Anda di halaman 1dari 2

PANITIA BAHASA MELAYU 2017

VISI KE ARAH KEGEMILANGAN BAHASA MELAYU

Memperkasa bahasa ibunda dalam kalangan pelajar


Mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
dalam kalangan guru
MISI Memastikan pelaksanaan pentaksiran yang objektif, telus
dan berkesan
Memastikan prestasi pencapaian Bahasa Melayu sentiasa
meningkat

Mempertingkatkan kualiti pencapaian Bahasa Melayu


dalam semua peringkat ujian
Mendidik murid agar lebih berdisiplin dan
bertanggungjawab
Memastikan murid dapat menguasai dengan baik item-
item dalam sistem bahasa
Menyediakan murid-murid dengan kemahiran menjawab
MATLAMAT semua bentuk soalan yang dikemukakan terutamanya
soalan KBAT
Melahirkan minat murid untuk mempelajari mata
pelajaran ini dengan lebih mendalam
Menyediakan murid dengan kemahiran asas sistem
bahasa agar dapat diaplikasikan pada masa akan datang
Memberi murid keyakinan dan kepercayaan kepada diri
sendiri
Menanamkan minat membaca
Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar
Meningkatkan jumlah A dalam mata pelajaran Bahasa
OBJEKTIF Melayu PT3
Meningkatkan jumlah A dalam SPM dan mengurangkan
peratus murid gagal