Anda di halaman 1dari 1

Pendidikan Jasmani KSSR Pendidikan Khas

BP Tahun 1

Tajuk : 1. Kemahiran Pergerakan


Standard Kandungan : 1.1 Pergerakan asas lokomotor - Berkebolehan melakukan
pelbagai pergerakan lokomotor asas dengan lakuan
yang betul
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan aktiviti pergerakan lokomotor
Evidens : B1 D1 E1
____________________________________________________________________________________________

SENARAI SEMAK PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Nama : Murid 1 Kelas : Zamrud

Tandakan () pada ruangan MENGUASAI atau BELUM MENGUASAI berdasarkan


pemerhatian tingkah laku murid.

KEMAHIRAN YANG BELUM


BIL MENGUASAI TARIKH EVIDENS
DIUJI MENGUASAI

1. Berjalan B1 D1 E1

2. Berlari B1 D1 E1

3. Melompat B1 D1 E1

4. Ketingting B1 D1 E1

Refleksi :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Tandatangan Pentaksir Tarikh : .

(Cikgu X)