Anda di halaman 1dari 11

Nama :__________________ Kelas: 5 H/A/I

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

SK TAMAN INDAHPURA 1

MATEMATIK (kertas 2)
TAHUN 5
[60 markah]
1 Jam
Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Jawab semua soalan. Tulis jawapan
kamu dengan jelas dalam ruang yang disediakan dengan kertas soalan. Tunjukkan
langkah-langkah penting. Ini boleh membantu kamu untuk mendapatkan markah.

1. Rajah 1 menunjukkan tiga keping kad nombor.

540 105 251


Rajah 1

i) Cari hasil tambah semua nilai bagi digit yang bergaris. [2 markah]

ii) Bundarkan jawapan di soalan (i) kepada ratus ribu yang terdekat. [1 markah]

Mzo@SKIP 1-2016
1
2. i) Bulatkan nombor genap daripada senarai nombor berikut. [2 markah]

8 37 895 71 1 920
133

ii) Lengkapkan urutan nombor di bawah. [2 markah]

9 , 18 , _____ , 72 , 144

3. Rajah di bawah menunjukkan cerakinan nombor P.

Nombor P

500 80 300 000 60 000

i) Apakah nombor P? [1 markah]

________________________________

ii) Tulis nombor P dalam perkataan. [1 markah]

Mzo@SKIP 1-2016
2
4. Rajah di bawah menunjukkan enam keping kad nombor.

2 1 4 8 0 5

i) Bentuk satu nombor enam digit terkecil. [1 markah]

___________________________________________________________

ii) Bentuk satu nombor enam digit terbesar. [1 markah]

___________________________________________________________

iii) Tambahkan dua nombor yang terbentuk di soalan (i) dan soalan (ii) [2 markah]

5. Rajah di bawah menunjukkan suatu pernyataan.

Pekerja-pekerja di sebuah kilang membungkus 150 273 batang


paku ke dalam kotak-kotak pada hari pertama. Mereka perlu
membungkus sejumlah paku lagi pada hari kedua supaya 269 004
batang paku yang di hasilkan habis dibungkus.

i) Tulis satu ayat matematik tambah yang melibatkan anu. Guna P untuk
mewakili anu itu. [1 markah]

____________________________________________________

ii) Cari nilai anu itu. [2 markah]

6. Rajah di bawah menunjukkan dua ayat matematik tambah.

Mzo@SKIP 1-2016
3
6 759 + X = 80 346

X + Y = 291 346

Cari nilai X dan nilai Y. [3 markah]

7. Sebuah kilang menghasilkan 650 000 botol air mineral dalam bulan Januari.
Sebahagiannya telah dijual dan tinggal 3 896 botol air mineral.

i) Berapa botol air mineralkah yang telah dijual? [2 markah]

ii) Dalam bulan Februari, kilang itu menghasilkan 5 800 botol air mineral kurang
daripada bulan Januari. Berapa botol air mineralkah yang dihasilkan oleh kilang
itu dalam bulan Februari? [2 markah]

8. Jadual di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam sebuah kotak.


Mzo@SKIP 1-2016
4
Warna Bilangan Manik
Merah 13 250
Kuning 2 kali bilangan manik merah
Biru 5 kali bilangan manik kuning

i) Hitung bilangan manik kuning di dalam kotak itu. [2 markah]

ii) Cari bilangan manik biru di dalam kotak itu. [2 markah]

9. Seorang pekerja di sebuah kilang memasukkan 103 015 pasang sarung tangan
sama banyak ke dalam beberapa buah kotak.

i) Hitung bilangan kotak yang diperlukan jika sebuah kotak dapat memuatkan
1000 pasang sarung tangan. [2 markah]

ii) Berapakah bilangan sarung tangan yang tidak dimasukkan ke dalam kotak?

[1 markah]

10. Rajah di bawah menunjukkan satu urutan nombor

Mzo@SKIP 1-2016
5
1 , 4 , 16 , 64 , X , Y

i) Apakah nilai X dan nilai Y? [2 markah]

ii) Hitung Y X. [2 markah]

iii) Hitung Y +X8 [2 markah]

11. Berikut adalah perbualan antara Iman dan Farisya.


Mzo@SKIP 1-2016 Lompatan saya adalah 0.39
6 m lebih jauh daripada
kamu, Iman.
Jarak lompatan saya
ialah 1.3 m

Iman Farisya

i) Hitung jarak, dalam m, lompatan Farisya. [2 markah]

ii) Lisa melompat 0.5 m kurang daripada Farisya. Hitung Jarak dalam m, lompatan
Lisa. [2 markah]

12. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.

Mzo@SKIP 1-2016
7
1 1 1
5 6 5 3 p 6 6

i) Cari nilai p. [1 markah]

1
ii) Tolak 2 dan 3 daripada nilai p. [2 markah]

1 3
iii) Hitungkan P + 2 6 - 1 4 [2

markah]

Mzo@SKIP 1-2016
8
13. Seramai 103 824 orang mengunjungi suatu karnival pada suatu minggu
5
tertentu. Bilangan pengunjung dewasa adalah 8 daripada jumlah

pengunjung yang hadir .

i) Hitung bilangan pengunjung dewasa yang hadir. [2 markah]

ii) 60% daripada pengunjung dewasa itu ialah pengunjung lelaki. Hitung bilangan
pengunjung wanita yang mengunjungi karnival itu. [3 markah]

Mzo@SKIP 1-2016
9
14. Rajah di bawah menunjukkan bilangan baju di dalam dua buah kotak, P dan Q.

48 helai baju 24 helai baju

Seorang peniaga membeli 5 kotak P dan 10 Kotak Q.

i) Berapakah jumlah bilangan baju yang di beli oleh peniaga itu? [2 markah]

ii) Setiap baju di dalam kotak P dijual sengan harga RM25 dan setiap baju di
dalam kotak Q dijual dengan harga RM45. Hitung hasil jualan yang diperoleh
peniaga itu jika semua bajunya habis dijual. [3 markah]

Mzo@SKIP 1-2016
10
15. Rajah di bawah menunjukkan tiga keping kad nombor.

16 8
4 968

i) Darabkan nombor di dalam segi empat tepat dengan nombor di dalam bulatan.
Tambahkan hasil darab itu dengan nombor di dalam segitiga. Apakah
jawapannya? [2 markah]

ii) Nombor di dalam segi empat tepat dibahagi dengan nombor di dalam bulatan.
Tolak nombor di dalam segitiga daripada hasil bahagi itu. Apakah jawapnnya?

[3 markah]

-Kertas Soalan Tamat-

Mzo@SKIP 1-2016
11