Anda di halaman 1dari 2
SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK KONVENSIONAL/METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK KONVENSIONAL/METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF (KATEGORI A) AMBILAN 2017

PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF (KATEGORI A) AMBILAN 2017 9909010853433 9909010853433 Tarikh & Masa Permohonan :

9909010853433 9909010853433

Tarikh & Masa Permohonan : 31 Mar 2017 01:03:36 AM

Rujukan Permohonan : ASPM160402310320175343T

Transaksi Terakhir anda pada 31 Mar 2017 01:03:36 AM

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti & ILKA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf AMBILAN 2017

A.

Maklumat Pilihan Program

 

01.

Pilihan Program Pengajian Mengikut Keutamaan :

 

PILIHAN

KOD

PROGRAM PENGAJIAN

INSTITUSI

PUSAT LATIHAN

Pilihan 1

DG161

SIJIL KULINARI

KOLEJ KOMUNITI

KOLEJ KOMUNITI SUNGAI PETANI, KEDAH.

Pilihan 2

AA023

SIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (PESAWAT - KOMPOSIT)

IKBN

IKBN PEKAN, PAHANG

Pilihan 3

DG160

SIJIL OPERASI PERHOTELAN

KOLEJ KOMUNITI

KOLEJ KOMUNITI SUNGAI PETANI, KEDAH.

Pilihan 4

DG171

SIJIL PASTRI

KOLEJ KOMUNITI

KOLEJ KOMUNITI BALING, KEDAH.

Pilihan 5

AA065

SIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENYEJUKBEKUAN & PENYAMAN UDARA KOMERSIAL)

IKBN

IKBN NAKA, KEDAH

02.Pusat Temu Duga Program Pengajian Pilihan 1 (Jika memilih program yang ada temu duga sahaja) :

 

03.Pusat Temu Duga Program Pengajian Pilihan 2 (Jika memilih program yang ada temu duga sahaja) :

B.

Maklumat Peribadi

 

04.

No. Kad Pengenalan Pemohon

: 990901085343

 

05.

No. Kad Pengenalan/MyKAD

: 990901085343

(Semasa pendaftaran peperiksaan)

06.

Nama

 

: MUHAMMAD SYAZWAN BIN MUHAMMAD ZAKI

 

07.

Alamat Surat - Menyurat

: NO 20,TMN JENIANG INDAH 1, LRG JLN JENIANG INDAH 2

08.

Bandar

 

: GURUN

09.

Poskod

: 08700

10.

Negeri

: KEDAH

11.

No. Telefon Rumah

: 044644052

12.

No. Telefon Bimbit

: 0195583698

13.

No. Telefon Bimbit Bapa / Ibu / Penjaga

: 0135883698

 

14.

Emel

 

: msyazwan330@gmail.com

 

15.

Tarikh Lahir

: 01-09-1999

16.

Tempat Lahir

: PERAK

17.

Taraf Kewarganegaraan

: WARGANEGARA

18.

Taraf Perkahwinan

: BUJANG

19.

Kecacatan Adakah anda cacat?

: TIDAK

a. Jika YA, Sila Pilih

: Jenis cacat 1 Jenis cacat 2

:

:

b. No. Pendaftaran OKU (jika ada)

:

c. Jika CACAT LAIN, Sila Nyatakan

:

d. Keterangan Cacat (jika ada)

:

C.

Maklumat Keluarga

 

20.

Maklumat Bapa / Penjaga

 

a. No. KP Bapa/ Penjaga

: 760101075493

b. Taraf Kewarganegaraan

: WARGANEGARA

c. Kaum

 

: MELAYU

d. Pertalian dengan calon

: BAPA KANDUNG

e. Pendapatan Keluarga

: RM5001-RM7500 : 4 ORANG

 

f. Tanggungan Keluarga

g.

Tempat Tinggal

: LUAR BANDAR

21.

Maklumat Ibu

 

a. No. KP Ibu

 

: 761104025816

b. Taraf Kewarganegaraan

: WARGANEGARA

c. Kaum

 

: MELAYU

d. Pertalian dengan calon

: IBU KANDUNG

D.

Maklumat Akademik (SPM)

 

22.

Jenis Sekolah

 

: SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANHARIAN(SMK)

 

23.

Angka Gilir SPM

: KH115A097

24.

Tahun SPM

 

: 2016

E.

Lain-lain Maklumat Tambahan

 

24. Adakah anda bersetuju untuk menerima sebarang hebahan maklumat melalui Sistem Pesanan Ringkas(SMS).

 

: YA

25. Adakah anda bersetuju untuk menerima Wang Pinjaman Pendahuluan (WPP) PTPTN?

: TIDAK

26. Adakah anda mengemukakan permohonan ke agensi lain Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP) ?

: TIDAK

27. Adakah anda bersetuju untuk membenarkan data peribadi anda dibekalkan untuk kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi?

: YA

Laman 1/2

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK KONVENSIONAL/METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN

SLIP PERMOHONAN KEMASUKAN KE POLITEKNIK KONVENSIONAL/METrO, KOLEJ KOMUNITI & ILKA PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF (KATEGORI A) AMBILAN 2017

PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF (KATEGORI A) AMBILAN 2017 9909010853433 Tarikh & Masa Permohonan : 31 Mar 2017

9909010853433

Tarikh & Masa Permohonan : 31 Mar 2017 01:03:36 AM

Rujukan Permohonan : ASPM160402310320175343T

Transaksi Terakhir anda pada 31 Mar 2017 01:03:36 AM

Permohonan anda telah SELAMAT DITERIMA OLEH SISTEM dan akan diproses. Anda telah mengemukakan permohonan kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO, Kolej Komuniti & ILKA bagi Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf AMBILAN 2017

Peringatan Sila pastikan anda mencetak SLIP PERMOHONAN sebaik sahaja anda klik butang Sah & Hantar. Sebarang pindaan pengemaskinian maklumat adalah di bawah tanggungjawab calon.

pengemaskinian maklumat adalah di bawah tanggungjawab calon. Perakuan Pemohon Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan

Perakuan Pemohon

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Agensi yang menawarkan program pengajian / kursus berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran pada bila-bila masa sekiranya keterangan yang saya kemukakan adalah tidak benar.

Pihak Kementerian Tinggi juga tidak akan dipertangungjawabkan sekiranya berlaku kesilapan dan kesalahan semasa mengisi borang ini.

Sebarang pertanyaan sila hubungi :

Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Aras 4, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 62200 PUTRAJAYA

Hotline UPU 1: 03-8870 8200 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my

NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

8200 No. Faks : 03-8870 6864 Emel : upu@mohe.gov.my NOTA : Janaan komputer, tandatangan tidak diperlukan.

Laman 2/2