Anda di halaman 1dari 12

bagi kaunseling secara kelompok

Disediakan oleh: Nurul Nazihah bt. Jamilkhair


seperti umur, jantina,
personaliti & masalah
(Sciarra, 2004)
Jenis kelompok &
umur ahli menentukan

Menurut Myrick (2004),


sebaik-baiknya antara
Seminggu sekali, mengikut
jadual & persetujuan bersama (Amaluddin, 2008)
Pastikan

tidak terlalu singkat /panjang


& berikan perhatian
serius terhadap

(Choong Lean Keow, 2010)


Penting untuk menetapkan

supaya klien dapat bersedia dari segi

(Choong Lean Keow, 2010)


Bilangan ahli terhad & mempunyai
prosedur keluar masuk yang ketat

Keahlian tidak ditetapkan,ahli


boleh keluar masuk mengikut
kesediaan masing-masing
(Ida Hartina, 2006)
JENIS-JENIS
3 Kategori Umum

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK


BERPUSATKAN BERPUSATKAN BERPUSATKAN
KRISIS MASALAH PERTUMBUHAN

Respons terhadap Masalah yang timbul Mengurus keperluan


masalah yang tidak memerlukan perkembangan klien
perlu diselesaikan tindakan segera
segera
KELOMPOK BIMBINGAN KELOMPOK KAUNSELING KELOMPOK TERAPI

Pemberian maklumat Memperbaiki tingkahlaku, Mengatasi masalah


& penerangan membuat keputusan dsb psikologi atau peribadi

Tujuan : Tujuan : Tujuan :


Meningkatkan pertumbuhan, Meningkatkan pertumbuhan, Pemulihan melalui
perkembangan & perkembangan & pembasmian masalah
mencegah masalah mencegah masalah psikologikal
KELOMPOK saling berkongsi KELOMPOK perbincangan KELOMPOK kaunseling on9

Perkongsian pengalaman Membincangkan 1 tajuk Perkongsian maklumat


memberi dorongan & sokongan yang diminati melalui internet

Tujuan : Tujuan : Tujuan :


Memberi sokongan moral Berkongsi idea & pengetahuan Berbincang secara on9
kepada ahli-ahli mengenai tajuk kerana jarak, lokasi geografi