Anda di halaman 1dari 9

[20 markah]

Bulatkan jawapan yang betul.

1 Rajah menunjukkan empat kad nombor yang disusun


dalam
urutan menaik.

42 46 M 54

Nombor yang manakah diwakili oleh M?


A 47
B 50
C 53

2 Rajah menunjukkan suatu garis nombor.

19 18 Y 12

Apakah nilai Y?
A 17
B 16
C 14

3 Manakah antara hasil tambah berikut yang betul?


A 5 + 6 = 14
B 8 + 6 = 14
C 9 + 6 = 14

2
4 Rajah menunjukkan masa pada suatu petang.

Apakah aktiviti yang sesuai dijalankan pada waktu


tersebut?
A Main layang-layang
B Membaca buku
C Tidur

5 24 + = 80
A 36
B 46
C 56

Ayat matematik manakah yang betul?


A 7 + 8 = 15
B 87=1
C 15 8 = 7

3
7 Jadual menunjukkan markah tiga orang murid dalam suatu
ujian.

Murid Markah
Rina 80
David 54
Jefri
Aman 90

Markah Jefri adalah lebih tinggi daripada David tetapi


kurang daripada markah Rina.
Berapakah markah Jefri?
A 50
B 76
C 85

8 Antara berikut, objek manakah yang paling berat?


A Bola tenis
B Belon
C Guli

4
9 Rajah menunjukkan sebakul buah epal.

40 biji buah
epal

Berapakah anggaran bilangan epal untuk setengah bakul?


A 13 biji
B 20 biji
C 30 biji

10 2 5
+ 6
7 1
Apakah nombor yang sepatutnya di dalam ?
A 4
B 6
C 8

[30 markah]

5
Jawab semua soalan.

1.

(i) Kira dan tulis bilangan bola di atas. (1


markah)

______________________________________________________

(ii)Sekiranya 3 biji bola tersebut telah hilang, berapakah


bola yang tinggal? (1
markah)

______________________________________________________

2. Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

74
(i) Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh.
(1 markah)

___________________________________________________
(ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 4.
(1 markah)

______________________________________________________
(iii) Tuiskan nombor di atas dalam perkataan.
(1 markah)

______________________________________________________

3. (i) Nyatakan nombor sebelum dan selepas bagi 32.


(2 markah)

_________, 32 , _________

6
(ii) Bundarkan 32 kepada puluh yang terdekat.
(1 markah)

___________________________________________________

4. Setiap bentuk di bawah mewakili satu nombor.

18 54
6
(i) Namakan bentuk yang mempunyai nombor yang
terbesar. (1 markah)

______________________________________________________

(ii) Tambahkan nombor yang terbesar dengan nombor


yang terkecil. (2 markah)

______________________________________________________

5. Tuliskan ayat matematik. (4


markah)

(i)
dan

_____________________________________________________

7
(ii)

______________________________________________________

6. Humaira mempunyai 7 guli. Amni ada 5 guli lebih daripada


Humaira. Hana pula ada 9 guli.

(i) Hitung bilangan guli Amni. (2


markah)

_______________________________________________________

(ii) Berapakah jumlah guli Humaira dan Hana? (2


markah)

_______________________________________________________

7.
90
(i) Tuliskan nombor di atas dalam perkataan. (1
markah)

______________________________________________________

(ii) Berikan 2 nombor yang apabila dibundarkan


kepada

8
puluh yang terdekat menjadi 90. (2
markah)

Nama murid Bilangan buku


Bahar 56
Aiman 34
Suri 70
Nora 48
15 25 35 x
_____________ dan ____________

8. Berikut adalah satu pola nombor dalam bilangan sepuluh-


sepuluh.

(i) Dua nombor yang tiada dalam petak di atas ialah


(2 markah)

____________ dan ___________

(ii) Cerakinkan nombor x. (1


markah)

______________________________________________________

9. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku cerita yang


dibaca oleh beberapa orang murid.

9
(i) Tuliskan nama murid yang membaca lebih
daripada 50 buah buku. (2
markah)

______________________________________________________

(ii) Beza bilangan buku yang dibaca paling banyak


dengan yang paling sedikit. (3
markah)

______________________________________________________

------------------------------ KERTAS SOALAN


TAMAT----------------------------

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh:

______________________ ______________________
(BADRIATUN NAQIYAH MASDUKI) (MOHD FAHMI BIN YUSOF)
Guru Matematik Ketua Panitia Matematik

10