Anda di halaman 1dari 2

KEMAHIRAN : Perkataan KVKV (Vokal /a/)

Nama: _____________________________ Kelas: ___________ Tarikh: ____________

Arahan
Tuliskan perkataan yang betul berdasarkan gambar.

bapa lada mam


a
kala mat nama
aa
baca raga bata kaya

rama-rama raja jala kaca