Anda di halaman 1dari 3

Kata sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk

frasa dalam bahasa Melayu.


Kata tugas lain tidak membentuk frasa
Kata tugas digunaan sebelum kata nama dna frasa nama.
Kata sendi nama pula mempunyai pelbagai tugas.
Lihat contoh-contoh di bawah

Sendi Nama Tugas/contoh


Menunjukkan tempat (di
pejabat)
Di
Menunjukan perbuatan
(dipukul, dicuci)
Menunjukkan tempat atau
arah tujuan (ke Indonesia)
Ke
Menunjukkan waktu (dari
petang hingga ke malam)
Menunjukkan tempat atu
arah datang
Dari
Menunjukkan waktu atau
masa
Menunjukkan
sasaran/ditujukan

Menunjukkan bahagian
Kepada
sesuatu

Menunjukkan perubahan
keadaan
Daripada Menunjukkan punca
(cadangan daripada
Perdana Menteri)
Menunjukkan sumber atau
asal sesuatu (dibuat
daripada bunga)

Menunjukkan perbandingan
(lebih banyak daripada)
Menunjukkan tempat
sesuatu perbuatan
(Layang-layang tersangut
pada arial televisyen)

Menunjukkan tempat
Pada tempat terdapatnya
sesuatu (barang itu ada
pada saya)

Menunjukkan keterangan
waktu ((bermula pada
tengah malam)
Menunjukkan kegunaan
sesuatu (alat untuk
membuka pintu)
untuk
Menunjukkan sesuatu telah
dikhaskan (pelamin itu
untuk mempelai sahaja)
Bagi Menunjukkan kegunaan
sesuatu (kegunaan tuas
bagi mengangkat kubah
masjid)

Derma bagi pelarian


Afghanisatn itu dilarikan
orang.
menunjukkan tujuan

Demi menunjukkan urutan

Untuk menegaskan sesuatu


Tentang Menunjukkan rujukan
Menunjukkan turut serta

Menunjukkan cara sesuatu


perbuatan dilakaukan
Dengan
Menunjukkan benda yang
digunakan

Menunjukkan persamaan
Menjadi penanda waktu
sejak, semenjak
atau masa
Menunjukkan rujukan yang
Terhadap
tentu
Menunjukkan pembuat
Oleh dalam ayat pasif

Menunjukkan sebab
Menunjukkan rujukan
Akan selepas kata atau frasa
adjektif
Menunjukkan had masa
hingga, sampai
atau peringkat
seperti, bagai, umpama,
Menunjukkan perbandingan
laksana, bak