Anda di halaman 1dari 4

c

c
c

ACTIVITY 1:
SCV 1203
HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCI)

Name : Megat Muhammad Syafiq bin Idris


ID No : AC 100299
I/C No : 880320-56-5237
COURSE : 1 SCV
Introduction
ã cc
c c c c c c c c c cc cccÔ 
c
 
cc c c  cc c c c c c c c
 c cc 
c c c c c c c cã
c c c c
c c cc  c
c

c [ c c c''' nike comcc

c Time (secs) No of pages No of device No of mouse


s'itches clicks
First Trial c c c !c
Second Trial ""c c c c
Third Trial !c c c c
c

c [ c c c''' adidas comcc

c Time (secs) No of pages No of device No of mouse


s'itches clicks
First Trial c c !c !c
Second Trial !"#c c c c
Third Trial c !c c "c
c

c [ c c c''' umbro comcc

c Time (secs) No of pages No of device No of mouse


s'itches clicks
First Trial c !c c #c
Second Trial c c c c
Third Trial #c c c !c
c

c
The Analysis

c $ c c c c % 


c c cc  c c& cc& c c
 c  c c 
c  c  c c Ô 
c 
c c c
 c  cc c c c 
c  
cc '  c c c c

( c c  c c c [c c ) c c c c c c &
c
& cc c &c( c cc c
c 
c cc ' c
ã c c i c c i 
 c  
c Ô c  c c  c )c c c
 
c  c c c c cc  c c c c ccc
 c& c cc cc cc cc c c c c c$ c

c cc c 
c c c c c *+cc cc c c c c
 cã c %
c cc& c c c c c 
cc c c
c c c
c c c  c &c ( c  c c & c 
c c &' c  c c
 , c c c c c c  c c Ô c  c  c c
 c c c c c  c  c c c c c c c ( c '&c
 cc c c c cc c c c c cc c c c c cc
 c c  c c-) c
c c c c c &c c c
c c c c
c c c c c c c

( c c cc 


cc
c cc c cc c &c c c
& c ccc c c$c c c c c c c c ' &cc
'&c c cc c( c ' &c cc  c cc c c
 c c c 
 c $c 
c  c  c  c  c  c
 c cc cc c c c( c '&c c cc cc c
 c c c c $ c c c c c c c c c cc  c
cc c c c c c c c c c cc c c c 
c
cc c c cc c c cc c c c[c c ) c cc c
c c c c c c c '&c c cc  c c c
 c c c c c c  c  c c  c c c  c c c
 c  c c '&c  c c c  c c c  c 
c 
c
 
c cc c ccc c c c c c

( c c  c c c c c c ' c  c c
& cc c  c c ccc( c &cc cc c ' &cc '
&c cc c  ccc&c c c c. c&cc c c
c c c c cc c c c( c c c c cc c &c
 c  c c c ( c '&c  c c / c c &' c  c
 cc c c c c cc c cc c c c cc
) c&c c cc c c ' c( c c c c
  cccc c c c c c c c  cc c
 cc c cc c ' &cc '&c c cc ccc c
 c( c cc  c& cc cc c c c c c c c

The Statistics

c ã c c 0 
c c c 1c 2 c #c c  c c c c c  c
 )&c cc c  c c c& c c c cc1c2 c c c c c
 c  ccc cc#' c c

c c c c 
c c  c  c c c c c 
c c c c c
1 c c c c c c c )&c c(cc  c c c c c
 ) c c c( c  c c c c c c  c c c c c c c
 c ) c ( c c c c c  c c c c c c c c c c
& &c  c c  c c c c ( c c c  c c &c c c c
1c2 c#c

c 2 c c c  c c 3 c  c c c &c c & c c c
 c  c( c['/(cc4 c cc &ccc ccc c
2 c c c & c c c 
c 3c c ' % c  c c c  c
 c$c  
c cc& c c& cc c c&c c c c&cc&c
 c c c  cc4 cc

c  c cc c c c c( c c  c c 


c c
 c  c c c &cc &c c c c& ccc c3c c  c
  c c c c c &c c

c c c c  


c c c c cc 3 c  
c c cc cc
& c c c c c c c c c&cc c& 
c ' 
c
 cc c cc cc &cc cc  c & c c c