Anda di halaman 1dari 11

Modul LINUS

1. Bulatkan angka yang sama.

SET 2 Page 1
Modul LINUS

2. Bulatkan semua angka tiga.

3. Lengkapkan kedudukan pelari.

SET 2 Page 2
Modul LINUS

4. Bilang dan bulatkan jawapan yang betul.

30 36

5. Tandakan ( / ) pada susunan angka yang betul.

SET 2 Page 3
Modul LINUS

6. Bilang dan tanda ( / ) jawapan yang betul.

7. Tandakan ( / ) jawapan yang betul.


SET 2 Page 4
Modul LINUS

Hari ini hari Selasa.


Esok ialah hari __________

Jumaat

Rabu

8. Lukis jarum jam dengan betul.

2 : 00

9. Tambah.

SET 2 Page 5
Modul LINUS

dan

24
+15

10. Tulis jawapan yang betul.

23 - 12 =
11. Bulatkan pada jawapan yang betul.

SET 2 Page 6
Modul LINUS

12. Tulis jawapan dalam petak.

dan

RM10 + RM =
RM16
13. Tandakan ( / ) pada objek yang lebih berat.

SET 2 Page 7
Modul LINUS

14. Tandakan ( / ) pada bekas yang berisi separuh penuh.

15. Tulis simbol (+) atau () di dalam petak.

SET 2 Page 8
Modul LINUS

8 7 15
16. Padankan gambar dengan ayat matematik yang betul.

39 15 = 39 + 15 =
17.
24 54
Terdapat 18 biji telur di dalam sebuah bakul.

SET 2 Page 9
Modul LINUS

9 biji telur telah pecah.


Berapa telur yang masih elok?

18. Rabbani ada 16 biji guli berwarna merah.


Rabiatul ada 22 biji guli berwarna biru.
Berapakah jumlah guli yang ada semuanya.

16
+22

19. Suzy ada RM15. Dia membeli sebuah buku berharga RM12.
Berapa baki wang?
SET 2 Page 10
Modul LINUS

RM15
- RM12

20. Rani pulang ke kampung pada pukul 8 pagi.


Perjalanan mengambil masa 3 jam.
Pada pukul berapa Rani tiba?

pukul

SET 2 Page 11