Anda di halaman 1dari 2

SMK TAMAN SETIAWANGSA,

JALAN BUKIT SETIAWANGSA ,


KUALA LUMPUR

MINIT CURAI : KURSUS LCML IAB SIRI 2

A. BUTIRAN

Taklimat / Bengkel / Kursus Kepimpinan Pemimpin Pertengahan (LCML)


1
Kursus/ Mesyuarat (Leadership Course For Middle Leaders)

2 Tarikh 16 April 2017 hingga 21 April 2017

3 Masa 8.00 am 4.30 pm

4 Tempat Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands

5 Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia


En Muktar bin Yusoff
6 Pengerusi
Pensyarah IABGH

B. AGENDA/ PERKARA YANG DIBINCANGKAN

BIL PERKARA
1. Objektif Kursus

Mengenal pasti potensi diri sebagai Pemimpin Pertengahan


Menterjemah peranan Pemimpin Pertengahan dalam melaksanakan tugas utama
di sekolah
Membina dan mengurus pasukan dengan berkesan
Menyediakan pelan pembangunan kendiri

2. Latarbelakang

LCML ialah kursus rintis SM bagi menyediakan pemimpin pertengahan


berprestasi tinggi di sekolah.
Kursus rintis ini melibatkan 30 orang Ketua Bidang dari negeri-negeri
Trengganu, Pahang, Perak dan Kuala Lumpur.
Ketua Bidang didedahkan dengan aspek kepimpinan dari segi mengurus pasukan
dengan berpandukan Kanvas Strategi Analisis Data, Razak & Nor 2015.
Penekanan kepada analisa data melalui SKPMg2 dilakukan bagi memastikan
keperluan latihan profesionalisme ahli pasukan dibuat dengan berkesan.
Alat-alat yang digunakan dalam analisa data seperti sPeCt, OPPM, model
ARRAS dan DEFFRAAC telah juga digunapakai .
Aktiviti perbengkelan telah dijalankan di mana setiap KB perlu dapat:
- mengalisis data
- mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
- memberi cadangan penambahbaikan
Minit Curai SMKTSW, KL
C. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL

Semua peserta yang terlibat dikehendaki melengkapkan tugasan individu dalam


masa 2 bulan selepas tarikh kursus.
Tugasan individu ini akan dipantau oleh seorang pensyarah IAB.
Tugasan ini melibatkan:
o Merancang pelan penambahbaikan sekolah berasaskan Kanvas Strategi
Analisis Data Razak & Nor 2015
- bukti/eviden
- berupaya menjelaskan kanvas strategi analisis data berdasarkan
kerja buat KB
o Perkongsian Profesional PGB/ GPK/ ahli panitia/ sekolah
o Profil Diri

Tanda tangan Pegawai Pelapor :


Nama Pegawai Pelapor : NORMAH BT MISPAR
Tarikh Laporan dibuat : 24 April 2017

Tanda tangan Pengetua :


Tarikh :

Minit Curai SMKTSW, KL