Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A (30 markah) murid di bawah?

Tandakan jawapan yang betul.

1. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh


murid di bawah?

A. Guling balak
B. Berjalan
C. Skip
D. Lombol kangkang

5. Apakah yang dilakukan oleh murid di


A. Guling balak bawah?
B. Imbangan atas bangku
C. Skip
D. Lombol kangkang

2. Apakah yang dilakukan oleh murid di


bawah?

A. Bergayut dan mengayun dengan


gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman bawah.
C. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman atas.
A. Bergayut dan mengayun dengan D. Bergayut dan mengayun selamat.
gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan 6. Apakah yang dilakukan oleh murid di
genggaman bawah. bawah?
C. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman atas.
D. Bergayut dan mengayun dengan
genggaman kiri.

3. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh


murid di bawah?
A. Memusing
B. Mengguling
C. Melompat
D. Berlari

7. Nicole Ann David terkenal dalam sukan


__________.

A. Guling balak A. Boling


B. Berjalan B. Memanah
C. Skip C. Skuasy
D. Lombol kangkang D. Congkak
8. Apakah yang dilakukan oleh murid di
4. Apakah pergerakan yang dilakukan oleh bawah?

1
A. Papan anjal
B. Skital
C. Kon
A. Bergayut dan mengayun dengan D. Trampolin
gengaman campur.
B. Bergayut dan mengayun dengan 12. Mengapa kita perlu memakai kasut
genggaman bawah. yang
C. Bergayut dan mengayun dengan sesuai semasa berjoging?
genggaman atas.
D. Bergayut dan mengayun dengan A. untuk bergaya.
genggaman kiri. B. untuk kelihatan cantik.
C. untuk mendapat markah.
9. Apakah yang dilakukan oleh murid di D. untuk keselamatan.
bawah?
13. Apakah yang dilakukan oleh murid di
bawah?

A. Merangkak
B. Mengguling
C. Melompat
A. Memusing D. Berlari
B. Melompat
C. Berjalan 14. Sebelum bersenam, kita perlu
D. Berlari __________.
10. Bagi mengelakkan kecederaan semasa A. menyembunyikan masalah kesihatan
mendarat, murid perlu __________. yang dihadapi.
B. menangis kerana sakit perut.
A. mendarat dengan lutut lurus, angkat C. memberitahu guru masalah kesihatan
tangan lurus ke belakang dan berdiri yang dihadapi.
bongkok. D. memberitahu makcik kantin masalah
B. mendarat dengan fleksi lutut, angkat kesihatan yang dihadapi.
tangan lurus dan berdiri tegak.
C. mendarat dengan kepala, angkat 15. Aktiviti berikut memerlukan alatan
tangan lurus dan duduk mencangkung. kecuali _________.
D. mendarat dengan punggung, angkat
tangan lurus dan duduk bersila. A. lari pecut 100m
B. rejam lembing
11. Apakah nama alatan di bawah? C. lontar peluru
D. lompat tinggi

2
16. Murid di bawah menghantar bola 19. Bermain di padang atau gelanggang
menggunakan teknik hantaran terbuka semasa hujan atau ribut boleh
_________. mengakibatkan __________.

A. mabuk dan pengsan.


B. badan tidak berpeluh.
C. cepat merasa letih.
D. kecederaan atau kemalangan.

20. Lakuan dalam gambarajah di bawah


Menunjukkan

A. hantaran lambung
B. hantaran leret
C. hantaran sisi
D. hantaran ke belakang
A. hantaran dada
17. Apakah nama acara sukan di bawah?
B. hantaran bahu
C. hantaran atas kepala
D. hantaran sisi

21. Kenyataan di bawah berkaitan dengan


1. Kasut yang sesuai diguna dalam
setiap aktiviti.
2. Cahaya lampu yang sesuai untuk
melakukan aktiviti.

A. Lompat Tinggi A. disiplin dalam sukan


B. Lompat Jauh B. peraturan yang betul dan selamat.
C. Lempar Cakera C. langkah keselamatan semasa
D. Lontar Peluru beraktiviti.
D. arahan untuk setiap guru pendidikan
18. Lakuan dalam gambarajah di bawah jasmani.
menunjukkan
22. Nama tarian dalam gambarajah di
bawah ialah _________.

A. hantaran dada
B. hantaran bahu
C. hantaran belakang
D. hantaran sisi

A. Tarian Sewang
B. Tarian Ngajat
C. Tarian Joget
D. Tarian Zapin
23. Berapa orang kah pelari yang terlibat
3
dalam acara 4 X 100m? 27. Nama permainan dalam gambarajah di
bawah ialah _________.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

24. Nama permainan dalam gambarajah di


bawah ialah _________.
A. badminton
B. sepak takraw
C. bola sepak
D. bola jaring

28. Apakah nama pergerakan di bawah?

A. bola tampar
B. sepak takraw
C. bola sepak
D. bola jaring

25. Apakah nama pergerakan di bawah? A. Guling Balak


B. Lombol Kangkang
C. Hambur Arab
D. Imbangan Atas Bangku

29. Nama permainan dalam gambarajah


di
bawah ialah _________.
A. Guling Balak
B. Lombol Kangkang
C. Hambur Arab
D. Imbangan Atas Bangku

26. Ismail seorang murid yang selalu


bersenam pada waktu petang
bersama-
sama bapanya. Tetapi dalam ujian lari
ulang-alik dan lari pecut yang dibuat A. badminton
oleh guru Pendidikan Jasmani, didapati B. kriket
keputusannya tidak menggalakkan. Ini C. bola sepak
menunjukkan Ismail seorang yang D. hoki
tidak
__________. 30. Datuk Lee Chong Wei terkenal dalam
sukan __________.
A. kukuh
B. kuat A. bola tampar
C. cergas B. sepak takraw
D. gagah C. badminton
D. bola jaring
Bahagian B (20 markah)
4
A. Isi tempat kosong tentang kemahiran putaran di bawah ini.

mengayun campuran Bergayut bawah atas

[5 markah]

B. Isi tempat kosong dengan namakan pergerakan yang betul.

berlari mengilas mengguling memusing merangkak

[5 markah]
C. Nyatakan perlakuan yang betul pada gambar di bawah ini.

Lutut diangkat tinggi Condongkan badan ke


hadapan 5
Tegakkan kepala dan
Berlari di
Tangan atas bebola
diayun pantaskaki pandang ke hadapan
(e)

[5 markah]

D. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

aras kepala aras dada leret lambung sisi

6
[5 markah]

Anda mungkin juga menyukai