Anda di halaman 1dari 11

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan.BULATKAN jawapan yang betul.

1. Diantara berikut yang manakah bukan kemahiran proses sains?


A. Membuat inferens
B. Memerhati
C. Mengukur dan menggunakan nombor
D. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.

2. Apakah deria yang kamu gunakan semasa membuat pemerhatian ?


A. Rasa , bau, sentuh, lihat, telinga
B. Masam , rasa, mata, dengar, lihat
C. Mata , lidah, kulit, telinga, hidung
D. Rasa , bau, sentuh, lihat, dengar

3. Ramalkan apa yang berlaku pada air di dalam bikar jika bikar itu
diletakkan di dalam peti sejuk beku selama satu jam?

A. warna air akan berubah


B. air akan membeku
C. isipadu air di dalam bikar akan berkurang
D. isipadu air di dalam bikar akan bertambah

4. Diantara haiwan berikut yang manakah dikelaskan dengan betul?

1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

Berkaki empat Tidak berkaki


A lipan, semut siput, arnab
B kuda, nyamuk ular, kerang
C kucing, lembu ular , ikan
D semut, belalang Udang , lipas

5. Objek di atas boleh dikesan dengan menggunakan deria _____


A. Penglihatan
B. Pendengaran
C. Sentuhan
D. Rasa

6. Antara yang berikut, peralatan yang manakah digunakan untuk


mengukur masa?
A. Jam randik
B. Bikar
C. Penimbang
D. Silender penyukat

7. Antara yang berikut, yang manakah struktur gigi herbivor?


A. B. C.

8. Gambar di bawah menunjukkan struktur gigi manusia. Apakah


struktur bertanda X?

2
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

A. Enamel
B. Salur darah
C. Gusi
D. Saraf

9. Antara penyataan berikut yang manakah BENAR ?


A. Gigi susu lebih besar daripada gigi kekal
B. Bilangan gigi susu lebih daripada gigi kekal
C. Jangka hayat gigi kekal lebih lama berbanding gigi susu
D. Bilangan gigi kekal ada 20

10. Apakah fungsi gigi taring?


A. mengoyak makanan
B. merasa makanan
C. melumatkan makanan

11. Makanan yang manakah baik untuk kesihatan gigi?

A. B.

C. D
.

12. Berdasarkan bilangan kaki yang dimiliki haiwan berikut yang


manakah TIDAK boleh dikumpulkan dalam kelas yang sama?
A. Ular
B. Kuda
3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

C. Gajah
D. Pelanduk

13. Rajah 2 menunjukkan seekor haiwan.Apakah haiwan yang


mempunyai litupan badan yang sama seperti haiwan di atas?

A. Kambing.
B. Burung kakak tua
C. Ketam
D. Ular

14. Badan haiwan ini dilitupi .

A. Bercangkerang
B. Berbulu pelepah
C. Bersisik
D. Berbulu

15. Manakah pasangan haiwan dan litupan badan yang betul?


A. ikan berbulu pelepah
B. monyet bersisik
C. kura-kura - bercengkerang

A. B.

4
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

C. D.

16. Antara haiwan berikut yang manakah melahirkan anak ?

17. Tumbuhan manakah yang hidup di atas air?


A. Rambutan
B. Teratai
C. Pokok pandan

18. Gambar di bawah menunjukkan sejenis akar pada sejenis


tumbuhan.
Apakah jenis akar pada tumbuhan itu?

A. Akar selari
B. Akar serabut
C. Akar tunjang

19. Antara tumbuhan berikut yang manakah mempunyai batang tidak


berkayu?
A. Pokok bunga raya
B. Pokok ros
C. Pokok pisang
20. Gambar dibawah menunjukkan pokok keladi bunting dan pokok
teratai.

5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

Apakah persamaan yang dimiliki oleh kedua-dua pokok ini?

A. Batang berkayu
B. Hidup di air
C. Berakar tunjang

- Tamat soalan bahagian A -

BAHAGIAN B.

Jawab semua soalan.

6
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

1. Tuliskan fungsi bagi gigi berikut . (14M)

Untuk mengoyak makanan Untuk memotong makanan

Untuk menghancurkan makanan

2. Namakan keratan rentas gigi berikut.

3. Lengkapkan dengan ciri-ciri haiwan berikut.(16M)

7
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

Buaya

i. Litupan badan : __________________________________


ii. Cara membiak : __________________________________
iii. Habitat : __________________________________
iv. Tabiat makan : __________________________________

Kambing

i. Litupan badan : __________________________________


ii. Cara membiak : __________________________________
iii. Habitat : __________________________________
iv. Tabiat makan : __________________________________

4. Kelaskan haiwan berikut mengikut tabiat makannya. (12M)

8
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

Koala Labah-labah Cicak


Belalang

beruang tikus arnab


buaya

Itikka Ularka lebah kucing

Haiwan yang makan Haiwan yang makan Haiwan yang makan


tumbuhan haiwan lain tumbuhan dan haiwan
lain
1. ____________ 1. ____________ 1. ____________
2. ____________ 2. ____________ 2. ____________
3. ____________ 3. ____________ 3. ____________
4. ____________ 4. ____________ 4. ____________

5. Tuliskan jawapan yang betul.(8M)

9
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

(a (b)

Tumbuhan di atas Tumbuhan di atas

mempunyai daun urat mempunyai batang

_________________ yang

. _______________.

(c (d)

Tumbuhan di atas Pokok langsuir di atas

mempunyai akar jenis membiak melalui

_________________ ________________

10
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN DST THN 3 (2016)

6. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. (10M)

sumbermakanan tempatperlindungan bahanbinaan

kertas pakaian menyegarkanudara


1.

Tumbuhanmenjadi _________________

kepadamanusiadanhaiwan.

2.

Kayudaripadabatangpokokdijadikansebagai

_________________ dan _______________.


3.

Kapasbolehdijadikansebagaibenangdankaindandi

jahitmenjadi __________________.

4.

Pokokmenjadi _____________________

kepadahaiwan.

5.

Hutan ______________________

danmembantumenyejukkanBumi.

- Tamat soalan bahagian B -

11