Anda di halaman 1dari 13

1. Setiap komponen elektrik berikut dapat diwakili oleh gambar sebenar kecuali .

A C

B D

2. Kekutuban bateri dapat ditentukan dengan melihat tanda ______________


pada badan bateri.

A dan C dan +
B + dan - D dan

Soalan 3 dan 4 berdasarkan rajah 1 di bawah.

Rajah 1

3. Apakah nama bahan yang ditunjukkan rajah 1 di atas?

A Wayar C Pemegang Mentol


B Pemegang bateri D Bongkah penyambung

4. Apakah kegunaan bahan yang ditunjukkan pada rajah 1 di atas?

A Menetapkan kedudukan bateri


B Menyambung setiap komponen
C Menentapkan kedudukan mentol
D Membenarkan pengaliran arus elektrik

5. Dua komponen dan bahan yang memainkan peranan penting semasa


menguji projek ialah____________________ .

1
A Suis dan bateri C Bateri dan wayar
B Suis dan mentol D Wayar dan mentol

6. Setelah alatan tangan siap diselenggara, alatan tangan tersebut perlu


disimpan di _______________ .

I. dalam bilik darjah


II. dalam laci meja guru
III. panel alatan
IV. kotak alatan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

7. Fakhrul telah selesai menjalankan projek eksperimentalnya. Dia kemudiannya


menyimpan semua lakaran dan catatan yang dibuatnya ke dalam fail.

A Pengemasan
B penyimpanan
C penambahbaikan
D pendokumentasian

8.

Apakah bahan untuk membuat bahagian x?

A kayu
B kaca
C plastik
D getah

9. Reka bentuk bermaksud ________________ pada sesuatu objek.

A seni ukiran C rupa dan warna


B rekaan khas D corak dan bentuk

10. Siapakah yang berkuasa untuk melantik fomen di bengkel?

2
A Guru C Guru Besar
B Ibu bapa D Murid-murid

11. Kerja-kerja memotong kayu akan menyebabkan persekitaran menjadi


berhabuk dan berbahaya kepada sistem pernafasan manusia. Bagaimanakah
cara keselamatan diri perlu dipraktikkan?

A Memakai apron
B Memakai topeng muka
C Memakai sarung tangan
D Memakai penutup hidung dan mulut

12. Apakah takrifan yang betul bagi manual kit model?.

A Dokumen yang disediakan selepas memasang kit model.


B Dokumen yang diperlukan untuk membeli kit model yang berkualiti.
C Dokumen yang digunakan untuk menilai murid memasang kit model.
D Dokumen yang dijadikan panduan untuk memasang sesuatu kit model
secara teratur.

13. Dalam kotak kit model kapal layar terdapat sejenis alatan tangan seperti
berikut.

Apakah kegunaan alatan tangan tersebut?

A Memutarkan skru
B Memutarkan stereng kit
C Memutarkan bol dan nat
D Mencengkam benda atau objek yang kecil

14. Dari manakah kit model berfungsi mendapatkan bekalan tenaga elektrik?

A Suis C Bateri
B Gear D Gandar

15. Apakah rujukan utama untuk membina dan menghasilkan projek reka cipta?

A Buku Teks C buku manual


3
B Buku Kerja D buku penilaian

16. Apakah nama komponen kit model dibawah?

A gear
B motor
C gandar
D kerangka

17. Apakah tujuan membuka kit model dan menyimpannya semula di dalam
kotak?

A supaya boleh dijual


B supaya mudah dibawa pulang
C supaya komponen yang rosak digantikan
D supaya memudahkan murid kelas lain menggunakannya

18. Perhatikan gambar di bawah.

Bagaimanakah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah pejalan kaki seperti


ditunjukkan dalam gambar di atas?

A membina jejantas
B membina jambatan
C membina jalan yang lebih besar
D mengurangkan bilangan kenderaan
4
19. Pintu dan tingkap perlu dibuka semasa didalam bengkel supaya

A murid selesa C mudah bernafas


B tidak dimarahi fomen D pengaliran udara

20. Kit model kereta yang telah siap dipasang perlu _________________ untuk
mengetahui sama ada ianya berfungsi dengan sempurna atau sebaliknya.

A diuji C dibuka
B dihias D dipasang

Soalan 21 dan 22 berdasarkan rajah 5 di bawah.

Rajah 5
21. Apakah nama alatan di atas?

A penebuk sisi C gerudi mudah alih


B Gerudi tangan D gerudi rencong manual

22. Manakah antara berikut, boleh dilakukan oleh alat seperti rajah 5 di atas?

A Menanda
B Menebuk
C Mengukur
D Memotong

23. Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas ?

A. Gergaji tangan
B. Gergaji puting
C. Gergaji kecil
5
D. Gergaji besi

24. Antara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur
dan menanda ?

A. Sesiku L
B. Pembaris keluli
C. Pisau penanda
D. Gergaji puting

25. Apakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huruf P dalam
rajah di atas ?

A. Anod
B. Katod
C. Ketod
D. Stom

26. Rajah di atas menunjukkan litar

A. skematik
B. bergambar
C. bersimbol
D. bersambung

27. Antara berikut bahan-bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia
mudah dibentuk dan tahan karat ?

6
A. Keluli C. Plat timah
B. Zink D. A luminium

28. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ?

A. Memotong wayar atau dawai


B. Menjalur dan memotong wayar
C. Mengetat atau melonggarkan skru
D. Menebuk lubang pada papan

29. Antara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula
sebagai bahan projek rekacipta ?

I. Mengurangkan kos
II. Mengekalkan sumber alam
III. Bahan kitar semula adalah terbaik
IV. Mengelakkan pembaziran

A. I, II, dan III


B. I, II, dan IV
C. I, III, dan IV
D. II, III, dan IV

30. Alatan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari?

A Sesiku L
B Pita pengukur
C Pembaris keluli
D Jangka lukis

31. Manakah di antara symbol yang berikut mewakili transistor?

7
32. Rajah berikut menunjukkan kit model kereta. Bahagian yang bertanda X ialah

A. engkol
B. motor
C. syaf
D. tayar

33.

Gambar rajah di atas menunjukkan satu lukisan litar sesiri .Apakah yang berlaku
sekiranya suis disambungkan.

A) Mentol A menyala manakala mentol B tidak menyala


B) Mentol A tidak menyala manakala mentol B menyala
C) Mentol A menyala dengan terang manakala mentol B menyala dengan
malap
D) Mentol A dan mentol B tidak menyala

34 . Yang berikut adalah pasangan komponen dan simbolnya. Pilih pasangan yang

tidak betul.

8
35. Untuk membengkok kaki L.E.D, alatan tangan apakah yang sesuai
digunakan?

A Pena ujian
B Penjalur wayar
C Playar muncung tirus
D Playar gabung

36 Apakah komponen yang menyambungkan roda ?


. A. Gandar
B. Solar
C. Tali sawat
D. Gear

37. Untuk membengkok kaki L.E.D, alatan tangan apakah yang sesuai
digunakan?

A Pena ujian
B Penjalur wayar
C Playar muncung tirus
D Playar gabung

38. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di
atas?

IMemotong dan menjalur wayar


II Memegang dan membentuk dawai
III Memegang benda-benda kecil
IV Memotong wayar berlebihan pada tamatan

A I dan II
B I dan IV
C II dan IV
D III dan IV

9
39. Gambar 1 menunjukkan Malik sedang menggergaji papan. Apakah ciri
keselamatan yang perlu dipatuhi oleh beliau bagi mengelakkan kemalangan
berlaku.

A Menggunakan gergaji besi.


B Menggergaji di tempat yang tidak rata.
C Menggunakan mata gergaji yang tajam.
D Menggunakan gergaji yang telah berkarat.

40. Manakah komponen yang berfungsi menggerakkan gear?

A B C D

(40
markah)

BAHAGIAN B : Soalan Subjektif


(40 markah)

10
A. Baca pernyataan berikut tentang fungsi komponen atau alatan tangan.
Namakan komponen atau alatan tersebut berdasarkan jawapan yang
diberi.
Pemutar skru mata rata Alat kawalan jauh Suis
Pemegang bateri kerangka Playar muncung tirus

1 Digunakan untuk mengawal pergerakan kit model

2 Memutuskan atau menyambungkan litar elektrik pada kit model

3 Digunakan untuk menetapkan kedudukan bateri pada kit model

4 Mencengkam bahan atau komponen kecil

5 Mengetatkan atau melonggarkan skru alur

(10 markah)

Alat pemadam api


B. Tulis pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah ini.
Simpan bahan yang mudah terbakar ditempat yang selamat

Gunakan alatan tangan dengan betul

Bersihkan bengkel selepas selesai melakukan aktiviti.


11
Tidak dibenarkan membawa beg ke dalam bengkel
(10 markah)

Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

* bateri * kerosakan * warna * bolt dan nat * Buku Manual


12

* alatan tangan * eksperimental *arus *skematik *kunci Allen


1 Kit model kereta menerima bekalan elektrik daripada _______________.
2 Sepana hujung terbuka digunakan untuk membuka dan memasang

______________. 3. Skru Allen hanya boleh dibuka dengan menggunakan

_________________.
3 _____________ digunakan sebagai rujukan untuk pemasangan kit model.
4 Murid perlu mengenal ____________ sebelum menghasilkan sesuatu projek.
5 Salah satu cara penyelesaian masalah ialah dengan menjalankan projek
___________________________.
6 Nilai rintangan sesuatu perintang tetap ditunjukkan oleh jalur _________ pada
badannya.
7 Diod pemancar cahaya hanya membenarkan ______________ mengalir sehala dan
memancarkan cahaya.

9. Litar ___________________ adalah litar yang hanya menggunakan simbol sahaja.

10. Penggunaan alatan tangan yang betul dapat mengelakkan berlaku ____________

pada komponen.

(20 Markah)

Disediakan Oleh; Disemak oleh ; Disahkan oleh;

..

(NORBAIZURA BINTI MOKELAS) (AZLINA BINTI MD SHARIF) (ROHANA


BINTI JUSOH)
GURU Kemahiran Hidup Tahun 5 Ketua Panitia Kemahiran Hidup Guru
Penolong Kanan Akademik

13