Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A (30 markah) 4.

Pergerakan yang dilakukan oleh


murid di bawah adalah pada Fasa _____
Tandakan jawapan yang betul. dalam acara lompat jauh.

1. Murid perlu ___________ dengan menolak


badan ke atas dan ekstensi tangan
ketika
melepasi palang dalam melakukan
teknik A. layanga.
lompat tinggi gaya Fosburi Flop. B. lonjakan
C. mendarat
D. layangan

5. Apakah yang dilakukan oleh murid di


bawah?

A. lari landas
B. layangan
C. melonjak
D. mendarat

2. Murid perlu menggenggam palang


dengan ___________ ketika melakukan A. Bergayut dan mengayun dengan
kemahiran bergayut songsang. gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman bawah.
C. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman atas.
D. Bergayut dan mengayun selamat.

6. Apakah yang dilakukan oleh murid di


bawah?

A. genggaman atas
B. genggaman bawah
C. genggaman sisi
D. genggaman campur

3. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh


murid di bawah?
A. Hambur tanpa papan anjal
B. Hambur di atas papan anjal
C. Bergayut Songsang
D. Putaran 3600

A. Guling balak
B. Berjalan
C. Skip 7. Nicole Ann David terkenal dalam sukan
D. Lombol kangkang
1
__________.

A. Boling
B. Memanah
C. Skuasy
D. Congkak

8. Apakah yang dilakukan oleh murid di A. Papan anjal


bawah? B. Skital
C. Kon
D. Trampolin

12. Mengapa kita perlu memakai kasut


yang
sesuai semasa berjoging?

A. untuk bergaya.
B. untuk kelihatan cantik.
C. untuk mendapat markah.
D. untuk keselamatan.
A. Bergayut dan mengayun dengan
gengaman campur. 13. Apakah pergerakan yang dilakukan
B. Bergayut dan mengayun dengan Oleh murid di bawah?
genggaman bawah.
C. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman atas.
D. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman kiri.

9. Pemain perlu mengenal pasti _________


yang sesuai sebelum menghantar bola
dalam permainan hantar jaya. A. Guling balak
B. Imbangan atas bangku
A. masa C. Skip
B. ruang D. Lombol kangkang
C. lokasi
D. pengadang 14. Lari beritma melepasi halangan
memerlukan murid _________ pantas
10. Bagi mengelakkan kecederaan semasa dengan kelajuan yang terkawal sambil
mendarat, murid perlu __________. melepasi halangan yang sekata jarak
dan ketinggiannya.
A. mendarat dengan lutut lurus, angkat
tangan lurus ke belakang dan berdiri A. berjalan
bongkok. B. berlari
B. mendarat dengan fleksi lutut, angkat C. merentas
tangan lurus dan berdiri tegak. D. bergerak.
C. mendarat dengan kepala, angkat
tangan lurus dan duduk mencangkung.
D. mendarat dengan punggung, angkat
tangan lurus dan duduk bersila.

11. Apakah nama alatan di bawah?


15. Murid di bawah menghantar bola
menggunakan teknik hantaran
_________.
2
A. hantaran dada
B. hantaran bahu
C. hantaran atas kepala
D. hantaran sisi
A. hantaran lambung
B. hantaran leret
20. Kenyataan di bawah berkaitan dengan
C. hantaran sisi
D. hantaran ke belakang 1. Kasut yang sesuai diguna
dalam
16. Permainan pantas pintas memerlukan setiap aktiviti.
aksi murid ____________ bola dengan 2. Cahaya lampu yang sesuai
pantas dan menghantar kepada rakan untuk
sepasukan.
A. disiplin dalam sukan
B. peraturan yang betul dan selamat.
A. memintas
C. langkah keselamatan semasa
B. menjaring
beraktiviti.
C. menahan
D. arahan untuk setiap guru pendidikan
D. menggelecek
jasmani.
17. Lakuan dalam gambarajah di bawah
21. Nama tarian dalam gambarajah di
menunjukkan
bawah ialah _________.

A. hantaran dada
B. hantaran bahu
C. hantaran belakang
D. hantaran sisi

18. Bermain di padang atau gelanggang


terbuka semasa hujan atau ribut boleh A. Tarian Sewang
mengakibatkan __________. B. Tarian Ngajat
C. Tarian Joget
A. mabuk dan pengsan. D. Tarian Zapin
B. badan tidak berpeluh.
C. cepat merasa letih. 22. Berapa orang kah pelari yang terlibat
D. kecederaan atau kemalangan. dalam acara 4 X 100m?

A. 3
B. 4
C. 5
19. Lakuan dalam gambarajah di bawah D. 6
Menunjukkan 23. Nama permainan dalam gambarajah di
bawah ialah _________.

3
bawah ialah _________.

A. bola tampar A. badminton


B. sepak takraw B. sepak takraw
C. bola sepak C. bola sepak
D. bola jaring D. bola jaring

24. Di antara berikut, yang manakah 27. Aktiviti berikut memerlukan alatan
bukan kecuali _________.
merupakan alatan yang sering
digunakan dalam rangkaian A. lari pecut 100m
pergerakan B. rejam lembing
iaitu _________. C. lontar peluru
D. lompat tinggi
A. reben
B. jaring 28. Untuk menjalankan aktiviti lompat
C. belantan tinggi,
D. gelung rotan alatan ini perlu disediakan.

25. Ismail seorang murid yang selalu A. skital, pita ukur, tong air dan tudung.
bersenam pada waktu petang B. bola, jaring, jam randik dan wisel.
bersama- C. tiang lompat tinggi, tilam dan pita ukur.
sama bapanya. Tetapi dalam ujian lari D. tiang lompat tinggi, tilam dan baldi.
ulang-alik dan lari pecut yang dibuat
oleh guru Pendidikan Jasmani, didapati 29. Nama permainan dalam gambarajah
keputusannya tidak menggalakkan. Ini di
menunjukkan Ismail seorang yang bawah ialah _________.
tidak
__________.

A. kukuh
B. kuat
C. cergas
D. gagah

A. badminton
B. kriket
C. bola sepak
D. hoki

30. Datuk Lee Chong Wei terkenal dalam


sukan __________.

A. bola tampar
B. sepak takraw
C. badminton
D. bola jaring
26. Nama permainan dalam gambarajah di
4
Bahagian B (20 markah)

A. Isi tempat kosong tentang lombol kangkang atas peti lombol di bawah ini.

tangan Lonjak landas fleksi kaki

1. Lari __________.
2. __________ dengan kedua-dua belah kaki dengan tapak __________ di atas peti lombol.
3. Buka __________.
4. Mendarat dengan __________ lutut.

[5 markah]

B. Nyatakan perlakuan yang betul pada gambar di bawah ini.

Lutut diangkat tinggi Condongkan badan ke


hadapan
Berlari di atas bebola kaki
Tegakkan kepala dan
pandang ke hadapan
Tangan diayun pantas
(e)

[5 markah]
C. Lengkapkan kemahiran menghantar dan menerima bola dengan alatan dalam permainan

5
hantar dan menang di bawah ini.

hantaran menggelecek pemenang empat menguis

1. Bahagikan kepada beberapa kumpulan dengan ________ orang sekumpulan A, B, C, dan D.


2. Pemain A menolak bola kepada B. Pemain B menahan dan memukul bola kepada C.
Pemain C menahan dan ________ bola kepada D. Pemain D menahan dan ________ bola ke
posisi pemain.
3. Semua pemain akan bergerak ke posisi seterusnya untuk melakukan semua kemahiran
________.
4. Kumpulan pemain yang terdahulu menghabiskan semua kemahiran hantaran ialah
________.
[5 markah]

D. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang fasa-fasa dalam lompat jauh.

Lonjak badan Berdiri pantas tilam

1. ___________ sedia
2. Buat larian landas : Berlari ___________ untuk mendapatkan momentum sudut lompatan.
3. Buat lonjakan : ___________ dengan menolak badan ke atas dan ekstensi tangan ketika
melepasi palang.
4. Buat layangan : Lentikkan ___________ pada bahagian pinggang dan ekstensi tangan
selari
dengan badan.
5. Buat pendaratan : Ekstensi kaki agar tidak menyentuh palang dan jatuhkan bahagian

6
belakang badan di atas ___________ pendaratan. [5
markah]

Anda mungkin juga menyukai