Anda di halaman 1dari 4

KATA KUNCI DASAR

Mengambilalih syarikat yang ada masalah kewangan DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN


Melahirkan pemimpin yang matang, DASAR BELIA NEGARA
Melahirkan pemimpin yang mempunyai ilmu yang luas,
Melahirkan masyarakat yang ada semangat sukarelawan,
Melahirkan masyarakat yang suka kerja amal,
Melahirkan masyarakat yang suka kerja kebajikan,
Melahirkan masyarkat yang suka kerja kemasyarakatan
Kebun kecil diurus seperti ladang, DASAR DUA HALA CARA BARU DALAM
Dapat meningkatkan hasil, PEMBANGUNAN KAMPUNG
Dapat meningkatkan mutu,
Dapat meningkatkan hasil untuk dieksport,
Dapat wujudkan industri di kampong,
Dapat wujudkan PKS,
Dapat meningkatkan taraf hidup petani,
Dapat Meningkatkan pendapatan petani
iaitu RMK 2,RMK 3,RMK 4, DASAR EKONOMI BARU
Untuk susun semula masyarakat,
Untuk membasmi kemiskinan,
Untuk memupuk perpaduan negara,
contohnya UDA,MARA DASAR EKONOMI LAMA
Untuk meningkatan kemakmuran, DASAR HARTA INTELEK
Untuk meningkatkan ekonomi,
Untuk meningkatkan kemakmuran sosial,
Untuk memenuhi keperluan sosial, DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Untuk memenuhi keperluan budaya,
Untuk melahirkan komunikasi yang berkesan,
Dengan cara meningkatkan kadar kesuburan, DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA
Dengan cara meningkatkan kadar kelahiran,
Memberi insentif cuti bersalin selama 2 bulan,
Menyediakan dasar cukai dan faedah,
Untuk menyediakan permintaan untuk keluaran industri
tempatan,
Untuk menyediakan pasaran bagi keluaran industri
tempatan,
Untuk menyediakan sumber tenaga untuk bangunkan
negara,
Untuk meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam, DASAR PANDANG KE TIMUR
Utk meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam,
Latihan industri dan teknikal, DASAR PANDANG KE TIMUR
Penghantaran pelajar ke Jepun,Korea,
Wujudkan KMK (kumpulan kawalan mutu kerja)
Wujudkan skim perkhidmatan cemerlang,
Swasta digalakkan capai objektif sosioekonomi negara, DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
Sektor awam sedia infrastruktur yang cukup,
Perkhidmatan awam ditingkatkan,
Pelbagaikan kegiatan ekonomi,
Menyediakan sumber tenaga manusia yang terlatih, DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Mengembangkan sosio,budaya dan politik negara,
Melahirkan masyarakat yang bersatu padu,berdisiplin
Melaksanakan Pejabat Terbuka, DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
Menggunakan kad perakam waktu
Dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam, DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM
Dapat meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan
awam
Untuk kurangkan hutang kerajaan, DASAR PENGURANGAN
Untuk mengatasi defisit dalam belanjawan negara, PERBELANJAAN AWAM
Untuk stabilkan kewangan negara,
Dapat kawal pertambahan hutang awam/kerajaan,
Tidak membazir, DASAR PENINGKATAN DAYA
Guna sumber sepenuhnya /secara optimum, PENGELUARAN
Tingkatkan pengeluaran,
Industri Malaysia dapat bersaing di peringkat
antarabangsa,
Tingkatkan pertumbuhan ekonomi,
Tingkatkan kecekapan perniagaan,
Teknologi diterapkan,
Lahirkan sumber manusia yang cekap,
Meningkatkan kecekapan, DASAR PENSWASTAAN
Meningkatkan pengeluaran,
Mencepatkan pertumbuhan ekonomi,
Mengurangkan beban perbelanjaan awam(kerajaan),
Meningkatkan bilangan bumiputera dalam perdagangan
Galakkan kemasukan buruh China, DASAR PENTADBIRAN BITISH
Galakkan kemasukan buruh India,
Buka ladang getah,
Eksploit galian dan bahan mentah
Memajukan industri, DASAR PERINDUSTRIAN BERAT
Mengembangkan industri hiliran,
Berkongsi teknologi dengan negara luar,
Mengimport tekonologi luar,
Meminjam pakar-pakar dari luar negara,
Memberi kemudahan kredit(pinjaman) dan subsidi untuk
projek,
Wujudkan industri IKS
contohnya :KEDAH CEMENT
contohnya:PETRO PIPE INDUSTRIES
Mengurangkan masalah karenah birokrasi DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
Membantu sektor swasta
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara
Pupuk persefahaman swasta dan awam
Etika kerja pekerja yang positif
Meningkatkan pendapatan petani, DASAR PERTANIAN NEGARA
Meningkatkan eksport komoditi pertanian,
Meningkatkan mutu komoditi pertanian,
Membangunkan kampong tradisional,
Melibatkan swasta dalam pertanian,
Swastakan projek pertanian,
Tubuh koperasi peladang,
Urus pertanian secara professional
Pertalian yang erat antara sektor pertanian,perindustrian DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA
dan perkhidmatan ,
Meningkatkan sekuriti MAKANAN,
Dalam pertanian guna BIOTEKNOLOGI
Melahirkan masyarakat yang boleh merekacipta, DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI
Melahirkan masyarakat yang menggunakan sains untuk NEGARA
membangunkan negara,
Melahirkan masyarakat yang menggunakan teknologi
untuk membangunkan negara
Syarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara, DASAR SOGOSOSHA
Buka rangkaian perniagaan antarabangsa,
Memajukan syarikat besar,
Meningkatkan eksport,
Memajukan produk eksport,
Meningkatkan hasil eksport,
Kembangkan perniagaan berskala besar,
Syarikat milik rakyat tempatan,
Bukan usahasama dengan pelabur luar,.
Lahirkan masyarakat yang sihat DASAR SUKAN NEGARA
Lahirkan masyarakat yang berdisiplin
Lahirkan masyarakat yang bersatu padu
Menyediakan peluang untuk keperluan psikologi
Menyediakan peluang untuk fisiologi
Sediakan kemudahan fisiologi dan psikologi,
Melahirkan masyarakat yang sihat, DASAR SUKAN NEGARA
Melahirkan masyarakat yang berdisiplin,
Melahirkan masyarakat yang bersatu padu,
Menyediakan kemudahan fisiologi
Meningkatkan kualiti hidup, DASAR TEKNOLOGI HIJAU
Mencari pengganti sumber tenaga,
Melahirkan tenaga yang mesra alam,
Bentuk pola penduduk yang sistematik, DASAR URBANISASI/PERBANDARAN
Bentuk pola penduduk yang terancang,
Seimbangkan ekonomi Bandar dan luar Bandar,
Memajukan potensi diri, DASAR WARGA TUA
Melahirkan warga yang aktif,
Melahirkan warga yang produktif,
Meningkatkan martabat diri,
Meningkatkan kehormatan diri,
Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, DASAR WAWASAN NEGARA
Membangunkan sumber manusia,
Tingkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial,
Meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam, KEPIMPINAN MELALUI TELADAN
Meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam,
Melahirkan masyarakat yang berilmu, MISI NASIONAL/RMK 9
Melahirkan masyarakat yang kreatif,
Melahirkan masyarakat yang berinovasi(merekacipta),
Melahirkan masyarakat yang ada minda kelas pertama,
Mengseimbangkan sosio-ekonomi rakyat
Kukuhkan nilai matawang MTEN
Untuk melahirkan perusahaan kecil, PELAN INDUK PERINDUSTRIAN
Dengan cara mempelbagaikan eksport,
Untuk menggantikan import,
Pengguna tempatan beli barangan buatan Malaysia,
Untuk mengurangkan pelabur asing,
Dengan cara seimbangkan perkembangan industri,
Dengan cara memajukan industri barangan getah,
Dengan cara memajukan industri barangan kelapa sawit
Bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu, PENYATA RAZAK
Kurikulum yang sama,
Peperiksaan yang sama
KEJORA(Kemajuan Johor Tenggara) RMK 3
KESEDAR(Kemajuan Kelantan Selatan)
Dasar Beli Barangan Buatan Malaysia, RMK4
Dasar Pertanian Negara,
Dasar Persyarikatan Malaysia,
Dasar Produktiviti
Untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan, RRJP2/DASAR PEMBANGUNAN
Untuk melahirkan tenaga kerja yang terlatih, NASIONAL
Untuk melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan,
Untuk menerapkan nilai murni untuk perpaduan,
Untuk meningkatkan bilangan profesional Bumiputera,
Untuk meningkatkan mutu profesional Bumiputera,
Untuk membangunkan tanah,
Untuk meningkatkan bilangan bumiputera yang SKIM AMANAH BUMIPUTERA (ASB)
mempunyai saham dalam sektor perdagangan dan SKIM AMANAH NASIONAL(ASN)
perindustrian PERMODALAN NASIONAL BERHAD
(PNB)
Untuk menjadi kan Malaysia sebuah negara maju, WAWASAN 2020
Untuk menghapuskan kemiskinan semua kaum,
Untuk seimbangkan pendapatan semua kaum