Anda di halaman 1dari 65

DATA SOAL

L 8750 mm 8.75 m
F'c 30 mpa
Fy Ulir 400 mpa
Fy Polos 240 mpa
DL 21.25 kN/m
LL 19.85 kN/m

Kombinasi beban
Qu 29.75 kN/m
Qu 57.2600 kN/m
Qu diambil yang terbesar, maka:
Qu 57.2600 kN/m

Momen
Mu- 365.3307 kNm Pelat
Mu+ 182.6654 kNm = 3.18867925
95 = Memenu
Gaya geser Jarak
Vu+ 250.5125 kN Jarak
Vu- -250.5125 kN

`
Dimensi balok Perhitungan Balok
h 547 mm Tumpuan
b 273.44 mm TULANGAN DESAK
As' 1962.5 mm
Dimensi balok pakai Jumlah tulangan
h 550 mm n = 4
b 300 mm TULANGAN TARIK
0 As' 2943.75 mm
D = 25 Jumlah tulangan
n = 4
Kontrol
Mg- 5674 AMAN

Kontrol momen tersedia


Tulangan susut
Pelat Mpr+
Pelat Satu Arah Mpr-
Memenuhi!!!
= 100 mm Tulangan Geser
250 mm C. Perhitungan Gaya Geser Ultimit

Daerah dalam sendi plastis

Daerah luar sendi plastis


Perhitungan Balok
Lapangan
Tulangan Tarik
As' 981.25 mm
Jumlah tulangan
n = 0.3127193
TULANGAN TARIK
As' 1471.875 mm
Jumlah tulangan
n = 3
Kontrol
Mg+ 206 AMAN

en tersedia 264360294 AMAN


ut 330 3
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

Tulangan Geser
eser Ultimit Ve #VALUE! Nmm2
Vu #VALUE! Nmm
Vu Nmm
Vc 133507.37 N
Vs #VALUE! N
#VALUE!
Jarak sengkang 50 mm
Jarak 100 mm
DESAIN BALOK
TUMPUAN
DATA STRUKTUR
Lebar Balok = 300 mm
Tinggi Balok = 550 mm
Mu- = 365.3307291667 kNm
Mu+ = 182.6653645833 kNm
Vu- = 250.5125 kN
Vu+ = 250.5125 kN
DATA MATERIAL
f'c = 30 Mpa
fy = 400 Mpa
Beta = 0.85
Es = 200000 Mpa

A. TULANGAN TUMPUAN
Pb = 0.033
Pmax = 0.024
P= 0.016
m= 15.686

R1 = 5.673 Mpa
Mn = 456663411.46 Nmm
bd = 80491574.03 mm
dperlu = 517.9819 mm

d' = 62.5 mm
ds = 62.5 mm

hperlu = 580.4819 mm
hpakai = 550 mm
ddesak = 487.5 mm
dtarik = 487.5 mm

Cb = 292.5 mm
amax = 186.46875 mm

456663411.4583 = 7650 a
456663411.4583 = 3729375 a
119389.1271787 = 975 a
0 = -119389.12717865 +
TULANGAN DESAK
a1 = 143.60012675 mm
a2 = 831.39987325 mm
apakai = 143.60012675 mm
Tulangan Tunggal
R2 = 2.83671563 Mpa
M1 = 202248959.326172 Nmm
M2 = 254414452.13 Nmm

As' = 1496.5556007774 mm
Dtul = 25 mm
n= 3.0503044092 buah
Pakai n = 4
As' ada = 1962.5 mm
Tul.Tekan = 4 D 25

TULANGAN TARIK
Pbaru = 0.008128125
As = 2685.2938820274 mm
Dtul = 25 mm
n= 5.4732104602 buah
Pakai n = 6
As ada = 2943.75 mm

Tul.Tarik = 6D 25
LOK

B. KONTROL MOMEN TERSE


As' ada =
As ada =

Cc =
Cs =

Ts =
sb = 40 mm 6502.5
D pokok = 25 6502.5
D sengkang = 10 6502.5

c1 =
c2 =
Pakai c =
fs' =
Pakai =
a=
Mg- =
Mg- =

P ada =
P' ada =
- (d - 0,5.a) P ada - P' ada =
- 3825 a
- 1 a
975 a -1 a KONTROL MOMEN TERSE
As' ada =
AS ada =

Cc =
Cs =

Ts =
6502.5
6502.5
6502.5

c1 =
c2 =
Pakai c =
fs' =
Pakai =
a=
Mg+ =
Mg+ =
ROL MOMEN TERSEDIA (Mg-)
1962.5 mm
2943.75 mm

6502.5 c
1177500
(c d)/c

1177500 Mpa
c + 1177500 (c d -1177500
c + 1177500 c )/c -73593750 -1177500
c + 0c -73593750

106.3849726187 mm
-106.3849726187 mm
106.3849726187 mm
247.5066066482 Mpa
247.5066066482 Mpa
90.4272267259 mm
512395674.02831 Mpa 0,8Mg- = 409.9165392
AMAN

0.0201
0.0134
0.006709 AMAN

ROL MOMEN TERSEDIA (Mg+)


981.25 mm
1471.875 mm

6502.5 c
588750 (c ds)/c

588750 Mpa
c + 588750
(c -588750
c + ds)/c
588750 c -36796875 -588750
c + 0c -36796875

75.225535555 mm
-75.225535555 mm
75.225535555 mm
101.4990624749 Mpa
101.4990624749 Mpa
63.9417052218 mm
265152205.934155 Mpa 0,8Mg+ = 212.1217647
AMAN
LAPANGAN

DATA STRUKTUR
Lebar Balok =
Tinggi Balok =
Mu- =
Mu+ =
Vu- =
Vu+ =
DATA MATERIAL
f'c =
fy =
Beta =
Es =

A. TULANGAN LAPANGAN
Pb = 0.033
Pmax =
P=
m= 15.6863

R1 = 5.67343125
Mn = 228331705.729167

c bd = 40245787.0145455
dperlu = 366.2685126814
d' = 62.5
ds= 62.5

hperlu = 428.7685
hpakai = 550
ddesak = 487.5
dtarik = 487.5

Cb = 292.5
amax = 186.46875

228331705.72917 =
228331705.72917 =
59694.563589325 =
0 =
a1 = 65.644946207
a2 = 909.355053793
a pakai = 65.644946207
Tulangan Tunggal

c PERHITUNGAN TULANGAN DESAK


R2 = 2.837
M1 = 202248959.326172
M2 = 26082746.4029947
As' = 153.4279200176
Dtul = 25
Astul = 490.625
n= 0.3127193274
2
As'ada = 981.25
Tul.Tekan = 2

PERHITUNGAN TULANGAN TARIK


As = 1255.4595962093
Dtul = 25
AstuL = 490.625
n= 2.55889854
3
Asada = 1471.875
Tul.Tarik = 3
APANGAN

300 mm
550 mm
365.3307291667 kNm
182.6653645833 kNm
250.5125 kN
250.5125 kN

30 Mpa
400 Mpa
0.85
200000 Mpa

Mpa
Nmm

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

mm
mm

7650 a - (d- 0,5.a)


3729375 a - 3825 a
975 a - 1 a
-59694.563589325 + 975 a -1 a
mm
mm
mm

LANGAN DESAK B. KONTROL MOMEN TERSEDIA (Mn)


Mpa a = 76.96078431
Nmm Mn = 264360294
Nmm 0,8Mn = 211488235
mm KONTROL AMAN
mm
mm C. TULANGAN SUSUT
buah Dtul = 12
buah fy = 240
mm Asdtul = 113.04
D 25 Asst = 330
n = 2.919320594
LANGAN TARIK 3
mm
mm Wajib genap
mm
buah
buah
mm
D 25
EN TERSEDIA (Mn)
mm
Nmm
Nmm

T
mm
Mpa
mm
mm
buah
buah

b genap
MOMEN KAPASITAS (MPr)

KONTROL MOMEN KAPASITAS NEGATIF (Mpr-)


As' ada = 1962.5 mm
AS ada = mm

Cc = 6502.5 c
Cs = 1177500
(c d)/c

Ts = #VALUE! Mpa
6502.5 c + 1177500 #VALUE!
(c d
6502.5 c + 1177500
)/c c -73593750
6502.5 c + #VALUE! c -73593750

c1 = #VALUE! mm
c2 = #VALUE! mm
Pakai c = #VALUE! mm
fs' = #VALUE! Mpa
Pakai = #VALUE! Mpa
a= #VALUE! mm
Mpr- = #VALUE! Mpa 0,8MPr- =

Mpr- = #VALUE!

KONTROL MOMEN KAPASITAS NEGATIF (Mpr+)


As' ada = 981.25 mm
AS ada = mm

Cc = 6502.5 c
Cs = 588750 (c ds)/c

Ts = #VALUE! Mpa
6502.5 c + 588750 (c ds)/c #VALUE!
6502.5 c + 588750 c -36796875
6502.5 c + #VALUE! c -36796875

c1 = #VALUE! mm
c2 = #VALUE! mm
Pakai c = #VALUE! mm
fs' = #VALUE! Mpa
Pakai = #VALUE! Mpa
a= #VALUE! mm
Mpr+ = #VALUE! Mpa 0,8MPr+ =
Mpr+ = #VALUE!
#VALUE! c

#VALUE! KNm
#VALUE! c

#VALUE! KNm
DESAIN SENGKANG

Data Perhitungan Tulangan Geser Balok B2 (350/750)

A. Data Struktur B1
Panjang balok ( L netto ) = 8750
Lebar balok (b) = 300
Tinggi balok (h) = 550
Momen ultimit negatif (Mu-) = 365.331
Momen ultimit positif (Mu+) = 182.665
Gaya geser negatif (Vu-) = 250.513
Gaya geser positif (Vu+) = 250.513
Momen kapasitas negatif (Mpr-) = #VALUE!
Momen kapasitas positif (Mpr+) = #VALUE!

B. Data Material
Mutu beton f'c = 30
Mutu baja (fy) < 12 mm = 240
Mutu baja (fy) > 12 mm = 400
c = 0.003
Es = 200000
ddesak = 487.500
dtarik =

C. Perhitungan Gaya Geser Ultimit


Gaya geser akibat gempa (Ve)
Ve = (Mpr+Mpr)/Lnetto

Gaya geser ultimit (Vu)


Vu = Ve+Vu
Vu = Ve+Vu

Daerah dalam sendi plastis


Vc = (1/6) x f'c x b x ddesak
Vc < Vu #VALUE!

Vs = (Vu/)-Vc =
Dicoba menggunakan tulangan
Diameter = 10 mm
As tulangan = 0.25 x x D
Jumlah kaki x As tulangan x fy x ddesak
S =
Vs

Spasi maksimum
a. 1/4 x d desak
b. 8 x db
c. 24 x ds

S pakai = 50 mm
jadi sengkang tumpuan menggunakan 2 D 10

Daerah luar sendi plastis


Mencari Nilai x :
x = 2xh =
/() ( )/(+)
=
2191984.375 + -250.513 x = #VALUE!
#VALUE! - #VALUE! x = #VALUE!
#VALUE! = #VALUE!
x = #VALUE!

Mencari Nilai y :
L' = #VALUE! mm
L kritis = 1100 mm
( )/(+) = (( ))/

#VALUE! = #VALUE!
#VALUE! y
#VALUE! y= #VALUE!
y = #VALUE!

Vs = #VALUE! N

S = ( )/

= #VALUE! mm
spasi maksimum
a. 1/2 x d tarik = #VALUE!
S pakai = 100 mm
jadi sengkang lapangan menggunakan 2 10 -
mm
mm
mm
kNm
kNm
kN 250512.5 N
kN 250512.5 N
Nmm
Nmm

Mpa
Mpa
Mpa

Mpa
mm
mm

= #VALUE! Nmm2

= #VALUE! Nmm
= #VALUE! Nmm

= 133507.373 N

= #VALUE! N
= 78.5 mm
= #VALUE! mm
60 mm

= 121.875 mm
= 200 mm
= 240 mm

- 50

1100 mm

mm
x
x mm
mm

vs
Dicoba menggunakan tul
D
as.tul
s
spasi maks

mm
100
=
menggunakan tul
= 10
= 78.5
= #VALUE!
Data Perhitungan Plat Lantai
a. Data Struktur Plat Lantai
Panjang balok (Ly)
Tinggi kolom (Lx)
Lebar balok (b)
Tinggi balok (h)

b. Data Material
Mutu beton f'c
Mutu baja (fy) < 12 mm
Diameter tulangan
As tulangan

Rasio Plat
a. =

ly/lx =
Tebal Minimum Plat
a. h min =
Syarat h min > 140 mm
h Min =

Pembebanan
Dead Load (DL)
Plat beton =
Urugan pasir =
Spesi =
MEE =
Keramik =
plafon dan penggantung =

Live Load (LL)


PERPUSTAKAAN ( Ruang baca) =
LL =

Kombinasi beban
qu =

Lebar plat ditinjau setiap 1 m


qu =
Momen ultimit (Mu)
Mu =

Momen nominal
Mn =

Mencari nilai a
b plat
ds'
d
Mn
6314185.114
6314185.114

Tulangan pokok
a. As tersedia =
as d tul =
b. jarak Tulangan =

S max =
dipakai S =
Maka dipakai tulangan 10 - 100mm

c. Jarak tulangan susut


ASst =
as d tul =
dipakai S =

s max =
dipakai S =
Maka dipakai tulangan 10 - 250 mm

e. Cek Persyaratan Geser


Vu =
Vc =
Vc =
= 8750 mm = 8.8
= 2950 mm = 2.95
= 300 mm = 0.30
= 550 mm = 0.55

= 30
= 240
= 10
= 78.5

Ly-2(0,5 x bbalok)/Lx-2(0,5 x bbalok) = 3.189


3.189 > 2.000 Pelat Satu Arah
2.966

Lx-2(0,5 x bbalok)/28 = 94.643


95 < 100.000
Memenuhi!!!
100 mm

24 KN/m x 0,14 = 2.40


=
=
= 0.25
0,24 x 0,01 =
= 0.117
DL TOTAL = 2.767

3 kg/m
= 3
2.87

1,2 DL + 1,6 LL = 7.912


7912

7.912 x 1m = 7.912
Lx = 2.65
1/11 x qu x Lx = 5.051

Mu/ = 6314185.114
6.3141851136

= 1000 mm
= 30 mm
= 70 mm
= 0.85 x f'c x a x b (d - 0.5a)
= 25500 a . (d - 0.5a)
= 1785000 a - 12750a2
a12 -140a + 495.230204991

a1= 136.3684
a2= 3.63156
a pakai = 3.63156

(0,85 x f'c x a x b)/fy = 385.85327643 mm


1/4..d = 78.5 mm
(AS tul x b)/AS tersedia = 203.445 mm
100 mm
2xh = 200 mm
100 mm
gan 10 - 100mm

0,002.b.h = 200 mm
1/4..d = 78.5 mm
A tulangan x b plat/Asst = 392.5 mm
= 250 mm
2xh = 200 mm
250 mm

1.15 x (qu x Lx netto/2) = 12.0565195


1/6 x sqrt (fc') x b x d = 63900.965
0,8 x Vc = 51120.772
m
m
m
m

Mpa
Mpa
mm
mm

mm
mm

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

kg/m
kN/m

kN/m

kN/m
m
kNm

Nmm
kNm
DATA SOAL
L 9000 mm 9m
F'c 30 mpa
Fy Ulir 400 mpa
Fy Polos 240 mpa
DL 18.7 kN/m
LL 17.5 kN/m

Kombinasi beban
Qu 26 kN/m
Qu 50.4400 kN/m
Qu diambil yang terbesar, maka:
Qu 50.4400 kN/m

Momen
Mu- 340.4700 kNm Pelat
Mu+ 170.2350 kNm = 3.18867925
95 = Memenu
Gaya geser Jarak
Vu+ 226.9800 kN Jarak
Vu- 226.9800 kN

`
Dimensi balok Perhitungan Balok
h 643 mm Tumpuan
b 321.43 mm TULANGAN DESAK
As' 1962.5 mm
Dimensi balok pakai Jumlah tulangan
h 550 mm n = 4
b 250 mm TULANGAN TARIK
0 As' 2943.75 mm
D = 25 Jumlah tulangan
n = 4
Kontrol
Mg- 5674 AMAN

Kontrol momen tersedia


Tulangan susut
Pelat Mpr+
Pelat Satu Arah Mpr-
Memenuhi!!!
= 100 mm Tulangan Geser
250 mm C. Perhitungan Gaya Geser Ultimit

Daerah dalam sendi plastis

Daerah luar sendi plastis


Perhitungan Balok
Lapangan
Tulangan Tarik
As' 981.25 mm
Jumlah tulangan
n = 0.3127193
TULANGAN TARIK
As' 1471.875 mm
Jumlah tulangan
n = 3
Kontrol
Mg+ 206 AMAN

en tersedia 264360294 AMAN


ut 330 3
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!

Tulangan Geser
eser Ultimit Ve #VALUE! Nmm2
Vu #VALUE! Nmm
Vu Nmm
Vc 133507.37 N
Vs #VALUE! N
#VALUE!
Jarak sengkang 50 mm
Jarak 100 mm
DESAIN BALOK
TUMPUAN
DATA STRUKTUR
Lebar Balok = 250 mm
Tinggi Balok = 550 mm
Mu- = 340.47 kNm
Mu+ = 170.235 kNm
Vu- = 226.98 kN
Vu+ = 226.98 kN
DATA MATERIAL
f'c = 30 Mpa
fy = 400 Mpa
Beta = 0.85
Es = 200000 Mpa

A. TULANGAN TUMPUAN
Pb = 0.033
Pmax = 0.024
P= 0.016
m= 15.686

R1 = 5.673 Mpa N/mm2


Mn = 425587500.00 Nmm
bd = 75014128.35 mm
dperlu = 547.7741 mm

d' = 62.5 mm
ds = 62.5 mm

hperlu = 610.2741 mm
hpakai = 550 mm
ddesak = 487.5 mm
dtarik = 487.5 mm

Cb = 292.5 mm
amax = 186.46875 mm

425587500 = 6375 a
425587500 = 3107812.5 a
133517.6470588 = 975 a
0 = -133517.64705882 +
TULANGAN DESAK
a1 = 164.7948668813 mm
a2 = 810.2051331187 mm
apakai = 164.7948668813 mm
Tulangan Tunggal
R2 = 2.83671563 Mpa
M1 = 168540799.438477 Nmm
M2 = 257046700.56 Nmm

As' = 1512.0394150678 mm
Dtul = 25 mm
n= 3.0818637759 buah
Pakai n = 4
As' ada = 1962.5 mm

Tul.Tekan = 4 D 25

TULANGAN TARIK
Pbaru = 0.008128125
As = 2502.6546494428 mm
Dtul = 25 mm
n= 5.1009521517 buah
Pakai n = 6
As ada = 2943.75 mm

Tul.Tarik = 9D25
LOK

B. KONTROL MOMEN TERSE


As' ada =
As ada =

Cc =
Cs =
= Mpa
Ts =
sb = 40 mm 5418.75
D pokok = 25 5418.75
D sengkang = 10 5418.75

c1 =
c2 =
Pakai c =
fs' =
Pakai =
a=
Mg- =
Mg- =

P ada =
P' ada =
- (d - 0,5.a) P ada - P' ada =
- 3187.5 a
- 1 a
975 a -1 a KONTROL MOMEN TERSE
As' ada =
AS ada =

Cc =
Cs =

Ts =
5418.75
5418.75
5418.75
490.625
c1 =
c2 =
Pakai c =
fs' =
Pakai =
a=
Mg+ =
Mg+ =
ROL MOMEN TERSEDIA (Mg-)
1962.5 mm
2943.75 mm

5418.75 c
1177500 (c d)/c

1177500 Mpa
c + 1177500 (c d -1177500
c + 1177500 c )/c -73593750 -1177500
c + 0c -73593750

116.5388985656 mm
-116.5388985656 mm
116.5388985656 mm
278.2190284828 Mpa
278.2190284828 Mpa
99.0580637808 mm
508628603.53766 Mpa 0,8Mg- = 406.9028828
AMAN

0.0242
0.0161
0.008051 AMAN

ROL MOMEN TERSEDIA (Mg+)


981.25 mm
1471.875 mm

5418.75 c
588750 (c ds)/c

588750 Mpa
c + (c
588750 -588750
ds)/c
c + 588750 c -36796875 -588750
c + 0c -36796875

82.4054454478 mm
-82.4054454478 mm
82.4054454478 mm
144.9329859667 Mpa
144.9329859667 Mpa
70.0446286306 mm
292709276.99698 Mpa 0,8Mg+ = 234.1674216
AMAN
LAPANGAN

DATA STRUKTUR
Lebar Balok =
Tinggi Balok =
Mu- =
Mu+ =
Vu- =
Vu+ =
DATA MATERIAL
f'c =
fy =
Beta =
Es =

A. TULANGAN LAPANGAN
Pb = 0.0325125
Pmax = 0.024384375
P= 0.01625625
m= 15.6862745098

R1 = 5.67343125
Mn = 212793750

c bd = 75014128.3548646
dperlu = 369.3092529054
d' = 62.5
ds= 62.5

hperlu = 610.2741
hpakai = 550
ddesak = 487.5
dtarik = 487.5

Cb = 292.5
amax = 186.46875

212793750 =
212793750 =
66758.8235294118 =
0 =
a1 = 74.1025804742
a2 = 900.8974195258
a pakai = 74.1025804742
Tulangan Tunggal

c PERHITUNGAN TULANGAN DESAK


R2 = 2.836715625
M1 = 168540799.438477
M2 = 44252950.5615234
As' = 260.3114738913
Dtul = 25
Astul = 490.625
n= 0.530571157
2
As'ada = 981.25

PERHITUNGAN TULANGAN TARIK


As = 1181.0098763076
Dtul = 25
AstuL = 490.625
n= 2.407153888
3
Asada = 1471.875
APANGAN

250 mm
550 mm
340.47 kNm
170.235 kNm
226.98 kN
226.98 kN

30 Mpa
400 Mpa
0.85
200000 Mpa

Mpa
Nmm

mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm
mm

mm
mm

6375 a - (d- 0,5.a)


3107812.5 a - 3187.5 a
975 a - 1 a
-66758.823529412 + 975 a -1 a
mm
mm
mm

ULANGAN DESAK
Mpa
Nmm
Nmm
mm
mm
mm
buah
buah
mm

ULANGAN TARIK
mm
mm
mm
buah
buah
mm
B. KONTROL MOMEN TERSEDIA (Mn)
a = 92.3529411765 mm
Mn = 259829227.94118 Nmm
0,8Mn = 207863382.35294 Nmm
KONTROL AMAN

C. TULANGAN SUSUT
Dtul = 10 mm
fy = 240 Mpa
Asdtul = 78.5 mm
Asst = 275 mm
n= 3.5031847134 buah
4 buah
MOMEN KAPASITAS (MPr)

KONTROL MOMEN KAPASITAS NEGATIF (Mpr-)


As' ada = 1962.5 mm
AS ada = 2943.75 mm

Cc = 5418.75 c
Cs = (c d)/c
1177500

Ts = 1471875 Mpa
5418.75 c + (c d
1177500 -1471875
5418.75 c + )/c c
1177500 -73593750
5418.75 c + -294375 c -73593750

c1 = 146.8251691519 mm
c2 = -92.4999096363 mm
Pakai c = 146.8251691519 mm
fs' = 344.5941985519 Mpa
Pakai = 344.5941985519 Mpa
a= 124.8013937791 mm
Mpr- = 625625881.437006 Mpa 0,8MPr- =

Mpr- = AMAN

KONTROL MOMEN KAPASITAS NEGATIF (Mpr+)


As' ada = 981.25 mm
AS ada = 1471.875 mm

Cc = 5418.75 c
Cs = 588750 (c ds)/c

Ts = 735937.5 Mpa
5418.75 c + 588750 (c ds)/c -735937.5
5418.75 c + 588750 c -36796875
5418.75 c + -147187.5 c -36796875

c1 = 97.0984361971 mm
c2 = -69.9358064393 mm
Pakai c = 97.0984361971 mm
fs' = 213.7939860961 Mpa
Pakai = 213.7939860961 Mpa
a= 82.5336707676 mm
Mpr+ = 368524699.370466 Mpa 0,8MPr+ =
Mpr+ = AMAN
-1471875 c

500.5007051496 KNm
-735937.5 c

294.8197594964 KNm
DESAIN SENGKANG

Data Perhitungan Tulangan Geser Balok B2 (350/750)

A. Data Struktur B1
Panjang balok ( L netto ) = 9000
Lebar balok (b) = 250
Tinggi balok (h) = 550
Momen ultimit negatif (Mu-) = 340.470
Momen ultimit positif (Mu+) = 170.235
Gaya geser negatif (Vu-) = 226.980
Gaya geser positif (Vu+) = 226.980
Momen kapasitas negatif (Mpr-) = 625625881
Momen kapasitas positif (Mpr+) = 368524699

B. Data Material =
Mutu beton f'c = 30
Mutu baja (fy) < 12 mm = 240
Mutu baja (fy) > 12 mm = 400
c = 0.003
Es = 200000
ddesak = 487.500
dtarik = 487.500

C. Perhitungan Gaya Geser Ultimit

Gaya geser akibat gempa (Ve)


Ve = (Mpr+Mpr)/Lnetto

Gaya geser ultimit (Vu)


Vu = Ve+Vu
Vu = Ve+Vu

Daerah dalam sendi plastis


Vc = (1/6) x f'c x b x ddesak
Vc < Vu Perlu sengkang

Vs = (Vu/)-Vc =
Dicoba menggunakan tulangan
Diameter = 10 mm
As tulangan = 0.25 x x D
Jumlah kaki x As tulangan x fy x ddesak
S =
Vs

Spasi maksimum
a. 1/4 x d desak
b. 8 x db
c. 24 x ds
d. 300 mm

S pakai = 100 mm
jadi sengkang tumpuan menggunakan 2 12

Daerah luar sendi plastis


Mencari Nilai x :
x = 2xh =
/() ( )/(+)
=
2042820 + -226.980 x = 2042820.0
-226.980 x = 0
x = 0.000

Mencari Nilai y :
( )/(+) = (( ))/

y
9000.00 = 1.79314200E+09
y = 1.99238000E+05 mm

Vs = 154394.52217343

S = ( )/

= 118.9744282467 mm
200 mm
spasi maksimum
a. 1/2 x d tarik = 243.75

S pakai = 200 mm
jadi sengkang lapangan menggunakan 2 12 -
mm
mm
mm
kNm
kNm
kN 226980 N
kN 226980 N
Nmm
Nmm

Mpa
Mpa
Mpa

Mpa
mm
mm

= 110461.176 Nmm2

= 337441.176 Nmm 337.4411756453


= -116518.824 Nmm -116.5188243547

= 111256.144 N 111.2561444932

= 338665.423 N
= 78.5 mm
= 54.239 mm
60 mm

= 121.875 mm
= 200 mm
= 240 mm

- 100

1100 mm

mm
mm
mm

mm
200
Data Perhitungan Plat Lantai
a. Data Struktur Plat Lantai
Panjang balok (Ly)
Tinggi kolom (Lx)
Lebar balok (b)
Tinggi balok (h)

b. Data Material
Mutu beton f'c
Mutu baja (fy) < 12 mm
Diameter tulangan
As tulangan

Rasio Plat
a. =

Tebal Minimum Plat


a. h min =
Syarat h min > 120 mm
h Min =

Pembebanan
Dead Load (DL)
Plat beton =
MEE =
plafon dan penggantung =

Live Load (LL)


PERPUSTAKAAN ( Ruang baca) =
LL =

Kombinasi beban
qu =

Lebar plat ditinjau setiap 1 m


qu =

Momen ultimit (Mu)


Mu =
Momen nominal
Mn =

Mencari nilai a
b plat
ds'
d
Mn
18991759.091
18991759.091

Tulangan pokok
a. As tersedia =
as d tul =
b. jarak Tulangan =

S max =
dipakai S =
Maka dipakai tulangan 10 - 100mm

c. Jarak tulangan susut


ASst =
as d tul =
dipakai S =

s max =
dipakai S =
Maka dipakai tulangan 10 - 250 mm
= 9000 mm = 9.0
= 4150 mm = 4.15
= 250 mm = 0.25
= 550 mm = 0.55

= 30
= 240
= 10
= 78.5

Ly-2(0,5 x bbalok)/Lx-2(0,5 x bbalok) = 2.244


2.244 > 2.000 Pelat Satu Arah

Lx-2(0,5 x bbalok)/28 = 139.286


139 > 100.000
Memenuhi!!!
100 mm

24 KN/m x 0,14 = 2.4


= 0.25
= 0.12
DL TOTAL = 2.7700

479 kg/m
= 479
4.79

1,2 DL + 1,6 LL = 10.988

10.988 x 1m = 10.988

Lx = 3.90
1/11 x qu x Lx = 15.193
Mu/ = 18991759.091

= 1000 mm
= 25 mm
= 75 mm
= 0.85 x f'c x a x b (d - 0.5a)
= 25500 a . (d - 0.5a)
= 1912500 a - 12750a2
a12 -150a + 1489.54973262

a1= 139.3075
a2= 10.69253
a pakai = 10.69253

(0,85 x f'c x a x b)/fy = 1136.0816681 mm


1/4..d = 78.5 mm
(AS tul x b)/AS tersedia = 69.097 mm
100 mm
2xh = 200 mm
100 mm
gan 10 - 100mm

0,002.b.h = 200 mm
1/4..d = 78.5 mm
A tulangan x b plat/Asst = 392.5 mm
= 250 mm
2xh = 200 mm
250 mm
m
m
m
m

Mpa
Mpa
mm
mm

mm
mm

kN/m
kN/m
kN/m
kN/m

kg/m
kN/m

kN/m

kN/m

m
kNm
Nmm 18.99176