Anda di halaman 1dari 17

Nota : Harga Yang Disebut Boleh Berubah Dari

Masa Tanpa Notis Pemberitahuna. Kemaskini


Terakhir pada 20/10/10

No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga


11M - Meraih 9M, Melepasi 2M - Langkah Pasti Menuju Labib Mz Bintang Usaha Jaya RM 13.80
1 Ma'rifatullah
2 24 Jam Bersama Allah HM Taufik Djafri Padma Press RM 35.50
24 Jam Bersama Rasulullah - Bimbingan Praktis Adab Islam TIM Daar Al-Wathan Bina Insani Press RM 14.80
3
3T-Tobat, Tasbih & Tahajjud - Jalan Tercepat Menuju Kedekatan Zaini Ali Akbar Pena Pundi Aksara RM 46.50
4 Dengan Allah
5 40 Hari Bersama Allah Taufik Jafri Padma Press RM 36.50
6 40 Prinsip Dasar Agama Al-Ghazali Pustaka Amani RM 25.80
7 4M (Ma'rifat - Musyahadah - Mukasyafah - Mahabbah) Haderanie HN. Nur Ilmu RM 15.80
8 Ada Apa Dengan Sufi Martin Lings Pustaka Sufi RM 19.80
Ada Nabi Dalam Diri - Melesatkan Kecerdasan Batin Lewat Zikir & Soraya Susan Behbehani Serambi RM 39.80
9 Meditasi
Ada Tuhan Di Balik Jiwa Yang Tenang - Membangun Kematangan Zainul Muttaqin Yusufi Fima Rodheta RM 27.80
10 Hidup Dengan Ketenangan Jiwa
11 Adab & Akhlak Penuntut Ilmu Yazid bin Abdul Qadir Jawas Pustaka At-Taqwa RM 17.50
Adab & Keutamaan Menuju Masjid & Di Masjid Dr. Said bin Ali Wahf Al- Irsyad Baitus Salam RM 9.80
12 Qahthani
13 Adab & Ziarah Madinah & Wirid Harian Muhammad Taufiq Ali Yahya Yayasan Zainabiyah RM 75.80
Adab As-Suluk Wa At-Tawassul Ila Manazil Al-Muluk - Pedoman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 49.50
14 Suluk & Tawasul Menggapai Wajah Ilahi
15 Adab Berpakaian Pemuda Islam Ahmad Hasan Karzun Darul Falah RM 9.80
Adab Buang Air & Mandi Dr. Said bin Ali Wahf Al- Irsyad Baitus Salam RM 4.80
16 Qahthani
17 Adab Islam Dalam Kehidupan Sehari-hari Mahdy Saeed Reziq Krezem Media Da'wah RM 13.80
Adab Masuk Masjid Abdullah bin Shalih Al-Fauzan Pustaka Azzam RM 21.80
18
19 Adab Mencari Nafkah Al-Ghazali Karisma RM 9.90
Adab Menguap & Bersin Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Pustaka Imam Asy-Syafi'i RM 5.80
20 Ar-Rumaih
21 Adabun Nabi - Meneladani Akhlak Rasullah Abdul Qadir Ahmad Atha Pustaka Azzam RM 33.50
22 Adam Tak Diusir Dari Surga Agus Mustofa Padma Press RM 39.80
23 Agar Hati Selembut Salju - Kitab Ar-Riqqah Ibnu Qudamah Indiva RM 37.50
Agar Kita Tidak Sesat - Prinsip-prinsip Akidah, Wahyu & Penutup Al-Ghazali & Murtadha Pustaka Hidayah RM 32.50
Kenabian : Menyikapi Maraknya Aliran Sesat Di Indonesia Muthahhari
24
25 Agar Tak Melampaui Batas Al-Ghazali Nafas RM 26.50
26 Ajaran & Jalan Kematian Syekh Siti Jenar Dr. Abdul Munir Mulkhan Kreasi Wacana RM 35.50
27 Ajaran & Pemikiran Syaikh Siti Jenar H. Ahmad Zacky Syafa Galaxy RM 6.80
28 Ajaran Makrifat Sykeh Siti Jenar Abu Fajar Al-Qalami Pustaka Media RM 11.80
Ajaran Manunggaling Kawula-Gusti (Belajar Makrifat Dari Syekh Sri Muryanto Kreasi Wacana RM 22.50
29 Siti Jenar, Al-Hallaj & Jalalluddin Rumi
Ajaran Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani - Petunjuk Jalan Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 27.80
30 Menuju Ma'rifatullah
Ajaran Tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani - Petunjuk Jalan Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 27.80
31 Menuju Ma'rifatullah
32 Ajaran Tashawuf & Thoriqat - Kehidupan Para Sufi Labib Mz Bintang Usaha Jaya RM 8.80
33 Ajaran-ajaran Akhlak Al-Ghazali Al-Ikhlas RM 5.00
Ajaran-ajaran Kegaiban - 80 Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 22.80
34
Ajaran-ajaran Kegaiban - 80 Wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 22.80
35
36 Ajaran-ajaran Sufi Abu Bakar M. Kalabadzi Pustaka RM 16.50
Akar Tasawuf Di Indonesia - Antara Tasawuf Sunni & Tasawuf Dr. Alwi Shihab IIMAN RM 34.50
37 Falsafi
38 Akhlak Mulia Dr. Ali Abdul Halim Mahmud Gema Insani Press RM 35.50
39 Akhlak Mulia Bagi Para Pemimpin Dra. Zulmaizarna Pustaka Al-Fikris RM 32.50
Akhlak Mulia Bertamu Ke Baitullah - Panduan Lengkap Etika Di Dr. Said bin Ali Wahf Al- Pustaka Ibnu Umar RM 19.90
40 Dalam Masjid Yang Dibolehkan & Dilarang Qahthani
41 Akhlak Muslim - Penjelasan Kitab Sunan Abu Daud Abu Thayib Muhammad Najla Press RM 24.80
Akhlak Nabi Muhammad SAW - Keluhuran & Kemuliannya Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufiy Gema Risalah Press RM 25.80
42
43 Akhlak Suci Nabi Yang Ummi Murtadha Muthahhari Hikmah RM 19.80
44 Akhlak Tasawuf Drs. H. A. Mustofa Pustaka Setia RM 13.80
45 Akhlak Tasawuf Dr. H. Abuddin Nata Rajawali Press RM 36.50
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
46 Akhlak Tasawuf Dr. Rosihon Anwar Pustaka Setia RM 28.80
Akhlak Tasawuf 1 - Mukjizat Nabi Karomah Wali & Makrifah Sufi Drs. Mahyuddin Kalam Mulia RM 25.80
47
Akhlak Tasawuf 2 - Pencarian Makrifah Bagi Sufi Klasik & Drs. Mahyuddin Kalam Mulia RM 28.50
48 Penemuan Kebahagiaan Batin Bagi Sufi Kontemporer
49 Akidah Akhlak Dr. Rosihon Anwar Pustaka Setia RM 24.50
50 Akidah Tanpa Bid'ah Al-Ghazali Pustaka Hidayah RM 24.80
Aktivitasi Asmaul Husna - Metode Aktivasi Zikir & Doa Sesuai Rachmat Ramadhan Al-Banjari Diva Press RM 29.50
Masing-masing Asma' Mulai dari Proses Pemahaman Hingga
51 Pengamalan
Al-Ayat Al-Kubra,Menemukan Tuhan pada wajah alam semesta Bediuzzaman Sain Nursi Anatolia RM 22.50
52
53 Alegori Kebenaran Ilahi Said Nursi Siraja RM 18.80
54 ALFALAQ - Sembuh Penyakit Batin Dengan Surah Subuh Achmad Chodjim Serambi RM 22.80
55 Al-Fatihah - Membuka Mata Batin Dengan Surah Pembuka Achmad Chodjim Serambi RM 33.50
Al-Ghunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq Azza Wa Jalla - Menggapai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 59.50
56 Puncak Kelezatan Ibadah Kepada Allah
57 Al-Hallaj - Sang Sufi Syahid Loius Massignon Fajar Pustaka Baru RM 42.50
58 Al-Hikam - Rampai Hikmah Ibn 'Athaillah Syaikh Fadhlalla Haeri Serambi RM 32.50
59 Al-Hikmah memahami teosufi Tariqat qadariyah. Drs. Kharisudin Aqib Bina Ilmu RM 19.80
60 Al-Ikhlas - Bersihkan Iman Dengan Surah Kemurnian Achmad Chodjim Serambi RM 35.80
Al-Kahfu Wa Ar-Raqiem - Buku Pengantar Insan Kamil Syaikh Abdul Karim Ibnu Ibrahim Pustaka Hikmah Perdana RM 14.80
61 Al-Jaili
Allah & Manusia Dalam Konsepsi Syekh Nuruddin Ar-Raniri Ahamd Daud Bulan Bintang RM 34.50
62
Allah Di Mata Sufi - Penjelajahan Spiritual Bersama Asma Al- Imam Al-Qusyairy An-Naisabury Atmaja RM 23.80
63 Husna
64 Allahu Akhbar! - Etos Jihad Kaum Sufi As'ad Al-Khatib Serambi RM 24.80
65 Al-Luma' Abu Nashr As-Sarraj Risalah Gusti RM 108.00
66 Al-Matsnawi An-Nuri - Menyibak Misteri Keesaan Ilahi Badiuzzaman Said Nursi Anatolia RM 69.50
Al-Maut - Dalam Pandangan Nabi Muhammad SAW dan Para Sufi Abu Hamid Al-Ghazali Pustaka Setia RM 8.80
67
68 Amar Ma'ruf Nahi Munkar Al-Ghazali Pustaka Amani RM 6.80
69 ANNAS - Segarkan Jiwa Dengan Surah Manusia Achmad Chodjim Serambi RM 39.80
70 Ar-Risalatul Laduniyah ( Hakikat ilmu laduni ) Al-Ghazali Bintang Terang RM 4.80
Asmaul Husna - Makna & Khasiat Syekh Tosun Bayrak Al-Jerrahi Serambi RM 34.50
71
72 Asmaul Husna - Perspektif Al-Ghazali Al-Ghazali Pustaka Setia RM 37.80
73 Asmaulhusna - Sumber Ajaran Tauhid/Tasauf Haderanie HN. Bina Ilmu RM 22.80
Awarif Al-Maarif - Sebuah Buku Daras Klasik Tasawuf Syaikh Syihabuddin Umar Pustaka Hidayah RM 33.50
74 Suhrawardi
Bagaimana Sufisme Menjelaskan Evolusi Makhluk Hidup - Herdianto Arifien Republika RM 29.50
75 Sebuah Kritikan Anti Evolusi Harun Yahya
Bahagia Senantiasa - Kimia Ruhani Untuk Kebahagian Abadi Al-Ghazali Serambi RM 25.50
76
77 Bahagia Tanpa Jeda - Mencerdaskan Jiwa Cara Sufi Syaikh Fadhlalla Haeri Serambi RM 23.80
78 Bahaya Lisan ( Afatul lisan ) Al-Ghazali Amelia RM 8.80
79 Bekal Yang Cukup Menuju Allah Azza Wa Jalla Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sahara Publishers RM 66.80
80 Belajar Dari Akhlak Ustaz Salafi Abdul Zulfidar Akaha Pustaka Al-Kautsar RM 49.50
81 Belajar Dari Sufi Idries Shah Pustaka Hidayah RM 39.80
82 Belenggu Nafsu Membebaskan Diri Dari Syawat Ibnul Jauzi Pustaka Azzam RM 39.80
83 Benang Tipis Antara Halal & Haram Al-Ghazali Putra Pelajar RM 22.80
84 Beragama Dengan Akal Sehat Agus Mustofa Padma Press RM 37.50
Berakhlak & Beradab Mulia - Contoh-contoh Dari Rasulullah Shaleh Ahmad Asy-Syaami Gema Insani Press RM 37.50
85
Berakhlak Seindah Rasulullah - Menuju Akhlak Seorang Mukmin Amru Muhammad Khalid Pustaka Nuun RM 32.50
86 Sejati
87 Beranda Sang Sufi Abdul Wahab Asy-Sya'rani Hikmah RM 29.80
88 Berbagi Cinta Dengan Para Sufi Abu Abdurrahman Al-Salma Hikmah RM 11.80
89 Berbisnis Dengan Allah Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 24.80
Bercak-bercak Sufi Dr. Abdul Rahman Abdul Khalik Pustaka Al-Kautsar RM 5.00
90
Bercengkerama Bersama Kaum Sufi - Kisah Menawan Para Ibnu Arabi Hikmah RM 24.80
91 Pejalan Spiritual
92 Bercermin Pada 99 Asma Allah - Ikhtiar Menuju Akhlak Ilahi Yasin T. Al-Jibouri Al-Huda RM 26.80
Bercermin pada Akhlak Nabi SAW Dr. Ahmad Muhammad Al-Khufi Pustaka Hidayah RM 18.80
93
94 Berdoa Ataukah Menyuruh Tuhan Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Berguru Kepada Ibrahim- Neraca untuk Menimbang Kebenaran Al-Ghazali Pustaka Hidayah RM 12.80
95
Bernafaskan Allah - Jalan Paling Rasional Untuk Menikmati Al-Ghazali IIMAN RM 21.80
96 Sekaligus Menghayati Hidup
Bersahabat Dengan Malaikat Rahmat - 57 Rahasia Meraih Rezeki Imam Al-Ghazali Mitra Press RM 11.80
97 Lebih Mudah & Lebih Barakah
98 Bersatu Dengan Allah Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
Berselimut Cahaya Tuhan - Mengenal Lebih Jauh Prinsip-prinsip Abdul Wahab Asy-Sya'rani Pustaka Hidayah RM 42.50
99 Tarekat Sufi
100 Bersyahadat Di Dalam Rahim Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
Bersyukurlah Maka Allah Akan Menambahkan Nikmatmu, Said Nursi Indiva RM 26.50
101 Bersabarlah Maka Allah Akan Menolongmu
Bertambah Kaya Lewat Shalat Dhuha - Ritual Halal Menjemput Al-Ghazali Mitra Press RM 12.50
102 Rezeki
103 Bertanya Tuhan Tentang Jodoh Yusuf Abdussalam Media Insani RM 13.80
104 Bertanya Tuhan Tentang Mati Yusuf Abdussalam Media Insani RM 13.80
105 Bertanya Tuhan Tentang Rezeki Yusuf Abdussalam Media Insani RM 15.80
106 Bertasawuf Tanpa Tarekat C. Ramli Bihar Anwar Hikmah RM 22.80
107 Bertemu Allah Tak Harus Di Surga Taufik Djafri Padma Press RM 36.50
108 Beruntung Dunia Selamat Akhirat Al-Ghazali Mitra Pustaka RM 17.50
Biarkan Dirimu Tumbuh Sempurna - Metode Sufi Mencerdaskan Syaikh Abdul Khaliq Al-Shabrawi Serambi RM 16.50
109 Jiwa (Maratib Al-Nafs)
110 Bihar Al-Hubb - Pledoi Kaum Sufi Ahmad Bahjat Pustaka Progressif RM 22.80
Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min (Bimbingan Mukmin) - Al-Ghazali Diponegoro RM 49.50
111 HVS
Biografi Nafsu Manusia - Mengenal, Mengelola & Menaklukkan Wawan Susetya Diva Press RM 25.50
112 Gelegar Hawa Nafsu Dalam Jiwa
Biografi Sufi besar Mojdeh Bayat,Mohammad Ali Diadit Media RM 29.80
113 Jamnia
Bisikan hati kekasih Allah Abdul Qadir Jailani, Syarah oleh Mardhiyah press RM 37.50
114 Ibnu Taymiyah
Bisikan-bisikan Ilahi - Pemikiran Sufistik Imam Al-Haddad Dalam Idrus Abdullah Al-Kaf Pustaka Hidayah RM 33.80
115 Diwan Ad-Durr Al-Manzhum
Bisnis Kaum Sufi - Studi Tarekat Dalam Masyarakat Industri Radjasa Mu'tasim & Abdul Munir Pustaka Pelajar RM 22.80
116 Mulkhan
117 Buat Pencinta Ilmu Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 19.80
Buku Penutup Umur & 1001 Wasiat Prof. Dr. Syekh H. Djalaluddin Bintang Terang RM 33.50
118
Buku Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Menginginkan Pertolongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sahara Publishers RM 59.80
119 & Rahmat Allah
Buku Putih Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali Syaikh Jamaluddin Al- Darul Falah RM 79.50
Qasimi,Pentahqiq Mahmud
Mahdi Al-Istambuli,Muhammad
'Ied Abbasi
120
Buku Putih Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Dr. Said bin Musfir Al-Qahthani Darul Falah RM 59.50
121
Bulan Hijrah Dalam Dimensi Sufi K. H. Muhammad Abdul Ghaos Wahana Karya Grafika RM 24.50
122 Saefulloh Maslul
123 Cahaya Di Atas Cahaya K. H. M. Zen Syukri Azhar Publishing RM 52.50
124 Cahaya Penakluk Surga Ibnu Arabi Pustaka Progressif RM 13.80
Cahaya Sufi - Jawaban Imam Khomeini terhadap 40 Soal Akhlak Muhammad Reza Ramzi Awhadi Misbah RM 19.80
125 & Irfan
126 Cara Keluar Dari Kemelut (Dari Sinilah Jalannya) Muhammad Al-Ghazali Pustaka Hidayah RM 23.80
Cara Mudah Melihat Allah Di Dunia - Menyingkap Rahasia Hakikat Abu Irsyad Pustaka Aladdin RM 18.50
127 Poligami Dalam Pandangan Kaum Sufi
128 Catur Ilahi - Taktik Memenangkan Pergulatan Hidup Ibnu Arabi Hikmah RM 16.80
129 Cetak biru tasawuf Abdul Qadir Isa Ciputat press RM 45.50
130 Cinta & Peradaban Herbert Marcuse Pustaka Pelajar RM 31.50
131 Cinta Bagai Anggur Syaikh Muzaffer Ozak Pustaka Prabajati RM 35.50
Cinta Suci Perawan Sufi - Pengembaraan Rohani Rabiah Al- Ibnu Mahalli Abdullah Umar Kreasi Wacana RM 28.50
132 Adawiyah
133 Cinta, Guru & Kewalian Dalam Sufisme Awal Bruce B. Lawrence Pustaka Sufi RM 14.80
134 Dahulukan Akhlak Di Atas Fiqih Jalaluddin Rakhmat Mizan RM 44.50
Dakwah Sufistik Kang Jalal - Menenteramkan Jiwa, Mencerahkan Rosyidi Paramadina RM 22.80
135 Pikiran
Dakwah Sunan Kalijaga - Penyebaran Agama Islam Di Jawa Dr. Purwadi Pustaka Pelajar RM 24.80
136 Berbasis Kultural
137 Darah Hitam Tasawuf - Studi Kritis Kesesatan Kaum Sufi Dr. Ihsan Ilahi Dhahir Darul Falah RM 33.80
138 Dari Balik Lembaran Suci Said Nursi Siraja RM 33.80
139 Dari Cermin Ke-Esaan Allah Said Nursi Siraja RM 31.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Dari Semar Ke Sufi - Kesalehan Multikultural Sebagai Solusi Islam Dr. Abdul Munir Mulkhan Al-Ghiyats RM 45.80
Di Tengah Tragedi Keagamaan Umat Manusia
140
Daya Nalar Budi - Sebuah Ikhtiar Merengkuh Kekuatan Intuisi KH. Bahaudin Mudhary Pustaka Progressif RM 23.80
141 Spiritual
142 Debat Ilmiah Ahlu Sunnah vs Kaum Sufi syaikh Syalabi Al-Awadhi Pustaka Al-Kautsar RM 12.50
Dekap Aku Dalam Kasih Sayang-Mu - Jalan Cinta Pendamba Syekh Muzaffer Ozak Al-Jerrahi Serambi RM 32.50
143 Ridha Allah
144 Demikianlah Kaum Sufi Berbicara Dr. Sara Sviri Pustaka Hidayah RM 33.80
145 Dialog Diri - Mendaki Tangga Ruhani Bagi Para Pemuda Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 14.80
146 Dialog Ma'rifat - Solusi Dalam Meniti Jalan Ke Alam Ma'rifat Haqiqi Alif Lintas Media RM 7.80
147 Dialog Ma'rifat Menggapai Hakekat Labib Mz Mitra Jaya RM 6.80
148 Dialog Peradaban - Islam Mengugat Materialisme Barat Cahyadi Takariawan Intermedia RM 14.80
Dialog Peradaban Anis Matta-Ary Ginanjar Agustian - Refleksi Dua Suherman Fitrah Rabbani RM 42.50
149 Ikon Perubahan Mencipta Manusia Paripurna
150 Dialog Tasawuf & Psikologi Hasyim Muhammad Putra Pelajar RM 16.80
151 Diari Sang Sufi Ahmad Hulusi Bina Ilmu RM 12.50
152 Dibalik Ketajaman Mata Hati H/C Al-Ghazali Pustaka Amani RM 33.50
153 Dimensi Mistik Dalam Islam Annemarie Schimmel Pustaka Firdaus RM 69.50
154 Diwan Al-Hallaj Loius Massignon Putra Langit RM 24.80
Dongeng Cinta Sang Perawan - Biogarfdi Makrifat Cinta Rabiah Widad El-Sakkakini Diva Press RM 22.80
155 Al-Adawiyah
156 Dunia Imajinal Ibnu Arabi William C. Chittick Risalah Gusti RM 33.80
157 Dunia Rumi - Hidup & Karya Penyair Besar Sufi Annemarie Schimmel Pustaka Sufi RM 35.80
158 Dunia Sophie Jostein Gaarder Mizan RM 49.80
Dunia Spiritual Kaum Sufi - Harmonisasi Antara Dunia Mikro & Ian Richard Netton Sri Gunting (RajaGrafindo) RM 22.50
159 Makro
160 Dzul Al Jalal Wal Ikram - Manusia Sempurna Dan Mulia Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 14.80
161 Energi Di Balik Hati Ikhlas - Rahasia Amalan Para Sufi Habiburrahman An-Nuhi Delta Prima Press RM 11.50
Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran & As-Sunnah - Jilid 1 Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Pustaka Imam Asy-Syafi'i RM 99.50
162 Nada
Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran & As-Sunnah - Jilid 2 Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Pustaka Imam Asy-Syafi'i RM 99.50
163 Nada
164 Ensiklopedi Masjid - Hukum, Adab & Bid'ahnya Khairuddin Wanili Darus Sunnah RM 79.50
165 Ensiklopedi Tasawuf 1-3 Prof. Dr. Azyumardi Azra Angkasa RM 620.00
166 Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW Mahmud Al-Mishri Pena RM 335.00
Ensiklopedia Etika Islam Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Maghfirah Pustaka RM 85.50
167 Nada
168 Ensiklopedia Muslim - Minhajul Muslim Abu Bakr Jabir Al-Jaziri Darul Falah RM 65.50
Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali - Mudah Memahami & M. Abdul Mujieb, Ahmad Ismail Hikmah RM 110.00
169 Menjalankan Kehidupan Spiritual & Syafi'ah
170 Episode Mistis Kehidupan Rasulullah Said Nursi Siraja RM 33.80
171 Esensi Puasa - Kajian Metafisika KH. Bahaudin Mudhary Pustaka Progressif RM 6.50
Eskatologi - Al-Ghazali & Fazlur Rahman (Studi Komparatif Sibawaihi Islamika RM 34.80
172 Epistemologi Klasik-Kontemporer)
173 Etika & Pertumbuhan Spiritual Sayyid Mujtaba Musawi Lari Lentera RM 33.80
174 Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam Dr. Thaha Jabir Al-Ilwany Pustaka Hidayah RM 19.80
175 Etika Berkuasa Nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali Al-Ghazali Pustaka Hidayah RM 19.80
Etika Dialog Dalam Islam Prof. Dr. Muhammad Sayyid Mustaqiim RM 49.80
176 Thantawi
177 Etika Islam Dr. Amril M. Pustaka Pelajar RM 29.80
Etika Islami - Bimbingan Awal Menuju Hidayah Ilahi (Bidayatul Abu Hamid Al-Ghazali Pustaka Setia RM 7.80
178 Hidayah)
179 Etika Konfusianisme Tu Wei Ming Teraju RM 33.80
Etika Muslim Sehari-hari Dr. Muhammad Khair Fatimah Pustaka Al-Kautsar RM 32.80
180
Figur Rasulullah Menurut Ulama Salaf (Mukhtasar Al-Syamail) Imam At-Tirmidzi Pustaka As-Sunnah RM 16.80
181
Figur Wanita Sufi - Perjalanan Rabi'ah Al-Adawiyah dan Cintanya Abdul Mun'im Qandil Pustaka Progressif RM 13.80
182 kepada Allah.
Filsafat Tasawuf Drs. A. Bachrun Rif'I & Drs. H. Pustaka Setia
183 Hasan Mudis
Fiqih Adab Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub Griya Ilmu RM 65.50
184
Fiqih Bernuansa Tasawuf Al-Ghazali - Perpaduan Antara Syariat & Dedi Supriayadi Pustaka Setia RM 18.50
185 Hakikat
186 Fiqih Tasawuf - HC Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Hidayah RM 37.50
187 Fiqih Tasawuf - HC Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Hidayah RM 37.50
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Fiqih Tasawuf Dalam Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 19.80
188
Fiqih Tasawuf Dalam Pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 19.80
189
190 Fushu Al-Hikam Ibnu Arabi Diadit Media RM 55.50
191 Fushu Al-Hikam (Permata Hikmah Wihdat Al-Wujud) Ibnu Arabi Bias Ilmu RM 49.50
192 Gagasan Personalitas Dalam Sufisme Reynold A. Nicholson Pustaka Sufi RM 16.80
Gandrung Cinta - Tafsir Terhadap Puisi Sufi A. Musthofa Bisri Abdul Wahid Pustaka Pelajar RM 27.50
193
Guru Sejati dan Muridnya Muhammad Raheem Bawa Pustaka Prabajati RM 32.50
194 Muhaiyaddeen
195 Haji - Perjalanan Menemukan Tuhan M. R. Bawa Muhayyaddin Mediacita RM 27.50
196 Hakikat Isra' Mi'raj Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 18.80
197 Hakikat Lafaz Allah Ibnu Arabi Pustaka Progressif RM 12.80
198 Hakikat Ma'rifat Ibnu Athoillah Assukandari Bintang Usaha Jaya RM 16.80
Hakikat Sufi Dalam Al-Quran & As-Sunnah Dr. Rabi' bin Hadi Umair Al- Darul Falah RM 5.90
199 Madkhaly
200 Hakikat Tarikat Naqsyabandiah H. A. Fuad Said Al-Husna Zikra RM 22.50
201 Hakikat Tarikat Naqsyabandiah H. A. Fuad Said Al-Husna Zikra RM 22.50
202 Hakikat Tasawuf Abdul Qadir Isa Qisthi Press RM 69.50
203 Hakikat Taubat Sebagai Penebus Dosa Al-Ghazali Bintang Pelajar RM 2.80
Hakikat Tawadhu & Sombong Menurut Al-Quran & As-Sunnah Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali Pustaka Imam Asy-Syafi'i RM 16.80
204
Hallaj, An-Nuri & Mazhab Bahdad Annemarie Schimel & Herbert Pustaka Sufi RM 14.80
205 Mason
206 Hari Terakhir Seorang Sufi Johar Buang IMO Productions RM 6.50
207 Hati Yang Bermakrifat Kabir Helminski Pustaka Hidayah RM 36.80
208 Hati, Diri & Jiwa - Psikologi Sufi Untuk Transformasi Robert Frager Serambi RM 36.80
209 Heboh Spare Part Manusia Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
Hidayatus Salikin - Mengarungi Samudera Ma'rifat Syaikh Abdul Samad Al- Pustaka Hikmah Perdana RM 22.50
210 Palembani
Hidup, Mistik & Ramuan Prabu Joyoboyo - Wejangan Luhur Untuk Dr. Purwadi Tanah Air RM 34.50
211 Membaca Owah Gingsiring Jaman
Hikayat-hikayat Sufi Syaikh Muhammad Abul Al-Yusr Pustaka Hidayah RM 28.80
212 Abidin
Hikmah Al-Isyraq - Teosufi Cahaya & Metafisika Huduri Syaikh Syihabuddin Umar Islamika RM 28.80
213 Suhrawardi
214 Hikmah Zikrullah Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 22.80
215 Humor Sufi - Sindiran-sindiran Lucu 1-5 (set) Nasrudin Affandi Pustaka Firdaus RM 25.80
216 Ibadah Perspektif Sufistik Al-Ghazali Risalah Gusti RM 14.80
217 Iblis-Lawan atau Kawan - Setan Dalam Interpretasi Sufi Dr. Javad Nurbakhsh Serambi RM 17.80
218 Ibn Athailah Al-Hikam untuk semua Abdurrahman El Ashiy Hikmah RM 35.80
Ikhlas tanpa batas,belajar hidup tulus dan wajar kepada 10 ulama- Imam Al-Ghazali,Imam Al- Zaman RM 22.50
Psikolog klasik Muhasibi,Ibnu 'Athaillah,Ibnu
219 Taimiyah,Abd Qadir Al-Jilani
Ilmu Akhlak Drs. Beni Ahmad Saebani & Drs. Pustaka Setia RM 27.50
220 K. H. Abdul Hamid
Ilmu Jiwa Berjumpa Tasawuf - Sebuah Upaya Spiritualisasi Lynn Wilcox Serambi RM 39.80
221 Psikologi
Ilmu Jiwa Dalam Tasawuf - Studi Komparatif dengan Ilmu Jiwa Dr. Amir An-Najar Pustaka Azzam RM 29.80
222 Kontemporer
223 Ilmu Kalam, Filsafat & Tasawuf Drs. Abuddin Nata Rajawali Press RM 18.80
224 Ilmu Laduni dalam perspektif teori belajar modern Prof.Dr.Abdurrahman Mas'ud Pustaka pelajar RM 19.50
Ilmu Penyejuk Kalbu - Pengantar Otoritatif Ke Dunia Tasawuf & Syekh Muzaffer Ozak Al-Jerrahi Serambi RM 19.80
225 Tarekat
226 Ilmu Tasawuf Drs. Rosihon Anwar Pustaka Setia RM 12.50
227 Imajinasi Kreatif Sufisme Ibnu Arabi Henry Corbin LKIS RM 55.80
Imam Ghazali Vs Penganut Kebatinan - Dialog Tentang Al-Ghazali Nafas RM 15.50
228 Kebenaran
229 Indonesia Butuh (Perlu) Nuklir Agus Mustofa Padma Press RM 25.80
230 Inilah Apa Yang Sesungguhnya (Fihi Ma Fihi) Jalaluddin Rumi Risalah Gusti RM 35.80
231 Insan Kamil - Pandangan Ibnu Arabi Masataka Takeshita Risalah Gusti RM 26.80
Intelektualisme Tasawuf Prof. Dr. H.M. Amin Syukur & Dr. Pustaka Pelajar RM 22.80
232 H. Masyharuddin
Inti Ajaran Makrifat Islam-Jawa - Menggali Ajaran Syekh Siti Jenar Agus Wahyudi Pustaka Dian RM 18.50
233 & Wali Songo Dalam Perspektif Tasawuf
234 Intisari Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Mughni Pustaka Media RM 11.50
235 Intisari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Bintang terang RM 39.50
236 Intisari Ilmu Ghaib (Intisari Kitab Al-Aufaq) Al-Ghazali Mahkota RM 7.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
237 Intisari Kitab Al-Hikam Ibnu Athoillah Assukandari Gitamedia Press RM 29.50
238 Introspeksi Ala Sufi Al-Harits Al-Muhasibi Qisthi Press RM 11.80
239 Islam & Tasawuf Massignon & Abdurraziq Fajar Pustaka Baru RM 13.80
240 Islam Mistik - Mengantar Anda Ke Dunia Tasawuf Julian Baldick Serambi RM 29.80
241 Islam Untk kedamaian dunia M. R. Bawa Muhayyaddin Pustaka Hidayah RM 29.50
242 Isyarat Ilahi - Tafsir Juz Amma Ibn Arabi Ibnu Arabi IIMAN RM 29.80
243 Jalaluddin Rumi - Ajaran & Pengalaman Sufi Reynold A Nicholson Pustaka Firdaus RM 15.80
Jalaluddin Rumi : Kadoi Bagi Pejuang Cinta (Renungan Sufistik A. Zaenurrosyid Kreasi Wacana RM 17.80
244 Mutiara Jalan Cinta)
Jalan Cinta Syekh Siti Jenar - Gerakan Mistik Kultural Menantang Dr. Purwadi Diva Press RM 24.50
245 Hegemoni Para Wali
246 Jalan Hidup Kaum Sufi Al-Ghazali Pustaka Media RM 7.50
247 Jalan Kearifan Sufi Dr. Yunasril Ali Serambi RM 23.80
248 Jalan Lurus Menuju Ma'rifatullah Dr. H. Tohari Musnamar Mitra Pustaka RM 27.80
249 Jalan Nan Lurus - Sekilas Pandang Tarekat Bani Alawi Novel Muhammad Alaydrus Taman Ilmu RM 28.50
250 Jalan Orang Bijak Al-Ghazali Serambi RM 19.80
Jalan Ruhani Para Wali Dalam Mencapai Makrifat & Kebersihan Muhammad Mahmud Abdul Al-Mawardi Prima RM 15.80
Hati - Panduan Bagi Orang-orang yang ingin mencapai kesucian Halim
251 ruhani
Jalan Sang Salik Di Musim Semi - Empat Naskah Sufi Klasik Al-Ghazali, Hakim San'I, Jami Risalah Gusti RM 33.80
252
253 Jalan Sufi Idries Shah Risalah Gusti RM 33.80
Jamharotul Aulia - Himpunan Aulia & Ulama Tasawuf As-Sayyid Mahmud Abul Faidh Mutiara Ilmu RM 29.80
254 Al-Manufi Al-Husaini
255 Jawahirul Quran Al-Ghazali Risalah Gusti RM 29.50
Jejak-jejak Para Sufi Imam Musbikin & Miftahul Asror Mitra Pustaka RM 17.50
256
257 Jenjang-jenjang Sufisme Syaikh Fadhlalla Haeri Pustaka Pelajar RM 19.80
Jundullah - Mengenal Intelektualistas & Akhlak Tentara Allah Sa'id Hawwa Gema Insani Press RM 58.50
258
Jurus Mengendalikan Nafsu - Menyelamatkan Jiwa Dari Kubang Syaikh Muhammad Shalih Al- Mumtaza RM 22.50
259 Kemaksiatan Munajjid
260 Kaidah-kaidah Sufistik Al-Ghazali Risalah Gusti RM 9.80
261 Kaifa Atubu? - Bagaimana Aku Bertaubat? Muhammad Husein Yakub Pustaka Nuun RM 16.80
Kajian Tasawuf 4M - Kuliah Makrifat, Samudera Makrifat, Mutiara Ibnu Athaillah Insan Amanah RM 33.50
262 Makrifat & Hakikat Makrifat
Kamus Ilmu Tasawuf Drs. Totok Jumantoro & Drs. Amzah RM 37.50
263 Samsul Munir Amin
Kamus Tasawuf Drs. M. Solihin & Drs. Rosihon Rosda RM 22.80
264 Anwar
Keajaiban sufi ( Terjemah Kasful Mahjub ) Ali Bin Usman Al-Jullabi Al- Diadit Media RM 59.50
265 Hujwiri
266 Keajaiban-keajaiban makhluk Allah Al-Ghazali Pustaka Media RM 7.80
Kearifan Cinta - Renungan Sufistik Sehari-hari Kutiban Fihi Ma Jalaluddin Rumi Kreasi Wacana RM 17.80
267 Fihi
268 Kearifan Sufi & Cinta Dari Cina Sachiko Murata Kreasi Wacana RM 39.80
Kebeningan Hati & Pikiran - Refleksi Tasawuf Kehidupan Orang Budi Handrianto Gema Insani Press RM 15.80
269 Kantoran
270 Kebun Ma'rifat 1 M. Rahim Bawa Risalah Gusti RM 22.80
271 Kebun Ma'rifat 2 M. Rahim Bawa Risalah Gusti RM 22.80
272 Kebun Ma'rifat 4 M. Rahim Bawa Risalah Gusti RM 22.80
273 Kecerdasan Sufistik - Jembatan Menuju Makrifat Sudirman Tebba Kencana RM 16.80
Kehidupan Sunan Kalijaga & Perseteruan Dengan Syekh Siti Muflihul Galaxy RM 6.80
274 Jenar
Keistimewaan Akhlak Islami Dr. Muhammad Rabbi Pustaka Setia RM 28.50
275 Muhammad Jauhari
Kembali Ke Akar Kembali Ke Sumber - Esai-esai Sastra Profetik Abdul Hadi W. M. Pustaka Firdaus RM 21.80
276 dan Sufistik
Kenali Bahasa Tuhanmu - Kumpulan Kisah Berhikmah M. Isnaini Media Insani RM 19.80
277 Pembangun Kualitas Makrifat
278 Kerancuan Filsafat (Tahafut Al-Falasifah) Al-Ghazali Marja RM 43.50
Kesesatan Sufi - Tasawuf, Ajaran Budha! Ahmad bin Abdul Aziz Al- Pustaka As-Sunnah RM 24.50
279 Hushaim
280 Kesucian Hati,Meraih kemuliaan dengan akhlak mukmin Amru Khalid Alif Media RM 24.50
Keteladanan Akhlaq Nabi Muhammad SAW Dr. Ahmad Muhammad Al-Hufiy Pustaka Setia RM 39.80
281
Keutamaan Surat & Doa Al-Fatihah Dr. Muhammad bin Alawi Al- Pustaka Al-Syarifah RM 11.50
282 Maliki Al-Hasani
Khazanah Khatulistiwa - Potret Kehidupan & Pemikiran Kiai-Kiai Muhammad Hasyim & Ahmad Kaki Langit RM 26.50
283 Nusantara Athoilah
284 Khusyu' - Berbisik-bisik Dengan Allah Agus Mustofa Padma Press RM 36.50
285 Khutbah Pilihan - Akhlak Ahmad Solihin Sinar Baru Algensindo RM 6.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
286 Kiat Mengendalikan Nafsu Imam Yahya Hamzah Rosda RM 13.80
Kiat Pengendalian Hawa Nafsu (Terjemahan Qamiut Thughyan) Syaikh Muhammad Nawawi Al- RM 22.50
287 Banten
288 Kisah & Ajaran Syekh Siti Jenar MB. Rahimsyah Karya Agung RM 7.80
289 Kisah Berhikmah Jilid 1 Idries Shah Syafaat (Risalah Gusti) RM 18.80
290 Kisah Berhikmah Jilid 2 Idries Shah Syafaat (Risalah Gusti) RM 18.80
291 Kisah Keajaiban Cinta Jalaluddin Rumi Kreasi Wacana RM 19.80
292 Kisah Nyata & Ajaran Para Sufi (Wali) MB. Rahimsyah Indah RM 12.50
293 Kisah Perjalanan Hidup Tokoh Sufi Terkemuka Labib Mz Tiga Dua RM 9.80
294 Kisah Sejuta Hikmah Kaum Sufi Smasul Munir Amin Amzah RM 29.50
Kisah Syekh Siti Jenar - Asal Mula Faham Manunggaling Kawula MB. Rahimsyah Gali Ilmu RM 11.80
295 Gusti
296 Kisah Teladan & Karamah Para Sufi Abu Khalid Pustaka Agung Harapan RM 7.80
297 Kisah Wali Songo Baidlowi Syamsuri Apollo RM 6.80
298 Kisah Wali Songo Asnan Wahyudi & Abu Khalid Karya Ilmu RM 4.80
299 Kisah Wali songo Rahimsyah Mulia Jaya RM 4.80
300 Kisah Wali Songo Abu Khalid Terbit Terang RM 4.80
301 Kisah-kisah Akhlak Terpuji Fuad Kauma Mitra Pustaka RM 14.80
302 Kisah-kisah Sufi Teladan Ibnul Jauzi Pustaka Progressif RM 11.80
303 Kisah-kisah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Maulana Syamsuri Karya Agung RM 6.80
Kisah-kisah Teladan Tentang Nabi, Sahabat, Tabi'in, Karomah & MB. Rahimsyah Karya Agung RM 7.80
304 Humor Sufi
Kitapun Bisa Jadi Sufi - Perjalanan Spiritual Menjadi Sufi Sejati Asrifin An-Nakhrawie Amelia RM 5.80
305
Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa Dr. Suwarno Imam Rajawali Press RM 42.50
306
Kontroversi Pemikiran Ibnu Arabi Dr. Musa bin Sulaiman Ad- Pustaka As-Sunnah RM 13.80
307 Duwaisy
Koreksi Bagi Kaum Sufi Muhammad Abduh Al-Abduh & Kalam Mulia RM 12.80
308 Thariq Abdul Halim
309 Koreksi Terhadap Ajaran Tasawuf Drs. Abdul Qadir Jailani Gema Insani Press RM 22.80
310 Koreksi Terhadap Ajaran Tasawuf Drs. Abdul Qadir Jailani Gema Insani Press RM 22.80
311 Kuliah Akhlaq Drs. H. Yunahar Ilyas LPPI RM 22.80
312 Kuliah Akhlaq Tasawuf Drs. Mahyuddin Kalam Mulia RM 13.50
313 Kuliah Ma'rifat Ibnu Athoillah Assukandari Tiga Dua RM 18.80
314 Kuliah Ma'rifat Labib Mz & Maftuhahnan Bintang Pelajar RM 15.80
315 Kuliah-kuliah Tasawuf Sukardi Pustaka Hidayah RM 27.80
316 Kumpulan kisah Nabi Khidir AS dan Karamah Sufi Abu Khalid Terbit Terang RM 7.80
Kumpulan Tanya Jawab Quraish Shihab - Mistik, Seks & Ibadah M. Quraish Shihab Republika RM 19.80
317
318 Kun Fayakun (Kemampuan Allah Pada Ihsan) Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 29.50
319 Kunci Memahami Ilmu Tasawuf Dr. Mustafa Zahri Bina Ilmu RM 15.80
320 Kunci Tasawuf menyingkap Rahasia Kegaiban Hati Syaikh Abdul Qadir Jailani Husaini RM 12.80
321 Kunci Tasawuf menyingkap Rahasia Kegaiban Hati Syaikh Abdul Qadir Jailani Husaini RM 12.80
Lautan Kasih Tuhan - Menyelami Rahasia & Hakikat 99 Nama M. Rahim Bawa Muhaiyaddeen Risalah Gusti RM 22.50
322 Indah Tuhan
Lebih Dekat Kepada Allah - Syarah Hikam (Iqaazu Al-Himam Fi Ahmad bin Muhammad bin Pustaka Hidayah RM 85.00
323 Syarah Hikam) Ajibah Al-Hasani
Legenda Siti Jenar - Menyibak Ajaran Manunggaling Kawula-Gusti Abu Fajar Al-Qalami Pustaka Media RM 9.80
324
325 Lelaki Shalih - Mu'amalah, Mu'asyarah & Akhlak, Jilid 2 A. Abdurrahman Ahmad Pustaka Nabawi RM 14.80
326 Madzhab Sufi J. Spencer Triminghan Pustaka RM 39.80
Mahaguru Para Sufi - Kisah Kearifan Abu Yazid Al-Busthami Dr. Abdul Halim Mahmud Hikmah RM 17.80
327
Mahkota Para Aulia Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani - Kemuliaan Syaikh Muhammad bin Yahya Prenada RM 37.80
328 Hamba Yang Ditampakkan-Nya At-Tadafi
329 Mahkota Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Mitra Press RM 13.80
330 Mahkota Sufi Idries Shah Risalah Gusti RM 49.50
Makrifat burung surga dan ilmu kesempurnaan Syekh Siti Jenar Dr. Abdul Munir Mulkhan Kreasi Wacana RM 49.80
331
Makrifat Cinta Ahmad Dhani - Ajaran Syekh Siti Jenar Dalam Syair Agus Wahyudi Lingkaran RM 13.50
332 Lagu Ahmad Dhani
Makrifat Siti Jenar - Teologi Pinggiran Dalam Kehidupan Wong Dr. Abdul Munir Mulkhan Grafindo RM 39.80
333 Cilik
334 Makrifat Syekh Siti Jenar - Makna Bahagia Sejati Agus Wahyudi Lingkaran RM 23.50
335 Makrifatullah Melalui Jihad Al-Akbar (Futuh Al-Mukasyafah) Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 27.50
Makrifatullah Wa Ma'rifatur-Rasul (Kunci Memahami Ilmu Tasawuf Dr. Mustafa Zahri Bina Ilmu RM 10.80
336 2)
337 Malu Menurut Al-Quran & As-Sunnah Yang Shahih Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali Pustaka Ibnu Katsir RM 9.80
Man' Arafa Nafsahu, Faqad 'Arafa Rabbahu - Kenali Dirimu, Agar Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 13.80
338 Engkau Mengenal Tuhanmu
Manajemen Akhlak Salaf- Membentuk Akhlak Seorang Muslim Mahmud Al-Mishri Pustaka Arafah RM 24.50
339 Dalam Hal Amanah, Tawadhu & Malu
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
340 Manajemen Diri Menuju Illahi Dalam Pandangan Al-Ghazali Drs. Rosihon Anwar Pustaka Setia RM 9.80
341 Manajemen Hati Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 22.80
342 Manajemen Nafsu Imam Khomeini Al-Huda RM 16.50
Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani - Perjalanan Spiritual Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 25.80
343 Sulthanul Auliya
Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani - Perjalanan Spiritual Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 25.80
344 Sulthanul Auliya
Manifestasi-manifestasi Ilahi - Sebuah Risalah Teosufi Islam Mulla Shadra Pustaka Hidayah RM 29.50
345
346 Marhaban Ya Tuhan Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 20.50
347 Mati Sebelum Mati - Jalan Hidup Sang Sufi M. R. Bawa Muhayyaddin Pustaka Pelajar RM 32.50
348 Matsnawi, Senandung cinta abadi vol.1 Jalaluddin Rumi Bentang RM 36.50
Meaningful Life - Memberdayakan Diri Demi Menghadapi Achmad Chodjim Hikmah RM 24.50
349 Tantangan Zaman
350 Melacak Pemikiran Tasawuf Di Nusantara Dr. M. Solihin Rajawali Press RM 38.50
351 Melawan Kematian Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
352 Melepaskan Diri Dari Bahaya Syirik K.H. M. Zen Syukri Azhar Publishing RM 17.50
353 Melihat Allah Mustafa Mahmoud Bina Ilmu RM 17.80
354 Memahami Al-Quran Dengan Metode Puzzle Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
Memahami Hawa Nafsu - Rahasia Ilmu Kaum Muqorrobin Sayid Muhammad bin Abdullah Putera Riyadi RM 10.80
355 Alaydrus
Memanggil rejeki Dengan Doa Umul Barokah - Rahasia Sukses Imam Al-Ghazali Mitra Press RM 12.80
356 Meraih Rezeki Barokah & Terus Bertambah
357 Membangkitkan energi qalbu Imam Al-Ghazali Mitra Press RM 17.80
358 Membangun Etos Kerja Dalam Perspektif Tasawuf Sudirman Tebba Pustaka Nusantara RM 22.80
Membangun Surga - Bagaimana Hidup Damai Di Bumi agar Achmad Chodjim Serambi RM 49.80
359 Damai Pula Di Akhirat
360 Membangun Surga Di Hati Dengan Kemuliaan Akhlak Muhammad Amin Zainuddin Pustaka Zahra RM 17.80
361 Membela Allah Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
362 Membenahi Akhlak Mewariskan Kasih Sayang Majid Rasyid Pur Cahaya RM 26.80
363 Membentuk Pribadi Lebih Islami - Suatu Kajian Akhlaq Ridwan Asy-Syirbaany Intimedia RM 39.80
364 Membongkar Tiga Rahasia Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
365 Membonsai Islam Agus Mustofa Padma Press RM 35.50
Membuka Pintu Hidayah Menuju Jalan Kebenaran (Akidah, yariat, Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 52.50
366 Akhlak & Tasawuf)
Membuka Pintu Hidayah Menuju Jalan Kebenaran (Akidah, yariat, Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Setia RM 52.50
367 Akhlak & Tasawuf)
368 Membuka Tirai Kegaiban - Renungan-renungan Sufistik Jalaluddin Rakhmat Mizan RM 59.50
Memelihara Hak-hak Allah H/C Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi Pustaka Hidayah RM 69.50
369
Memelihara Mata & Nafsu Seks Syaikh Asad Muhammad Said Media Da'wah RM 5.80
370 Ash-Shaghirji
371 Memerangi Hawa Nafsu Syaikh Ad-Darqawi Pustaka Hidayah RM 11.80
Memerangi Terorisme Internasional - Strategi Global Barat Abdul Qadir Jailani Yayasan Pengkajian Islam RM 9.80
372 (Kristen & Yahudi) Menaklukan Islam
373 Mempertajam Mata Bathin Ibnu Athoillah Assukandari Gitamedia Press RM 19.50
374 Memupuk Keluhuran Budi Pekerti Imam Khomeini Misbah RM 14.80
375 Menakar Jiwa Yang Suci - Introspeksi Jiwa Ibnu Arabi Ibnu Arabi Hikmah RM 26.80
Menari bersama Rumi,Cinta, Jiwa & Kebebasan Di Jalan Sufi H/C Denise Breton & Christopher Pustaka Hidayah RM 49.80
376 Largent
Menata Diri Dengan Tadbir Ilahi - Kitab Tadbirat Al-Ilahiyyah Fi Ibnu Arabi Serambi RM 33.80
377 Islah Al-Mamlakah Al-Insaniyyah
378 Menatap Akhlaqus Sufiyah Djamal'uddin Ahmad Al-Buny Pustaka Hikmah Perdana RM 16.80
379 Mencapai Kebahagiaan Hidup Al-Ghazali Bintang Pelajar RM 6.00
380 Mencapai Makrifat Al-Harits Al-Muhasibi Serambi RM 16.50
381 Mencapai Nikmatnya Shalat Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 17.80
382 Mencari Belerang Merah - Kisah Hidup Ibnu Arabi Claude Addas Serambi RM 69.80
383 Mencari Hakikat Menggapai Makrifat Sayyid Abdullah Haddad Mutiara Ilmu RM 5.80
Mencari Nama Allah Yang Keseratus - Panduan Menjadi Teman Muhammad Zuhri Serambi RM 19.80
384 Dialog Tuhan
Mencari Rezeki Yang Barakah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi Mitra Pustaka RM 15.50
385
386 Mencari Tuhan - Menyelam Ke Dalam Samudera Makrifat John Renard Mizan RM 67.50
387 Mencerdaskan Hawa Nafsu Muhammad Mahdi Al-Ashifi Misbah RM 17.80
388 Mencermati Hakikat Diri - Sebuah Kajian Metafisika KH. Bahaudin Mudhary Pustaka Progressif RM 6.80
Mencontoh Perjalanan Wali Sunan Kudus Menuju Ma'rifatullah Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 17.80
389
Mendaki Tangga Iman - Dari Syariat & Tarekat Menuju Hakikat Sayyid Haidar Amuli Pustaka Hidayah RM 28.50
390
391 Mendaki tangga makrifat Syekh Ibnu Jabr Ar-Rummi Mitra Press RM 12.80
Menelaah Pemikiran Agus Mustofa - Koreksi Terhadap Serial A. Qusyairi Ismail & Muhammad Pustaka Sidogiri RM 47.50
392 Buku Diskusi Tasawuf Modern Achyat Ahmad
393 Meneladani Akhlak Allah Laleh Bakhtiar Mizan RM 29.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Meneladani Akhlak Nabi - Himpunan Hadis & Riwayat Shahih Imam Abu Syaikh Qisthi Press RM 59.50
394 Tentang Akhlak Mulia Nabi
395 Menelusuri & Memahami Jalan Kesufian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Pustaka Setia RM 55.50
Menembus Batas Langit - Beragama Menurut Ahli Syariat, Tarkat Sayyid Haidar Amuli Pustaka Hidayah RM 29.80
396 & Hakikat - Bahagian 3
397 Menemui Allah Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 22.50
398 Menemui, Mencintai Ilahi Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 29.50
Menerapkan Keajaiban Surah Yasin Dalam Kehidupan Sehari-hari Achmad Chodjim Serambi RM 35.80
399
Mengapa Harus Berserah - Panduan Menyenangi Setiap Ibn 'Athaillah Al-Sakandari Serambi RM 32.50
400 Kenyataan S/C
Mengapa Terkadang Saya Bisa Alim & Terkadang Bisa Zalim? - Muhammad Muhyidin Diva Press RM 23.50
Bimbingan Spiritual & Psikologi Menghadapi Pertarungan Iman &
Nafsu Yang Membuatkan Kepribadian Kita 'Bermuka Dua'
401
402 Mengapa Umat Ini Mati? Muhammad Al-Ghazali Mustaqiim RM 19.80
Mengarungi Samudera Ibadah - Penyempurnaan Ahli Syariat, Ahli Sayyid Haidar Amuli Pustaka Hidayah RM 37.80
403 Tarekat & Ahli Hakikat - Bahagian 1
Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia Dr. H. Sri Mulyati Kencana RM 52.50
404
405 Mengenal Ajaran Tarekat Dalam Aliran Tasawuf Drs. Mochtar Siddiq Putra Pelajar RM 17.80
Mengenal Rahasia Keajaiban Sifat-sifat Allah - I'tiqad Ahli Sunnah Syafi'ie Abdullah Arkola RM 9.80
406 Wal Jamaah Terhadap Ilmu Makrifatullah
407 Mengenal Wujud Allah & Hakikat Zakat Irfan SA Jauhar Az-Zukhruf RM 28.50
408 Menggali Mutiara Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali Pustaka Dwi Par RM 43.80
Menggapai Hidayah Dari Kisah - Kumpulan Kisah Dari Buku-buku Imam Al-Ghazali Hasyimi Press RM 15.50
409 Al-Ghazali
Menggapai Qalbun Salim - Bengkel Hati Menuju Akhlak Mulia Abdullah Gymnatsiar Khas MQ RM 17.50
410
Menggapai Redha Allah Dengan Sebuah Kajian Akhlak Praktis Habib Uma bin Muhammad bin Nurani RM 26.80
411 Salim bin Hafidz
Menggapai tingkatan Sufi & Waliyullah (Terjemah Al-Hikam) Ibn 'Athaillah Al-Sakandari Ampel Mulia RM 13.50
412
413 Menghadirkan Allah Di Relung Jiwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 33.50
414 Menghampiri sang Mahakudus Ibnu Arabi Mizan RM 26.80
415 Menghiasi Diri Menuju Ilahi Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 12.80
416 Menghidupkan Ajaran Rohani Islam Muhammad Al-Ghazali Lentera RM 37.80
417 Mengobati Sifat Senang Dipuji Al-Ghazali Putra Pelajar RM 4.80
418 Mengubah takdir Agus Mustofa Padma Press RM 36.50
Mengungkap Misteri Sufi Besar Mansur Al-Hallaj "Anal-Haq" Syaikh Ibrahim Gazur-I-Ilahi Sri Gunting (RajaGrafindo) RM 16.80
419
420 Mengurai Tasawuf, Irfan & Kebatinan Muhsin Labib Lentera RM 29.80
421 Menikmati Takdir Langit (Al-Lama'at) Said Nursi Robbani Press RM 75.80
422 Menjadi Haji Tanpa Berhaji Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
Menjadi Kaya Ala Sufi - Etos Fakir Dalam Tasawuf Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi Pustaka Hidayah RM 27.80
423
Menjadi Manusia Ma'rifat & Berjiwa Besar - Dari Kitab Al-Insanun Imam Al-Ghazali Mitra Press RM 14.80
424 Arifun Indahu Ruuhul Adhim
425 Menjala Pahala Dengan Shalat Al-Ghazali Pustaka Amani RM 12.50
Menjawab Yang Tak Terjawab Menjelaskan Yang Tak Terjelaskan Said Nursi Murai Kencana RM 75.80
426
427 Menjelang Makrifat Syekh Ahmad Ar-Rifai Cahaya Sufi RM 37.50
428 Menjinakkan Nafsu - Musuh Dalam Selimut Al-Muhasibi & Al-Ghazali Nafas RM 14.50
429 Mensufikan Salafi & Mensalafikan Sufi Dr. Yusuf Al-Qardhawi Uswah RM 22.50
430 Menuai Bencana Agus Mustofa Padma Press RM 35.80
431 Menuju Hadirat Ilahi - Panduan Bagi Kafilah Ruhani Al-Harits Al-Muhasibi Al-Bayan RM 14.80
Menuju Kesempurnaan Diri - Wacana Seputar Akhlak Islam Syahid Dastaghib Lentera RM 22.80
432
Menuju Labuhan Akhirat - Dari Problematika Keberagamaan Umat Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 19.80
433
Menuju Puncak Tasawuf - Mensucikan Batin Dengan Ilmu Syariat, Ali Hasyim Visi7 RM 13.50
434 Tarikat, Hakikat & Makrifat
Menuju Ridha Allah Dengan Kesempurnaan Akhlak Al-Allamah Syaikh Umar bin Nafas RM 28.50
435 Hafiz
436 Menyegarkan Iman Dengan Tauhid 1 K. H. M. Zen Syukri Azhar Publishing RM 27.50
437 Menyegarkan Iman dengan Tauhid 2 K.H.M.Zen Syukri Azhar Publishing RM 19.80
438 Menyelam Ke Samudera Jiwa & Ruh Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
439 Menyelam Ke Samudera Makrifat & Hakikat (Al-Hikam) Ibnu Athoillah Assukandari Amelia RM 22.50
Menyelami Lubuk Tasawuf - Mengulas 52 Topik Mendasar Tentang Mulyadhi Kartanegara Erlangga RM 39.80
440 Spiritual Islam
Menyingkap Diri Manusia - Risalah Ilmu dan Akhlaq Sayyid Abdullah bin Husain bin Pustaka Hidayah RM 12.80
441 Thahir
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Menyingkap Dunia Mistik Asrifin An-Nachrowi & Mujadidul Putra Pelajar RM 13.80
442 Islam
443 Menyingkap Hati Menghampiri Ilahi S/C Al-Ghazali Pustaka Hidayah RM 45.50
Menyingkap Rahasia Keajaiban-keajaiban Ilmu Gaib Laduni Al-Ghazali Amelia RM 7.80
444
445 Menyingkap Rahasia Qalbu Al-Ghazali Amelia RM 19.80
446 Menyingkap Tabir Kehidupan Hakiki Di Balik Ciptaan Allah Al-Ghazali Mustaqiim RM 19.80
Menyingkap tabir rahasia spiritual Syekh Abdul Muhyi Menapaki Dr.M.Wildan Yahya, M.Pd Refika Aditama RM 25.50
447 jejak para tokoh sufi Nusantara abad 17 & 18
448 Meraih Cinta Ilahi - Pecerahan Sufistik Drs. Jalaluddin Rakhmat Pustaka Iman RM 85.00
Meraih Hakikat Melalui Syariat - Telaah Pemikiran Syaikh Al-Akbar Nurasiah Faqihsutan HRP Mizan RM 29.50
449 Ibnu Arabi
Merasakan Manisnya Iman - Ulasan Menyegarkan & Imam Al-Birgawi & Ibnu Arabi Serambi RM 27.50
450 Menyadarkan Tentang Dasar-dasar Islam
451 Merenungi Hari Kebangkitan Manusia Dari Kubur Al-Harits Al-Muhasibi Mitra Pustaka RM 7.50
Meretas Jalan Kebangkitan Islam - Peta Pemikiran Hasan Al- Prof. Dr. Abdul Hamid Al-Ghazali Intermedia RM 27.80
452 Banna
453 Meretas Jalan Kebenaran Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 23.80
454 Meruntuhkan Hawa Nafsu Membangun Rohani Husain Mazhahiri Lentera RM 45.80
455 Metafisika Alam Akhirat Al-Ghazali Risalah Gusti RM 19.80
Metamorfisis Sang Nabi - Dari Buta Huruf Menjadi Ilmuwan Jenius Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
456
457 Metode Menakluk Jiwa Al-Ghazali Mizan RM 33.80
Metode Menikmati Ibadah - Mata Air Kearifan Spiritual Penyejuk Syekh Tosun Bayrak Al-Jerrahi Hikmah RM 28.50
458 Batin
459 Metode Sufi - Meraih Cinta Ilahi Muhammad Iqbal Inisiasi Press RM 35.80
460 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera & Damai Drs. Abdul Qadir Jailani Bina Ilmu RM 42.50
461 Mihrab Kaum Arifin - Apresiasi Sufistik Untuk Para Salikin Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 24.80
462 Minhajul Abidin : 7 Tahapan menuju puncak ibadah S/C Al-Ghazali Amelia H/C.28.50 RM 16.50
463 Mi'raj Menembus Konstelasi Langit Said Nursi Siraja RM 16.80
Missi Suci Para Sufi Sayyid Abi Bakar Ibnu Mitra Pustaka RM 23.80
464 Muhammad Syatha
465 Misteri & keajaiban ayat-ayat Seribu Dinar Imam Al-Ghazali Mitra Press RM 14.50
Misteri Ajaran Makrifat Ilmu Sejati Syekh Abdullah bin Umar Al- Mitra Press RM 14.50
466 Haddad
467 Misteri Kehidupan & Jalan Kematian Syekh Siti Jenar Abdullah Rafie Aoenillah Putra Pelajar RM 15.50
468 Misteri Kematian Syekh Siti Jenar Abdul Munir Mulkhan Mizan RM 26.50
Misteri Kun (Syajaratul-Kaun) - Doktrin Tentang Person Ibnu Arabi Risalah Gusti RM 14.50
469 Muhammad SAW (SC)
Misteri Maut, Kiamat, Syafaat, Lauhul Mahfuzh & Perjalanan Ruh Al-Ghazali & Ibn Sulaiman Al- Serambi RM 22.50
470 Hanafi
Misteri Syekh Siti Jenar - Peran Wali Songo Dalam Mengislamkan Prof. Dr. Hasanu Simon Pustaka Pelajar RM 59.80
471 Tanah Jawa
472 Mistik & Makrifat Sunan Kalijaga HC Achmad Chodjim Serambi RM 55.50
473 Mistik & Makrifat Sunan Kalijaga SC Achmad Chodjim Serambi RM 37.50
Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita - Suatu Dr. Simuh UIP RM 27.50
474 Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati
475 Mistikus Islam Margaret Smith Risalah Gusti RM 18.80
Mistisisme Ibnu Atha 'illah - Wacana Sufistik Kajian Al-Hikam Victor Danner Risalah Gusti RM 14.80
476
477 Mujarobat lengkap Al-Ghazali Mekar RM 9.80
478 Munajat Al-Ghazali Al-Ghazali Risalah Gusti RM 15.80
Munajat Sufi - Kekuatan & Keajaiban Doa Makbul Para Wali Allah Al-Ghazali Mitra Press RM 14.50
479
Musibah & Bahagia Di Mata Syekh Siti Jenar - Memaknai Rahasia Agus Wahyudi Diva Press RM 22.50
Hidup Secara Makrifat Guna Mencapai Puncak Singgahsana
480 Ilahiah
Muslim Ideal - Pribadi Islami Dalam Al-Quran & As-Sunnah Dr. Muhammad Ali Al-Hasyimi Mitra Pustaka RM 36.80
481
482 Mutiara Agung Pangeran Sufi - Al-Jinaid Al-Baghdady Muhammad Luqman Hakim Cahaya Sufi RM 35.50
483 Mutiara Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali Mizan RM 38.80
484 Mutiara Ma'rifat Labib Mz & Maftuhahnan Bintang Pelajar RM 15.80
485 Mutu Manikam Dari Kitab Al-Hikam Syekh Ahmad Atailah Mutiara Ilmu RM 37.50
486 Nasihat Bagi Jiwa Yang Mencari Al-Muhasibi Risalah Gusti RM 9.80
487 Nasihat Rasulullah Untuk Anak Agar Berakhlak Mulia Dr. Hamid Ahmad Ath-Thahir Irsyad Baitus Salam RM 9.80
Nasihat Spiritual - Mengenal Tarekat Ala Habib Luthfi bin Yahya Fahmy Jindan Hayat Publishing RM 25.50
488
489 Nasihat Untuk Para Penguasa Al-Ghazali Pustaka Media RM 6.80
Nasihat-nasihat Sang Sufi Abu Abdillah Al-Harits bin Asad Pustaka Hidayah RM 14.80
490 Al-Muhasibi
491 Nasihat-nasihat Wali Allah Syaikh Abdul Qadir Jailani Husaini RM 33.50
492 Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam Drs. Abdul Qadir Jailani Bina Ilmu RM 33.50
493 Negeri Para Pecinta - Konsep Cinta Abadi Dalam Tasawuf Muhammad Al-Hajjar Pustaka Hidayah RM 22.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Negeri Sufi Mojdeh Bayat & Muhammad Ali Lentera RM 25.80
494 Jamnia
495 Ngaji Online 1 Agus Mustofa Padma Press RM 22.50
Ngelmu Sangkan Paran Untuk Memaknai Ajaran Syekh Siti Jenar Agus Wahyudi Lingkaran RM 22.50
496
497 Nikmatnya Qiyamat Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 26.50
Nyanyi Sunyi Seorang Sufi James Fadiman & Robert Pustaka Al-Furqan RM 44.50
498 Frager Al-Jerrahi
499 Obat Hati - Antara Terapi Ibnu Qayyim & Ilusi Kaum Sufi Ibnu Qayyim Darul Haq RM 63.50
500 Orientasi Sufistik Cak Nur Sudirman Tebba Paramadina RM 26.80
501 Panduan Akhlak Salaf Abdul Aziz bin Nashir Al-Jalil At-Tibyan RM 19.80
Panduan Berbusana Islami - Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al- Syaikh Abdul Wahab Almahira RM 76.50
502 Quran & As-Sunnah Abdussalam Thawilah
Para Sufi Agung - Kisah & Legenda Mojdeh Bayat & Mohammad Ali Pustaka Sufi RM 27.80
503 Jamnia
Pelita Hati - Petunjuk Mendekati Diri Kepada Allah (Al-Hikam) Ibnu Athoillah Assukandari Bintang Usaha Jaya RM 14.50
504
Pemahaman Al-Quran - Adab Kaum Sufi Perspekti Al-Ghazali Prof. M. Abul Quasem Risalah Gusti RM 19.80
505
Pemberontakan Tasawuf - Kritik Ibnu Taimiyah Atas Rancang Dr. H. Masyharuddin JP Books RM 37.50
506 Bangun Tasawuf
Pembersihan Jiwa - Langkah-langkah Mempertajam Mata Hati Ibnu Athoillah Assukandari Putra Pelajar RM 18.80
507 Dalam Melihat Allah
Pemikiran Sufisme - Di Bawah Bayang-bayang Fatamorgana Dr. Abdul Rahman Abdul Khaliq Amzah RM 9.80
& Prof. Dr. Ihsan Ilahi Zahir
508
509 Pencerah Kalbu Ibn 'Athaillah Al-Sakandari Serambi RM 37.80
Pencerah Mata Hati - Kitab Penuntun Penyempurnaan Iman Syekh Muzaffer Ozak Al-Jerrahi Serambi RM 59.50
510
Pendakian Menuju Allah - Bertasawuf Dalam Hidup Sehari-hari Dr. Achmad Mubarok Paramadina RM 29.80
511
512 Penderitaan Di Alam Barzakh Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 25.50
513 Pengantar Studi Tasawuf Dr. Asmaran As Rajawali Press RM 39.80
514 Penuntun Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Baidlowi Syamsuri Apollo RM 4.80
Perawan Suci Dari Basrah - Jenjang Sufisme Rabiah Adawiyah Aj. Siraaj & A. H. Mahmud Fajar Pustaka RM 27.50
515
Percikan Cahaya Ilahi - Petuah-petuah Syaikh Abdul Qadir Jailani Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Hidayah RM 57.50
516
517 Percik-percik Kesufian Drs. Achmad Suyuti Pustaka Amani RM 18.50
518 Perdebatan Syekh Siti Jenar Dengan Wali Songo MB. Rahimsyah Bintang Usaha Jaya RM 5.50
Peringatan Bagi Penguasa - Agar Kekuasaan Tidak Menjadi Korup Al-Ghazali Hikmah RM 19.80
519
520 Perisai Gaib Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Hidayah RM 32.50
Perjalanan Akbar Ras Adam - Sebuah Interpretasi Baru Al-Quran Agus Haryo Sudarmojo Mizan RM 39.80
521 & Sains
522 Perjalanan Para Ahli Sufi Maimunah Hasan Absolut RM 19.80
523 Perjalanan Rohani Kaum Sufi Ibnu Mahalli Abdullah Umar Kreasi Wacana RM 17.80
Perkembangan Ilmu Tasawuf & Tokoh-tokohnya Di Nusantara Hawash Abdullah Al-Ikhlas RM 9.80
524
525 Perlukah Negara Islam Agus Mustofa Padma Press RM 37.50
Permata Kisah Teladan Umat - Rabi'ah Al-Adawiyah Sufi Wanita Abdullah Zakiy Al-Kaaf & Drs. Pustaka Setia RM 5.80
526 Nan Cemerlang Maman Abd. Djaliel
Personality Psychoteraphy - Perbandingan & Praktik Bimbingan & Dr. Lynn Wilcox IRCiSoD RM 39.50
Konseling Psikoterapi Kepribadian Barat & Sufi
527
Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru Murid - Studi Dr. H. Abuddin Nata Rajawali Press RM 12.80
528 Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali
529 Pewaris Ajaran Syekh Siti Jenar - Membuka Pintu Makrifat Ashad Kusuma Djaya Kreasi Wacana RM 25.80
530 Pilar-pilar Tasawuf Dr. Yunasril Ali Kalam Mulia RM 27.50
Pola Makanan Rasulullah - Makanan Sehat Berkualitas Menurut Prof. Dr. Abdul Basith Almahira RM 46.80
531 Al-Quran & As-Sunnah Muhammad Sayyid
Poligami Yuuk! - Benarkah Al-Quran Menyuruh Berpoligami Agus Mustofa Padma Press RM 35.50
532 Kerana Alasan Syahwat?
533 Pribadi & Budi pekerti Rasulullah saw. (As-Syamail) At-Tirmidzi Diponegoro RM 22.50
Psikologi Sufi-Solusi Konflik - Menyelesaikan Konflik Batin, M. Luqman Hakim Cahaya Sufi RM 39.80
Seputar Keluarga, Hubungan Sosial, Stress, Ibadah & Ketuhanan
534
Psikologi Zikir - Studi Fenomenologi Pengalaman Transformasi M. A. Subandi Pustaka Pelajar RM 35.50
535 Religius
536 Psikoterapi Sufistik Dalam Kehidupan Modern Dr. Amir An-Najar Hikmah RM 28.80
537 Puasa Memasuki Lailatul Qadar Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 12.50
538 Puncak Kebahagiaan (Al-Farabi) Drs. Imam Sukardi Pustaka Pelajar RM 16.50
539 Pusaran Energi Ka'bah Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
540 Quantum Akhlak Murtadha Muthahhari Arti RM 24.50
Rahasia Asma Allah - Belajar Menapak Makrifat Pada Ahlinya Ibnu Athaillah Al-Sakandari Serambi RM 22.80
541
Rahasia Berjumpa Allah - Buku 2 : Bimbingan Spiritual Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Diva Press RM 31.50
542 Pembangun Iman & Jiwa (Triologi Rahasia Sufi Agung)
543 Rahasia Besar Sang Guru Besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sahara Publishers RM 29.80
Rahasia Cinta - Ajaran Hidup, Cinta & Karamah Syekh Abdul Muhammad Aftsab Kassim & Diva Press RM 22.50
544 Qadir Al-Jailani Siddiq Osman
545 Rahasia Di Balik Mimpi Kaum Sufi Fuad Kauma & Isnaeni Fuad Kalam Mulia RM 24.80
546 Rahasia di Balik Rahasia Syaikh Abdul Qadir Jailani Risalah Gusti RM 32.50
Rahasia Hakikat Diri Manusia - Tangga Makrifat Menuju Insan Agus Wahyudi Lingkaran RM 21.50
547 Kamil
Rahasia ibadah,panduan menempuh jalan ruhani untuk mencapai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Pustaka Al-Furqan RM 32.50
548 derajat insan kamil
549 Rahasia Kehidupan Orang Sufi Labib Mz Bintang Usaha Jaya RM 9.80
550 Rahasia Kesempurnaan Makrifat Para Wali Jawa Agus Wahyudi Lingkaran RM 22.50
551 Rahasia Makrifat Nabi Khidir A.S. M. Ali Oase RM 22.50
Rahasia Mencintai Allah - Buku 1 : Bimbingan Spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 22.50
552 Pembanguin Iman & Jiwa (Triologi Rahasia Sufi Agung)
Rahasia Menjadi Kekasih Allah - Buku 3 : Bimbingan Spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 29.50
Pembanguin Iman & Jiwa (Triologi Rahasia Sufi Agung)
553
554 Rahasia Menyingkap Makrifat Allah Syekh Nuruddin Ar-Raniri Diadit Media RM 19.80
Rahasia Menyucikan Hati - Kunci-kunci Pembuka Pintu Makrifat Abdul Aziz Ad-Daraini Beranda RM 55.50
555 Allah
556 Rahasia Puasa & Zakat Al-Ghazali Karisma RM 9.80
557 Rahasia Sembahyang K. H. M. Zen Syukri Azhar Publishing RM 17.50
558 Rahasia Sepuluh Malam S/C Achmad Chodjim Serambi RM 42.50
559 Rahasia Sufi Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Sufi RM 42.50
Rahasia Sufi Agung - Menyingkap Rahasia Di Atas Rahasia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Diva Press RM 39.50
560 Kehidupan Spiritual Hamba Allah
Rahasia Yang Maha Indah - Belajar Hidup Berkah Dari Kekasih Ibnu Athaillah Serambi RM 47.50
561 Allah
Rahasia-rahasia agung berjumpa Allah,Lautan hikmah kekasih Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 55.80
562 Allah
563 Rahasia-rahasia Ibadah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Diva Press RM 44.50
Raihlah Hakikat Jangan Abaikan Syariat - Adab-adab Perjalanan Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Hidayah RM 33.50
564 Spiritual
Ramadhan Yang Kurindukan - Kisah-kisah Tak Terlupakan & Syekh Muzaffer Ozak Al-Jerrahi Pustaka Hidayah RM 29.80
565 Raihlah Kemenangan Cemerlang
566 Rasail Al-Ghazali - Buku Kedua Imam Al-Ghazali Diadit Media RM 67.50
567 Rasail Al-Ghazali - Buku Pertama Imam Al-Ghazali Diadit Media RM 67.50
Ratapan Suci Para Sufi : Tafsir Doa Khidhir Dr. Muhammad Fana'I Eskavari Al-Huda RM 37.50
568
569 Raudhah Al-Ghazali Risalah Gusti RM 14.80
570 Reformasi Sufistik Drs. Jalaluddin Rakhmat Pustaka Hidayah RM 29.80
571 Reinkarnasi, Makrifatullah Anak Autis & Indigo Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 36.80
572 Rekonsiliasi Psikologi Sufistik & Humanistik Dr. H. Abdullah Hadziq Rasail RM 29.50
573 Relung Cahaya (Misykat Al-Anwar) Ibnu Arabi Pustaka Firdaus RM 12.80
574 Renungan Suci - Bekal Menuju Taqwa Al-Muhasibi Pustaka Azzam RM 39.80
575 Renungan Sufi Syaikh Abdul Qadir Jailani Pustaka Al-Furqan RM 55.50
576 Renungan Tasauf Hamka Pustaka Panjimas RM 12.50
577 Resonansi Spiritual Wali Qhutub Syaikh Abdul Qadir Jailani Kalam Mulia RM 22.80
578 Revolusi Kesadaran Dalam Serat-serat Sufi Dr. Abdul Munir Mulkhan Serambi RM 27.80
579 Revolusi Shalat Ibnu Arabi Pustaka Hidayah RM 59.50
Rindu Tanpa Akhir - Metode Mendidik Jiwa Agar Cinta, Ridha & Al-Ghazali Serambi RM 33.80
580 Damai Bersama Allah
Rindu Tiada Akhir - Belajar Mencinta & Dicinta Allah dari Al- Binyamin Abrahamov Serambi RM 29.80
581 Ghazali & Al-Dabbaghi
582 Ringkasan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Akbar RM 55.50
583 Ringkasan Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali Pustaka Amani RM 24.50
Ringkasan Ihya Ulumuddin, Tahqiq & Takhrij Ahmad Abdurraziq al- Imam Ghazali Sahara Publishers RM 63.50
584 Bakri
585 Ringksan Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali Absolut RM 24.50
Risalah Jum'at - Keutamaan, Kekhususan, Adab, Hukum & Fatwa Dr. Said bin Ali Wahf Al- Darul Haq RM 11.80
586 Qahthani
587 Risalah Kemesraan Ibnu Arabi Serambi RM 19.80
Risalah Pembersih Jiwa - Terapi Perilaku Lahir & Batin Dalam Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Karya Agung RM 16.80
588 Perspektif Tasawuf
589 Risalah Qusyairiyah Imam Qusairi Pustaka Amani RM 45.50
Risalah Qusyairiyah - Induk Ilmu Tasawuf Imam Al-Qusyairy An-Naisabury Risalah Gusti RM 49.80
590
591 Risalah Sufi Mutakhir Omar Ali Shah Serambi RM 35.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
592 Risalah Tasawuf Ibrahim Amini Al-Huda RM 36.80
593 Risalah Tasawuf Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah Hikmah RM 22.80
594 Risalah-risalah Al-Ghazali Al-Ghazali Pustaka Hidayah RM 25.80
Risalatul Mu'awanah - Menuju Esensi Makrifatullah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al- Mutiara Ilmu RM 16.80
595 Husaini
Ruqyah & Doa - Terapi Gangguan Jin & Sihir Sesuai Syariat Islam Yunus Hanis Syam & Abu Mitra Pustaka RM 24.50
596 Azzam Surisman
Saat Seorang Gila Tersenyum Padamu (Parabel-parabel Cinta Coleman Barks Pustaka Pelajar RM 17.80
597 Dari Matsnawi Rumi)
Sabar - Penjelasan Hukum, Adab, Faidah & Hikmahnya Bersabar Abdullah Al-Yamani Qisthi Press RM 52.50
598
Sabda Terakhir - Nyanyian Orang-orang Terluka : Kumpulan Puisi Safari Nurzaman Karya Anda RM 24.50
599 & Cerpen
600 Sadar Untuk Bersandar - Gemala Hikmah Ibn Atha'illah Muhammad Al-Ghazali Serambi RM 17.80
Said Nursi - Pemikir & Sufi Besar Abad 20 - Membebaskan Agama Ihsan Kasim Salih Murai Kencana RM 29.80
601 Dari Dogmatisme & Sekularisme
Sajian Ruhani Penyejuk Iman - 10 Resep Hidup Mulia Syaikh Ahmad Al-Sa'dani Al-Bayan RM 29.50
602 Berdasarkan Al-Quran
603 Salafi vs Sufi Ali bin As-Sayyid Al-Washifi Akbar RM 23.50
604 Salat Dalam Perspektif Sufi Sukardi K. D. Rosda RM 23.80
Samudera Hikmah Al-Ghazali - Risalah Akbar Imam Al-Ghazali Al-Ghazali Pustaka Al-Furqan RM 54.50
605
606 Samudera Ma'rifat Labib Mz & Maftuhahnan Bintang Pelajar RM 12.80
607 Samudera Sufi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Diva Press RM 39.50
Sang Maha-Segalanya Mencintai Sang Maha-Siswa - Tasawuf Ahmad Sultoni JP Books RM 32.50
608 Untuk Sufi Kampus
Sang Pembaharu - Perjuangan & Ajaran Syekh Siti Jenar (Buku 3) Agus Sunyoto LKIS RM 34.50
609
Sang Pembaharu - Perjuangan & Ajaran Syekh Siti Jenar (Buku 4) Agus Sunyoto LKIS RM 39.50
610
Sang Pembaharu - Perjuangan & Ajaran Syekh Siti Jenar (Buku 5) Agus Sunyoto LKIS RM 39.50
611
612 Sang Subversif Siti Jenar Nurul Huda Karya Utama RM 9.80
613 Santapan Jiwa K. H. M. Zen Syukri Azhar Publishing RM 42.50
614 Sarana Mencapai Ma'rifatullah Bambang Soeletter Az-Zukhruf RM 22.80
615 Seberkas Cahaya Dalam Kegelapan Imam Al-Ghazali Amelia RM 11.50
616 Sederhana Penuh Berkah Al-Harits Al-Muhasibi Serambi RM 16.80
617 Sejarah & Pemikiran Tasawuf di Indonesia Drs. M. Solihin Pustaka Setia RM 9.80
Sejarah Hitam Tasawuf - Latar Belakang Kesesatan Kaum Sufi Dr. Ihsan Ilahi Dhahir Darul Falah RM 29.80
618
Sejarah Sunan Ampel - Guru Para Wali di Jawa & Perintis Sjamsudduha Jawa Pos Press RM 32.80
619 Pembanguan Kota Surabaya
620 Sejuta Keajaiban Dalam Dunia Sufi Asrifin An Nakhrawie Karya Utama RM 11.50
621 Selalu Melibatkan Allah Muhammad Al-Ghazali Serambi RM 33.80
Selamat Sampai Tujuan - Panduan Bagi Menempuh Jalan Iman Ibnu Arabi Serambi RM 16.80
622 (HC)
623 Semulia Akhlak Nabi Amru Khalid Aqwam RM 29.50
624 Seni Menata Hati - Terapi Sufistik Husein Shahab Hikmah RM 17.80
625 Seni Penyembuhan Sufi Linda O'Riordan Serambi RM 19.80
Sentuhan-sentuhan Sufistik Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al- Pustaka Setia RM 11.80
626 Husaini
Setetes Rahasia Ibadah - Meta Energi Ruhaniah Dalam Ritual KH. Bahaudin Mudhary Pustaka Progressif RM 22.80
627 Islam
628 Setitik Cahaya Dalam Kegelapan Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 17.80
629 Shahadah Raja Ibadah Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 29.80
630 Shalat & Keutamaanya Syaikh Abdul Qadir Jailani Sahara Publishers RM 26.50
Sifat & Pribadi Muhammad - Kajian Tentang Figur, Nasab, Thaha Abdullah Al-Afifi Senayan Publishing RM 65.50
631 Kebiasaan, Pergaulan Akhlak &Ibadah Rasulullah
632 Sifat 20 Menuju Ma'rifatullah Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 26.50
Sifat Tidur Nabi Abu Abdillah bin Luqman Al- Media Tarbiyah RM 6.50
633 Atsari
Sifat Wudhu Nabi SAW Fahd bin Abdurrahman Asy- Pustaka Al-Kautsar RM 6.80
634 Syuwayyib
Sifat Wudhu Nabi SAW Syaikh Abdullah bin Pustaka At-Tibyan RM 2.00
635 Abdurrahman Al-Jibrin
636 Sinar keemasan 1-2 Prof.Dr.Syekh H.Djalaluddin Terbit Terang RM 45.50
637 Sinar Yang Mengungkap Sang Cahaya Said Nursi Murai Kencana RM 75.80
Siti Jenar - Cikal Bakal Faham Kejawen - Pergumulan Tasawuf MB. Rahimsyah Pustaka Agung Harapan RM 9.80
638 Versi Jawa
Siti Jenar Menggugat - Menyingkap Tabir Rahasia Kehidupan Bambang Marhiyanto Jawara RM 9.80
639 Syekh Siti Jenar
Spiritual Salah Kaprah - Mengupas Tuntas Kerancuan Spiritual Abu Sangkan Gybraltar RM 39.50
640 Antara God Spot, G-Spot, Mad Spot & Sufi Spot
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
641 Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Quran Drs. M. Yatimin Abdullah Amzah RM 29.50
642 Sufi Di Lembah Suci Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 23.50
643 Sufi Menurut Al-Quran & As-Sunnah Muhammad bin Jamil Zainu Pustaka At-Tauhid RM 6.80
Sufisme & Akal Dr. Muhammad Abdullah Asy- Pustaka Hidayah RM 31.80
644 Syarqawi
645 Sufisme & Penyempurnaan Diri A. Reza Arasteh Sri Gunting (RajaGrafindo) RM 13.80
Sufisme Islam Capt. Wahid Bakhsh Rabbani Sahara Publishers RM 29.80
646
Sufisme Syekh Siti Jenar - Kajian Kitab Serat & Suluk Siti Jenar Muhammad Sholikhin Narasi RM 35.80
647
Suluk Abdul Jalil - Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar (Buku 1) Agus Sunyoto LKIS RM 35.50
648
Suluk Abdul Jalil - Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar (Buku 2) Agus Sunyoto LKIS RM 35.50
649
650 Suluk Di Jalan Allah : Syariat-Thariqah-Hakikat-Makrifat M. Ridhwan Qayyum Said Mitra Gayatri RM 19.80
Suluk Malang Songsang - Konflik & Penyimpangan Ajaran Syekh Agus Sunyoto LKIS RM 45.50
651 Siti Jenar (Buku 6)
Suluk Malang Songsang - Konflik & Penyimpangan Ajaran Syekh Agus Sunyoto LKIS RM 65.50
652 Siti Jenar (Buku 7)
653 Sumber Segala Cahaya - Menangkap Pencerahan Ilahi Al-Ghazali Hikmah RM 15.80
654 Sunan Giri Umar Hashim Menara Kudus RM 5.50
Sunan Gunung Jati - Sebuah Novel Epos Napak Tilas Islam Jawa Fathony Effendi Diva Press RM 22.50
655
656 Sunan Gunung Jati Cirebon umar Hashim Menara Kudus RM 3.50
657 Sunan Kalijaga Umar Hasyim Menara Kudus RM 4.50
Sunan Kalijaga - Napak Tilas Jejak Sang Guru Spiritual Jawa Wawan Susetya Diva Press RM 39.50
658
659 Surat-surat Sang Sufi Muhammad Ibn Abbad Hikmah RM 28.80
Syahadat & Makrifatullah Cahyadi Takariawan, Wahid Intermedia RM 21.80
660 Ahmadi, Abdullah Sunono
661 Syaikh Abdul Qadi Al-Jailani - Guru Para Pencari Tuhan Abdul Razak Al-Kailani Mizan RM 39.80
662 Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani (Pemimpin Para Wali) MB. Rahimsyah Mitra Jaya RM 6.80
Syaikh Abdul Qadir Jailani - Perjalanan Hidup Karomah & Ajaran Asrifin An Nakhrawie Galaxy RM 8.50
663 Tasawuf
664 Syajaratul Maarif - Tangga Menuju Ihsan Syaikh Al-Izz bin Abdul Salam Pustaka Al-Kautsar RM 49.50
665 Syajaratun Ma'rifat (Pohon Kearifan) Muhammad Nuh Mata Pena RM 18.80
666 Syakhshiyah Islam (Kepribadian Islam) - Jilid 1 Taqiyuddin An-Nabhani Thariqul Izzah RM 37.80
Syamaail Rasulullah Dr. Ahmad Musthafa Mutawalli Qisthi Press RM 59.50
667
Syamail Muhammad Saw, Kumpulan hadits keindahan dan Imam Tirmidzi Pena RM 55.50
668 keagungan pribadi Rasulullah Saw
Syarah Adab & Manfaat Menuntut Ilmu Syaikh Muhammad bin Shalih Pustaka Imam Asy-Syafi'i RM 36.80
669 Al-Utsaimin
670 Syarah Al-Hikam - Syarah : Abdullah Asy-Syarqawi Ibnu 'Athaillah Darul Ulum RM 59.50
671 Syariat & Akal Muhammad Al-Ghazali Lentera RM 23.80
672 Syekh Siti Jenar - Makna Kematian ( S/C ) -1 Achmad Chodjim Serambi RM 34.50
673 Syekh Siti Jenar - Makrifat & Makna Kehidupan - 2 Achmad Chodjim Serambi RM 39.50
674 Syekh Siti Jenar - Pergumulan Islam-Jawa Dr. Abdul Munir Mulkhan Jejak RM 44.80
Syekh Siti Jenar Dunia Sebagai Alam Kubur - Kritik Terhadap John Rinaldi Pustaka Pelajar RM 24.50
675 Kaum Materialis
Syekh Siti Jenar Waliyyul Rakyat - Misi Kewalian, Sangkan Riyanto Tri Wahono Kreasi Wacana RM 26.50
676 Paraning Dumadi hingga Eksekusi
Tadarus Cinta,Novel Sufistik dari bilik-bilik religiusitas islam Muhammed Hasan Al-Bashri Diva Press RM 22.50
677
678 Tafsir Ajaran Serat Wedhatama Dr. Adityo Jatmiko Pura Pustaka RM 27.50
679 Tafsir Ajaran Serat Wulangreh Andi Harsono Pura Pustaka RM 27.50
680 Tafsir Al-Ghazali - Tafsir Tematik Al-Quran 30 Juz Muhammad Al-Ghazali Islamika RM 62.50
681 Tafsir Ayat Cahaya Al-Ghazali Pustaka Progressif RM 16.80
Tafsir Sufi - Mendedah Masalah Ketuhanan Dalam Al-Quran Musa Kazhim Lentera RM 16.80
682
683 Tafsir Sufistik Rukun Islam Abu Thalib Al-Makki Al-Bayan RM 27.50
684 Tahajjud Siang Hari Dhuhur Malam Hari Agus Mustofa Padma Press RM 35.80
685 Tahukah Anda Bagaimana Shalat Secara Sempurna Al-Ghazali Cendekia RM 21.50
686 Tak Ada Azab Kubur? Agus Mustofa Padma Press RM 36.50
Tak Cukup Hanya Berilmu - Menjaga Ilmu Dengan Adab Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi Pustaka Hidayah RM 29.80
687 Ad-Dimasyqi
688 Taman & Sandaran Pencari Kebenaran Al-Ghazali Pustaka Amani RM 12.80
689 Tampil Menawan Dengan Akhlak Mulia Amru Khalid Cakrawala RM 29.50
690 Tangga Ma'rifatullah Al-Ghazali Risalah Gusti RM 22.50
691 Tanya Jawab Sufistik Abdullah Alwi Hadad Putera Riyadi RM 27.80
692 Taqrib Dalil Drs. H. Aliy As'ad Menara Kudus RM 14.80
Tarekat Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah - Sebuah Tinjauan Ilmiyah Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Karya Agung RM 13.80
693 & Amaliyah
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Tarekat Rasulullah ( Hidup bersama Rasulullah ) Syekh Muhammad Ali Al-Birgawi Maktabah Al-Utsaimin RM 59.80
694
695 Tarekat Syattariah Di Minangkabau Oman Fathurahman Prenada Media Group RM 39.50
696 Tarekat Tanpa Tarekat - Jalan Baru Menjadi Sufi Ahmad Najib Burhani Serambi RM 19.80
697 Tarekat, Tasawuf, Tahlilan & Maulidan Hartono Ahmad Jaiz Wacana Ilmiah Press RM 25.50
698 Tasauf - Perkembangan & Pemurniannya Hamka Pustaka Panjimas RM 29.50
699 Tasauf Modern Hamka Pustaka Panjimas RM 39.50
700 Tasawuf - Pluralisme & Pemurtadan Hartono Ahmad Jaiz Pustaka Al-Kautsar RM 29.80
701 Tasawuf & Gerakan Tarekat Dr. H. Amsal Bakhtiar Angkasa RM 21.80
Tasawuf & Ihsan - Antivirus Kebatilan & Kezaliman Syaikh Muhammad Hisham Serambi RM 29.80
702 Kabbani
Tasawuf & Krisis Prof. Dr. H.M. Amin Syukur & Dr. Pustaka Pelajar RM 27.80
703 Abdul Muhayya
704 Tasawuf & Perkembangannya Dalam Islam Dr. Simuh Rajawali Press RM 22.80
705 Tasawuf Aktual - Menuju Insan Kamil Muhammad Sholikin Pustaka Nuun RM 33.80
706 Tasawuf Antara Agama dan Filsafat Dr. Ibrahim Hilal Pustaka Hidayah RM 33.80
Tasawuf Antara Al-Ghazali & Ibnu Taimiyah Dr. Abdul Fattah Sayyid Ahmad Khalifa RM 48.80
707
Tasawuf Cinta - Studi Atas Tiga Sufi : Ibn Abi Al-Khair, Al-Jili & Ibn R.A. Nicholson Mizan RM 47.80
708 Al-Faridh
Tasawuf Dalam Pandangan Al-Quran & As-Sunnah Muhammad As-Sayyid Al-Galind Cendekia RM 24.50
709
710 Tasawuf Dalam Quran Dr. Mir Valiudin Pustaka Firdaus RM 16.80
711 Tasawuf Dalam Sorotan Sains Modern Dr. Ali Ansari Pustaka Hidayah RM 22.80
Tasawuf Di Dunia Islam Prof. Dr. Abdul Halim Mahmud Pustaka Setia RM 29.80
712
713 Tasawuf Di Mata Kaum Sufi William C. Chittick Mizan RM 33.80
Tasawuf In Action - Spritual Diri Di Dunia Yang Tak Lagi Ramah Dr. H. J. Witteveen Serambi RM 39.80
714
Tasawuf Islam - Telaah Historis & Perkembangannya Abu Wafa Al-Ghanimi Al- Gaya Media Pratama RM 45.50
715 Taftazani
Tasawuf Jantung Islam - Nilai-nilai Universal Dalam Tasawuf Syekh Khaled Bentounes Pustaka Sufi RM 29.80
716
717 Tasawuf Kontekstual - Solusi Problem Manusia Modern Prof. Dr. H.M. Amin Syukur Pustaka Pelajar RM 29.80
718 Tasawuf Kultural - Fenomena Shalawat Wahidiyah Sokhi Huda LKiS RM 37.50
719 Tasawuf Nusantara - Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka Dr. Sri Mulyati Kencana RM 32.50
Tasawuf Pandawa (Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula & Muhammad Zaairul Haq Pustaka Pelajar RM 44.50
720 Sadewa)
721 Tasawuf Perenial Kautsar Azhari Noer Serambi RM 23.80
722 Tasawuf Petunjuk Ke Jalan Kebenaran Abdul Jalil Hamid Apollo RM 5.80
723 Tasawuf Positif Sudirman Tebba Kencana RM 29.80
724 Tasawuf Salafi M. Zaki Ibrahim Hikmah RM 18.80
Tasawuf Sebagai Kritik Sosial - Mengedpankan Islam Sebagai Dr. K. H. Said Aqil Siroj Mizan RM 69.50
725 Inspirasi Bukan Aspirasi
Tasawuf Sebagai Pembebasan Manusia Modern - Telaah Drs. Ali Maksum Pustaka Pelajar RM 22.80
726 Signifikasi Konsep Tradisionalisme Sayyed Hossein Nasr
727 Tasawuf Sosial Robby H. Abror Fajar Pustaka Baru RM 17.80
728 Tasawuf Syar'i - Kritik Atas Kritik Sayyid Nur bin Sayyid Ali Hikmah RM 25.80
Tasawuf Tematik - Membedah Tema-tema Penting Tasawuf Dr. M. Solihin Pustaka Setia RM 9.80
729
Tasawuf Yang Dipuja Tasawuf Yang Dikutuk - Kasak-kusuk Mukhlis Genta Press RM 29.80
730 Spiritualitas Islam
731 Tasawuf Yang Tertindas Abdul Hadi W. M. Paramadina RM 49.80
732 Tauhidullah Al-Ghazali Risalah Gusti RM 24.50
733 Tazkiyah An-Nafs Ibnu Qayyim Pustaka At-Tibyan RM 7.80
Tazkiyah An-Nafs - Konsep Penyucian Jiwa Menurut Para Salaf Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab & Pustakas Arafah RM 10.90
734 Imam A-Ghazali
735 Tazkiyah An-Nafs - Mensucikan Jiwa Syaikh Ahmad Farid Shafa RM 19.80
736 Tazkiyatun Nafs - Intisari Ihya Ulumuddin Sa'id Hawwa Pena Pundi Aksara RM 89.50
Tazkiyatun Nafs - Menyucikan Jiwa & Menjernihkan Hati Dengan Ibnu Taimiyah Darus Sunnah RM 65.50
737 Akhlak Yang Mulia
738 Tazkiyatun Nafs - Solusi Problematika Hidup Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail Pustaka Ikadi RM 14.50
739 Tazkiyatun Nufus Para Nabi Syaikh Salim bin Ied Al-Hilali Pustaka Imam Asy-Syafi'i RM 29.80
740 Telaga Ma'rifat - Mempertajam Mata Batin & Indra Keenam Ibnu Athoillah Assukandari Mitra Press RM 12.50
741 Teosofia Al-Quran Al-Ghazali Risalah Gusti RM 33.50
Terang Benderang Dengan Makrifatullah - Panduan Abdul Rahman Ibnu Yusuf Al- Serambi RM 21.50
742 Mencerdaskan Hati Laja
743 Terapi Hati Model Sufi - Sebuah Pengalaman Transenden David Heinemann Nuansa RM 49.50
Terapi Makrifat, pelatihan lengkap menyenangi setiap kenyataan Ibnu 'Athaillah Al-Sakandari Zaman RM 99.50
744 (mengandungi 4 macam buku ).
745 Terapi Sufi ( Tasawuf sebagai terapi ) Omar Ali Syah Pustaka Sufi RM 39.50
Terapi Sufistik - Penyembuhan Penyakit Kejiwaan Perspektif Dr. M. Solihin Pustaka Setia RM 11.50
746 Tasawuf
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
747 Terjemah Al-Hikam - Pendekatan Abdi Pada Khaliqnya H. Salim Bahreisy Balai Buku RM 12.80
748 Terjemah Minhajul Abidin Al-Ghazali Husaini RM 26.50
749 Ternyata Adam Dilahirkan Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
750 Ternyata Akhirat Tidak Kekal Agus Mustofa Padma Press RM 39.80
751 Terpesona Di Sidratul Muntaha Agus Mustofa Padma Press RM 39.50
The Big Secret - Mati & Hidup Setelah Mati Syekh Muzaffer Ozak Al-Jerrahi Pustaka Hidayah RM 29.50
752
753 The Garden of Truth - Mereguk Sari Tasawuf Seyyed Hossein Nasr Mizan RM 45.50
754 The Heart of Sufism Hazrat Inayat Khan Rosda RM 35.80
The Idol Of Universe - Idola Semesta Alam Syekh Muzaffer Ozak Al-Jerrahi Pustaka Hidayah RM 37.50
755
756 The Secret of Secrets - Menyingkap Tabir Rahasia Ilahi Syaikh Abdul Qadir Jailani Suluh Press RM 17.50
The Sufi Path of Knowledge - Tuhan Sejati & Tuhan-tuhan Palsu William C. Chittick Qalam RM 49.50
757
The Wisdom of Abdul Qadir Al-Jailani,Bekal menjadi kekasih Allah Shaleh Ahmad al-Syami Serambi RM 21.50
758
The Wisdom of Al-Harits Al-Muhasibi - 91 Kiat Menikmati Ibadah & Al-Harits Al-Muhasibi Serambi RM 28.50
759 Hidup Anugerah
Tiga Guru Sufi Tanah Jawa - Syaikh Muslih Mranggen, Abuya H. Murtadho Hadi Pustaka Pesantren RM 33.80
760 Dimyathi Banten & Syaikh Romli Tamim Rejozo
761 Tiga Kemuliaan - Ramadhan, Dzulhijjah & Hari Juma'at Syaikh Abdul Qadir Jailani Sahara Publishers RM 22.80
762 Tokoh-tokoh Sufi Abdul Mujib Bintang Pelajar RM 3.80
Tokoh-tokoh Sufi - Mengungkap Sejarah Kehidupan, Ajaran Serta Asrifin An Nakhrawie Karya Utama RM 14.50
763 Karamahnya
764 Tokoh-tokoh Sufi Lintas Zaman Dr. M. Solihin Pustaka Setia RM 8.80
Tradisi Sufi Dari Nabi - Tasawuf Aplikatif Ajaran Nabi Muhammad K. H. Muhammad Solikhin Cakrawala RM 59.50
765 SAW
Tuhan Menurut Al-Quran - Sebuah Kajian Metafisika Muhammad Husaini Beheshti Al-Huda RM 22.80
766
Tuhan Pun Lalu Tertawa - Rasionalisasi Bacaan-bacaan Teks Suci Dr. Machasin LKIS RM 29.80
767
Tuhan, Aku Ingin Kembali - Panduan Bertaubat Dengan Benar Muhammad Husain Ya'qub Serambi RM 24.50
768 Sehingga Dilimpahi Maghfirah & Anugerah Allah
Tuhan, Rengkuh Aku Dalam Petunjuk-Mu - Panduan Menjemput Muhammad Husain Ya'qub Serambi RM 38.50
769 Hidayah Allah
770 Tulus Tanpa Batas - Mengasah Kalbu, Meraih Ikhlas Al-Harits Al-Muhasibi Serambi RM 25.50
771 Tuntunan Mencapai Hidayah Ilahi Abu Hamid Al-Ghazali Al-Hidayah RM 8.80
772 Tutur Penerang Hati S/C Ibn 'Athaillah Al-Sakandari Serambi RM 22.50
773 Untuk Apa Berpuasa? Agus Mustofa Padma Press RM 36.80
774 Uzlah Modern Amiruddin Syah Az-Zukhruf RM 14.80
Wachdatul Wujud, Polimik pemikiran sufistik antara Hamzah Dr.Sangidu, M. Hum Gama Media RM 56.50
Fansuri dan Syamsuddin As-Samatrani dengan Nuruddin Ar-Raniri
775
776 Wali & Keramat Dalam Persepsi Tradisional & Modern Dr. Harapandi Dahri Wahyu Press RM 22.80
Wali Songo H. Sayyid Husein Al-Murtadho Pustaka Setia RM 7.80
777
778 Wali Songo Tak Pernah Ada? Sjamsudduha JP Books RM 37.50
Warisan Agung - Wasiat-wasiat Sufistik Hasan Al-Bashri Ulama Shalih Ahmad Asy-Syami Pustaka Hidayah RM 17.50
779 Besar Abad Pertama Hijrah
780 Warisan Hikmah Biharul Anwar - Kisah-kisah Sufistik Baqir Khusru Syahi Hawra Publisher RM 25.80
Warisan Sufi - Buku Kedua Seyyed Hossein Nasr, Pustaka Sufi RM 69.80
Annemarie Schimmel & William
781 C. Chittick
782 Warisan Teragung Sang Guru Besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sahara Publishers RM 29.80
783 Wasiat Imam Ghazali - Minhajul Abidin Al-Ghazali Mutiara ilmu RM 22.50
784 Wasiat Sufi Ayatullah Khomeini Yamani Mizan RM 17.80
Wasiat Terbesar Sang Guru Besar Asy-Syaikh Abdul Qadir Al- Syaikh Abdul Qadir Jailani Sahara Publishers RM 39.80
785 Jilani
786 Wasiat-wasiat Ibnu Arabi H/C Ibnu 'Arabi Pustaka Hidayah RM 49.50
Wejangan Penyejuk Iman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani - Prof. Dr. Safuan Alfandi Sendang Ilmu RM 12.80
787 Pembebas Manusia Dari Bahaya Syirik
Wisdom of Luqman Al-Hakim - 12 Cara Membentengi Kerusakan Ibrahim bin Fathi bin Abdul Aqwam RM 21.50
788 Akhlak Muqtadir
789 Yang Cantik Yang Beradab Isfa Nuansa Aulia RM 27.50
Yang Mengenal Dirinya Yang Mengenal Tuhannya (Fihi Ma Fihi) Jalaluddin Rumi Pustaka Hidayah RM 49.80
790 H/C
Ziarah & Wali Di Dunia Islam Henri Chambert-Loir & Claude Serambi RM 49.50
791 Guillot
792 Ziarah Sufistik Asep Salahudin Rosda RM 12.80
793 Zikir & Kontemplasi Dalam Tasawuf Dr. Mir Valiuddin Pustaka Hidayah RM 37.50
794 Zikir & Tasawuf M. Zain Abdullah Qaula RM 21.50
795 Zikir : Nafas Peradaban Modern Charles Le Gai Eaton Pustaka Hidayah RM 29.80
No Judul Buku Pengarang Penerbit Harga
Zikir Ala Tasawuf - Mengungkap Fenomena Tasawuf & Zikir Ala Muhammad Arifin bin Badri Pustaka Darul Ilmi RM 33.50
796 Tasawuf Masa Kini
797 Zikir Sufi Qamaruddin Serambi RM 21.80
798 Zikir Tauhid Agus Mustofa Padma Press RM 36.50
799 Zikrullah - Rahasia & Kekuatan Imam Al-Ghazali Sahara Publishers RM 36.50
800 Zuhud - Cahaya Kalbu Imam Ahmad bin Hambal Darul falah RM 42.50