Anda di halaman 1dari 11

(60 markah )

Jawab semua
soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

981 362
Rajah 1

(i) Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris. [1


markah]

(ii) Bundarkan nombor tersebut kepada ribu yang terdekat ?


[1 markah]

2. Rajah 2 menunjukkan petak-petak segiempat sama yang


sama besar.

Rajah 2

(i) Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada


seluruh rajah
(1
markah)

1
(ii) Berdasarkan jawapan (i) tuliskan pecahan tersebut dalam
bentuk termudah.
(1
markah)

2
3. . Rajah 3 menunjukkan 225 169 biji guli dimasukkan ke dalam 7
buah kotak.

225 169

i) Kira berapa biji gulikah dalam setiap


kotak? (2 markah)

ii) Tuliskan jawapan di atas dalam


perkataan. (1 markah)

6
4. Amirul membelikan kg daging untuk ibunya membuat
7

1
rendang. Ibunya telah menggunakan kg daripada daging yang
2

3
dibeli oleh Amirul manakala ayahnya pula membeli kg daging
4
lagi.
i) Hitung beza antara jisim daging yang Amirul beli dengan
yang ayahnya beli.
(2 markah)

ii) Berapakah baki daging yang tinggal? (2


markah)

3
5. Rajah 4 menunjukkan sekeping kad nombor.

3
4 1000

Rajah 4

i) Tukarkan kepada nombor perpuluhan.

(1 markah)

ii) Tambahkan nombor pada kad itu dengan 2.852. Beri jawapan
dalam perpuluhan.

(2 markah)

6. Rajah 5 menunjukkan dua keping kad nombor.

4 575 28
Rajah
5

i) Hitung hasil darab kedua-dua nombor pada kad itu.

(2 markah)

ii) Bundarkan jawapan (i) kepada puluh ribu yang terdekat.

(1 markah)
4
7. Jadual 1 di bawah menunjukkan jumlah pelawat yang datang
ke sebuah konsert. Jumlah pelawat tersebut tidak lengkap.

Jumaat Sabt Aha Jumlah


96 u
85 d 2 241
4 Jadual
8 1
i) Cari berapakah jumlah pelawat pada hari Ahad?

(3 markah )

ii) Apakah beza jumlah pelawat pada hari Jumaat (2


dan Sabtu. markah)

8. Yuna membuat 35 patung tanah liat. Bilangan patung tanah


liat yang dibuat oleh Laila adalah 6 kali bilangan patung tanah liat
yang dibuat oleh Yuna.
i) Hitung bilangan patung tanah liat yang dibuat oleh Laila.
(2
markah)

ii) Laila dapat membuat 5 patung tanah liat dalam sehari.


Berapakah harikah
yang digunakan oleh Laila untuk membuat semua patung
tanah liatnya?
(2
markah)

5
9. Rajah 6 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid.

Rajah 6

i) Hitung isipadu kek itu.

(2 markah)

ii) Amir memotong kek itu kepada lima bahagian sama besar.
Berapakah isipadu setiap bahagian kek itu?
(2 markah)

10. Jadual 2 menunjukkan bilangan penduduk di empat buah


Bandar. Bilangan penduduk di bandar D tidak ditunjukkan.
Bandar A B C D
Bilangan 23 890 4 kali 6 kali ganda
penduduk bilangan A daripada B
Jadual 2

i) Hitung bilangan penduduk di Bandar B. (1


markah)

6
ii) Berapakah bilangan penduduk di Bandar C?
(2 markah)

iii) Bilangan penduduk di Bandar C adalah 5 kali bilangan


penduduk di Bandar D.

Hitung bilangan penduduk di Bandar D. (2


markah)

7
11) Rajah 7 menunjukkan 3 buah lori yang mengangkut buah limau.

Rajah
5

i) Jika sebuah lori mengangkut 150 buah kotak buah limau


yang mengandungi 25 biji limau sekotak, berapakah jumlah
buah limau yang dibawa oleh semua lori?

(3 markah)

ii) Lukis jarum jam dan jarum minit untuk menunjukkan(2 markah
pukul 3 : 40 )

12) Rajah 6 menunjukkan sebuah segi empat tepat P dan


sebuah segiempat Q.

4 cm P Q

6 cm
Rajah 6
i) Cari perimeter, dalam cm, segiempat tepat P. (1
markah)

ii) Cari panjang dalam cm setiap sisi segiempat sama


Q.
(1
markah)

iii) Hitung luas dalam cm 2 segiempat sama Q.


(2 markah)
13. 12 jam diperlukan oleh Zahrah untuk menyiapkan 3 pasang baju kurung.

i) Hitung masa yang diambil untuk menyiapkan sepasang baju. (2 ma

ii) Ada 7 pasang baju kurung yang perlu Zahrah siapkan lagi. Berapakah masa

yang diperlukan untuk menyiapkannya? (3 markah)

14) i) En Sulaiman membeli sebuah penghawa dingin , sebuah


televisyen dan sebuah peti sejuk dengan RM 271, RM 6315 dan
RM 1895 masing masing.

Berapakah jumlah harga yang perlu dia bayar ?

(3 markah )

ii) Kirakan beza harga televisyen dengan peti (2


sejuk. markah)
15) i) Berat sebotol air ialah 480g. Berapakah jumlah berat bagi 7
botol air yang sama?
Beri jawapan dalam kg dan g.

(3 markah)

ii) 23 km 770 m 4 km 650 m


Selesaikan : (2
markah)

Disediakan oleh,

(NORALIZA BT HASHIM
Ketua Panitia
Matematik,
SKST JB.