri.

13 mistikisme.

Iaitu aliran dalam sastera yang menggambarkan pengalaman dalam mencari dan merasakan nafas
ketuhanan dan keabadian.

Contoh: Syair Perahu, karya Hamzah Fansuri, Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah, Kekasih
Abadi, karya Bahrum Rangkuti, Rindu Dendam, karya JE Tetengkeng.

engertian, Fungsi, dan Ragam Sastera


di 10:25 PM
A. Pengertian Sastera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) erti kata sastera adalah "karya tulis yang jika
dibandingkan dengan tulisan lain, mempunyai pelbagai ciri keunggulan, seperti keaslian, keartistikan,
keindahan dalam kandungan dan ungkapannya". Karya sastera bererti karangan yang mengandungi nilai-
nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah. Sastera memberikan wawasan yang umum tentang
masalah kemanusiaan, sosial, maupun intelektual, dengan caranya yang khas. Pembaca sastera
dimungkinkan untuk mentafsirkan teks sastera sesuai dengan wawasannya sendiri.

Menurut Wellek dan Warren (1989) sastera adalah sebuah karya seni yang mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut:
1. sebuah ciptaan, ciptaan, bukan tiruan
2. luapan emosi yang spontan
3. bersifat autonomi
4. autonomi sastera bersifat koheren (ada keselarasan bentuk dan isi)
5. menghadirkan sintesis terhadap hal-hal yang bertentangan
6. mendedahkan sesuatu yang tidak terungkapkan dengan bahasa sehari-hari.

Sastera bukanlah seni bahasa belaka, melainkan suatu kecakapan dalam menggunakan bahasa yang
berbentuk dan bernilai sastera. Jelasnya faktor yang menentukan adalah kenyataan bahawa sastera
menggunakan bahasa sebagai medianya. Berkaitan dengan maksud tersebut, sastera selalu
bersinggungan dengan pengalaman manusia yang lebih luas daripada yang bersifat estetik sahaja.Sastera
selalu melibatkan fikiran pada kehidupan sosial, moral, psikologi, dan agama. Berbagai segi kehidupan
dapat diungkapkan dalam karya sastera.

Sastera dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pembacanya. Seringkali dengan
membaca sastera muncul ketegangan-ketegangan (suspense). Dalam ketegangan itulah diperoleh
kenikmatan estetika yang aktif. Adakalanya dengan membaca sastera kita terlibat secara total dengan apa
yang dikisahkan. Dalam penglibatan itulah kemungkinan besar muncul kenikmatan estetika. Menurut
Luxembourg dkk (1989) sastera juga bermanfaat secara rohaniah. Dengan membaca sastera, kita
memperoleh wawasan yang dalam tentang masalah kemanusiaan, sosial, maupun intelektual dengan cara
yang khusus.

Berdasarkan huraian di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa sastera adalah hasil cipta manusia
dengan menggunakan media bahasa tertulis maupun lisan, bersifat imaginatif, disampaikan secara khas,
dan mengandungi mesej yang bersifat relatif.
B. Fungsi Sastera

Dalam kehidupan masyarakat, sastera mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut

1. Fungsi rekreatif, iaitu sastera dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi para pecinta
atau pembacanya
2. Fungsi didaktif iaitu sastera mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya kerana nilai-nilai
kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya.
3. Fungsi estetika, yatiu sastera mampu memberikan keindahan penikmat / pembacanya kerana
sifat keindahannya.
4. Fungsi moral, iaitu sastera mampu memberikan engetahuan kepada pembaca / peminatnya
sehingga tahu moral yang baik dan buruk, kerana sastera yang baik selalu mengandung moral yang
tinggi.
5. Fungsi agama, iaitu sastera pun menghadirkan karya-karya yang mengandungi ajaran agama
yang boleh diteladani para penikmat / pembaca sastera.
C. Ragam Sastera

Dilihat dari bentuknya, sastera terdiri dari 4 (empat) betuk berikut

1. Prosa, bentuk sastera yang dihuraikan menggunakan bahasa bebas dan panjang tidak terikat oleh
aturan-aturan seperti dalam puisi.
2. Puisi, bentuk sastera yang dihuraikan dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan adat serta
indah. Untuk puisi lama, selalu terikat oleh kaidah-kaidah atau aturan tertentu, yaitu: 1).Bilangan
baris tiap-tiap baitnya; 2) Bilangan suku kata atau kata dalam tiap-tiap kalimat atau barisnya; 3)
Irama, dan 4). Persamaan bunyi kata.
3. Prosa liris, bentuk sastera yang disajikan seperti bentuk puisi, namun menggunakan bahasa yang
bebas terurai seperti pada prosa.
4. Drama, iaitu bentuk sastera yang dilukiskan dengan menggunakan bahasa yang bebas dan
panjang, serta disajikan menggunakan dialog atau monolog. Drama ada dua pengertian, iaitu drama
dalam bentuk naskah dan drama yang dipentaskan
Dilihat dari isinya, sastera terdiri atas 4 macam, yaitu:

1. Epik, karangan yang menggambarkan sesuatu secara objektif tanpa mengikutkan fikiran dan
perasaan peribadi pengarang.
2. Lirik, karangan yang berisi curahan perasaan secara subjektif.
3. Didaktik, karya sastera yang isi kandungannya mendidik para pecinta / pembaca tentang
masalah moral, kesopanan, masalah agama, dan lain-lain.
4. Dramatik, karya sastera yang isinya menggambarkan sesuatu kejadian (baik atau buruk) dengan
pelukisan yang berlebih-lebihan.
Dilihat dari sejarahnya, sastera terdiri dari 3 (tiga) bahagian berikut:

1. Kesusasteraan lama, kesusasteraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama dalam
sejarah bangsa Indonesia
2. Kesusasteraan Peralihan, kesusasteraan yang hidup pada zaman Abdullah bin Abdulkadir
Munsyi.
3. Kesusasteraan Baru, kesusasteraan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat baru
Indonesia.
D. Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik
Karya sastera disusun oleh dua unsur yang menyusunnya. Dua unsur yang dimaksudkan adalah
unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastera dari
dalam yang mewujudkan struktur suatu karya sastera, seperti: tema, tokoh dan penokohan, alur dan
pengaluran, latar dan pelataran, dan pusat pengisahan. Sedangkan unsur ekstrisik ialah unsur yang
menyusun sebuah karya sastera dari luarnya, menyangkut aspek sosiologi, psikologi, dan lain-lain. 1.
Unsur Intrinsik a. Tema dan Amanat Tema adalah persoalan yang menduduki tempat utama dalam
karya sastera. Tema mayor ialah teman yang sangat menonjol dan menjadi persoalan. Tema minor ialah
tema yang tidak menonjol. Amanat ialah pemecahan yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di
dalam karya sastera. Amanat biasa disebut makna.Makna dibezakan menjadi makna niat dan makna
muatan. Makna niat adalah makna yang diniatkan oleh pengarang bagi karya sastera yang
ditulisnya. Makna muatan ialah makna yang terkandung dalam karya sastera tersebut. b. Tokoh dan
Penokohan tokoh ialah pelaku dalam karya sastera. Dalam karya sastera biasanya ada beberapa tokoh,
namun biasanya ada satu tokoh utama. Tokoh utama ialah tokoh yang sangat penting dalam mengambil
peranan dalam karya sastera. Dua jenis tokoh adalah tokoh rata (flash character) dan tokoh bulat (round
character).Tokoh rata ialah tokoh yang hanya menunjukkan satu segi, misalnya baik saja atau buruk
saja.Sejak awal hingga akhir cerita tokoh yang jahat akan tetap jahat. Tokoh bulat ialah tokoh yang
menunjukkan pelbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Jadi ada perkembangan yang
terjadi pada tokoh ini. dari segi kejiwaan dikenali tokoh introvert dan ekstrovert. Tokohintrovert ialah
peribadi tokoh tersebut yang ditentukan oleh ketidaksadarannya. Tokoh ekstrovertialah peribadi tokoh
tersebut yang ditentukan oleh kesedaran mereka . Dalam karya sastera dikenal pula dengan
tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang disukai pembaca atau penikmat
sastera kerana sifat-sifatnya. Antagonis adalah tokoh yang tidak disukai pembaca atau penikmat sastera
kerana sifat-sifatnya. Penokohan atau perwatakan ialah teknik atau cara-caranya menampilkan
tokoh. Ada beberapa cara memaparkan tokoh, yaitu 1). Caraanalisis, ialah cara penampilan tokoh secara
langsung melalui huraian pengarang. Jadi, pengarang menghuraikan ciri-ciri tokoh tersebut secara
langsung. 2). Cara dramatik ialah cara memaparkan tokoh tidak secara langsung tetapi melalui gambaran
ucapan, perbuatan, dan komen atau penilaian pelaku atau tokoh lain dalam suatu cerita. Dialog ialah
cakapan antara seorang tokoh dengan banyak tokoh. Dualog ialah cakapan antara dua tokoh
sahaja. Monolog ialah bentuk cakapan batin terhadap kejadian lampau dan yang sedang
berlaku. Solilokui, ialah bentuk cakapan batin terhadap peristiwa yang akan terjadi. c. Alur dan
pengaluran Alur disebut juga plot, iaitu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat
sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Alur terdiri daripada beberapa bahagian
berikut:
1. Awal, iaitu pengarang mula memperkenalkan tokoh-tokohnya.
2. Tikaian, iaitu terjadinya konflik diantara tokoh-tokoh pelaku.
3. Gawatan atau rumitan, iaitu konflik tokoh-tokohnya semakin seru.
4. Puncak, iaitu saat puncak konflik diantara tokoh-tokohnya.
5. Leraian, iaitu ketika peristiwa konflik semakin reda dan perkembangan aliran mulai terungkap.
6. Akhir, iaitu saat seluruh peristiwa atau konflik telah diselesaikan.
Pengaluran iaitu teknik atau cara-cara memaparkan alur. Menurut kualitinya, pengaluran dibeakan
menjadi aliran erat dan alur longgar. Alur erat ialah aliran yang tidak membolehkan adanya pencabangan
cerita. Alur longgar adalah alur yang membolehkan adanya pencabangan cerita. Menurut kuantiti,
pengaluran dibezakan menjadi aliran tunggal dan alur ganda. Alur tunggal ialah aliran yang hanya satu
dalam karya sastera. Alur ganda ialah aliran yang lebih dari satu dalam karya sastera.

Dari segi urutan waktu, pengaluran dibezakan menjadi aliran lurus dan aliran tak lurus. Alur lurusadalah
aliran yang melukiskan peristiwa-peristiwa berturut-turut dari awal hingga akhir cerita.Alur tidak
lurus ialah aliran yang melukiskan tidak urut dari awal hingga akhir cerita. Alur tidak lurus boleh
menggunakan gerak balik ( backtracking ), sorot balik ( flashback ), atau campuran kedua-duanya.

d. Latar dan Pelataran

Latar disebut juga setting, iaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam
sebuah karya sastera. Latar atau setting ini dibezakan menjadi latar material dan sosial.Latar
material ialah lukisan latar belakang alam atau persekitaran di mana tokoh tersebut berada.Latar
sosial ialah lukisan kesopanan tingkah laku, adat dan pandangan hidup. Sedangkan pelataranialah teknik
atau cara-cara memaparkan latar.

e. Pusat Pengisahan

Ialah sudut pandang suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Pencerita disini adalah peribadi yang dicipta
pengarang untuk menyampaikan cerita. Paling tidak ada dua pusat pengisahan iaitu pencerita
sebagai orang pertama dan pencerita sebagai orang ketiga. Sebagai orang pertama pencerita duduk dan
kelihatan dalam cerita tersebut, biasanya sebagai aku dalam tokoh cerita.Sebagai orang ketiga, pencerita
tidak kelihatan dalam cerita tersebut, ia duduk sebagai seorang pemerhati atau dalang yang serba tahu.

2. Unsur Ekstrinsik

Tidak ada sebuah karya sastera yang tumbuh autonomi. Karya sastera ini selalu berkaitan secara
ekstrinsik dengan luar sastera. Dengan sejumlah faktor kemasyarakatan seperti tradisi sastera,
kebudayaan persekitaran, pembaca sastera, serta kejiwaan mereka. Dengan demikian, dapat dinyatakan
bahawa unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk karya sastera dari luar sastera itu sendiri. Untuk
melakukan pendekatan terhadap unsur ekstrinsik, diperlukan bantuan-bantuan ilmu kerabat seperti
sosiologi, psikologi, dan lain-lain.