Anda di halaman 1dari 55

Tahun :

Utara Sulawesi
Utara Sulawesi
Utara Sulawesi
Utara Sulawesi
Utara Sulawesi
Utara Sulawesi
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2015 TOTAL

Provinsi : Gorontalo
JUMLAH RUMAH TANGGA/PERUSAHAAN PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT KATEGORI BESARNYA USAHA DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : Buah
Kategori besarnya usaha
Dengan perahu tanpa motor Dengan kapal motor
Tanpa Dengan
KABUPATEN/KOTA Jumlah Perahu papan Ukuran kapal motor
perahu motor
Sub Sub
Jukung tempel <5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 100-200 200-300 300-500 500-1000 >1000
jumlah Kecil Sedang Besar jumlah
GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT
Jumlah 8 056 45 1 453 7 1 025 411 10 6 272 286 74 100 28 38 45 1 - - - - -
Kab. Boalemo 1 142 8 127 - 90 37 - 978 29 8 6 3 6 6 - - - - - -
Kab. Gorontalo 874 12 142 7 135 - - 688 32 14 10 2 1 5 - - - - - -
Kab. Pohuwato 1 817 25 495 - 335 160 - 1 280 17 2 4 6 - 5 - - - - - -
Kab. Bone Bolango 1 358 - 201 - - 201 - 1 132 25 - - 3 17 5 - - - - - -
Kota Gorontalo 1 025 - 57 - 40 7 10 879 89 20 41 8 9 11 - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 1 840 - 431 - 425 6 - 1 315 94 30 39 6 5 13 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51
JUMLAH NELAYAN PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT KATEGORI NELAYAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : orang

Kategori nelayan

KABUPATEN/KOTA Jumlah

Nelayan Penuh Nelayan Sambilan Utama Nelayan Sambilan Tambahan

Jumlah 19 348.0 10 157.0 4 557.0 4 634.0


Kab. Boalemo 2 540.0 1 081.0 811.0 648.0
Kab. Gorontalo 3 286.0 1 833.0 775.0 678.0
Kab. Pohuwato 3 803.0 2 061.0 831.0 911.0
Kab. Bone Bolango 2 497.0 1 162.0 644.0 691.0
Kota Gorontalo 3 366.0 1 965.0 579.0 822.0
Kab. Gorontalo Utara 3 856.0 2 055.0 917.0 884.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
JUMLAH NELAYAN PERIKANAN TANGKAP DI LAUT, 2007

PROVINSI Provinsi : Gorontalo


Satuan : Orang
Kategori nelayan

KABUPATEN/KOTA Jumlah Nelayan Buruh


Nelayan Pemilik
Nelayan penuh Nelayan Sambilan Utama Nelayan Sambilan Tambahan

Jumlah 38 259 8 056 10 058 11 960 8 185


Kab. Boalemo 5 892 1 142 1 582 1 881 1 287
Kab. Gorontalo 5 682 874 1 601 1 904 1 303
Kab. Pohuwato 6 555 1 817 1 578 1 876 1 284
Kab. Bone Bolango 5 967 1 358 1 535 1 825 1 249
Kota Gorontalo 5 652 1 025 1 541 1 832 1 254
Kab. Gorontalo Utara 8 511 1 840 2 221 2 642 1 808
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

52
JUMLAH KAPAL PENANGKAP IKAN DI LAUT MENURUT KATEGORI/UKURAN KAPAL DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : Buah
Kategori besarnya usaha
Perahu tanpa motor Kapal motor
KABUPATEN/KOTA Jumlah Perahu papan Motor Ukuran kapal motor
Sub jumlah Jukung tempel Sub jumlah <5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 100-200 200-300 300-500 500-1000 >1000
Kecil Sedang Besar
GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT
Jumlah 9 484 1 563 7 1 114 431 11 7 593 328 91 110 34 44 48 1 - - - - -
Kab. Boalemo 1 480 147 - 106 41 - 1 296 37 10 8 3 7 9 - - - - - -
Kab. Gorontalo 1 541 148 7 141 - - 1 358 35 15 12 2 1 5 - - - - - -
Kab. Pohuwato 1 838 533 - 370 163 - 1 285 20 2 6 7 - 5 - - - - - -
Kab. Bone Bolango 1 467 211 - - 211 - 1 226 30 - - 3 22 5 - - - - - -
Kota Gorontalo 1 107 59 - 40 8 11 946 102 29 43 10 9 11 - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 2 051 465 - 457 8 - 1 482 104 35 41 9 5 13 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

53
JUMLAH KAPAL PENANGKAP IKAN DI LAUT MENURUT KATEGORI/UKURAN KAPAL DAN KABUPATEN / KOTA

Irian Jaya Barat


Papua
-

53
JUMLAH UNIT ALAT PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAP DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : Unit
Pukat tarik Pukat kantong

Dogol
KABUPATEN/KOTA Jumlah Payang Pukat pantai Pukat cincin
Pukat tarik Pukat tarik Pukat tarik Pukat tarik (termasuk
(termasuk (Jaring
udang ganda udang tunggal berbingkai ikan Lampara dasar,
Lampara) arad)
Cantrang)

Jumlah 14 496 - - - - 75 - 187 94


Kab. Boalemo 1 586 - - - - - - 10 9
Kab. Gorontalo 1 625 - - - - - - 51 3
Kab. Pohuwato 2 307 - - - - - - 31 6
Kab. Bone Bolango 2 680 - - - - - - - 18
Kota Gorontalo 3 317 - - - - 35 - 25 38
Kab. Gorontalo Utara 2 981 - - - - 40 - 70 20
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-

54
JUMLAH UNIT ALAT PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAP DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : Unit
Jaring insang Jaring angkat

KABUPATEN/KOTA Jaring insang Jaring insang Jaring insang Jaring tiga Bagan Serok dan Jaring angkat
Jaring klitik Bagan tancap Anco
hanyut lingkar tetap lapis perahu/rakit Songko lainnya

Jumlah 1 090 180 - 222 20 168 - 7 - -


Kab. Boalemo 235 81 - 90 - 79 - - - -
Kab. Gorontalo - 59 - 54 - - - - - -
Kab. Pohuwato 365 8 - 12 20 47 - - - -
Kab. Bone Bolango - - - 28 - - - 7 - -
Kota Gorontalo - - - 38 - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 490 32 - - - 42 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

55
JUMLAH UNIT ALAT PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAP DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : Unit
Pancing

KABUPATEN/KOTA Rawai hanyut


Rawai tetap Pancing
Rawai tuna lain selain rawai Rawai tetap Huhate Pancing tonda Pancing ulur Pancing tegak Pancing cumi
dasar lainnya
tuna

Jumlah - - - - 5 125 6 201 5 816 - -


Kab. Boalemo - - - - 5 30 549 473 - -
Kab. Gorontalo - - - - - - 684 774 - -
Kab. Pohuwato - - - - - 38 749 957 - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - 1 565 1 062 - -
Kota Gorontalo - - - - - - 1 496 1 673 - -
Kab. Gorontalo Utara - - - - - 57 1 158 877 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

56
JUMLAH UNIT ALAT PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAP DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
Satuan : Unit
Perangkap Alat pengumpul dan alat penangkap Lain-lain

Alat
KABUPATEN/KOTA Sero Bubu Alat Alat Alat Garpu dan
Perangkap penangkap
(termasuk Jermal (termasuk Bubu pengumpul penangkap penangkap Muroami Jala tebar Tombak,
lainnya teripang
Kelong) ambal) rumput laut kerang kepiting dan lain-lain.
(Ladung)

Jumlah 112 - 61 - - - - - - - 133


Kab. Boalemo - - - - - - - - - - 25
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - 19 - - - - - - - 55
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - 12
Kab. Gorontalo Utara 112 - 42 - - - - - - - 41
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

57
JUMLAH TRIP PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIGUNAKAN DAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Trip
Pukat tarik Pukat kantong Jaring insang

Dogol Pukat
Pukat tarik Pukat tarik Payang (termasuk pantai Pukat Jaring Jaring
KABUPATEN/KOTA Jumlah Pukat tarik Pukat tarik Jaring Jaring tiga
udang udang (termasuk Lampara cincin insang insang Jaring klitik
berbingkai ikan insang tetap lapis
ganda tunggal Lampara) dasar, (Jaring hanyut lingkar
Cantrang) arad)

Jumlah 1 531 482 - - - - 6 760 - 19 616 21 181 203 736 29 610 - 42 230 2 285
Kab. Boalemo 258 089 - - - - - - 1 577 1 668 51 852 17 961 - 18 818 -
Kab. Gorontalo 207 383 - - - - - - 8 338 1 024 - 3 662 - 17 643 -
Kab. Pohuwato 346 331 - - - - - - 2 458 2 186 76 808 1 313 - 432 2 285
Kab. Bone Bolango 187 906 - - - - - - - 5 847 - - - 3 133 -
Kota Gorontalo 213 921 - - - - 2 970 - 3 319 7 150 - - - 2 204 -
Kab. Gorontalo Utara 317 852 - - - - 3 790 - 3 924 3 306 75 076 6 674 - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

57
JUMLAH TRIP PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIGUNAKAN DAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Trip
Jaring angkat Pancing

Rawai
KABUPATEN/KOTA Jaring
Bagan Bagan Serok dan Rawai hanyut lain Rawai Rawai Pancing Pancing Pancing Pancing Pancing
Anco angkat Huhate
perahu/rakit tancap Songko tuna selain rawai tetap tetap dasar tonda ulur tegak cumi lainnya
lainnya
tuna

Jumlah 42 864 - 1 498 - - - - - - 1 731 27 838 539 022 547 740 - -


Kab. Boalemo 19 219 - - - - - - - - 1 731 3 785 62 593 71 833 - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - - 69 318 107 398 - -
Kab. Pohuwato 13 895 - - - - - - - - - 10 430 105 368 117 147 - -
Kab. Bone Bolango - - 1 498 - - - - - - - - 111 839 65 589 - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - - 105 690 90 414 - -
Kab. Gorontalo Utara 9 750 - - - - - - - - - 13 623 84 214 95 359 - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

58
JUMLAH TRIP PENANGKAPAN IKAN DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DIGUNAKAN DAN KABUPATEN/KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Trip
Perangkap Alat pengumpul dan alat penangkap Lain-lain

Alat
KABUPATEN/KOTA Sero Bubu Alat Alat Alat Garpu dan
Perangkap penangkap
(termasuk Jermal (termasuk Bubu pengumpul penangkap penangkap Muroami Jala tebar Tombak,
lainnya teripang
Kelong) ambal) rumput laut kerang kepiting dan lain-lain.
(Ladung)

Jumlah 12 478 - 4 188 - - - - - - - 28 705


Kab. Boalemo - - - - - - - - - - 7 052
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - 1 555 - - - - - - - 12 454
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - 2 174
Kab. Gorontalo Utara 12 478 - 2 633 - - - - - - - 7 025
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

59
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Jumlah Ekor kuning/


Sub jumlah Tongkol krai Tongkol komo Ikan sebelah Lolosi biru Selar Kuwe Layang
Pisang-pisang

Jumlah 1 378 124 063 1 371 075 763 3 962 850 37 882 580 3 900 18 911 575 - 145 374 755 15 754 450 167 153 225
Kab. Boalemo 148 077 224 146 764 274 - 6 381 120 - 675 850 - 11 336 200 171 000 17 527 700
Kab. Gorontalo 179 440 540 179 213 390 - 5 240 300 - 81 950 - 27 852 255 175 900 23 824 100
Kab. Pohuwato 177 655 550 175 650 300 - 3 430 560 - 4 970 275 - 11 299 600 4 935 950 10 298 825
Kab. Bone Bolango 243 031 890 241 099 240 - 8 901 900 - - - 37 039 400 2 575 000 38 794 100
Kota Gorontalo 430 401 110 429 629 760 - 7 027 500 - - - 37 340 850 4 821 450 52 532 900
Kab. Gorontalo Utara 199 517 749 198 718 799 3 962 850 6 901 200 3 900 13 183 500 - 20 506 450 3 075 150 24 175 600
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

68
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Daun bambu/


Sunglir Tetengkek Bawal hitam Bawal putih Bentong Kakap putih Golok golok Selanget Siro Japuh
Talang-talang

Jumlah 180 775 111 525 879 575 22 500 6 900 - 9 636 270 - - 381 750 -
Kab. Boalemo 37 425 14 000 118 850 - - - 404 750 - - 22 750 -
Kab. Gorontalo - - - - - - 36 000 - - - -
Kab. Pohuwato 31 250 51 250 663 825 - - - 8 412 900 - - 78 300 -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 112 100 46 275 96 900 22 500 6 900 - 782 620 - - 280 700 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

69
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Beloso/
Tembang Lemuru Terubuk Lemadang Ikan lidah Teri Ikan terbang Julung-julung Gerot-gerot
Buntut kerbo

Jumlah 6 824 450 605 200 - 18 400 21 280 - 49 425 425 320 350 673 250 -
Kab. Boalemo - - - - - - 12 299 650 88 150 68 800 -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - - - - - 19 822 600 76 800 506 250 -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - 155 400 71 800 -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 6 824 450 605 200 - 18 400 21 280 - 17 303 175 - 26 400 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

70
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Ikan
Ikan gaji Ikan Layaran Setuhuk hitam Setuhuk biru Setuhuk loreng Ikan pedang Ikan napoleon Kapas-kapas Peperek Lencam
nomei/Lomei

Jumlah - - 13 650 - - - - 13 125 1 072 950 65 798 300 65 779 100


Kab. Boalemo - - - - - - - - 6 000 22 865 800 12 037 400
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - - - - - - - 43 500 23 439 500 28 737 900
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - 966 450 27 750 49 050
Kab. Gorontalo Utara - - 13 650 - - - - 13 125 57 000 19 465 250 24 954 750
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

71
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Swanggi/
Kakap merah/ Biji nangka Serinding
Pinjalo Belanak Kuniran Biji nangka Kurisi Kurau Kuro/Senangin Mata
Bambangan karang tembakau
besar

Jumlah 273 000 29 600 223 025 - 57 750 196 350 90 000 - - - -
Kab. Boalemo - 3 200 24 350 - - - - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - 26 400 98 925 - - - - - - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 273 000 - 99 750 - 57 750 196 350 90 000 - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

72
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Gulamah/
Lisong Cakalang Kembung Banyar Kenyar Slengseng Tenggiri Tenggiri papan
Tigawaja

Jumlah - 111 946 230 105 264 635 8 611 900 - - 569 050 1 594 450 -
Kab. Boalemo - 9 802 400 13 092 410 6 400 - - 8 000 182 800 -
Kab. Gorontalo - 20 882 100 22 903 975 - - - - - -
Kab. Pohuwato - 11 932 680 8 164 450 2 398 400 - - 32 400 37 200 -
Kab. Bone Bolango - 21 981 200 16 203 150 - - - 451 050 981 400 -
Kota Gorontalo - 29 473 750 27 075 000 66 400 - - 54 400 206 700 -
Kab. Gorontalo Utara - 17 874 100 17 825 650 6 140 700 - - 23 200 186 350 -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

73
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Tuna sirip biru Tuna mata Tongkol abu- Beronang


Albakora Madidihang Kerapu karang Kerapu bebek Kerapu balong Kerapu lumpur Kerapu sunu
selatan besar abu lingkis

Jumlah 118 089 880 239 022 470 - 179 990 140 8 689 450 2 620 250 - - 175 100 - 987 440
Kab. Boalemo 7 824 250 17 021 750 - 11 156 140 1 609 350 1 657 250 - - - - 166 000
Kab. Gorontalo 11 922 400 40 686 700 - 25 512 860 - - - - - - -
Kab. Pohuwato 4 656 600 14 842 600 - 9 780 440 5 617 250 354 750 - - - - 648 090
Kab. Bone Bolango 16 807 600 50 968 490 - 46 168 750 - - - - - - -
Kota Gorontalo 73 482 180 111 532 230 - 84 357 100 - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 3 396 850 3 970 700 - 3 014 850 1 462 850 608 250 - - 175 100 - 173 350
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

74
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Ikan

KABUPATEN/KOTA Alu-alu/ Cucut tikus/


Beronang
Ikan beronang Rejung Manggilala/Puc Senuk Kerong-kerong Layur Cucut Cucut lanyam Mako Ikan gergaji
kuning
ul monyet

Jumlah 210 600 - 96 000 157 150 - 66 600 18 000 28 550 15 675 - -
Kab. Boalemo - - 22 500 23 800 - 21 600 - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - 42 000 17 250 - 45 000 - 16 100 - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 210 600 - 31 500 116 100 - - 18 000 12 450 15 675 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

75
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-

KABUPATEN/KOTA Cucut martil/ Pari kembang/


Pari hidung
Cucut botol Pari Pari kelelawar Pari burung Pari kekeh Ikan lainnya
sekop
Capingan macan

Jumlah - - 20 000 - 5 250 - 334 880 864 228


Kab. Boalemo - - - - - - - 86 629
Kab. Gorontalo - - - - - - - 94 850
Kab. Pohuwato - - 6 750 - - - 32 480 101 250
Kab. Bone Bolango - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - 302 400 313 650
Kab. Gorontalo Utara - - 13 250 - 5 250 - - 267 849
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

76
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Binatang kulit keras

KABUPATEN/KOTA Udang Binatang


Udang putih/ Udang ratu/
Sub jumlah Udang dogol Udang krosok Udang windu barong/Udang Udang lainnya Kepiting Rajungan Penyu berkulit keras
Jerbung raja
karang lainnya

Jumlah 707 550 - 481 050 - - - - - - 226 500 - -


Kab. Boalemo - - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato 234 000 - 234 000 - - - - - - - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 473 550 - 247 050 - - - - - - 226 500 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

77
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Binatang lunak

KABUPATEN/KOTA Kerang
Lola/Susu Binatang
Sub jumlah Kerang darah Kerang hijau Cumi-cumi Gurita Tiram Simping mutiara/Tapis Sotong Remis
bundar lunak lainnya
-tapis

Jumlah 6 340 750 - - 6 291 150 30 800 - - - 18 800 - - -


Kab. Boalemo 1 312 950 - - 1 312 950 - - - - - - - -
Kab. Gorontalo 227 150 - - 227 150 - - - - - - - -
Kab. Pohuwato 1 771 250 - - 1 771 250 - - - - - - - -
Kab. Bone Bolango 1 932 650 - - 1 932 650 - - - - - - - -
Kota Gorontalo 771 350 - - 771 350 - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 325 400 - - 275 800 30 800 - - - 18 800 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

78
NILAI PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp 1000,-
Binatang air lainnya Tumbuhan air

KABUPATEN/KOTA
Sub jumlah Teripang Bunga karang Ubur-ubur Lainnya Rumput laut

Jumlah - - - - - -
Kab. Boalemo - - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - -
Kab. Pohuwato - - - - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

79
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Jumlah Ekor kuning/


Sub jumlah Tongkol krai Tongkol komo Ikan sebelah Lolosi biru Selar Kuwe Layang
Pisang-pisang

Jumlah 104 413.8 103 461.0 655.8 - 1.6 1 940.6 - 12 865.8 803.3 16 909.5
Kab. Boalemo 16 194.7 16 045.9 - - - 161.7 - 1 360.7 17.3 1 737.6
Kab. Gorontalo 13 959.1 13 905.9 - - - 9.2 - 1 928.1 15.0 2 183.3
Kab. Pohuwato 17 728.4 17 455.7 - - - 647.9 - 1 538.1 307.2 1 369.1
Kab. Bone Bolango 15 584.5 15 380.3 - - - - - 2 597.7 166.4 3 927.3
Kota Gorontalo 22 228.8 22 023.3 - - - - - 3 783.0 52.1 5 605.0
Kab. Gorontalo Utara 18 718.3 18 649.9 655.8 - 1.6 1 121.8 - 1 658.2 245.3 2 087.2
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

60
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Daun bambu/


Sunglir Tetengkek Bawal hitam Bawal putih Bentong Kakap putih Golok golok Selanget Siro Japuh
Talang-talang

Jumlah 23.4 24.7 87.3 1.5 1.2 - 462.1 - - 346.1 -


Kab. Boalemo 6.0 3.7 12.2 - - - 18.3 - - 3.1 -
Kab. Gorontalo - - - - - - 3.5 - - - -
Kab. Pohuwato 5.6 7.2 67.5 - - - 363.9 - - 47.5 -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 11.8 13.8 7.6 1.5 1.2 - 76.4 - - 295.5 -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

61
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Beloso/
Tembang Lemuru Terubuk Lemadang Ikan lidah Teri Ikan terbang Julung-julung Gerot-gerot
Buntut kerbo

Jumlah 625.4 71.2 - 2.3 2.8 - 5 550.3 45.5 110.1 -


Kab. Boalemo - - - - - - 1 673.4 12.2 11.5 -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - - - - - 1 956.8 11.6 69.1 -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - 21.7 12.2 -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 625.4 71.2 - 2.3 2.8 - 1 920.1 - 17.3 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

62
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Ikan
Ikan gaji Ikan Layaran Setuhuk hitam Setuhuk biru Setuhuk loreng Ikan pedang Ikan napoleon Kapas-kapas Peperek Lencam
nomei/Lomei

Jumlah - - 1.9 1.2 - - - 0.7 - 4 605.3 10 585.3


Kab. Boalemo - - - - - - - - - 1 559.3 3 427.2
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - - - - - - - - 1 775.0 3 583.5
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - 16.1 191.1
Kab. Gorontalo Utara - - 1.9 1.2 - - - 0.7 - 1 254.9 3 383.5
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

63
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Swanggi/
Kakap merah/ Biji nangka Serinding
Pinjalo Belanak Kuniran Biji nangka Kurisi Kurau Kuro/Senangin Mata
Bambangan karang tembakau
besar

Jumlah 82.1 - 43.3 7.1 2.1 37.9 18.3 - 4.3 - -


Kab. Boalemo 6.2 - 6.7 - - - - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato 3.2 - 15.9 - - - - - - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo 5.5 - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 67.2 - 20.7 7.1 2.1 37.9 18.3 - 4.3 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

64
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Gulamah/
Lisong Cakalang Kembung Banyar Kenyar Slengseng Tenggiri Tenggiri papan
Tigawaja

Jumlah - 11 221.5 12 855.5 1 106.6 - - - 150.4 47.8


Kab. Boalemo - 1 666.2 2 133.2 3.7 - - - 19.0 -
Kab. Gorontalo - 2 375.0 2 439.6 - - - - - -
Kab. Pohuwato - 1 494.9 1 546.1 345.4 - - - 7.7 -
Kab. Bone Bolango - 1 839.1 1 556.9 - - - - 74.7 -
Kota Gorontalo - 2 490.4 3 291.5 17.1 - - - 21.2 -
Kab. Gorontalo Utara - 1 355.9 1 888.2 740.4 - - - 27.8 47.8
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

65
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Tuna sirip biru Tuna mata Tongkol abu- Beronang


Albakora Madidihang Kerapu karang Kerapu bebek Kerapu balong Kerapu lumpur Kerapu sunu
selatan besar abu lingkis

Jumlah 301.4 13 626.7 - 6 952.0 174.4 624.6 - - 39.4 20.7 83.7


Kab. Boalemo 1.5 1 376.1 - 497.7 9.1 282.8 - - - - 13.1
Kab. Gorontalo 87.4 2 908.1 - 1 942.3 - - - - - - -
Kab. Pohuwato 3.5 1 415.1 - 502.6 58.6 212.0 - - - - 54.0
Kab. Bone Bolango 183.8 2 703.9 - 2 296.6 - - - - - - -
Kota Gorontalo 24.5 4 847.6 - 1 570.5 - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 0.7 375.9 - 142.3 106.7 129.8 - - 39.4 20.7 16.6
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

66
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Alu-alu/ Cucut tikus/


Beronang
Ikan beronang Rejung Manggilala/Puc Senuk Kerong-kerong Layur Cucut Cucut lanyam Mako Ikan gergaji
kuning
ul monyet

Jumlah 37.6 - 5.2 34.8 - 9.4 10.2 7.6 2.0 - -


Kab. Boalemo - - 1.3 6.5 - 1.3 3.4 - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - 2.4 7.5 - 3.3 4.4 4.1 - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 37.6 - 1.5 20.8 - 4.8 2.4 3.5 2.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

67
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Ikan

KABUPATEN/KOTA Cucut martil/ Pari kembang/


Pari hidung
Cucut botol Pari Pari kelelawar Pari burung Pari kekeh Ikan lainnya
sekop
Capingan macan

Jumlah 6.7 - 9.7 - 0.7 - 1.2 211.2


Kab. Boalemo 1.9 - - - - - - 12.0
Kab. Gorontalo - - - - - - - 14.4
Kab. Pohuwato 4.8 - 2.9 - - - 1.2 16.1
Kab. Bone Bolango - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - 107.7
Kab. Gorontalo Utara - - 6.8 - 0.7 - - 61.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

68
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Binatang kulit keras

KABUPATEN/KOTA Udang Binatang


Udang putih/ Udang ratu/
Sub jumlah Udang dogol Udang krosok Udang windu barong/Udang Udang lainnya Kepiting Rajungan Penyu berkulit keras
Jerbung raja
karang lainnya

Jumlah 38.8 - 27.6 - - - - - - 11.2 - -


Kab. Boalemo - - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato 11.7 - 11.7 - - - - - - - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 27.1 - 15.9 - - - - - - 11.2 - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

69
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Binatang lunak

KABUPATEN/KOTA Kerang
Lola/Susu Binatang
Sub jumlah Kerang darah Kerang hijau Cumi-cumi Gurita Tiram Simping mutiara/Tapis Sotong Remis
bundar lunak lainnya
-tapis

Jumlah 914.0 - - 896.6 11.4 - - - 6.0 - - -


Kab. Boalemo 148.8 - - 148.8 - - - - - - - -
Kab. Gorontalo 53.2 - - 53.2 - - - - - - - -
Kab. Pohuwato 261.0 - - 261.0 - - - - - - - -
Kab. Bone Bolango 204.2 - - 204.2 - - - - - - - -
Kota Gorontalo 205.5 - - 205.5 - - - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara 41.3 - - 23.9 11.4 - - - 6.0 - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

70
VOLUMEPRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Binatang air lainnya Tumbuhan air

KABUPATEN/KOTA
Sub jumlah Teripang Bunga karang Ubur-ubur Lainnya Rumput laut

Jumlah - - - - - -
Kab. Boalemo - - - - - -
Kab. Gorontalo - - - - - -
Kab. Pohuwato - - - - - -
Kab. Bone Bolango - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - -
Kab. Gorontalo Utara - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

71
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton
Pukat tarik Pukat kantong Jaring insang
Dogol Pukat
Pukat tarik Pukat tarik Payang (termasuk pantai Pukat Jaring Jaring Jaring
KABUPATEN/KOTA Jumlah Pukat tarik Pukat tarik Jaring Jaring tiga
udang udang (termasuk Lampara cincin insang insang insang
berbingkai ikan klitik lapis
ganda tunggal Lampara) dasar, (Jaring hanyut lingkar tetap
Cantrang) arad)
Jumlah 104 437.0 - - - - 1 175.9 - 660.5 24 010.0 4 268.2 4 258.4 - 1 677.6 21.4
Kab. Boalemo 16 200.0 - - - - - - 16.8 1 887.9 503.6 1 245.6 - 1 124.1 -
Kab. Gorontalo 13 959.1 - - - - - - 151.9 3 874.2 - 603.6 - 449.1 -
Kab. Pohuwato 17 734.5 - - - - - - 267.0 2 485.0 2 229.3 1 929.8 - 60.3 21.4
Kab. Bone Bolango 15 584.5 - - - - - - - 5 004.1 - - - 35.2 -
Kota Gorontalo 22 228.8 - - - - 42.8 - 32.5 6 350.9 - - - 8.9 -
Kab. Gorontalo Utara 18 730.1 - - - - 1 133.1 - 192.3 4 407.9 1 535.3 479.4 - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -

76
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton Satuan : Ton
Jaring angkat Pancing

Rawai
KABUPATEN/KOTA Bagan Serok Jaring Rawai
Bagan Rawai hanyut lain Rawai Pancing Pancing Pancing Pancing Pancing
perahu/rak dan Anco angkat tetap Huhate
tancap tuna selain tetap tonda ulur tegak cumi lainnya
it Songko lainnya dasar
rawai tuna

Jumlah 8 603.7 - 8.1 - - - - - - 3 271.9 47.4 25 587.5 29 522.0 - -


Kab. Boalemo 1 663.1 - - - - - - - - 3 271.9 23.2 3 099.2 2 799.4 - -
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - - 3 870.2 5 010.1 - -
Kab. Pohuwato 2 554.5 - - - - - - - - - 21.0 3 827.3 3 917.1 - -
Kab. Bone Bolango - - 8.1 - - - - - - - - 4 385.8 6 151.3 - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - - 7 097.0 8 648.9 - -
Kab. Gorontalo Utara 4 386.1 - - - - - - - - - 3.2 3 308.0 2 995.2 - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

77
VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Ton Satuan : Ton
Perangkap Alat pengumpul dan alat penangkap Lain-lain

Alat Garpu dan


KABUPATEN/KOTA Sero Bubu Alat Alat Alat
Perangkap penangkap Tombak,
(termasuk Jermal (termasuk pengumpul penangkap penangkap Muroami Jala tebar
lainnya teripang dan lain-
Kelong) Bubu ambal) rumput laut kerang kepiting
(Ladung) lain.

Jumlah 12.5 - 21.4 - - - - - - - 1 290.5


Kab. Boalemo - - - - - - - - - - 565.2
Kab. Gorontalo - - - - - - - - - - -
Kab. Pohuwato - - 17.3 - - - - - - - 404.5
Kab. Bone Bolango - - - - - - - - - - -
Kota Gorontalo - - - - - - - - - - 47.8
Kab. Gorontalo Utara 12.5 - 4.1 - - - - - - - 273.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

78
Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL

Kuartal

KABUPATEN/KOTA Jumlah

Kuartal I Kuartal II

Jumlah 104 357.0 27 377.0 26 614.3


Kab. Boalemo 16 200.0 3 402.0 2 961.8
Kab. Gorontalo 13 959.1 2 198.1 4 558.7
Kab. Pohuwato 17 734.5 5 680.2 3 159.0
Kab. Bone Bolango 15 584.5 5 075.8 4 387.6
Kota Gorontalo 22 148.8 4 914.9 6 573.5
Kab. Gorontalo Utara 18 730.1 6 106.0 4 973.7
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Satuan : ton

Kuartal

Kuartal III Kuartal IV

21 380.3 28 985.4 KW 1 2.0 3.0 4.0


3 667.6 6 168.6 0.21 0.18 0.23 0.38
3 219.0 3 983.3 0.16 0.33 0.23 0.29
3 073.2 5 822.1 0.32 0.18 0.17 0.33
2 489.7 3 631.4 0.33 0.28 0.16 0.23
4 981.8 5 678.6 0.22 0.30 0.22 0.26
3 949.0 3 701.4 0.33 0.27 0.21 0.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
Irian Jaya Barat
Papua
-
Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL

Kuartal

KABUPATEN/KOTA Jumlah

Kuartal I Kuartal II

Jumlah 1 380 090 038 308 934 100 353 541 060
Kab. Boalemo 149 154 374 34 806 875 38 116 750
Kab. Gorontalo 179 475 190 33 489 025 69 929 625
Kab. Pohuwato 176 986 925 56 036 350 35 997 175
Kab. Bone Bolango 242 693 090 67 976 400 62 129 040
Kota Gorontalo 432 193 710 65 757 550 99 740 300
Kab. Gorontalo Utara 199 586 749 50 867 900 47 628 170
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Satuan : Rp. 1000,-

Kuartal

Kuartal III Kuartal IV

356 347 493 361 267 385


43 122 299 33 108 450
33 557 070 42 499 470
43 178 095 41 775 305
57 832 400 54 755 250
129 277 930 137 417 930
49 379 699 51 710 980
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
Irian Jaya Barat
Papua
-
VOLUME PRODUKSI BENIH IKAN YANG DITANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS BENIH IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : 1000 ekor

Jenis ikan

KABUPATEN/KOTA Jumlah

Bandeng

Jumlah - - - - -
Kab. Boalemo -
Kab. Gorontalo -
Kab. Pohuwato -
Kab. Bone Bolango -
Kota Gorontalo -
Kab. Gorontalo Utara -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

83
NILAI PRODUKSI BENIH IKAN YANG DITANGKAP DI LAUT MENURUT JENIS BENIH IKAN DAN KABUPATEN / KOTA

Provinsi : Gorontalo
Tahun : 2015
TOTAL Satuan : Rp. 1000,-

Jenis ikan
KABUPATEN/KOTA Jumlah

Bandeng

Jumlah - - - - -
Kab. Boalemo -
Kab. Gorontalo -
Kab. Pohuwato -
Kab. Bone Bolango -
Kota Gorontalo -
Kab. Gorontalo Utara -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

84