Anda di halaman 1dari 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


TUGASAN KERJA KURSUS

TAJUK PROGRAM : NAMA GURU : SAZUHARI BIN ABU


HASSAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN KP : 800108-06-5021
GURU (PPG) AG : 2011112360322

TAJUK KURSUS : SEMESTER : 7


BINA INSAN GURU (BIG) AMBILAN JUN 2011

KOD KURSUS : WAJ 3114 UNIT : PSV (UNIT 2)

PENSYARAH PEMBIMBING:
TN HAJI SAHAROM B IDRIS

TARIKH MULA : TARIKH HANTAR :

9 FEBRUARI 2014 31 OGOS 2014


Pengakuan

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : .
SAZUHARI BIN ABU HASSAN
Nama Penulis : .
29 Ogos 2014
Tarikh : .............